CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  Publications

  Articles

  1. Armoškaitė, Vilma; Ramanauskienė, Kristina; Maruška, Audrius; Ražukas, Almantas; Dagilytė, Audronė; Baranauskas, Algirdas; Briedis, Vitalis. The analysis of quality and antioxidant activity of green tea extracts // Journal of medicinal plants research. Lagos : Academic Journals, 2011, vol. 5, iss. 5. ISSN 1996-0875, handle:20.500.12259/42358. Internet access: <http://www.academicjournals.org/article/article1380623511_Armoskaite%20et%20al%20Pdf.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  2. Kemzūraitė, Aurelija; Raila, Algirdas; Bimbiraitė, Kristina; Kornyšova, Olga; Maruška, Audrius. Drėgnio kitimo modeliavimas Hyssopi Herba džiovinant aktyviosios ventiliacijos būdu // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Technika., Vol. 17, No.1 (2009). ISSN 1648-6897, doi:10.3846/1648-6897.2008.16.188-194, WOS:000265266300005, handle:20.500.12259/81557. Internet access: <http://www.jeelm.vgtu.lt/upload/environ_zurn/2009_1-36-43-jeem-kemz.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), ICONDA, Compendex]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Rocco, Anna. Separation of Enantiomers by Means of NanoO-Liquid Chromatography. 2013. handle:20.500.12259/123973 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Rocco, Anna. Separation of Enantiomers by Means of NanoO-Liquid Chromatography. 2013. handle:20.500.12259/123989 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  1. Petkevičiūtė, Ieva. Lakaus junginio nustatymas modelinėje aplinkoje. 2021. handle:20.500.12259/129694 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Armonavičius, Domantas. Antibakterines medžiagas išskiriančių mikroorganizmų genetinis apibūdinimas ir savybių įvertinimas. 2020. handle:20.500.12259/108367 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Tumosaitė, Vita. Naujų mišraus atskyrimo mechanizmo gelių kūrimas, įvertinimas ir taikymas kapiliarinei elektrochromatografijai. 2020. handle:20.500.12259/107424 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Jurevičiūtė, Dovilė. Pavėsinio kiečio (Artemisia dubia Wall.) ekstraktų antibakterinių, insekticidinių, alelopatinių savybių įvertinimas ir fitocheminė analizė. 2020. handle:20.500.12259/108435 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Gajare, Kiran Sureshrao. Development of temperature-controlled device for collection of exhaled breath condensate with subsequent analysis by capillary electrophoresi. 2019. handle:20.500.12259/60501 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Simanavičiūtė, Monika. Poliploidinės ir diploidinės formos juodojo serbento žaliavos kokybės palyginamoji analizė. 2019. handle:20.500.12259/79258 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Shambharkar, Akash Chandrahas. Comparative analysis of biologically active compounds in everyday used spices – Allium Sativum L., Elettaria Cardamom L., Myristica Fragrans Houtt, Cinnamomum Zeylanicum Nees. 2018. handle:20.500.12259/36473 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Marcelionytė, Vida. Introdukuoto vaistinio šalavijo (Salvia officinalis L.) cheminės sudėties analizė bei antioksidacinių, alelopatinių, antibakterinių savybių vertinimas. 2018. handle:20.500.12259/36413 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Bagočiūtė, Jovita. Biotechnologiškai modifikuoto ir nemodifikuoto anyžinio lofanto biologiškai aktyvių junginių sudėtis. 2014. handle:20.500.12259/123985 [Magistro darbas / Master thesis]
  10. Orentas, Paulius. Apynių (Humulus lupulus L.) eterinių aliejų ir karčiųjų rūgščių analizė. 2013. handle:20.500.12259/121606 [Magistro darbas / Master thesis]
  11. Blažukienė, Giedrė. Bičių pikio fenolinių ir lakių junginių analizė, taikant spektrofotometrijos, efektyvios skysčių chromatografijos ir dujų chromatografijos - masių spektrometrijos metodus. 2013. handle:20.500.12259/123593 [Magistro darbas / Master thesis]
  12. Rimovas, Andrius. Daržinio ir kalninio dašio (Satureja hortensis L., Satureja montana L.) ekstraktų eterinių aliejų ir fenolinių junginių sudėties bei antioksidacinio aktyvumo kitimas skirtingais vegetacijos tarpsniais. 2013. handle:20.500.12259/121394 [Magistro darbas / Master thesis]
  13. Paulaitis, Šarūnas. Krūminės sidаbrаžоlės (Pоtentillа fructicоsа L.) fenоlinių junginių ir eterinių аliejų tyrimаi, kiekybinė ir kоkybinė аnаlizė pаnаudоjаnt spektrоfоtоmetrinius ir chrоmаtоgrаfinius аnаlizės metоdus. 2013. handle:20.500.12259/119649 [Magistro darbas / Master thesis]
  14. Zinkevičienė, Raimonda. Palyginamoji spektrofotometrinė ir chromatografinė raudono ir balto vyno analizė. 2013. handle:20.500.12259/119855 [Magistro darbas / Master thesis]
  15. Ruočkuvienė, Geralda. Skirtingos geografinės kilmės žiedadulkių mišinių analizė spektrofotometriniais ir chromatografiniais metodais. 2013. handle:20.500.12259/119858 [Magistro darbas / Master thesis]
  16. Vanagaitė, Margarita. Agactache foeniculum L. eterinių aliejų ekstrakcija superkritiniu CO2 ir jų dujų chromatografinė – masių spektrometrinė analizė. 2012. handle:20.500.12259/123901 [Magistro darbas / Master thesis]
  17. Rutkovskaja, Irena. Bičių duonelės fenolinių junginių ekstrakcija ir analizė. 2012. handle:20.500.12259/123224 [Magistro darbas / Master thesis]
  18. Smolskienė, Monika. Kietafazės mikroekstrakcijos ir dujų chromatografijos panaudojimas tabako priedams cigaretėse įvertinti. 2012. handle:20.500.12259/123165 [Magistro darbas / Master thesis]
  19. Nedzinskaitė, Inga. Medaus fizikocheminė analizė ir antioksidacinių savybių įvertinimas. 2012. handle:20.500.12259/122452 [Magistro darbas / Master thesis]
  20. Sinkevičius, Robertas. Prieskoninių augalų, eterinių aliejų sudėties tyrimas, panaudojant skirtingus ekstrakcijos metodus. 2012. handle:20.500.12259/123899 [Magistro darbas / Master thesis]
  21. Barčauskaitė, Karolina. Propolio sudėties ir laisvųjų radikalų surišimo tyrimai. 2012. handle:20.500.12259/123890 [Magistro darbas / Master thesis]
  22. Gulbinas, Tomas. Triskiaučio lakišiaus (Bidens tripatita l.) analizė spektrofotometriniais analizės metodais. 2012. handle:20.500.12259/120892 [Magistro darbas / Master thesis]
  23. Klišytė, Inga. Agastache foeniculum ekstraktų fenolinių junginių sudėties ir radikalų surišimo aktyvumo tyrimai panaudojant efektyviosios skysčių chromatografijos ir spektrofotometrijos metodus. 2011. handle:20.500.12259/126022 [Magistro darbas / Master thesis]
  24. Poškutė, Simona. Dujų chromatografinė - masių spektrometrinė laisvųjų riebalų rūgščių analizė muilo bandiniuose. 2011. handle:20.500.12259/122144 [Magistro darbas / Master thesis]
  25. Kerienė, Ilona. Ftalatų nustatymas paviršiniame vandenyje: analizės metodo diegimas, optimizavimas ir įteisinimas. 2011. handle:20.500.12259/120093 [Magistro darbas / Master thesis]
  26. Dzingelevičius, Nerijus. Apynių eterinių aliejų ekstrakcijos superkritiniu CO2 optimizavimas. 2010. handle:20.500.12259/124472 [Magistro darbas / Master thesis]
  27. Bernotienė, Laimona. Baikalinės kalpokės ekstraktų analizė efektyviosios skysčių chromatografijos ir spektrofotometrijos metodais. 2010. handle:20.500.12259/123425 [Magistro darbas / Master thesis]
  28. Gulevskaja, Daiva. Dujų chromatografijos analizės metodų pritaikymas metanolio gamybos kontrolei. 2010. handle:20.500.12259/119785 [Magistro darbas / Master thesis]
  29. Gailiūnaitė, Virginija. Propolio ekstraktų sudėties palyginimas panaudojant spektrofotometrijos ir efektyviosios skysčių chromatografijos metodus. 2010. handle:20.500.12259/125586 [Magistro darbas / Master thesis]
  30. Gibaitė-Matiukienė, Živilė. Skirtingų veislių apynių (Humulus lupulus L.) spurgų eterinių aliejų sudėties nustatymas dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodu. 2010. handle:20.500.12259/120310 [Magistro darbas / Master thesis]
  31. Frolova, Ana. Biologiškai aktyvių junginių chromatografinė analizė paprastojo rapontiko (Rhaponticum carthamoides (DC.)Iljin) ekstraktuose. 2009. handle:20.500.12259/120073 [Magistro darbas / Master thesis]
  32. Stankevičius, Mantas. Kapiliarinės elektroforezės apjungimas su reakcijos detektoriumi analičių antioksidacinio aktyvumo tiesioginiam nustatymui. 2009. handle:20.500.12259/124952 [Magistro darbas / Master thesis]
  33. Sirtautas, Ramūnas. Trąšų pramonėje naudojamų korozijos inhibitorių analizė chromatografijos ir masių spektrometrijos metodais. 2009. handle:20.500.12259/120411 [Magistro darbas / Master thesis]
  34. Zykevičiūtė-Laugks, Justina. Vaistinių arbatų sudėties ir antioksidacinių savybių įvertinimas. 2009. handle:20.500.12259/124954 [Magistro darbas / Master thesis]
  35. Dzikas, Paulius. Skirtingų apynių veislių (Humulus lupulus L.) eterinių aliejų analizė. 2008. handle:20.500.12259/123546 [Magistro darbas / Master thesis]

  Bachelor thesis

  Gaučaitė, Radvilė. Pluoštinių kanapių (Cannabis sativa L.) biologiškai aktyvūs junginiai ir jų išskyrimo technologijos. 2021. handle:20.500.12259/131486 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]