CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameSiniauskas, Linas
  Main AffiliationŽemės ūkio inžinerijos fakultetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Žemės ūkio akademijaIstorija / History
  Žemės ūkio inžinerijos fakultetasIstorija / History

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  Siniauskas, Linas; Kavolynas, Antanas. Trigubo sparno 10kW vertikalios ašies vėjo jėgainės efektyvumo tyrimas // Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2020, Nr. 25. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/111220. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111220/1/ISSN1392-8244_2020_N_25.PG_45-49.pdf> [Straipsnis žurnale / Journal article]