CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameKrocas, Rimvydas
  Main AffiliationŽemės ūkio inžinerijos fakultetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Žemės ūkio akademijaIstorija / History
  Žemės ūkio inžinerijos fakultetasIstorija / History

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  Krocas, Rimvydas; Pupinis, Gediminas. Automobilio stabdymo kelio tyrimas esant slidžiai kelio dangai su skirtingo tipo žieminėmis padangomis // Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2019, Nr. 24. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/111340. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111340/1/ISSN1392-8244_2019_N_24.PG_201-205.pdf> [Straipsnis žurnale / Journal article]