CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameKazakevičienė, Gabija
  Name VariantsKurauskaitė, Gabija
  Main AffiliationGamtos mokslų fakultetas
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Gamtos mokslų fakultetasAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Thesis

  Griciuvienė, Loreta; Kurauskaitė, Gabija; Janeliūnas, Žygimantas; Tubelytė, Vaida; Paulauskas, Algimantas. Genetic population structure of European Wild boar (Sus scrofa) in Lithuania before the spread of African Swine Fever // Smart Bio : ICSB 3rd international conference, 02-04 May 2019, Kaunas, Lithuania : abstract book / Vytautas Magnus university. Panevėžys : UAB "Reklamos forma", 2019, Nr. 3. ISSN 2669-0381, handle:20.500.12259/98666. Internet access: <http://icsb.vdu.lt/wp-content/uploads/2019/05/ABSTRACT-BOOK-ICSB-2019-ISSN.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]