CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameKumpienė, Agnė
  Name VariantsZavackaitė, Agnė
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Žemės ūkio akademijaIstorija / History
  Agronomijos fakultetasAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2020-06-02]1 [2020-06-02]

  Publications

  Articles

  Kumpienė, Agnė; Paulauskienė, Aurelija; Tarasevičienė, Živilė. Vaisių, uogų ir riešutų pagrindu pagamintų saldainių kokybė // Žemės ūkio mokslai. , 2019, t. 26, nr. 4. ISSN 1392-0200, doi:10.6001/zemesukiomokslai.v26i4.4198, handle:20.500.12259/104551. Internet access: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/4198/3155> [S4] [CAB Abstracts, IndexCopernicus]

  Thesis

  1. Zavackaitė, Agnė; Paulauskienė, Aurelija; Tarasevičienė, Živilė; Stankutė, Luka. Quality analysis of natural sweets // International scientific conference New trends in food safety and quality [NIFSA] 12-14 June 2019, VMU Agriculture academy. Kaunas : Vytautas Magnus university Agriculture academy, 2019. ISBN 9786094674013, handle:20.500.12259/99325 [T1e]
  2. Stankutė, Luka; Paulauskienė, Aurelija; Šileikienė, Daiva; Zavackaitė, Agnė. Quality evaluation of herbal teas // International scientific conference New trends in food safety and quality [NIFSA] 12-14 June 2019, VMU Agriculture academy. Kaunas : Vytautas Magnus university Agriculture academy, 2019. ISBN 9786094674013, handle:20.500.12259/99309 [T1e]