CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameČesnulevičius, Algimantas
  Main AffiliationŠvietimo akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Švietimo akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Thesis

  1. Česnulevičius, Algimantas; Švedas, Kęstutis; Gerulaitis, Virginijus; Kulbickas, Dainius. Post-glacial relief evolution of East and South Lithuanian glaciolacustrine basins and it's influence on recent geomorphological processes // Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania : abstracts : international field symposium, June 25-30, 2013, Vilnius-Trakai, Lithuania / compiled by Aldona Damušytė, Alma Grigienė. Vilnius : Lithuanian geological survey, 2013. handle:20.500.12259/97243. Internet access: <http://www.lgt.lt/images/LGT_leidiniai/PeriBaltic%20ABSTRACTS.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Česnulevičius, Algimantas; Švedas, Kęstutis; Pukelytė, Violeta; Kulbickas, Dainius. Post-glacial relief evolution of South-East Lithuania glaciolacustrine basins end moraine uplands // Late pleistocene glacigenic deposits from the central part of the Scandinavian ice sheet to younger dryas end moraine zone : INQUA Peribaltic working group meeting and excursion : Northern Finland, 12-17 June 2011 : excursion guide and abstracts. Rovaniemi : Geological survey of Finland, 2011. ISBN 9789522171634, handle:20.500.12259/96249. Internet access: <http://www.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1036851/Excursion+Guide+%26+Abstracts-Rovaniemi+2011.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  Stanaitis, Saulius; Česnulevičius, Algimantas; Kairaitis, Zigmas. Geografija ir edukacija : mokslo almanachas. [T.] 1 = Geography and education : science almanac. Vilnius : Edukologija, 2013. ISBN 9789955208624, ISSN 2335-7061, handle:20.500.12259/97050. Internet access: <http://www.leu.lt/lt/gmtf_geografijos_ir_turizmo/gtk_mokslas/gtk_mokslo_almanachas/gtk_ma_20131.html> [Knyga / Book]

  Work Thesis

  Birgelytė, Aušra; Kairaitis, Zigmas; Barkauskaitė, Marija; Janiūnaitė, Brigita; Monkevičienė, Ona; Targamadzė, Vilija; Želvys, Rimantas; Šiaučiukėnienė, Liuda; Česnulevičius, Algimantas. Geography didactic project in the view of synergetic approach = Geografijos didaktinis projektas sinergetiniu požiūriu : summary of doctoral dissertation : social sciences, education (07 S). Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. handle:20.500.12259/95564 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  ETD

  Master thesis

  1. Simonavičius, Edvinas. Kartografinis kraštovaizdžio facijų sklaidos įvertinimas ir jų vizualizacijos galimybių tyrimas Elektrėnų savivaldybės teritorijoje. 2016. handle:20.500.12259/117771 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Malaškevičius, Pijus. Geodezinių matavimų taikymas reljefo paleorekonstrukcijoms. 2015. handle:20.500.12259/115388 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Vanagienė, Salomėja. Vakarų Kuršo aukštumos ir Vakarų Žemaičių plynaukštės reljefo epigenetinė transformacija (upių slėnių pavyzdžiu). 2014. handle:20.500.12259/117917 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Takarčik, Aliona. Geografijos neformaliojo ugdymo proceso Vilniuje analizė. 2011. handle:20.500.12259/115617 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Valaitytė, Gintarė. Nemuno kilpų ir Panemunių regioninių parkų edukacinis įvertinimas. 2009. handle:20.500.12259/117223 [Magistro darbas / Master thesis]