CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameBirgelytė, Aušra
  Main AffiliationŠvietimo akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Švietimo akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  Birgelytė, Aušra; Stanaitis, Saulius; Gerulaitis, Šarūnas. Pilietinių vertybių raiška geografijos vadovėliuose // Tiltai = Bridges = Brücken. , Nr. 1 (58) (2012). ISSN 1392-3137, handle:20.500.12259/96740. Internet access: <http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/tiltai_2012_158.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]

  Books

  1. Baranauskas, Kazimieras; Birgelytė, Aušra; Daugirdienė, Aušra; Kmitienė, Giedrė; Makarskaitė-Petkevičienė, Rita; Motiejūnaitė, Ona; Vilkauskaitė, Rasa; Žaltauskas, Raimundas. Mokomės gamtoje ir iš gamtos : tyrimų žaliosiose mokymosi aplinkose metodinė priemonė : 1 dalis (5–6 klasių mokiniams). Šiauliai : Titnagas, 2013. ISBN 9789955613619, handle:20.500.12259/97097 [Knyga / Book]
  2. Baranauskas, Kazimieras; Birgelytė, Aušra; Daugirdienė, Aušra; Kmitienė, Giedrė; Makarskaitė-Petkevičienė, Rita; Motiejūnaitė, Ona; Vilkauskaitė, Rasa; Žaltauskas, Raimundas. Mokomės gamtoje ir iš gamtos : tyrimų žaliosiose mokymosi aplinkose metodinė priemonė : 2 dalis (7-8 klasių mokiniams). Šiauliai : Titnagas, 2013. ISBN 9789955613657, handle:20.500.12259/97266 [Knyga / Book]
  3. Baranauskas, Kazimieras; Birgelytė, Aušra; Daugirdienė, Aušra; Kmitienė, Giedrė; Makarskaitė-Petkevičienė, Rita; Motiejūnaitė, Ona; Vilkauskaitė, Rasa; Žaltauskas, Raimundas. Mokomės gamtoje ir iš gamtos : tyrimų žaliosiose mokymosi aplinkose metodinė priemonė : 3 dalis (9-10 klasių mokiniams). Šiauliai : Titnagas, 2013. ISBN 9789955613664, handle:20.500.12259/97343 [Knyga / Book]
  4. Baranauskas, Kazimieras; Birgelytė, Aušra; Daugirdienė, Aušra; Kmitienė, Giedrė; Makarskaitė-Petkevičienė, Rita; Motiejūnaitė, Ona; Vilkauskaitė, Rasa; Žaltauskas, Raimundas. Mokomės gamtoje ir iš gamtos [elektroninis išteklius] : metodinė medžiaga : 1-8 dalys. Šiauliai : Titnagas, 2013. ISBN 9789955613718, handle:20.500.12259/97526 [Knyga / Book]
  5. Baranauskas, Kazimieras; Birgelytė, Aušra; Daugirdienė, Aušra; Kmitienė, Giedrė; Makarskaitė-Petkevičienė, Rita; Motiejūnaitė, Ona; Vilkauskaitė, Rasa; Žaltauskas, Raimundas. Mokomės gamtoje ir iš gamtos [elektroninis išteklius] : tyrimų žaliosiose mokymosi aplinkose metodinė priemonė : 4 dalis (7-8 klasių mokiniams). Šiauliai : Titnagas, 2013. ISBN 9789955613657, handle:20.500.12259/97550 [Knyga / Book]
  6. Baranauskas, Kazimieras; Birgelytė, Aušra; Daugirdienė, Aušra; Kmitienė, Giedrė; Makarskaitė-Petkevičienė, Rita; Motiejūnaitė, Ona; Vilkauskaitė, Rasa; Žaltauskas, Raimundas. Mokomės gamtoje ir iš gamtos [elektroninis išteklius] : tyrimų žaliosiose mokymosi aplinkose metodinė priemonė : 5 dalis (9-10 klasių mokiniams). Šiauliai : Titnagas, 2013. ISBN 9789955613664, handle:20.500.12259/97530 [Knyga / Book]

  Work Thesis

  Birgelytė, Aušra; Kairaitis, Zigmas; Barkauskaitė, Marija; Janiūnaitė, Brigita; Monkevičienė, Ona; Targamadzė, Vilija; Želvys, Rimantas; Šiaučiukėnienė, Liuda; Česnulevičius, Algimantas. Geography didactic project in the view of synergetic approach = Geografijos didaktinis projektas sinergetiniu požiūriu : summary of doctoral dissertation : social sciences, education (07 S). Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. handle:20.500.12259/95564 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]