CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameGesevičienė, Vilma
  Main AffiliationŠvietimo akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Švietimo akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Gesevičienė, Vilma; Mazėtis, Edmundas. Tiksliųjų mokslų dalykų pasirinkimo bendrojo ugdymo mokykloje motyvai // Acta paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015, t. 35. ISSN 1392-5016, doi:10.15388/ActPaed.2015.35.9187, handle:20.500.12259/127147. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/127147/2/ISSN1392-5016_2015_T_35.PG_9-21.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), CEEOL]
  2. Sičiūnienė, Viktorija; Gesevičienė, Vilma. Reflexive attitude towards teaching statistics in Lithuanian's school: strategic decisions and learner's achievements // Teaching mathematics: retrospective and perspectives : 15th international conference : proceedings : May 8-10, 2014 Liepaja, Latvia. Liepaja : Liepaja university, 2014. ISBN 9789934522437, handle:20.500.12259/97988 [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Gesevičienė, Vilma; Mazėtis, Edmundas. Renkamės tiksliuosius mokslus? // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas., 2014, [T.] 55. ISSN 0132-2818, handle:20.500.12259/127145. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/127145/2/ISSN0132-2818_2014_T_55.PG_28-33.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Gesevičienė, Vilma; Sičiūnienė, Viktorija. Links between the IVth grade pupils' achievements in mathematics and IT applications in teaching mathematics // Teaching mathematics: retrospective and perspectives : 14th international conference : proceedings : May 9-11, 2013, Jelgava, Latvia / Latvia university of agriculture. Jelgava : Latvia university of agriculture, 2013. ISBN 9789984481463, handle:20.500.12259/97477 [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Gesevičienė, Vilma; Sičiūnienė, Viktorija. Galimybių naudotis kompiuteriu namuose tyrimas // Veiksmingai dirbantis matematikos ir informacinių technologijų mokytojas - efektyvios pamokos vadybininkas, ugdytojas ir profesionalas : 6-oji matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė mokslinė metodinė - praktinė konferencija : 2009 m. vasario mėn. 21 d., Šiauliai, Lietuva. Radviliškis : Litera, 2009. ISBN 9789955928447, handle:20.500.12259/95456 [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Gesevičienė, Vilma; Sičiūnienė, Viktorija. Kompiuterių naudojimo namų aplinkoje tyrimas // Jaunųjų mokslininkų darbai. , Nr. 1 (22) (2009). ISSN 1648-8776, handle:20.500.12259/95457. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/95457/2/ISSN1648-8776.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL]

  Thesis

  1. Dias Domingos, Antonio Manuel; Banionis, Juozas; Cibulskaitė, Nijolė; Gesevičienė, Vilma; Grabauskienė, Vaiva. Teching [i.e. teaching] of function concept in Lithuanian and Portuguese textbooks for a basic school // Teaching mathematics: retrospective and perspectives : 16th international conference : abstracts : May 7-9 2015, Palanga, Lithuania. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094595042, handle:20.500.12259/97957 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Gesevičienė, Vilma; Sičiūnienė, Viktorija. Links between the IVth form students' achievements in mathematics and IT applications in teaching mathematics // Teaching mathematics: retrospective and perspectives : 14th international conference : abstracts : May 9-11, 2013, Jelgava, Latvia / Latvia university of agriculture. Jelgava : Latvia university of agriculture, 2013. ISBN 9789984481012, handle:20.500.12259/97013 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Work Thesis

  Gesevičienė, Vilma. Development (self-development) of mathematical competence of the IVth form students by application of information and communication technologies : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educology (07 S). Vilnius : Edukologija, 2013. handle:20.500.12259/96757 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Gesevičienė, Vilma. Development (self-development) of mathematical competence of the IV-th form students by application of information and communication technologies. 2013. handle:20.500.12259/119499 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Gesevičienė, Vilma. IV klasės mokinių matematinės kompetencijos ugdymas(is) taikant informacines ir komunikacines technologijas. 2013. handle:20.500.12259/116512 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  Gesevičienė, Vilma. Informacijos ir komunikacijos technologijų subkultūros poveikis 5-7 metų amžiaus vaiko ugdymui(si). 2005. handle:20.500.12259/117099 [Magistro darbas / Master thesis]