CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameVencius, Danius
  Main AffiliationŠvietimo akademija
  E-maildanius.vencius@vdu.lt
  ORCID0000-0002-6221-8131
  Research InterestsBiologiškai aktyvios medžiagos, mityba, aplinkos poveikių įtaka / Biologically active substances, nutrition and influence of environment effects
  Curriculum VitaeDownload
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Švietimo akademijaAktualu / Actual
  Mokytojų rengimo institutasAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  2018Docentas / Associate professorVytauto Didžiojo universitetas. Švietimo akademija / Vytautas Magnus University. Education Academy
  20022018Docento pedagoginis vardas / Associate professorLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  19922011Docentas / Associate professorVilniaus pedagoginis universitetas / Vilnius Pedagogical University
  20022003Magistro laipsnis. Teisė ir valdymas / Master of Laws and ManagementMykolo Riomerio universitetas / Mykolas Romeris University
  1990Daktaro laipsnis. Biomedicinos mokslai. Biologija (01 B) / Doctoral Degree. Biomedical sciences. Biology (01 B)Vilniaus pedagoginis institutas / Vilnius State Pedagogical Institute
  19861992Vyr. dėstytojas / LectorVilniaus pedagoginis institutas / Vilnius State Pedagogical Institute
  19811986Biologijos, fizikos mokytojas / Teacher of biology and physicsLazdijų rajono Metelių aštuonmetė mokykla / Meteliai Primary School of Lazdijai District
  19761981Biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojas / Teacher of biology and fundamentals of agricultureVilniaus pedagoginis institutas / Vilnius State Pedagogical Institute

  Participation in Organizations, Honours, Awards, Prizes

  StartHonours, Awards and PrizesOrganization, Rewarding institution
  1996Narys / MemberPasaulinė paukštininkystės mokslo asociacija / World's Poultry Science Association

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2019Nanodalelių formos mikroelementų įtaka putpelių fiziologiniams rodikliams / Trace mineral nanoparticles influence on quails physiological parametersMagistro / MasterTribulas, Lukas Gabrielius
  2016Vario (II) oksido nanodalelių įtaka putpelių fiziologiniams rodikliams / Copper (II) oxide nanoparticles influence on quails physiological parametersBakalauro / BachelorTribulas, Lukas Gabrielius

  Earlier Teaching List

  StartEndSubjectInstitution
  19982018Žmogaus fiziologija / Human physiologyLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20122013Sveikatos ugdymas / Health educationLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences

  Teaching List

  StartSubjectInstitution
  1993Žmogaus ir gyvūnų fiziologija / Human and animal physiologyŠvietimo akademija
  2013Asmens ir aplinkos ekologija / Ecology of individual and environmentŠvietimo akademija
  2018Sporto medicina / Medicine of sportŠvietimo akademija

  Administrative and Other Activity

  StartEndPositionOther InstitutionInstitution
  2018Kūno kultūros ir gamtamokslinio ugdymo studijų programos komiteto narys / Member of the Committy of the Study Programms of Physical Education and Environmental EducationŠvietimo akademija
  20142018Kūno kultūros ir gamtamokslinio ugdymo studijų programos komiteto narys / Member of the Committy of the Study Programms of Physical Education and Environmental EducationLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences

  Invited Lectures and Presentations

  DateTitleLocation, InstitutionActivity Type
  2018-09-18CuO nanoparticles influence on quail physiological parametersTarptautinė mokslinė konferencija / The XVth European poultry conference, Dubrovnik, CroatiaPranešėjas su bendraautoriumi/ais / Speaker with co-author/s
  2016-09-06Chemical composition study of standard chicken serumTarptautinė mokslinė konferencija kongresas / WPC2016. XXV world's poultry congress, Beijing, ChinaPranešėjas su bendraautoriumi/ais / Speaker with co-author/s

  Qualification Development

  StartEndTitleLocationActivity Type
  20172017Use of biotechnological products (probiotic-enzymatic products) in the environment protection, agriculture, municipal economics, aquaculture and other fieldsEnvironmental Management and Audit InstituteKursai / Courses

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  2 [2021-04-03]1 [2021-04-03]

  Projects

  CRIS IDCoordinator / VDU RepresentativeTitleCodeStart DateExpected CompletionScope
  pj00253NotPaukštininkystės produktyvumo efektyvinimas ir amoniako kiekio mažinimas panaudojant du sinergiškus poliprobiotikus, girdomą ir paskleildžiamą ant kraiko inovatyvia įrangaNr. 14PA-KV-17-1-01110-PR0012018-02-012021-02-01Nacionalinis

  Participation in Projects

  StartEndTitle of ProjectActivity Type / Position
  20182021Paukštininkystės produktyvumo efektyvinimas ir amoniako kiekio mažinimas panaudojant du sinergiškus poliprobiotikus, girdomą ir paskleidžiamą ant kraiko inovatyvia įranga / Enhancing poultry productivity and reducing ammonia using two synergistic polyprobiotics drinking and spreading on litter with innovative equipmentProjekto vykdytojas, lektorius / Project promoter (researcher), lecturer

  Publications

  Articles

  1. Bobinienė, Rasa; Gudavičiūtė, Diana; Vencius, Danius; Semaška, Vytautas. The influence of water treated with electromagnetic vibrations on water consumption, growth of broiler chickens and quality indicators of the meat // Veterinarija ir zootechnika. , 2018, t. 76 (98), supl. ISSN 1392-2130, handle:20.500.12259/99475. Internet access: <https://vetzoo.lsmuni.lt/data/vols/2018/076/pdf/bobiniene.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, Academic Search Premier, Scopus, Academic Search Complete (EBSCO), CAB Abstracts]
  2. Sereika, Raimundas; Bobinienė, Rasa; Semaška, Vytautas; Gudavičiūtė, Diana; Vencius, Danius. Chemical composition study of standard chicken serum // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, 2016, t. 74(96). ISSN 1392-2130, handle:20.500.12259/100751. Internet access: <https://vetzoo.lsmuni.lt/data/vols/2016/74/pdf/sereika.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, IndexCopernicus, CAB Abstracts, Academic Search Premier (EBSCO), Academic Search Complete (EBSCO), Academic Search Alumni Edition (EBSCO)]
  3. Tomkevičius, Linas; Semaška, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Gudavičiūtė, Diana; Vencius, Danius. Multifermentinės kompozicijos „Vilzim“ įtaka japoninių putpelių („Coturnix coturnix japonica“) kiaušinių morfologiniams rodikliams // Lietuvos biologinė įvairovė. [T.] 4. Būklė, struktūra, apsauga : mokslo straipsnių rinkinys / Lietuvos edukologijos universitetas. Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Biologijos ir chemijos katedra; [sudarytojas Dalius Dapkus]. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. ISSN 2538-6697, handle:20.500.12259/94120. Internet access: <http://elaba.lvb.lt/ELABA:LABTALL:ELABAPDB19588329> [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Semaška, Vytautas; Čepulienė, Ramunė; Čepulis, R; Sirvydis, Vytautas; Vencius, Danius; Drulia, P; Buitkuvienė, J; Vaškevičiūtė, L; Agafonof, D. Influence of organic form of selenium feed additive on the biochemical and morphological indices of liver of laying quails // XIVth European poultry conference : Stavanger, Norway 23-27 June, 2014 / World’s poultry science association. [Stavanger : World’s poultry science association, 2014]. handle:20.500.12259/97721 [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Semaška, Vytautas; Vencius, Danius; Čepulienė, Ramunė; Sirvydis, Vytautas; Vaškevičiūtė, Lina; Agafonof, D. Influence of the enzyme and organic form selenium feed additives on some morphological indices of eggs of the laying quails // World's poultry science journal [elektroninis išteklius] : proceedings. XV European symposium on the quality of eggs and egg products, XXI European symposium on the quality of poultry meat : supplement of the World's poultry science journal : Bergamo, Italy, 15-19 September 2013. , Vol. 69, suppl. (2013). ISSN 1743-4777, handle:20.500.12259/97031 [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Semaška, Vytautas; Čepulienė, Ramunė; Sirvydis, Vytautas; Vencius, Danius; Vaškevičiūtė, Lina; Drulia, Pranas; Buitkuvienė, Jūratė; Buteikis, Giedrius. Influence of organic forms of selenium, iodine, and enzyme feed addtives on the biochemical and morphological indices of blood of laying quails // Proceedings of the 19th Baltic and Finnish poultry conference : October 18-19, Riga, Latvia. Riga: World's Poultry Science Association Latvian Branch, 2012. ISBN 9789984496337, handle:20.500.12259/96799 [Mokslo straipsnis / Research article]
  7. Semaška, Vytautas; Sirvydis, Vytautas; Vencius, Danius; Čepulienė, Ramunė; Vaškevičiūtė, Lina; Drulia, Pranas; Jarmalaitė, Inga; Buitkuvienė, Jūratė; Tėvelis, Giedrius. Organinio seleno įtaka putpelių kraujo biocheminiams rodikliams ir jo kaupimuisi kiaušiniuose // Veterinarija ir zootechnika. , 2011, t. 53 (75). ISSN 1392-2130, WOS:000289396600008, handle:20.500.12259/96052. Internet access: <http://vetzoo.lva.lt/data/vols/2011/53/pdf/semaska.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
  8. Čepulienė, Ramunė; Gudavičiūtė, Diana; Semaška, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Kepalienė, Inga; Vencius, Danius; Sirvydis, Vytautas. Effect of the yeast culture feed additive on productivity and egg quality of laying quails // Veterinarija ir zootechnika. , 2010, t. 52 (74). ISSN 1392-2130, WOS:000286717800003, handle:20.500.12259/95954. Internet access: <https://vetzoo.lsmuni.lt/data/vols/2010/52/pdf/cepuliene.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
  9. Kepalienė, Inga; Sirvydis, Vytautas; Čepulienė, Ramunė; Bobinienė, Rasa; Gudavičiūtė, Diana; Semaška, Vytautas; Vencius, Danius. Jodo poveikis bendrųjų lipidų ir trigliceridų kiekiui viščiukų broilerių kraujyje // Žemės ūkio mokslai. , 2010, T. 17, Nr. 3-4. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/96253. Internet access: <> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  10. Sirvydis, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Gudavičiūtė, Diana; Miškinienė, Manefa; Čepulienė, Ramunė; Semaška, Vytautas; Vencius, Danius; Kepalienė, Inga. Influence of the prebiotic feed additive on intestinal microflora and meat quality of poultry // World's poultry science journal. XXIII world's poultry congress 2008 [Elektroninis išteklius] : conference proceedings : 30 June to 4 July 2008, Brisbane, Australia. Cambridge : Cambridge univ press, Vol. 64, suppl.2. ISSN 0043-9339, handle:20.500.12259/95163 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
  11. Sirvydis, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Kepalienė, Inga; Gudavičiūtė, Diana; Čepulienė, Ramunė; Semaška, Vytautas; Vencius, Danius; Miškinienė, Manefa. Influence of amount of iodine on morphological and qualitative indices of hen eggs // 15. Baltijas un Somijas putnkopības konferences materiāli : Rīga, 4-5 October 2007. Rīga, 2007. ISBN 9789984393575, handle:20.500.12259/94863 [Mokslo straipsnis / Research article]
  12. Sirvydis, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Gudavičiūtė, Diana; Kepalienė, Inga; Čepulienė, Ramunė; Semaška, Vytautas; Vencius, Danius. Natūralaus antioksidanto karotinoido likopeno įtaka vištų kiaušinių morfologiniams rodikliams // Gyvulininkystė : mokslo darbai. , [T.] 50 (2007). ISSN 1392-6144, handle:20.500.12259/95085 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  13. Bobinienė, Rasa; Gudavičiūtė, Diana; Kepalienė, Inga; Sirvydis, Vytautas; Vencius, Danius; Semaška, Vytautas; Čepulienė, Ramunė. Vištų dedeklių kiaušinių praturtinimas augaliniu antioksidantu karotenoidu likopenu // Žemės ūkio mokslai. , 2007, T. 14, Nr. 4. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/95065. Internet access: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem-14-2007-4/06_Zem_041_044.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  14. Sirvydis, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Gudavičiūtė, Diana; Čepulienė, Ramunė; Semaška, Vytautas; Vencius, Danius; Kepalienė, Inga. Influence of a prebiotic feed additive on some biochemical indices of blood and intestinal microbiota of broiler chickens // Žemės ūkio mokslai. , 2006, Nr. 4. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/94786 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  15. Sirvydis, Vytautas; Čepulienė, Ramunė; Bobinienė, Rasa; Semaška, Vytautas; Gudavičiūtė, Diana; Vencius, Danius. Influence of probiotic feed additive on quantitative changes of blood proteins in chicken // Gyvulininkystė : mokslo darbai. , [T.] 47 (2006). ISSN 1392-6144, handle:20.500.12259/94709 [Mokslo straipsnis / Research article]
  16. Kepalienė, Inga; Bobinienė, Rasa; Sirvydis, Vytautas; Miškinienė, Manefa; Semaška, Vytautas; Čepulienė, Ramunė; Gudavičiūtė, Diana; Vencius, Danius. Mikroelemento jodo įtaka viščiukų broilerių kraujo biocheminiams bei vidaus organų morfologiniams ir histologiniams rodikliams // Veterinarija ir zootechnika. , 2006, t. 36 (58). ISSN 1392-2130, handle:20.500.12259/94600 [Mokslo straipsnis / Research article] [Academic Search Premier, CAB Abstracts, IndexCopernicus]
  17. Kepalienė, Inga; Sirvydis, Vytautas; Miškinienė, Manefa; Semaška, Vytautas; Vencius, Danius; Bobinienė, Rasa; Čepulienė, Ramunė; Gudavičiūtė, Diana. Paukštienos ir kiaušinių praturtinimas jodu naudojant stabilaus jodo preparatą "Jodis" // Žemės ūkio mokslai. , 2006, Nr. 4. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/94793. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/94793/2/ISSN1392-0200.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  18. Bobinienė, Rasa; Kepalienė, Inga; Gudavičiūtė, Diana; Čepulienė, Ramunė; Priudokienė, Vaiva; Sirvydis, Vytautas; Semaška, Vytautas; Vencius, Danius. Probiotikų panaudojimas viščiukų broilerių lesaluose // Aktualios gyvulių ir paukščių mitybos problemos: alternatyvių pašarų priedų pašariniams antibiotikams panaudojimas gyvūnų mityboje: mokslinių pranešimų medžiaga. Kaunas, 2006. ISBN 9986456215, handle:20.500.12259/94700 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  19. Sirvydis, Vytautas; Miškinienė, Manefa; Kepalienė, Inga; Bobinienė, Rasa; Sabalionytė, Ramunė; Vencius, Danius. Impact of phytogenic feed additives on chicken broiler meat indices // Biologija : molekulinė biologija, genetika, biochemija, biotechnologija, mikrobiologija, virusologija, imunologija, fiziologija, ląstelės biologija. Vilnius : Academia., 2004, nr. 2 (2 priedas). ISSN 1392-0146, handle:20.500.12259/94249 [Mokslo straipsnis / Research article]
  20. Sirvydis, Vytautas; Miškinienė, Manefa; Kepalienė, Inga; Bobinienė, Rasa; Sabalionytė, Ramunė; Vencius, Danius. Impact of phytogenic feed additives on chicken broiler meat indices // Biologija : molekulinė biologija, genetika, biochemija, biotechnologija, mikrobiologija, virusologija, imunologija, fiziologija, ląstelės biologija. Vilnius : Academia., 2004, nr. 2 (2 priedas). ISSN 1392-0146, handle:20.500.12259/94310 [Mokslo straipsnis / Research article]
  21. Kepalienė, Inga; Gudavičiūtė, Diana; Sabalionytė, Ramunė; Vencius, Danius; Tėvelis, Vytautas. Probiotikų Yeasture ir Bio Plus 2B panaudojimas viščiukų broilerių lesaluose // Gyvulininkystė : mokslo darbai. Vilnius : Academia., 2004, [t.] 45. ISSN 1392-6144, handle:20.500.12259/94233. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/94233/2/ISSN1392-6144.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  22. Sirvydis, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Priudokienė, Vaiva; Sabalionytė, Ramunė; Vencius, Danius. Fitogeninio lesalų priedo Digestarom Geflügel Premium-1317 poveikis viščiukų broilerių augimui // Žemės ūkio mokslai. Vilnius : Academia., 2003, nr. 1. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/93715 [Mokslo straipsnis / Research article]
  23. Sirvydis, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Priudokienė, Vaiva; Vencius, Danius. Phytobiotics add value to broiler feed // World poultry : magazine on production, processing & marketing. Deventer., 2003, t. 19, nr. 1. handle:20.500.12259/93714 [Mokslo straipsnis / Research article]
  24. Žebelovičius, Viktoras; Bobinienė, Rasa; Priudokienė, Vaiva; Sabalionytė, Ramunė; Vencius, Danius. Влияние фитобиотиков на мясные качества цыплят-бройлеров // 11. Baltijas un Suomijas putnkopības konferences materiāli : Sigulda, 8-10 October, 2003. Sigulda, 2003. ISBN 998419485X, handle:20.500.12259/93716 [Mokslo straipsnis / Research article]
  25. Sirvydis, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Priudokienė, Vaiva; Vencius, Danius. Применение лизинопротеиновой кормовой добавки липрот СГ-9 в комбикормах цыплят-бройлеров // Птахiвництво : мiжвiдомчий науковий збiрник. Харкiв., 2003, [t.] 53. handle:20.500.12259/93684 [Mokslo straipsnis / Research article]
  26. Sirvydis, Vytautas; Vencius, Danius; Gudavičiūtė, Diana; Кучинскас, Э. Эффективность применения Вильзим ФК в комбикормах цыплят-бройлеров с пониженным уровнем энергии // Proceedings of the 3rd Ukrainian Poultry Conference. Borky, 2001. handle:20.500.12259/95883 [Mokslo straipsnis / Research article]
  27. Gudavičiūtė, Diana; Sirvydis, Vytautas; Vencius, Danius. Influence of enzyme preparation on the utilization of phosphorus in the organism of hens // Eighth Baltic poultry conference in Finland : Turku, October 6th, 2000. [Jokioinen] : [Finlands Poultry Association], 2000. handle:20.500.12259/95956 [Mokslo straipsnis / Research article]
  28. Sirvydis, Vytautas; Semaška, Vytautas; Vencius, Danius; Žebelovičius, V. Jodo įtaka viščiukų broilerių kraujo rodikliams ir skydliaukės morfologijai // Veterinarija ir zootechnika. , T. 10 (2000). ISSN 1392-2130, handle:20.500.12259/95880 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Thesis

  1. Sirvydis, Vytautas-Konstantinas; Gaina, Mindaugas; Tribulas, Lukas Gabrielius; Bobinienė, Rasa; Semaška, Vytautas; Gefenienė, Audronė; Gudavičiūtė, Diana; Vencius, Danius. CuO nanoparticles influence on quail physiological parameters // The 15th European poultry conference : conference information and proceedings : 17-21 September 2018, Dubrovnik, Croatia / editors: Estella Prukner-Radovčić, Helga Medić. Zagreb : World’s poultry science association Croatian branch, 2018. ISBN 9789082915709, handle:20.500.12259/99036 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Sirvydis, Vytautas-Konstantinas; Gaina, Mindaugas; Bobinienė, Rasa; Gudavičiūtė, Diana; Semaška, Vytautas; Vencius, Danius. Effect of prebiotic on intestinal microflora, carcass and meat chemical composition of broiler chickens // The 15th European poultry conference : conference information and proceedings : 17-21 September 2018, Dubrovnik, Croatia / editors: Estella Prukner-Radovčić, Helga Medić. Zagreb : World’s poultry science association Croatian branch, 2018. ISBN 9789082915709, handle:20.500.12259/99766 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Sirvydis, Vytautas; Sereika, Raimundas; Bobinienė, Rasa; Semaška, Vytautas; Gudavičiūtė, Diana; Vencius, Danius. Chemical composition study of standard chicken serum // WPC2016. XXV world's poultry congress 2016 [elektroninis išteklius] : the proceedings – abstracts conference proceedings : 5-9 September, 2016, Beijing, China. Beijing : World's poultry science association, 2016. handle:20.500.12259/98640. Internet access: <https://isabalt1-my.sharepoint.com/personal/robertas_isabalt_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=D6kwy7bItKAo5LCwsadM%2f3DaB2ThJuccuhLhpNALKLk%3d&docid=0aee1353f48ce42479dc731e05ba2d160&rev=1> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Tomkevičius, Linas; Semaška, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Gudavičiūtė, Diana; Vencius, Danius. Enziminio preparato „Vilzim“ įtaka japoninių putpelių („Coturnix coturnix japonica“) kiaušinių morfologiniams rodikliams // Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga [elektroninis išteklius] : X-osios nacionalinės mokslinės konferencijos pranešimų santraukos : [2015 m. lapkričio 20 d., Vilnius, Lietuva]. Vilnius : [Lietuvos edukologijos universitetas], 2015. handle:20.500.12259/98216. Internet access: <http://leu.lt/download/31892/pranesimu_santraukos_2015_11_18.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Čepulienė, Ramunė; Semaška, Vytautas; Vencius, Danius. Influence of multi-enzyme and organic selenium feed additives on the morphological indices of liver in laying quails „Coturnix Coturnix Japonica“ // Baltic morphology : VII scientific conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" : abstract book : November 7-9, 2013, Rīga, Latvia / Rīga Stradiņš University. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2013. ISBN 9789984793368, handle:20.500.12259/96996 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  6. Semaška, Vytautas; Vencius, Danius; Čepulienė, Ramunė; Sirvydis, Vytautas; Vaškevičiūtė, Lina; Agafonof, D. Influence of the enzyme and organic form selenium feed additives on some morphological indices of eggs of the laying quails // World's poultry science journal. XV European symposium on the quality of eggs and egg products, XXI European symposium on the quality of poultry meat : book of abstracts : supplement of the World's poultry science journal : Bergamo, Italy, 15-19 September 2013. , Vol. 69, suppl. (2013). ISSN 0043-9339, handle:20.500.12259/97101 [Konferencijos medžiaga / Conference paper] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews]
  7. Semaška, Vytautas; Sirvydis, Vytautas; Čepulienė, Ramunė; Vencius, Danius; Vaškevičiūtė, Lina; Buteikis, Giedrius; Tėvelis, Giedrius. Влияние ферментного препарата «Vilzim» на морфологические и химические показатели перепелиных яиц // Инновационные разработки и их осовоение в промышленном птицеводстве : материалы XVII международной конференции / Всемирная научная ассоциация по птицеводству (ВНАП) Российское отделение ; НП «Научный центр по птицеводству». Cергиев Посад : [s.n.], 2012. handle:20.500.12259/96681 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  8. Semaška, Vytautas; Sirvydis, Vytautas; Vencius, Danius; Čepulienė, Ramunė; Vaškevičiūtė, Lina; Drulia, Pranas; Jarmalaitė, Inga; Buitkuvienė, Jūratė; Buteikis, Giedrius; Tėvelis, Giedrius. Influence of enzymes "Vilzim", organic selenium and iodine on growth performance and biochemical parameters of blood in Japanese quails // Veterinarijos ir gyvulininkystės mokslų aktualijos : tarptautinė mokslinė konferencija skirta Veterinarijos akademijos 75-mečio jubiliejui ir veterinarijos metams (2011 m.) paminėti : tezės : 2011 m. rugsėjo 22-23 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, 2011. handle:20.500.12259/96222 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  9. Čepulienė, Ramunė; Gudavičiūtė, Diana; Semaška, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Kepalienė, Inga; Vencius, Danius; Sirvydis, Vytautas. Effect of diamond V XPLS yeast culture on laying performance of quail // 18-oji Baltijos šalių paukštininkystės konferencija = The 18th Baltic Poultry Conference = 18-ая конференция Балтийских стран по птицеводству : mokslo darbai, pranešimai ir santraukos. Vilnius : Petro ofsetas, 2010. ISBN 9786094200922, handle:20.500.12259/95886 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  10. Semaška, Vytautas; Sirvydis, Vytautas; Vencius, Danius; Čepulienė, Ramunė; Drulia, Pranas; Jarmalaitė, Inga; Butkevičienė, Jūratė; Tėvelis, Giedrius. The effect of organic selenium Sel-Plextm on egg quality and selenium content in eggs of Japanese quail // 18-oji Baltijos šalių paukštininkystės konferencija = The 18th Baltic Poultry Conference = 18-ая конференция Балтийских стран по птицеводству : mokslo darbai, pranešimai ir santraukos. Vilnius : Petro ofsetas, 2010. ISBN 9786094200922, handle:20.500.12259/95887 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  11. Kepalienė, Inga; Sirvydis, Vytautas; Čepulienė, Ramunė; Bobinienė, Rasa; Gudavičiūtė, Diana; Semaška, Vytautas; Vencius, Danius. The impact of stable iodine on some biochemical indices of blood in chicken broilers // 18-oji Baltijos šalių paukštininkystės konferencija = The 18th Baltic Poultry Conference = 18-ая конференция Балтийских стран по птицеводству : mokslo darbai, pranešimai ir santraukos. Vilnius : Petro ofsetas, 2010. ISBN 9786094200922, handle:20.500.12259/95977 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  12. Sirvydis, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Gudavičiūtė, Diana; Miškinienė, Manefa; Čepulienė, Ramunė; Semaška, Vytautas; Vencius, Danius; Kepalienė, Inga. Influence of the prebiotic feed additive on intestinal microflora and meat quality of poultry // World's poultry science journal. XXIII world's poultry congress 2008 : book of abstracts : 30 June to 4 July 2008, Brisbane, Australia. , Vol. 64, suppl. 2 (2008). ISSN 0043-9339, handle:20.500.12259/95168 [Konferencijos medžiaga / Conference paper] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
  13. Žebelovičius, Viktoras; Semaškaitė, Agila; Sirvydis, Vytautas; Semaška, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Vencius, Danius; Čepulienė, Ramunė; Gudavičiūtė, Diana. Effects of probiotics feed additive on growth, serum cholesterol and intestinal microflora in Japanese quail // World's poultry science journal. XII European poultry conference : 10-14 September 2006, Verona: book of abstracts. Wallingford, 2006. ISBN 9075980329, ISSN 0043-9339, handle:20.500.12259/94586 [Konferencijos medžiaga / Conference paper] [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
  14. Sirvydis, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Gudavičiūtė, Diana; Čepulienė, Ramunė; Semaška, Vytautas; Vencius, Danius; Kepalienė, Inga. Prebiotinio preparato įtaka viščiukų broilerių kraujo biocheminiams rodikliams ir žarnyno mikroflorai = Influence of a prebiotic feed additive on some biochemical indices of blood and intestinal microbiota of broiler chicken // 14-oji Baltijos šalių paukštininkystės konferencija: mokslo darbai. Pranešimai ir santraukos, Vilnius, 2006 rugsėjo 27-29 d. Vilnius, 2006. ISBN 9955668520, handle:20.500.12259/94587 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  15. Žebelovičius, Viktoras; Sirvydis, Vytautas; Bobinienė, Rasa; Gudavičiūtė, Diana; Čepulienė, Ramunė; Semaška, Vytautas; Vencius, Danius; Kepalienė, Inga. Probiotinio "Bactocell" ir prebiotinio "Agrimos" preparatų įtaka japoninių putpelių („Coturnix coturnix japonica“) kūno masei ir kraujo serumo baltymų kiekio pokyčiams // Aktualios gyvulių ir paukščių mitybos problemos: alternatyvių pašarų priedų pašariniams antibiotikams panaudojimas gyvūnų mityboje: mokslinių pranešimų medžiaga. Kaunas, 2006. ISBN 9986456215, handle:20.500.12259/94733 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  16. Sirvydis, Vytautas; Miškinienė, Manefa; Kepalienė, Inga; Bobinienė, Rasa; Sabalionytė, Ramunė; Vencius, Danius. Augalinės kilmės lesalų priedų įtaka viščiukų broilerių mėsos kokybiniams rodikliams // Biochemija mokslų sandūroje : Lietuvos biochemikų draugijos VIII-asis suvažiavimas-konferencija, 2004 m. birželio 18-20 d., Tolieja (Molėtų raj.). [Vilnius], 2004. ISBN 9986196485, handle:20.500.12259/94274 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  17. Sirvydis, Vytautas; Vencius, Danius; Gudavičiūtė, Diana; Sabalionytė, R. Effect of multienzyme compositions on egg shell quality of laying // XXI World’s Poultry Congress [elektroninis išteklius] : abstracts and proceedings : August 20-24, 2000, Montreal, Canada. 2000. handle:20.500.12259/95955 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  Semaška, Vytautas; Vencius, Danius. Žmogaus ir gyvūnų fiziologijos tiriamųjų darbų vadovas : metodinė priemonė. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094710773, handle:20.500.12259/101149 [Knyga / Book]

  Patents

  Sirvydis, Vytautas; Raudonis, Stasys; Vencius, Danius; Semaška, Vytautas. Pašaras įvairių energetinių poreikių šunims. 2000. handle:20.500.12259/95965 [Patentas / Patent]

  ETD

  Master thesis

  Tribulas, Lukas Gabrielius. Nanodalelių formos mikroelemento vario įtaka putpelių fiziologiniams rodikliams. 2019. handle:20.500.12259/98748 [Magistro darbas / Master thesis]

  Bachelor thesis

  1. Vaitiekutis, Rolandas. Policijos mokyklos fizinio rengimo programos poveikis fizinių gebėjimų kaitai. 2021. handle:20.500.12259/126264 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  2. Barakauskas, Žilvinas. Motyvaciniai veiksniai lemiantys megėjiško sporto propogavimą tarp suaugusių asmenų. 2020. handle:20.500.12259/107016 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  3. Žekonytė, Evelina. Vilniaus Žemynos gimnazijos 9 - 12 klasių mokinių fizinis aktyvumas ir fizinis išsivystymas. 2020. handle:20.500.12259/106899 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]