CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameNauckūnaitė, Zita
  Main AffiliationŠvietimo akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Švietimo akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2020-09-12]2 [2020-09-12]

  Publications

  Articles

  1. Nauckūnaitė, Zita. Kalbos didaktika: kalbos ugdymo paradigmų kaita ir kalbos mokymo(si) logika // Acta Paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. , T. 34 (2015). ISSN 1392-5016, handle:20.500.12259/98070. Internet access: <http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/8342> [S4] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), CEEOL]
  2. Nauckūnaitė, Zita. Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo siekiniai ir jų įgyvendinimo retrospektyva // Acta Paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. , T. 33 (2014). ISSN 1392-5016, handle:20.500.12259/98353. Internet access: <http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/4394/2934> [S4] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), CEEOL]
  3. Nauckūnaitė, Zita. Rengiantis rašyti brandos egzamino rašinį // Gimtasis žodis. , Nr. 2 (2013). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98456 [S6]
  4. Nauckūnaitė, Zita. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita bei brandos egzaminas nuo 2013 m // Švietimo naujienos : informacinis leidinys. , 2012, Nr. 3 (kovas). ISSN 1648-5874, handle:20.500.12259/98569 [S8]
  5. Nauckūnaitė, Zita. Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko samprata: vidurinio ugdymo kaitos diskursas // Acta Paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. , T. 27 (2011). ISSN 1392-5016, doi:http://dx.doi.org/10.15388/ActPaed.2011.27.2961, handle:20.500.12259/98428. Internet access: <http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2961> [S4] [MLA International Bibliography, Education Research Complete (EBSCO), CEEOL, Current Abstracts, Education Research Index, TOC Premier]
  6. Stonkuvienė, Irena; Nauckūnaitė, Zita. Mokymo(si) tikslų ir uždavinių kėlimo, kaip aktualios didaktinės problemos, diskursas // Acta Paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. , T. 24 (2010). ISSN 1392-5016, doi:10.15388/ActPaed.2010.24.3033, handle:20.500.12259/98427. Internet access: <http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3033> [S4] [Education Research Complete (EBSCO), Education Research Index, CEEOL, Current Abstracts, MLA International Bibliography, TOC Premier]
  7. Nauckūnaitė, Zita. Kognityvinis modeliavimas kaip samprotavimo turinio vertinimo būdas = Cognitive mapping as a possible way of evaluating the reasoning essay content // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 11, nr. 1 (2009). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/95567. Internet access: <> [S4] [MLA International Bibliography, Humanities International Index, CEEOL]
  8. Nauckūnaitė, Zita. Rašinių turinio vertinimo projektavimas // Gimtasis žodis. , Nr. 2 (2009). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98469 [S6]
  9. Nauckūnaitė, Zita. Samprotavimo sandara // Gimtasis žodis. , Nr. 4 (2009). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98495 [S6]
  10. Targamadzė, Vilija; Nauckūnaitė, Zita. SOLO taksonomija kaip mokinių rašinių vertinimo priemonė // Acta Paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. , T. 22 (2009). ISSN 1392-5016, handle:20.500.12259/95585. Internet access: <http://www.zurnalai.vu.lt/files/journals/157/articles/3069/public/65-75.pdf> [S4] [MLA International Bibliography, CEEOL, Education Research Complete (EBSCO), Education Research Index]
  11. Nauckūnaitė, Zita. Kaip parengti mokinius argumentavimui? // Gimtasis žodis. , Nr. 3 (2008). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98494 [S6]
  12. Nauckūnaitė, Zita. Rašinio turinys ir struktūra: vertinimo problemos // Gimtasis žodis. , Nr. 11 (2008). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98466 [S6]
  13. Nauckūnaitė, Zita. Rašinio turinys: adresanto ir adresato problemos // Gimtasis žodis. , Nr. 12 (2008). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98519 [S6]
  14. Nauckūnaitė, Zita. Обучение аргументированию и его дидактические перспективы // Pedagoģija un skolotāju izglītība : Latvijas universitātes raksti = Pedagogy and teachers' education : scientific papers university of Latvia. Vol. 741. Rīga : Latvijas universitāte, 2008. ISBN 9789984450704, ISSN 1407-2157, handle:20.500.12259/95590 [S5]
  15. Nauckūnaitė, Zita. Argumentacija: įrodymo ir įtikinimo santykis // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 9, nr. 1 (2007). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/94990. Internet access: <http://www.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2007/nauc94-100.pdf> [S4] [MLA International Bibliography]
  16. Nauckūnaitė, Zita. Argumentavimas: samprata ir didaktinės perspektyvos (1) // Pedagogika : mokslo darbai. , [T.] 86 (2007). ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/94868. Internet access: <http://www.vpu.lt/pedagogika/PDF/2007/86/135-141.pdf> [S4] [MLA International Bibliography]
  17. Nauckūnaitė, Zita. Kaip parengti mokinius argumentavimui? // Gimtasis žodis. , Nr. 12 (2007). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98465 [S6]
  18. Nauckūnaitė, Zita. Samprotavimai apie Samprotavimą // Gimtasis žodis. , Nr. 10 (2007). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98517 [S6]
  19. Nauckūnaitė, Zita. Argumentavimas tekstų tipų sistemoje // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. , T. 7, nr. 1 (2005). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/94325. Internet access: <http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=0676fa8e-792d-4ec1-81dd-2f57a82e820d> [S4] [C.E.E.O.L]
  20. Nauckūnaitė, Zita. Argumentavimo mokymas (1) // Gimtasis žodis. , Nr. 1 (2005). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/95365 [S6]
  21. Nauckūnaitė, Zita. Argumentavimo mokymas (2) // Gimtasis žodis. , Nr. 2 (2005). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/94568 [S6]
  22. Nauckūnaitė, Zita. Argumentavimo mokymas (3) // Gimtasis žodis. , Nr. 3 (2005). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/94685 [S6]
  23. Nauckūnaitė, Zita. Loginiai ir lingvistiniai sakytinės ir rašytinės raiškos skirtumai // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 5, nr. 1 (2003). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/98374. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2003/nauck78-83.pdf> [S5]
  24. Nauckūnaitė, Zita. The development of communication competence in the process of teacher training // Bildung im Zeitalter der Informationsgesellschaft. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2003. ISBN 3631507739, handle:20.500.12259/93603 [S5]
  25. Nauckūnaitė, Zita. Klasikinė retorika kaip komunikacinės kompetencijos ugdymo paradigma // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. Vilnius : Vilniaus ped. univ. l-kla., 2002, t. 1, nr. 4. ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/93782 [S5]
  26. Nauckūnaitė, Zita. Būsimųjų mokytojų komunikacinės kompetencijos ugdymas universitetinėse studijose // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : mokslas-studijos-mokykla : VII tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2000 lapkričio 22-24 d. : mokslo darbai / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus pedagoginis universitetas, Egerio Karoly Eszterhazy mokytojų rengimo kolegija ; [redakcinė kolegija: Irena Musteikienė (pirmininkė) ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. handle:20.500.12259/98366 [P1e]
  27. Nauckūnaitė, Zita. Diskurso komponentas komunikacinės kompetencijos struktūroje // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 2, nr. 1 (2000). ISSN 1392-8600, handle:20.500.12259/98367. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2000/nauc79-84.pdf> [S5]
  28. Nauckūnaitė, Zita. Rašymo mokymas : X. Kaip taisyti rašinį? // Gimtasis žodis. , Nr. 5 (2000). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98464 [S6]
  29. Nauckūnaitė, Zita. Rašymo mokymas : IX. Kaip tobulinti tekstą? // Gimtasis žodis. , Nr. 4 (1999). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98516 [S6]
  30. Nauckūnaitė, Zita. Rašymo mokymas : V. Kaip kurti pastraipą? // Gimtasis žodis. , Nr. 2 (1998). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98463 [S6]
  31. Nauckūnaitė, Zita. Rašymo mokymas : VI. Kaip parašyti tinkamą sakinį? // Gimtasis žodis. , Nr. 3 (1998). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98567 [S6]
  32. Nauckūnaitė, Zita. Rašymo mokymas : VII. Kaip sieti sakinius? // Gimtasis žodis. , Nr. 4 (1998). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98462 [S6]
  33. Nauckūnaitė, Zita. Rašymo mokymas : VIII. Kaip išreikšti mintį? // Gimtasis žodis. , Nr. 6 (1998). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98511 [S6]
  34. Nauckūnaitė, Zita. Rašymo mokymas : VIII. Kaip išreikšti mintį? // Gimtasis žodis. , Nr. 7 (1998). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/98477 [S6]

  Thesis

  1. Nauckūnaitė, Zita. Mokinių sakytinės raiškos gebėjimai: problemos ir galimybės = Students' speaking skills: problems and opportunities // Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“ : programa. Mokslinių pranešimų santraukos / Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094710186, handle:20.500.12259/98159 [T1d]
  2. Nauckūnaitė, Zita. Rašinių vertinimas bendrojo lavinimo mokykloje: objektyvusis ir subjektyvusis dėmenys // 22-oji Jono Jablonskio konferencija „Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje“ [elektroninis išteklius] : pranešimų tezės. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2015. handle:20.500.12259/98418. Internet access: <http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos/2015/jablonskio%20konferencijos%20tezs_2015.pdf> [T2]
  3. Nauckūnaitė, Zita. Šiuolaikinės mokinių kartos teksto suvokimo ypatumai // XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto [elektroninis išteklius] = Language studies for the 21st century: from sound to text : II tarptautinė mokslinė konferencija : 2014 m. rugsėjo 24-26 d., Vilnius, Lietuva. [Vilnius], 2014. handle:20.500.12259/97882. Internet access: <http://www3.leu.lt/laikrastis/tezes_LF/TEZES-KONFERENCIJA-2014-09-24-26.Pdf> [T1e]
  4. Nauckūnaitė, Zita. Gimtosios kalbos ugdymo reikšmė globalizacijos sąlygomis // Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, 2013 m. vasario 21-22 d., Vilnius, Lietuva. Vilnius : Edukologija, 2013. ISBN 9789955208174, handle:20.500.12259/97496 [T1e]
  5. Nauckūnaitė, Zita. Prasminė samprotaujamojo teksto organizacija: metodologinio pagrindo diskursas // XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto [elektroninis išteklius] = Language studies for the 21st century: from sound to text : tarptautinė mokslinė konferencija : 2012 m. rugsėjo 27 d., Vilnius, Lietuva. [Vilnius], 2012. handle:20.500.12259/98424 [T1e]
  6. Nauckūnaitė, Zita. Lituanistų avilys – šiuolaikiškas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas [elektroninis išteklius] // Mokymosi bendruomenė ir antrosios kartos saityno (Web 2.0) technologijos : tarptautinės konferencijos pranešimų elektroninė versija [2010 m. spalio 2 d., Vilnius Lietuva]. Vilnius : Ugdymo plėtotės centras, 2010. handle:20.500.12259/98373. Internet access: <http://www.upc.smm.lt/naujienos/web2/pdf/10_Nauckunaite.pdf> [T2]
  7. Nauckūnaitė, Zita. Kognityvinis modelis kaip teksto argumentacijos nagrinėjimo būdas // Tarptautinė mokslinė konferencija „Tekstas: lingvistika ir poetika 16“ [elektroninis išteklius] : [2008 m. lapkričio 14 d., Vilnius, Lietuva]. handle:20.500.12259/95487. Internet access: <http://www.vpu.lt/get_file.php?file=bDJlWXFKdlliS2hwWkpmS2FOR1hwWnVYbTVTYXJHYWliNnVXcm1uSmNNYktaNVNqbk5wcm1HbWhhY3VVeFpXWG1KcVoyVyUyQmpZcDV3WmN5dGxkUnEyWjJYbXB4bzAyMnFucHBwMUpmUVo1M0pwcFdVYTZObFlaeWpuWmFYeXByTm5hU1htR25ZYldWb3JKUElhTXVVcE1xWG1OaHZaV2lZYXAlMkZMbzJqSmFacVdiSmhsYnBtWFpHNlprOUZveFdSem02YVZ5cDZoYUtWcnFzdVlhYzJjdzVlc3g1aG8zMmlibXFoaWtKYkdaS2VYbGNtZ25uRmk=> [T2]
  8. Nauckūnaitė, Zita. Universiteto ir mokyklos didaktika: mokinių ir mokytojų argumentacinės kompetencijos ugdymas // Ugdymo kokybė: teorinės ir praktinės dimensijos : XV tarptautinė mokslinė konferencija Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : konferencija skiriama profesoriui Vladui Rajeckui atminti : programa ir tezės : 2007 m. lapkričio 29-30 d., Vilnius, Lietuva. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. handle:20.500.12259/94922 [T1e]

  Books

  1. Targamadzė, Vilija; Girdzijauskienė, Sigita; Šimelionienė, Aida; Pečiuliauskienė, Palmira; Nauckūnaitė, Zita. Naujoji (Z) karta – prarastoji ar dar neatrastoji? Naujosios (Z) kartos vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas : mokslo studija. Vilnius [i.e. Šiauliai] : Titnagas, 2015. ISBN 9789955613916, handle:20.500.12259/98027. Internet access: <http://www.esparama.lt/documents/10157/490675/2015+Naujoji+Z+karta.pdf/34dab319-bb9b-4041-8365-5f88e2b8db52> [K1b]
  2. Targamadzė, Vilija; Nauckūnaitė, Zita; Stonkuvienė, Irena; Česnavičienė, Jūratė; Šimelionienė, Aida; Venclovienė, Jurgita. 12–14 metų mokinių mokymo(si) didaktinės problemos ir jų sprendimo galimybės : [elektroninis išteklius] : 2010 m. tyrimo ataskaita. Vilnius : LR Švietimo ir mokslo ministerija, 2010. handle:20.500.12259/98368. Internet access: <http://www.alternatyvusisugdymas.lt/uploads/2009/12/10_09_03_AU_galimybiu_studija.pdf> [K4c]
  3. Salienė, Vilija; Nauckūnaitė, Zita. Bendrieji lietuvių kalbos didaktikos klausimai : metodinė priemonė aukštųjų mokyklų studentams. D. 2. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955201595, handle:20.500.12259/94921 [K2c]
  4. Nauckūnaitė, Zita. Prezentacijos menas : [metodinis leidinys]. Vilnius : Gimtasis žodis, 2007. ISBN 9789955161929, handle:20.500.12259/94989 [K2c]
  5. Salienė, Vilija; Nauckūnaitė, Zita. Bendrieji lietuvių kalbos didaktikos klausimai : metodinė priemonė aukštųjų mokyklų studentams. D. 1. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2002. ISBN 9955516305, handle:20.500.12259/93732 [K2c]
  6. Nauckūnaitė, Zita. Teksto komponavimas: rašymo procesas ir tekstų tipai. Vilnius : Gimtasis žodis, 2002. ISBN 995551213X, handle:20.500.12259/93753 [K2a]
  7. Nauckūnaitė, Zita. Iškalbos mokymas : vadovėlis. Kaunas : Šviesa, 2001. ISBN 5430024929, handle:20.500.12259/98425 [K2a]
  8. Nauckūnaitė, Zita. Iškalbos mokymas : vadovėlis. Kaunas : Šviesa, 2000. ISBN 5430024929, handle:20.500.12259/98364 [K2a]
  9. Nauckūnaitė, Zita. Iškalbos mokymas : vadovėlis. Kaunas : Šviesa, 1998. ISBN 5430024929, handle:20.500.12259/98333 [K2a]
  10. Nauckūnaitė, Zita. Lingvistinio mąstymo ugdymas mokant pažinti žodžio sandarą V-VI klasėje : mokymo priemonė. Vilnius : VPU leidykla, 1993. handle:20.500.12259/98369 [K2c]

  Parts of Books

  Nauckūnaitė, Zita. Naujosios (Z) kartos teksto suvokimo mokymo ir mokymosi strategijos // Naujoji (Z) karta – prarastoji ar dar neatrastoji? Naujosios (Z) kartos vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas : mokslo studija / Vilija Targamadzė, Sigita Girdzijauskienė, Aida Šimelionienė, Palmira Pečiuliauskienė, Zita Nauckūnaitė ; Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Vilnius [i.e. Šiauliai] : Titnagas, 2015. ISBN 9789955613916, handle:20.500.12259/98362. Internet access: <http://www.esparama.lt/documents/10157/490675/2015+Naujoji+Z+karta.pdf/34dab319-bb9b-4041-8365-5f88e2b8db52> [Y]