CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameŠečkuvienė, Henrika
  Main AffiliationŠvietimo akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Švietimo akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Šetkus, Benediktas; Monkevičienė, Ona; Stankevičienė, Kristina; Schoroškienė, Vaiva; Šečkuvienė, Henrika; Montvilaitė, Sigita. Mentoriaus kompetencijos ir funkcijos pedagogų rengimo sistemoje // Besimokančios visuomenės iššūkiai pedagogų rengimui : tarptautinė konferencija : straipsnių ir pranešimų rinkinys. Vilnius : Versus aureus, 2007. ISBN 9789955340140, handle:20.500.12259/94934 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Monkevičienė, Ona; Montvilaitė, Sigita; Stankevičienė, Kristina; Šečkuvienė, Henrika; Jautakytė, Rasa; Kepalaitė, Albina; Saviščevienė, Sigita. Mentoriaus veikla // Mentorystė: teorinė studija : Lietuvos ir užsienio mentorių veiklos bei rengimo patirties lyginamoji analizė. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253877, handle:20.500.12259/94949 [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Šetkus, Benediktas; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Monkevičienė, Ona; Montvilaitė, Sigita; Proškuvienė, Regina; Stankevičienė, Kristina; Šečkuvienė, Henrika; Tarasonienė, Aldona Liucija. Mentorystės misija ir mentoriaus vaidmenys // Mentorystė: teorinė studija : Lietuvos ir užsienio mentorių veiklos bei rengimo patirties lyginamoji analizė. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253877, handle:20.500.12259/94933 [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Šetkus, Benediktas; Monkevičienė, Ona; Stankevičienė, Kristina; Schoroškienė, Vaiva; Šečkuvienė, Henrika. Pedagoginė stažuotė: Jungtinių Amerikos Valstijų ir Vokietijos patirtis // Besimokančios visuomenės iššūkiai pedagogų rengimui : tarptautinė konferencija : straipsnių ir pranešimų rinkinys. Vilnius : Versus aureus, 2007. ISBN 9789955340140, handle:20.500.12259/95006 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Šetkus, Benediktas; Monkevičienė, Ona; Proškuvienė, Regina; Schoroškienė, Vaiva; Stankevičienė, Kristina; Šečkuvienė, Henrika; Montvilaitė, Sigita; Navaitienė, Julita. Pedagoginės stažuotės mentorių ir tutorių rengimo metodikos bei jai įgyvendinti būtino finansavimo projektas : 3 dalis // Pedagoginės stažuotės mentorių ir tutorių rengimo metodika. Vilnius : Versus aureus, 2007. ISBN 9789955340324, handle:20.500.12259/95008 [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Monkevičienė, Ona; Proškuvienė, Regina; Schoroškienė, Vaiva; Stankevičienė, Kristina; Šečkuvienė, Henrika; Šetkus, Benediktas; Montvilaitė, Sigita; Navaitienė, Julita. Pedagoginės stažuotės modeliai ir finansavimo projektas : 3 dalis // Pedagoginės stažuotės organizavimo metodikos projektas. [Vilnius : Versus aureus, 2007]. ISBN 9789955340270, handle:20.500.12259/94946 [Mokslo straipsnis / Research article]
  7. Šečkuvienė, Henrika; Montvilaitė, Sigita; Schoroškienė, Vaiva; Ališauskienė, R; Mykolaitienė, L; Kardelienė, L; Baranauskienė, R; Vaitkienė, I; Bukantienė, J; Tarasonienė, Aldona Liucija; Jonilienė, Marija; Monkevičienė, Ona. Ugdymo planavimas ir vertinimas : 4 modulinė programa // Mentoriaus rengimas : tęstinio kvalifikacijos kėlimo seminaro modelis ir modulinės programos. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253266, handle:20.500.12259/94964 [Mokslo straipsnis / Research article]
  8. Abramauskienė, Jolanta; Krasauskienė, Rūta; Šečkuvienė, Henrika; Vitkauskas, Remigijus. Aspects of musical education in the Lithuanian comprehensive education system // Challenges and visions in school music education: focusing on Finnish, Estonian, Latvian and Lithuanian music education realities. Joensuu, 2006. ISBN 9524588560, handle:20.500.12259/94721 [Mokslo straipsnis / Research article]
  9. Šečkuvienė, Henrika; Abramauskienė, Jolanta. Paauglių muzikos mokymosi motyvacijos veiksniai // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius., [T.] 78 (2005). ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/94468 [Mokslo straipsnis / Research article] [C.E.E.O.L, MLA International Bibliography]
  10. Šečkuvienė, Henrika; Abramauskienė, Jolanta. Paauglių muzikos mokymosi motyvacijos veiksniai // Efektyvaus meninio ugdymo problemos : tarptautinė mokslinė konferencija, 2004 11 25-26 d., Vilnius : konferencijos medžiaga. Vilnius, 2004. ISBN 9955516771, handle:20.500.12259/94193 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Books

  1. Monkevičienė, Ona; Sakadolskis, Emilija Alma; Bruzgelevičienė, Ramutė; Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva; Salienė, Vilija; Toleikytė, Nijolė; Cibulskaitė, Nijolė; Žemgulienė, Aušra; Survutaitė, Dalia; Vaičekauskienė, Snieguolė; Zaleskienė, Irena; Rubavičienė, Jūratė; Degėsys, Liutauras; Kazragytė, Vida; Šečkuvienė, Henrika; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė. Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai : kolektyvinė monografija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. ISBN 9789955209737, handle:20.500.12259/97752. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/97752/2/ISBN9789955209737.pdf> [Knyga / Book]
  2. Baranauskienė, Reda; Jautakytė, R; Lukoševičius, Antanas; Šmitienė, Gražina; Tubutienė, Vilma; Gaigalienė, Marytė; Gedvilienė, Genutė; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Jonilienė, Marija; Marcelionienė, Elena; Monkevičienė, Ona; Montvilaitė, Sigita; Proškuvienė, Regina; Schoroškienė, Vaiva; Stankevičienė, Kristina; Stasiūnaitienė, Eglė; Šečkuvienė, Henrika; Šetkus, Benediktas; Tarasonienė, Aldona Liucija. Mentoriaus veikla ir kompetencijos : mentoriaus rengimo vadovėlis : dėstytojo knyga. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955253174, handle:20.500.12259/95323 [Knyga / Book]
  3. Baranauskienė, Reda; Bukantienė, Janina; Česnauskienė, Danutė; Gaigalienė, Marytė; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Jautakytė, Rasa; Jonilienė, Marija; Kardelienė, L; Lukoševičius, Antanas; Martišauskienė, Elvyda; Monkevičienė, Ona; Proškuvienė, Regina; Schoroškienė, Vaiva; Stankevičienė, Kristina; Šečkuvienė, Henrika; Šetkus, Benediktas; Tubutienė, Vilma. Pedagogo kompetencijos : mentoriaus rengimo vadovėlis : dėstytojo knyga ; [sudarė Ona Monkevičienė, Kristina Stankevičienė]. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955253785, handle:20.500.12259/95307 [Knyga / Book]
  4. Baršauskienė, Neringa; Braslauskienė, R; Gaigalienė, Marytė; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Kubilienė, Kristina; Mykolaitienė, Ligita; Monkevičienė, Ona; Navaitienė, Julita; Pileckaitė-Markovienė, Margarita; Poderienė, G; Proškuvienė, Regina; Saviščevienė, S; Schoroškienė, Vaiva; Stankevičienė, Kristina; Šečkuvienė, Henrika; Šmitienė, Gražina; Tarasonienė, Aldona Liucija; Vasilevskienė, Jolanta. Praktikos vadyba : mentoriaus rengimo vadovėlis : dėstytojo knyga. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955254119, handle:20.500.12259/95353 [Knyga / Book]
  5. Ališauskienė, Rima; Baranauskienė, Reda; Bukantienė, Janina; Česnauskienė, Danutė; Gaigalienė, Marytė; Jonilienė, Marija; Kardelienė, Laimutė; Kubilienė, Kristina; Martišauskienė, Elvyda; Monkevičienė, Ona; Montvilaitė, Sigita; Pileckaitė-Markovienė, Margarita; Proškuvienė, Regina; Schoroškienė, Vaiva; Stankevičienė, Kristina; Šečkuvienė, Henrika; Šetkus, Benediktas; Vasilevskienė, Jolanta. Ugdymo planavimas, modeliavimas, vertinimas : mentoriaus rengimo vadovėlis : dėstytojo knyga. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955254072, handle:20.500.12259/95351 [Knyga / Book]
  6. Monkevičienė, Ona; Gaigalienė, Marytė; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Stankevičienė, Kristina; Montvilaitė, Sigita; Tarasonienė, Aldona Liucija; Schoroškienė, Vaiva; Navaitienė, Julita; Šetkus, Benediktas; Šečkuvienė, Henrika; Proškuvienė, Regina; Ališauskienė, Rima; Mykolaitienė, Ligita; Šmitienė, Gražina; Česnauskienė, Danutė; Baranauskienė, Reda; Jautakytė, R; Kardelienė, L. Mentoriaus kompetencijos : mentoriaus knyga : metodinės rekomendacijos [mokomoji knyga]. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253143, handle:20.500.12259/94809 [Knyga / Book]
  7. Monkevičienė, Ona; Gaigalienė, Marytė; Ališauskienė, Rima; Baršauskienė, Neringa; Braslauskienė, R; Bukantienė, J; Baranauskienė, Reda; Česnauskienė, Danutė; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Jautakytė, R; Jonilienė, Marija; Kardelienė, L; Kepalaitė, Albina; Lukoševičius, Antanas; Mykolaitienė, Ligita; Montvilaitė, Sigita; Navaitienė, Julita; Petrulytė, Ala; Poderienė, G; Proškuvienė, Regina; Rauckienė, A; Ruzgienė, A; Saviščevienė, S; Schoroškienė, Vaiva; Stankevičienė, Kristina; Šečkuvienė, Henrika; Šetkus, Benediktas; Šmitienė, Gražina; Tarasonienė, Aldona Liucija; Tubutienė, V; Vaitkienė, I. Mentoriaus rengimas : tęstinio kvalifikacijos kėlimo seminaro modelis ir modulinės programos. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253266, handle:20.500.12259/94886 [Knyga / Book]
  8. Mykolaitienė, Ligita; Gaigalienė, Marytė; Šečkuvienė, Henrika; Šetkus, Benediktas; Ališauskienė, Rima; Baranauskienė, Reda; Lukoševičius, Antanas; Tubutienė, Vilma; Šmitienė, Gražina; Proškuvienė, Regina; Baršauskienė, Neringa. Mentoriaus veikla pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje : mentoriaus knyga : metodinės rekomendacijos. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253219, handle:20.500.12259/95010 [Knyga / Book]
  9. Monkevičienė, Ona; Gaigalienė, Marytė; Schoroškienė, Vaiva; Stankevičienė, Kristina; Montvilaitė, Sigita; Ališauskienė, R; Baršauskienė, N; Braslauskienė, R; Bukantienė, J; Baranauskienė, R; Česnauskienė, D; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Jautakytė, R; Kardelienė, L; Kepalaitė, A; Lukoševičius, A; Mykolaitienė, L; Navaitienė, Julita; Petrulytė, Ala; Poderienė, G; Proškuvienė, Regina; Rauckienė, A; Ruzgienė, A; Saviščevienė, S; Šečkuvienė, Henrika; Šetkus, Benediktas; Šmitienė, Gražina; Tarasonienė, Aldona Liucija; Tubutienė, V; Vaitkienė, I. Model of mentor training in continuous module-based professional development seminar. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253440, handle:20.500.12259/95292 [Knyga / Book]
  10. Šečkuvienė, Henrika; Proškuvienė, Regina; Šetkus, Benediktas; Jautakytė, R. Pagrindinės ir vidurinės mokyklos mokytojo dalykinių kompetencijų vertinimas : [vertinimo metodikų komplektas pradedančio dirbti mokytojo mentoriui : mokomoji knyga. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253051, handle:20.500.12259/94928 [Knyga / Book]
  11. Šečkuvienė, Henrika; Proškuvienė, Regina; Šetkus, Benediktas. Pagrindinės ir vidurinės mokyklos mokytojo dalykinių kompetencijų vertinimas : vertinimo metodikų komplektas studento mentoriui. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253037, handle:20.500.12259/95286 [Knyga / Book]
  12. Šečkuvienė, Henrika; Proškuvienė, Regina; Šetkus, Benediktas; Jautakytė, Rasa. Pagrindinės ir vidurinės mokyklos mokytojo dalykinių kompetencijų įsivertinimas : įsivertinimo metodikų komplektas pradedančiam dirbti mokytojui. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253044, handle:20.500.12259/95354 [Knyga / Book]
  13. Šečkuvienė, Henrika; Proškuvienė, Regina; Šetkus, Benediktas. Pagrindinės ir vidurinės mokyklos mokytojo dalykinių kompetencijų įsivertinimas : įsivertinimo metodikų komplektas studentui. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253020, handle:20.500.12259/95287 [Knyga / Book]
  14. Monkevičienė, Ona; Šečkuvienė, Henrika; Tarasonienė, Aldona Liucija; Montvilaitė, Sigita; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Schoroškienė, Vaiva; Bukantienė, Janina; Česnauskienė, Danutė. Pagrindinės ir vidurinės mokyklos mokytojo profesinių kompetencijų vertinimas : vertinimo metodikų komplektas pradedančio dirbti mokytojo mentoriui. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253013, handle:20.500.12259/95348 [Knyga / Book]
  15. Monkevičienė, Ona; Šečkuvienė, Henrika; Tarasonienė, Aldona Liucija; Montvilaitė, Sigita; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Schoroškienė, Vaiva; Bukantienė, Janina; Česnauskienė, Danutė. Pagrindinės ir vidurinės mokyklos mokytojo profesinių kompetencijų vertinimas : vertinimo metodikų komplektas studento mentoriui. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955252986, handle:20.500.12259/95350 [Knyga / Book]
  16. Monkevičienė, Ona; Šečkuvienė, Henrika; Tarasonienė, Aldona Liucija; Montvilaitė, Sigita; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Schoroškienė, Vaiva; Stankevičienė, Kristina; Bukantienė, Janina; Česnauskienė, Danutė. Pagrindinės ir vidurinės mokyklos mokytojo profesinių kompetencijų įsivertinimas : įsivertinimo metodikų komplektas pradedančiam dirbti mokytojui. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253006, handle:20.500.12259/95288 [Knyga / Book]
  17. Monkevičienė, Ona; Šečkuvienė, Henrika; Tarasonienė, Aldona Liucija; Montvilaitė, Sigita; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Schoroškienė, Vaiva; Stankevičienė, Kristina; Bukantienė, Janina; Česnauskienė, Danutė. Pagrindinės ir vidurinės mokyklos mokytojo profesinių kompetencijų įsivertinimas : įsivertinimo metodikų komplektas studentui. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955252993, handle:20.500.12259/95355 [Knyga / Book]
  18. Monkevičienė, Ona; Stankevičienė, Kristina; Jonilienė, Marija; Šečkuvienė, Henrika; Marcelionienė, Elena; Pileckaitė-Markovienė, Margarita; Bukantienė, Janina; Česnauskienė, Danutė; Vasilevskienė, Jolanta; Ališauskienė, Rima; Schoroškienė, Vaiva; Kubilienė, Kristina; Gaigalienė, Marytė. Ugdymo planavimas, modeliavimas, vertinimas : mentoriaus savarankiškų studijų knyga : [mokomoji knyga]. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955254041, handle:20.500.12259/97325 [Knyga / Book]
  19. Baltrėnienė, Marija; Marcinkevičius, Zenonas; Kirliauskienė, Rasa; Šečkuvienė, Henrika. Muzikos mokytojo rengimas šiuolaikinei mokyklai : tarptautinė mokslinė konferencija, skirta VPU muzikos specialybės įkūrimo 45-mečiui : pranešimai, 2002 m. spalio 11 d. Vilnius : VPU, 2002. handle:20.500.12259/93575 [Knyga / Book]

  ETD

  Master thesis

  1. Stanevičiūtė, Gintarė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų į(si)traukimo į muzikinę veiklą strategijos. 2017. handle:20.500.12259/115671 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Viržonienė, Ramunė. Matematikos integravimas pradinių klasių muzikos pamokose. 2016. handle:20.500.12259/118841 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Gao, Yunyue. Strengths and weaknesses of Chinese general music lessons. 2016. handle:20.500.12259/115464 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Wei, Mengran. The comparative study of bachelor study programs of music education in LUES (Lithuania) and HU (China). 2016. handle:20.500.12259/115546 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Talalienė, Živilė. Muzikos mokytojo lyderystės gebėjimų raiška. 2014. handle:20.500.12259/117881 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Remeikienė, Raimonda. Penkerių – šešerių metų vaikų dainavimo įgūdžių ugdymas. 2006. handle:20.500.12259/116050 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Revuckaitė, Aušra. Penkerių – šešerių metų vaikų muzikos ritmo pajautimo lavinimas. 2006. handle:20.500.12259/116898 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Peganova, Natalija. Pradinių klasių mokytojų muzikinio kompetentingumo vertinimo kriterijai ir jų taikymas administruojant. 2006. handle:20.500.12259/116384 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Povilaitienė, Eglė. Šeimos įtaka 2-3 metų amžiaus vaikų muzikinių gebėjimų plėtotei ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 2006. handle:20.500.12259/119066 [Magistro darbas / Master thesis]