CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameMotiejūnienė, Elena
  Main AffiliationŠvietimo akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Švietimo akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Motiejūnienė, Elena; Pūkelienė, Danutė; Bartaševičienė, Biruta. Влияние доз азотных удобрений, норм семян и предшественникам на качество озимого и ярового рапса // Pašarinių kultūrų derliaus didinimas : mokslo darbų rinkinys. Kaunas-Noreikiškės, 1987. handle:20.500.12259/66211 [Mokslo straipsnis / Research article]
  2. Motiejūnienė, Elena. Koldūnams; Čeburekams // Šeimininkė. handle:20.500.12259/67618 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  3. Motiejūnienė, Elena. Šalta sriuba // Šeimininkė. handle:20.500.12259/67619 [Straipsnis žurnale / Journal article]

  Books

  1. Monkevičienė, Ona; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Bujanauskienė, Vitalija; Galkienė, Alvyra; Gevorgianienė, Violeta; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Jonilienė, Marija; Karkockienė, Daiva; Kazragytė, Vida; Mauragienė, Vijolė; Mazolevskienė, Aldona; Motiejūnienė, Elena; Valantinas, Antanas; Sičiūnienė, Viktorija; Stankevičienė, Kristina; Ustilaitė, Stasė. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos [elektroninis išteklius]. Vilnius : Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2015. ISBN 9786094601224, handle:20.500.12259/98231. Internet access: <https://www.smm.lt/uploads/documents/konkursai/kiti_konkursai/Ikimokyklinio%20ugdymo%20metodin%C4%97s%20rekomendacijos.pdf> [Knyga / Book]
  2. Monkevičienė, Ona; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Bujanauskienė, Vitalija; Galkienė, Alvyra; Gevorgianienė, Violeta; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Jonilienė, Marija; Karkockienė, Daiva; Kazragytė, Vida; Mauragienė, Vijolė; Mazolevskienė, Aldona; Motiejūnienė, Elena; Valantinas, Antanas; Sičiūnienė, Viktorija; Stankevičienė, Kristina; Ustilaitė, Stasė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas [elektroninis išteklius]. Vilnius : Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2014. ISBN 9786094601026, handle:20.500.12259/98298. Internet access: <http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf> [Knyga / Book]
  3. Monkevičienė, Ona; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Bujanauskienė, Vitalija; Galkienė, Alvyra; Gevorgianienė, Violeta; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Jonilienė, Marija; Karkockienė, Daiva; Kazragytė, Vida; Mauragienė, Vijolė; Mazolevskienė, Aldona; Motiejūnienė, Elena; Valantinas, Antanas; Sičiūnienė, Viktorija; Stankevičienė, Kristina; Ustilaitė, Stasė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas [elektroninis išteklius] : (taip pat ir vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių). Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2013. handle:20.500.12259/97527. Internet access: <http://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir795/dir39/dir1/1_0.php> [Knyga / Book]
  4. Motiejūnienė, Elena; Aidukienė, T; Arcimovič, N; Augustinavičius, Vidas; Bačkienė, R; Bagdonaitė, R; Balickaja, S; Bakutis, K; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Bareikienė, D; Bareikienė, M; Barisevičius, A; Batutis, O; Bigelienė, D; Brazauskienė, R; Buividavičienė, Laura; Bulotaitė, L; Buračienė, A; Dagienė, V; Danielius, M; Daulenskienė, A; Demida, I; Dikčius, A; Dilienė, R; Dobravolskaitė, D; Duoblienė, L; Gruodytė, R; Januškevičienė, Olga; Rugevičiūtė, Rita Giedrė; Jakavonytė, D; Jankevičienė, R; Jankūnienė, J; Jarienė, Raimonda; Jasinska, A; Jašinauskas, L; Jautakytė, Ž; Jociūtė, A; Jonynienė, V; Jurevičienė, J; Kairaitis, Zigmas; Kalesnikienė, Danguolė; Kalvanas, J; Karikovas, V; Kaselis, G; Kazragytė, Vida; Kiaulakienė, R; Kirkutytė-Aleknienė, I; Kolesnikova, N; Kriščiūnienė, N; Kruopienė, G; Kumštytė, R; Kvedaravičius, A; Labinienė, R; Leonavičius, P; Liaukevičienė, D; Likienė, S; Liorančienė, S; Lozdienė, A; Lukoševičius, D; Mackevič, I; Mačiulaitytė, K; Marcelionienė, E; Matonienė, R; Mikulec, V; Miskova, T; Mozūrienė, I; Naimavičiūtė, J; Navickienė, L; Neifachas, Sergejus; Nikitina, L; Niuniavaitė, I; Orintienė, G; Pacevičiūtė, A; Palšauskas, M; Plentaitė, V; Porutis, A; Pošiūtė-Žebelienė, M; Poškienė, D; Prosniakova, H; Pundienė, V; Putinienė, L; Puzaitė, M; Rachlevičiūtė, R; Račiulaitytė, K; Račkauskas, V; Radavičienė, R; Radzevičienė, G; Rudienė, A; Salienė, Vilija; Savičius, E; Sičiūnienė, Viktorija; Skapienė, S; Skripkienė, R; Skrodenytė, L; Slavinskienė, G; Staknienė, I; Stanevičienė, V; Stasiulevičienė, A; Stašaitis, S; Statauskienė, L; Stričkienė, M; Stumbrienė, V; Sturlienė, N; Svirobovič, G; Šapiro, R; Šarkienė, D; Šejnicka, D; Šernienė, L; Šiaulienė, V; Šinkūnaitė, B; Šlapšinskienė, V; Šleževičius, K; Šulcienė, A; Tamošaitis, Mindaugas; Tuinylaitė, R; Vaicekauskienė, V; Vaitkevičienė, R; Varnagirienė, V; Vaščenkienė, O; Vilimienė, A; Vilkienė, L; Viltrakienė, I; Vingelienė, S; Vizgirdienė, E; Voroncova, A; Zakarauskienė, I; Zaleskienė, Irena; Zubakov, V; Žebrauskaitė, K. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Dorinis ugdymas (2-as priedas) ; Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (11 priedas). Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2009. ISBN 9789986036432, handle:20.500.12259/97995 [Knyga / Book]
  5. Viltrakienė, I; Motiejūnienė, Elena; Gudynas, P; Jakavonytė, D; Jonynienė, V; Jarienė, R; Jašinauskas, L; Kazragytė, V; Neseckienė, I; Paulauskienė, D; Staknienė, I; Vingelienė, S; Zeliankienė, V; Aidukienė, T; Kalesnikienė, Danguolė; Arcimovič, N; Bačkienė, R; Bagdonaitė, R; Balickaja, S; Bakutis, K; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Bareikienė, D; Bareikienė, M; Barisevičius, A; Batutis, O; Bigelienė, D; Brazauskienė, R; Buividavičienė, R; Bulotaitė, L; Buračienė, A; Sičiūnienė, Viktorija; Dagienė, V; Danielius, M; Daulenskienė, A; Demida, I; Dikčius, A; Dilienė, R; Dobravolskaitė, D; Duoblienė, L; Dzikavičiūtė, J; Ercmonienė-Varnas, R; Firkavičiūtė, K; Gadliauskienė, V; Galkutė, L; Gailienė, A; Gedmantienė, E; Gerulaitis, Š; Gerulaitis, V; Gervinskienė, L; Glamazdina, N; Gruodytė, R; Jankevičienė, R; Jankūnienė, J; Januškevičienė, O; Jasinska, A; Jautakytė, Ž; Jociūtė, A; Jurevičienė, L; Kairaitis, Z; Kalvanas, J; Karikovas, V; Kaselis, G; Kiaulakienė, R; Kirkutytė-Aleknienė, I; Kolesnikova, N; Kriščiūnienė, N; Kruopienė, G; Kumštytė, R; Kvedaravičius, A; Labinienė, R; Leonavičius, P; Liaukevičienė, D; Likienė, S; Liorančienė, S; Lozdienė, A; Lukoševičius, D; Mackevič, I; Mačiulaitytė, K; Marcelionienė, E; Matonienė, R; Mikulec, V; Miskova, T; Mozūrienė, I; Naimavičiūtė, J; Navickienė, L; Neifachas, Sergejus; Nikitina, L; Niuniavaitė, I; Orintienė, G; Pacevičiūtė, A; Palšauskas, M; Plentaitė, V; Porutis, A; Pošiūtė-Žebelienė, M; Poškienė, D; Prosniakova, H; Pundienė, V; Putinienė, L; Puzaitė, M; Rachlevičiūtė, R; Račiulaitytė, K; Račkauskas, V; Radavičienė, R; Radzevičienė, G; Rudienė, A; Rugevičiūtė, Rita Giedrė; Salienė, Vilija; Savičius, E; Skapienė, S; Skripkienė, R; Skrodenytė, L; Slavinskienė, G; Stanevičienė, V; Stasiulevičienė, A; Stašaitis, S; Statauskienė, L; Stričkienė, M; Stumbrienė, V; Sturlienė, N; Svirobovič, G; Šapiro, R; Šarkienė, D; Šejnicka, D; Šernienė, L; Šiaulienė, V; Šinkūnaitė, B; Šlapšinskienė, V; Šleževičius, K; Šulcienė, A; Tamošaitis, M; Tuinylaitė, R; Vaicekauskienė, V; Vaitkevičienė, R; Varnagirienė, V; Vaščenkienė, O; Vilimienė, A; Vilkienė, L; Vizgirdienė, E; Voroncova, A; Zakarauskienė, I; Zaleskienė, Irena; Zubakov, V; Žebrauskaitė, K. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Vilnius : Švietimo aprūpinimo centras, 2008. ISBN 9789986036319, handle:20.500.12259/95337 [Knyga / Book]
  6. Motiejūnienė, Elena; Zaleskienė, Irena; Augustinavičius, Vidas; Bigelienė, D; Dagienė, Valentina; Dikčius, A; Dobravolskaitė, D; Duoblienė, Lilija; Dzikavičiūtė, J; Ercmonienė-Varnienė, Rasa; Gerulaitis, Šarūnas; Gerulaitis, Virginijus; Jakavonytė, Daiva; Jankūnienė, Jurgita; Januškevičienė, Olga; Jarienė, Raimonda; Jašinauskas, Linas; Jautakytė, Žydrė; Jonynienė, V; Kairaitis, Zigmas; Kazragytė, Vida; Likienė, S; Lozdienė, A; Marcelionienė, Elena; Matonienė, Rasa; Neseckienė, Irma; Pacevičiūtė, Alvyda; Paulauskienė, D; Plentaitė, Vida Stanislava; Porutis, Andrius; Poškienė, Danutė; Prosniakova, H; Puzaitė, M; Rudienė, A; Rugevičiūtė, Rita Giedrė; Salienė, Vilija; Savičius, Eugenijus; Sičiūnienė, Viktorija; Skripkienė, Ramutė; Staknienė, I; Stričkienė, Marytė; Šernienė, L; Šleževičius, K; Tamošaitis, Mindaugas; Vaicekauskienė, Vaiva; Varnagirienė, Violeta; Vingelienė, S; Zeliankienė, Vilija; Žebrauskienė, Zita. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Socialinis ugdymas. [Vilnius : Sapnų sala], 2007. ISBN 9789955611141, handle:20.500.12259/95226. Internet access: <http://www.pedagogika.lt/get_file.php?file=bkdOaDJwN0VuS3VibFdpbnlLbVZxNTVvYXFOZ3FXbWJuWktXb0plbW10S2RvSldUbk5iSHFackpsRiUyQmFuMkJqbmFaeGoyU2ZjS0dlejh5ZGE2VndsTW1yWmNwc3pKeWxuTXRnbzhWaFlKckpvcDJjazU2Y2NabVh5V2Fhb212SnlacHFuNXUybUtoc3lXQ1p5Sk9Xb0pXaW5KNWdvcCUyQnJ5b09mclplWlo4bVZyV25SbXNTZHJHakZZSVBIb21KaW5xbWNsR21mbjNPZG5wNCUzRA==> [Knyga / Book]
  7. Motiejūnienė, Elena; Sičiūnienė, Viktorija. Matematika. [Vilnius : Sapnų sala], 2007. ISBN 9789955611165, handle:20.500.12259/95080. Internet access: <http://www.pedagogika.lt/puslapis/BP%20projektai%202007-09-25/matematika_Sp.pdf> [Knyga / Book]
  8. Burneikaitė, Nida; Jarienė, Raimonda; Jašinauskas, Linas; Motiejūnienė, Elena; Neseckienė, Irma; Vingelienė, Saulė. Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese galimybės : rekomendacijos mokytojui. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2005. ISBN 9986035767, handle:20.500.12259/108564 [Knyga / Book]
  9. Blauzdys, Vincentas; Dagienė, Valentina; Duoblienė, Lilija; Gerulaitis, Virginijus; Gudžinskienė, Vida; Kazragytė, Vida; Marcelionienė, Elena; Monkevičienė, Ona; Motiejūnienė, Elena; Musteikienė, Irena; Pacevičiūtė, Alvyda; Plentaitė, Vida Stanislava; Rudienė, Asta; Salienė, Vilija; Sičiūnienė, Viktorija; Stankevičienė, Kristina; Stašaitis, Stanislovas; Skripkienė, Ramutė; Sokolovska, Henrika; Vaitkevičiūtė, Skirmantė; Velička, Eirimas; Tarasonienė, Aldona Liucija. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai : priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. Vilnius, 2003. ISBN 9986035244, handle:20.500.12259/93914 [Knyga / Book]
  10. Bakonienė, A; Bakonis, E; Balsys, M; Rubavičienė, Jūratė; Blauzdys, Vincentas; Dagienė, Valentina; Duoblienė, Lilija; Dvilevič, Barbara; Galkauskas, Kęstutis Jaronimas; Gudžinskienė, Vida; Januškevičienė, Olga; Kazragytė, Vida; Laužikas, Laimutis; Linkevičienė, Nijolė; Motiejūnienė, Elena; Pacevičiūtė, Alvyda; Smetona, Antanas; Statauskienė, Loreta; Šerpytytė, Rita; Turkevič, Halina; Velička, Eirimas; Zaleskienė, Irena. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai XI-XII klasėms. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo m-jos Švietimo aprūpinimo centras, 2002. ISBN 9986034922, handle:20.500.12259/93564 [Knyga / Book]
  11. Aškinytė, Rasa; Bulotaitė, Laima; Černiauskienė, Marijona; Davidavičienė, Aleksandra; Jakučiūnienė, Danutė; Motiejūnienė, Elena; Stonienė, Loreta; Šuminienė, Audronė; Vainauskienė, Rita. Mokykla be narkotikų : mokytojo knyga. Vilnius : Homo liber, 2002. ISBN 9955449330, handle:20.500.12259/102193 [Knyga / Book]
  12. Sičiūnienė, Viktorija; Budnikienė, Raimonda; Dijokienė, Edita; Lazauskienė, Nijolė; Motiejūnienė, Elena. Diagnostinio įrankio klausimynai [5–8 klasių mokiniams]. Diagnostinio įrankio panaudojimo metodinės rekomendacijos [elektroninis išteklius]. [Vilnius] : Ugdymo plėtotės centras, . handle:20.500.12259/97028. Internet access: <http://mokomes5-8.ugdome.lt/index.php/klausimynai> [Knyga / Book]
  13. Sičiūnienė, Viktorija; Budnikienė, Raimonda; Dijokienė, Edita; Lazauskienė, Nijolė; Motiejūnienė, Elena. Metodinės rekomendacijos. Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo aplanko sukūrimo metodinės rekomendacijos. Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumento panaudojimo metodinės rekomendacijos. MMKVI naudotojo vadovas [elektroninis išteklius] : [mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas]. [Vilnius] : Ugdymo plėtotės centras, . handle:20.500.12259/97847. Internet access: <http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/mmkvi/metodines-rekomendacijos/> [Knyga / Book]
  14. Sičiūnienė, Viktorija; Budnikienė, Raimonda; Dijokienė, Edita; Lazauskienė, Nijolė; Motiejūnienė, Elena. Mokymosi pažangos stebėjimo įrankis [5–8 klasių mokiniams]. Mokymosi pažangos stebėjimo įrankio panaudojimo metodinės rekomendacijos [elektroninis išteklius]. [Vilnius] : Ugdymo plėtotės centras, . handle:20.500.12259/97091. Internet access: <http://mokomes5-8.ugdome.lt/index.php/pazanga> [Knyga / Book]
  15. Sičiūnienė, Viktorija; Budnikienė, Raimonda; Dijokienė, Edita; Lazauskienė, Nijolė; Motiejūnienė, Elena. Mokymosi planavimo įrankis [5–8 klasių mokiniams]. Mokymosi planavimo įrankio panaudojimo metodinės rekomendacijos [elektroninis išteklius]. [Vilnius] : Ugdymo plėtotės centras, . handle:20.500.12259/97012. Internet access: <http://mokomes5-8.ugdome.lt/index.php/planavimo-irankis> [Knyga / Book]
  16. Sičiūnienė, Viktorija; Budnikienė, Raimonda; Dijokienė, Edita; Lazauskienė, Nijolė; Motiejūnienė, Elena. Mokymosi stiliaus nustatymo įrankis [5–8 klasių mokiniams]. Mokymosi stiliaus nustatymo įrankio panaudojimo metodinės rekomendacijos [elektroninis išteklius]. [Vilnius] : Ugdymo plėtotės centras, . handle:20.500.12259/97512. Internet access: <http://mokomes5-8.ugdome.lt/index.php/mokymosi-stilius> [Knyga / Book]
  17. Sičiūnienė, Viktorija; Budnikienė, Raimonda; Dijokienė, Edita; Lazauskienė, Nijolė; Motiejūnienė, Elena. Refleksijos įrankis [5–8 klasių mokiniams]. Refleksijos įrankio panaudojimo metodinės rekomendacijos [elektroninis išteklius] : [mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas]. [Vilnius] : Ugdymo plėtotės centras, . handle:20.500.12259/97645. Internet access: <http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/mmkvi/refleksijos-irankis/> [Knyga / Book]

  ETD

  Master thesis

  1. Dzikavičiūtė, Jolanta. Gamtos mokslų mokytojų mokėjimo mokytis kompetencija. 2008. handle:20.500.12259/116572 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Parachnevičienė, Miglė. Mokinių mokymo/si ir vertinimo sąveikos tyrimas įvairių mokomųjų dalykų pamokose 10 – 12 klasėse. 2007. handle:20.500.12259/116427 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Kimštienė, Laima. Mokinių, atėjusių mokytis į profesines mokyklas, mokymosi motyvacijos ir bendrojo lavinimo pasiekimų kaita. 2006. handle:20.500.12259/116685 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Indriūnienė, Zita. Pradinių klasių mokytojų kompetencija planuoti ugdymo procesą skirtingų poreikių mokiniams. 2006. handle:20.500.12259/115967 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Šulskienė, Irena. Praktinio mokymo firma kaip moksleivių verslo gebejimų ugdymo priemonė. 2006. handle:20.500.12259/117720 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Valiukienė, Margarita. Rusų filologijos absolventų persikvalifikavimo motyvai ir prielaidos. 2006. handle:20.500.12259/119386 [Magistro darbas / Master thesis]