CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameČerniauskaitė, Gintarė
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  Černiauskaitė, Gintarė; Stanys, Vidmantas. Juodųjų serbentų veislės ʹgagataiʹ mikrovegetatyvinis dauginimas // Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2016 m. balandžio 14 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2016. handle:20.500.12259/91982. Internet access: <http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/AF-straipsniu-rinkinys-2016.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  ETD

  Master thesis

  Černiauskaitė, Gintarė. Juodojo serbento veislių mikrovegetatyvinis dauginimas ir adaptacija in vivo. 2016. handle:20.500.12259/113127 [Magistro darbas / Master thesis]