CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameČibirkienė, Lina
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-04-24]0 [2021-04-24]

  Publications

  Articles

  Čibirkienė, Lina; Jarienė, Elvyra. Oligosacharidų kiekio kitimas topinambų (Helianthus tuberosus L.) stiebagumbiuose augimo metu // Jaunasis mokslininkas 2015 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2015 m. balandžio 23 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2015. ISBN 9986948681, handle:20.500.12259/91885. Internet access: <http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/AF-straipsniu-rinkinys-2015.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  ETD

  Master thesis

  Čibirkienė, Lina. Biocheminių junginių kiekio kitimas topinambų stiebagumbiuose augimo metu. 2016. handle:20.500.12259/112985 [Magistro darbas / Master thesis]