CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameMotys, Valentinas
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-04-24]0 [2021-04-24]

  Publications

  Articles

  Motys, Valentinas; Sasnauskas, Audrius. Introdukuotų obelų veislių derlius ir vaisių kokybė // Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905, handle:20.500.12259/91864. Internet access: <http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/AF-straipsniu-rinkinys-2018_taisyt.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  ETD

  Master thesis

  Motys, Valentinas. Introdukuotų obelų veislių biologinės savybės, produktyvumas ir vaisių kokybė. 2018. handle:20.500.12259/113245 [Magistro darbas / Master thesis]