CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameDmitrijeva, Laura
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  Dmitrijeva, Laura; Ramaškevičienė, Asta. Polifenolinių junginių koncentracija raudonuosiuose vynuose // Jaunasis mokslininkas 2018 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2018 m. balandžio 19 d. / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018. ISSN 1822-9905, handle:20.500.12259/91832. Internet access: <http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/AF-straipsniu-rinkinys-2018_taisyt.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]