CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameVerikaitė, Karolina
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  Verikaitė, Karolina; Dabkevičius, Zenonas; Semaškienė, Roma. Lietuvoje auginamų vasarinių miežių veislių jautrumo grybinėms lapų ligoms įvertinimas // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija,, 2017. ISSN 2335-7940, handle:20.500.12259/90942 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  ETD

  Master thesis

  Verikaitė, Karolina. Lietuvoje auginamų vasarinių miežių veislių jautrumo grybinėms lapų ligoms įvertinimas. 2017. handle:20.500.12259/112487 [Magistro darbas / Master thesis]