CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameKlikūnas, Karolis
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Thesis

  Kriaučiūnienė, Zita; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Meškauskas, Simonas; Klikūnas, Karolis; Jonušas, Šarūnas; Kon, Firat. The allelopathic effect of winter oilseed rape residues treated with bio-preparations and organic fertiliser on Sinapis arvensis // 8th World Congress of Allelopathying Climate: Allelopathy for Sustainable Ecosystems: program [and abstracts], 24–28 July, 2017, Marseille, France, 2017 / International Allelopathy Society. Marseille, 2017. handle:20.500.12259/90838 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]