CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameSimanavičiūtė, Agnė
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  Simanavičiūtė, Agnė; Dautartė, Anželika; Pekarskas, Juozas. Įvairių rūšių kompostų kokybė // Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/90670 [Mokslo straipsnis / Research article]

  ETD

  Master thesis

  Simanavičiūtė, Agnė. Įvairių kompostų rūšių kokybė ir jų įtaka sėjamosioms salotoms “Grand Rapids". 2017. handle:20.500.12259/112500 [Magistro darbas / Master thesis]