CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameŠilingis, Nerijus
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2020-09-12]0 [2020-09-12]

  Publications

  Articles

  Šilingis, Nerijus; Dabkevičius, Zenonas. Cukrinių runkelių rudmargės plitimo kontrolė cheminėmis priemonėmis // Jaunasis mokslininkas 2013: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija,, 2013. ISSN 2335-7940, handle:20.500.12259/86168 [P2c]