CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameŠlepetienė, Alvyra
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  9 [2021-04-03]51 [2021-04-03]

  Publications

  Articles

  1. Tarasevičienė, Živilė; Čechovičienė, Indrė; Jukniūtė, Kotryna; Šlepetienė, Alvyra; Paulauskienė, Aurelija. Qualitative properties of cookies enriched with berries pomace // Food Science and Technology. Sao Paulo : Sociedade Brasileira Ciencia Tecnologia Alimentos, 2021, vol. x. ISSN 0101-2061, doi:10.1590/fst.02120, handle:20.500.12259/111117 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
  2. Mildažienė, Vida; Paužaitė, Giedrė; Naučienė, Zita; Žūkienė, Rasa; Malakauskiene, Asta; Norkevičienė, Eglė; Šlepetienė, Alvyra; Stukonis, Vaclovas; Olšauskaitė, Vilma; Padarauskas, Audrius; Filatova, Irina; Lyushkevich, Veronika. Effect of seed treatment with cold plasma and electromagnetic field on red clover germination, growth and content of major isoflavones // Journal of physics D-applied physics. Bristol: IOP Publishing, 2020, vol. 53, iss. 26. ISSN 0022-3727, WOS:000530330500001, handle:20.500.12259/108884 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Current Contents (Electronics & Telecommunications Collection), Current Contents ( Physical, Chemical & Earth Sciences)]
  3. Jarienė, Elvyra; Lasinskas, Marius; Danilčenko, Honorata; Vaitkevičienė, Nijolė; Šlepetienė, Alvyra; Najman, Katarzyna; Hallmann, Ewelina. Polyphenols, antioxidant activity and volatile compounds in fermented leaves of medicinal plant rosebay willowherb (Chamerion angustifolium (L.) Holub) // Plants-Basel. Basel : MDPI AG, 2020, vol. 9 iss. 12. ISSN 2223-7747, doi:10.3390/plants9121683, WOS:000602520000001, handle:20.500.12259/111963. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111963/2/ISBN2223-7747_2020_V_9_12.PG_1-15.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences), Scopus, Biological Abstracts, BIOSIS Previews]
  4. Feiza, Virginijus; Šlepetienė, Alvyra; Feizienė, Dalia; Liaudanskienė, Inga; Deveikytė, Irena; Pranaitienė, Simona; Gaurilčikaitė, Remigija; Amalevičiūtė - Volungė, Kristina; Veršulienė, Agnė; Jokūbauskaitė, Ieva; Bunevičiūtė, Lina; Kochiieru, Mykola; Bogužas, Vaclovas; Marcinkevičienė, Aušra; Aleinikovienė, Jūratė; Butkevičienė, Lina Marija; Sinkevičienė, Aušra; Vaisvalavičius, Rimantas; Steponavičienė, Aušra; Volungevičius, Jonas; Ambrazaitienė, Dalia; Karčiauskienė, Danutė; Skuodienė, Regina; Velykis, Aleksandras; Satkus, Antanas. Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams (AGROTVARA) // Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : mokslinės konferencijos pranešimai. , Nr.9 (2019). ISSN 2029-6878, handle:20.500.12259/61560 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Feiza, Virginijus; Feizienė, Dalia; Liaudanskienė, Inga; Šlepetienė, Alvyra; Deveikytė, Irena; Pranaitienė, Simona; Gaurilčikaitė, Remigija; Amalevičiūtė-Volungė, Kristina; Veršulienė, Agnė; Jokūbauskaitė, Ieva; Bunevičiūtė, Lina; Kochiieru, Mykola; Bogužas, Vaclovas; Marcinkevičienė, Aušra; Aleinikovienė, Jūratė; Butkevičienė, Lina; Sinkevičienė, Aušra; Vaisvalavičius, Rimantas; Steponavičienė, Vaida; Volungevičius, Jonas; Ambrazaitienė, Dalia; Karčauskienė, Danutė; Skuodienė, Regina; Velykis, Aleksandras; Satkus, Antanas. Tvarus skirtingos genezės dirvožemių naudojimas // Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Akademija (Kėdainių raj.) : Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 2019. ISSN 2029-7548, handle:20.500.12259/99661. Internet access: <https://www.lammc.lt/data/public/uploads/2019/06/lammc_rekom_mak_2019_intern.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Televičiūtė, Dalė; Supronienė, Skaidrė; Kulaitienė, Jurgita; Tarasevičienė, Živilė; Šlepetienė, Alvyra; Černiauskienė, Judita. Reduced microbiological contamination following irrigation of germinated seed for foods // Czech Journal of Food Sciences. Prague : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2018, vol. 36, iss. 2. ISSN 1212-1800, doi:10.17221/267/2017-CJFS, WOS:000431537800005, handle:20.500.12259/91715. Internet access: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/243778.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
  7. Volungevičius, Jonas; Amalevičiūtė - Volungė, Kristina; Feizienė, Dalia; Feiza, Virginijus; Šlepetienė, Alvyra; Liaudanskienė, Inga; Veršulienė, Agnė; Vaisvalavičius, Rimantas. The effects of agrogenic transformation on soil profile morphology, organic carbon and physico-chemical properties in Retisols of Western Lithuania // Archives of Agronomy and Soil Science. Oxon : Taylor & Francis., Vol. 64, n. 13 (2018). ISSN 0365-0340, doi:10.1080/03650340.2018.1467006, WOS:000452305500010, handle:20.500.12259/92127. Internet access: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03650340.2018.1467006?needAccess=true> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
  8. Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Šlepetienė, Alvyra; Savicka, Barbara; Žaldarienė, Sandra. The distribution of bioactive compounds in the tubers of organically grown jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) during the growing period // Acta Scientiarum Polonorum : Hortorum Cultus. Lublin, 2017, Vol. 16, iss. 3. ISSN 1644-0692, doi:10.24326/asphc.2017.3.10, WOS:000408091500010, handle:20.500.12259/90742 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts]
  9. Volungevičius, Jonas; Amalevičiūtė - Volungė, Kristina; Šlepetienė, Alvyra; Feiza, Virginijus; Kochiieru, Mykola. Vidurinio pleistoceno apledėjimo teritorijos dirvožemiai ir jų sąvybės // Vidurinio pleistoceno apledėjimo aukštumų dirvožemio dangos ypatumai : mokslinės konferencijos ekspedicijos vadovas : Kaunas – Vilnius – Eišiškės (Šalčininkų r. sav.) – Dieveniškės (Šalčininkų r. sav.) – Medininkai (Vilniaus r. sav) – Vilnius – Kaunas, 2017 09 28-29. Akademija, 2017. ISBN 9786094491191, handle:20.500.12259/91052 [Mokslo straipsnis / Research article]
  10. Volungevičius, Jonas; Jukna, Laurynas; Veteikis, Darijus; Vaisvalavičius, Rimantas; Amalevičiūtė, Kristina; Šlepetienė, Alvyra; Skorupskas, Ričardas; Jankauskaitė, Margarita. The problem of soil interpretation according to the WRB 2014 classification system in the context of anthropogenic transformations // Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and plant science. OSLO : Taylor & Francis, Vol. 66, Issue 5 (2016). ISSN 0906-4710, doi:10.1080/09064710.2016.1164231, WOS:000373954400010, handle:20.500.12259/89466. Internet access: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09064710.2016.1164231> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences]
  11. Bogužas, Vaclovas; Mikučionienė, Romutė; Šlepetienė, Alvyra; Sinkevičienė, Aušra; Feiza, Virginijus; Steponavičienė, Vaida; Adamavičienė, Aida. Long-term effect of tillage systems, straw and green manure combinations on soil organic matter // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 102, Nr. 3 (2015). ISSN 1392-3196, doi:10.13080/z-a.2015.102.031, WOS:000363712000001, handle:20.500.12259/88850. Internet access: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/08/102_3_str31.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  12. Šiaudinis, Gintaras; Jasinskas, Algirdas; Šlepetienė, Alvyra; Karčiauskienė, Danutė. The evaluation of biomass and energy productivity of common mugwort (Artemisia vulgaris L.) and cup plant (Silphium perfoliatum L.) in Albeluvisol // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.), T. 99, Nr. 4 (2012). ISSN 1392-3196, WOS:000315429000003, handle:20.500.12259/86003. Internet access: <http://www.lzi.lt/tomai/99(4)tomas/99_4_tomas_str3.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  13. Gipiškis, Vytautas; Šlepetienė, Alvyra; Arlauskienė, Elena; Lenkšaitė, Eugenija; Mališauskas, Arvydas Povilas. Nemuno žemupio salpos dirvožemių hidrologinės, fizikinės, cheminės ir biologinės savybės bei sąsajos tarp jų // Žemdirbystė. , T. 94, Nr. 1 (2007). ISSN 1392-3196, handle:20.500.12259/85355 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]

  Thesis

  1. Volungevičius, Jonas; Kochiieru, Mykola; Feiza, Virginijus; Liaudanskienė, Inga; Vaisvalavičius, Rimantas; Amalevičiūtė-Volungė, Kristina; Šlepetienė, Alvyra; Skridlaitė, Gražina; Žaludienė, Gailė. Some aspects of SEM application in the research of soil weathering and clay mineral formation // 4th international symposium of soil physics, Lublin 13-14.02.2019: book of abstracts. Lublin, 2019. ISBN 9788389969620, handle:20.500.12259/61919. Internet access: <https://zua.vdu.lt/wp-content/uploads/2019/03/Book-of-Abstracts-Lublin-2019.02.25-final-version.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Vaisvalavičius, Rimantas; Volungevičius, Jonas; Amalevičiūtė-Volungė, Kristina; Šlepetienė, Alvyra; Feiza, Virginijus; Gregorauskienė, Virgilija. Potassium as an indicator of soil profile formation and change of its physico-chemical properties // Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018. ISBN 9786094491375, handle:20.500.12259/92218 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Volungevičius, Jonas; Vaisvalavičius, Rimantas; Amalevičiūtė - Volungė, Kristina; Šlepetienė, Alvyra; Feiza, Virginijus; Gregorauskienė, Virgilija. The content of potassium as indicator of soil profile formation and its physical properties change // 3rd international symposium of soil physics [elektroninis išteklius] :"The common people doing the unusual things”, 14-15 February 2018 Kraków, Poland : abstracts Kraków, 2018. handle:20.500.12259/91486. Internet access: <http://ldd.asu.lt/doc/Abstracts%20of%203rd%20Soil%20Physics%20Symposium_2018.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Paužaitė, Giedrė; Laukaitis, Tadas; Naučienė, Zita; Žūkienė, Rasa; Malakauskiene, Asta; Norkevičienė, Eglė; Šlepetienė, Alvyra; Butkutė, Bronislava; Stukonis, Vaclovas; Olšauskaitė, Vilma; Padarauskas, Audrius; Filatova, Irina; Lyushkevich, Veronika; Mildažienė, Vida. Seed treatment with cold plasma and electromagnetic field improves germination, plant growth and increases the amount of phytoestrogens in the leaves of Red Clover (Trifolium pratense) // Smart Bio: international conference, 18-20 May 2017, Kaunas : abstracts book. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2017. ISBN 9786098104424, handle:20.500.12259/57477 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Volungevičius, Jonas; Amalevičiūtė, Kristina; Vaisvalavičius, Rimantas; Veršulienė, Agnė; Feizienė, Dalia; Feiza, Virginijus; Šlepetienė, Alvyra; Kochiieru, Mykola. Transformation of Retisols properties in the Lithuania due to agrogenization // 2nd international symposium of soil physics [elektroninis išteklius] : abstracts / Commission of Soil Physics, Polish Society of Soil Science, Lithuanian Soil Science Society, Katowice Branch of Polish Geophysical Society, Aleksandras Stulginskis University. Zabrze: Polish Academy of Sciences, 2017. handle:20.500.12259/90459. Internet access: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5554> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  6. Volungevičius, Jonas; Amalevičiūtė, Kristina; Vaisvalavičius, Rimantas; Šlepetienė, Alvyra; Veteikis, Darijus. Reflection of Landscape Agrogenization in the Soil Cover Structure and Profile Morphology: Example of Lithuania Agroecosystem // ICLDSSM 2016 : 18th International Conference on Land Degradation and Sustainable Soil Management Paris, France October 24 - 25, 2016 : abstracts book [elektroninis išteklius]. Paris, 2016. handle:20.500.12259/90192 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  7. Volungevičius, Jonas; Vaisvalavičius, Rimantas; Mikučionienė, Romutė; Šlepetienė, Alvyra; Liaudanskienė, Inga; Amalevičiūtė, Kristina. The activity of Lithuanian Soil Science Society in the context of different soil schools of Lithuania // International symposium of soil physics [elektroninis išteklius] : abstracts / Polish Society of Soil Science, Warsaw University of Life Sciences, Aleksandras Stulginskis University. Warsaw : Warsaw University of Life Sciences (SGGW), 2016. handle:20.500.12259/89250. Internet access: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4369> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  8. Volungevičius, Jonas; Vaisvalavičius, Rimantas; Buivydaitė, Vanda; Amalevičiūtė, Kristina; Liaudanskienė, Inga; Mažeika, Romas; Šlepetienė, Alvyra; Staugaitis, Gediminas; Jokūbauskaitė, Ieva; Gregorauskienė, Virgilija; Karčiauskienė, Danutė. The evaluation of the Retisols morphology and chemical properties changes in the context of the agrogenic transformation in Lithuania // EUROSOIL 2016, 16-21 Oktober, Istambul : abstract book Istambul, 2016. handle:20.500.12259/90228. Internet access: <http://www.eurosoil2016istanbul.org/files/Eurosoil-2016-Abstract-Book.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  9. Volungevičius, Jonas; Vaisvalavičius, Rimantas; Amalevičiūtė, Kristina; Jakubauskaitė, Ieva; Mikučionienė, Daina; Šlepetienė, Alvyra. Transformations of typical soil profile and organic matter in western lithuania agroecosystems // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016. ISBN 978-609-449-104-7, handle:20.500.12259/89852 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Staugaitis, Žygimantas. Dirvožemio kokybei svarbių anglies ir azoto junginių sudėtis ir pokyčiai auginant daugiamečius žolinius energetinės paskirties augalus. 2018. handle:20.500.12259/115273 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Amalevičiūtė-Volungė, Kristina. Sekliojo žemapelkės durpžemio (Pachiterric Histosol) savybių pokyčiai dėl skirtingo naudojimo ir renatūralizacijos. 2016. handle:20.500.12259/113146 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  3. Jokubauskaitė, Ieva. Tirpios ir humifikuotos anglies kitimas rūgščiuose dirvožemiuose taikant skirtingas kalkinimo ir tręšimo sistemas. 2016. handle:20.500.12259/113140 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  4. Staugaitienė, Rūta. Effect of different sulphur fertilisation rates on plant productivity and on changes in sulphur content in soil and plants. 2014. handle:20.500.12259/115133 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]