CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameFeiza, Virginijus
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  4 [2021-06-06]26 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Feiza, Virginijus; Jasius, Saulius; Povilaitis, Arvydas; Narvidienė, Kristina; Ribikauskas, Vytautas. Dar kartą mėšlo tvarkymo klausimu – be emocijų // Manoukis.lt : agroverslo žurnalas [elektroninis išteklius]. Akademija (Kėdainių r.) : Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2021 01 20. handle:20.500.12259/127352. Internet access: <https://www.manoukis.lt/naujienos/nuomone/dar-karta-meslo-tvarkymo-klausimu-be-emociju> [Straipsnis žurnale / Journal article]
  2. Feiza, Virginijus; Jasius, Saulius; Povilaitis, Arvydas; Narvidienė, Kristina; Ribikauskas, Vytautas. Tvarkingas mėšlo laikymas – švari aplinka, nauda dirvožemiui ir ūkiui // Agroakademija.lt : informacija agroverslui ir ūkiui : [elektroninis išteklius]. Akademija (Kėdainių r.) : Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2021 01 19. handle:20.500.12259/127355. Internet access: <http://www.agroakademija.lt/Straipsniai/StraipPerziura?StraipsnisID=13867&TemaID=2> [Straipsnis žurnale / Journal article]
  3. Feiza, Virginijus; Semaškienė, Roma; Lazauskas, Sigitas; Karčiauskienė, Danutė; Mažeika, Romas; Bogužas, Vaclovas; Povilaitis, Arvydas; Rudzianskaitė, Aurelija; Ribikauskas, Vytautas; Juodka, Robertas; Šakickienė, Asta; Magyla, Rimas; Narvidienė, K; Jodokienė, L. Gerosios žemės ūkio praktikos kodeksas: mažesnis neigiamas poveikis dirvožemiui, vandeniui, orui ir klimatui // Valstiečių laikraštis. , 2019, birželio 22. ISSN 1021-4526, handle:20.500.12259/99245 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  4. Feiza, Virginijus; Šlepetienė, Alvyra; Feizienė, Dalia; Liaudanskienė, Inga; Deveikytė, Irena; Pranaitienė, Simona; Gaurilčikaitė, Remigija; Amalevičiūtė - Volungė, Kristina; Veršulienė, Agnė; Jokūbauskaitė, Ieva; Bunevičiūtė, Lina; Kochiieru, Mykola; Bogužas, Vaclovas; Marcinkevičienė, Aušra; Aleinikovienė, Jūratė; Butkevičienė, Lina Marija; Sinkevičienė, Aušra; Vaisvalavičius, Rimantas; Steponavičienė, Aušra; Volungevičius, Jonas; Ambrazaitienė, Dalia; Karčiauskienė, Danutė; Skuodienė, Regina; Velykis, Aleksandras; Satkus, Antanas. Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams (AGROTVARA) // Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : mokslinės konferencijos pranešimai. , Nr.9 (2019). ISSN 2029-6878, handle:20.500.12259/61560 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Feiza, Virginijus; Feizienė, Dalia; Liaudanskienė, Inga; Šlepetienė, Alvyra; Deveikytė, Irena; Pranaitienė, Simona; Gaurilčikaitė, Remigija; Amalevičiūtė-Volungė, Kristina; Veršulienė, Agnė; Jokūbauskaitė, Ieva; Bunevičiūtė, Lina; Kochiieru, Mykola; Bogužas, Vaclovas; Marcinkevičienė, Aušra; Aleinikovienė, Jūratė; Butkevičienė, Lina; Sinkevičienė, Aušra; Vaisvalavičius, Rimantas; Steponavičienė, Vaida; Volungevičius, Jonas; Ambrazaitienė, Dalia; Karčauskienė, Danutė; Skuodienė, Regina; Velykis, Aleksandras; Satkus, Antanas. Tvarus skirtingos genezės dirvožemių naudojimas // Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Akademija (Kėdainių raj.) : Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 2019. ISSN 2029-7548, handle:20.500.12259/99661. Internet access: <https://www.lammc.lt/data/public/uploads/2019/06/lammc_rekom_mak_2019_intern.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Volungevičius, Jonas; Amalevičiūtė - Volungė, Kristina; Feizienė, Dalia; Feiza, Virginijus; Šlepetienė, Alvyra; Liaudanskienė, Inga; Veršulienė, Agnė; Vaisvalavičius, Rimantas. The effects of agrogenic transformation on soil profile morphology, organic carbon and physico-chemical properties in Retisols of Western Lithuania // Archives of Agronomy and Soil Science. Oxon : Taylor & Francis., Vol. 64, n. 13 (2018). ISSN 0365-0340, doi:10.1080/03650340.2018.1467006, WOS:000452305500010, handle:20.500.12259/92127. Internet access: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03650340.2018.1467006?needAccess=true> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
  7. Eidukevičienė, Marija; Feiza, Virginijus; Volungevičius, Jonas. Klausimai diskusijai // Vidurinio pleistoceno apledėjimo aukštumų dirvožemio dangos ypatumai : mokslinės konferencijos ekspedicijos vadovas : Kaunas – Vilnius – Eišiškės (Šalčininkų r. sav.) – Dieveniškės (Šalčininkų r. sav.) – Medininkai (Vilniaus r. sav) – Vilnius – Kaunas, 2017 09 28-29. Akademija, 2017. ISBN 9786094491191, handle:20.500.12259/91029 [Mokslo straipsnis / Research article]
  8. Volungevičius, Jonas; Amalevičiūtė - Volungė, Kristina; Šlepetienė, Alvyra; Feiza, Virginijus; Kochiieru, Mykola. Vidurinio pleistoceno apledėjimo teritorijos dirvožemiai ir jų sąvybės // Vidurinio pleistoceno apledėjimo aukštumų dirvožemio dangos ypatumai : mokslinės konferencijos ekspedicijos vadovas : Kaunas – Vilnius – Eišiškės (Šalčininkų r. sav.) – Dieveniškės (Šalčininkų r. sav.) – Medininkai (Vilniaus r. sav) – Vilnius – Kaunas, 2017 09 28-29. Akademija, 2017. ISBN 9786094491191, handle:20.500.12259/91052 [Mokslo straipsnis / Research article]
  9. Feizienė, Dalia; Janušauskaitė, Dalia; Feiza, Virginijus; Putramentaitė, Agnė; Sinkevičienė, Aušra; Supronienė,Skaidrė; Seibutis, Vytautas; Kadžiulienė, Žydrė; Deveikytė, Irena; Lazauskas, Sigitas; Janušauskaitė, Daiva; Povilaitis, Virmantas. After-effect of long-term soil management on soil respiration and other qualitative parameters under prolonged dry soil conditions // Turkish Journal of Agriculture and Forestry. , Vol. 36, No. 5 (2015). ISSN 1300-011X, WOS:000360286300003, handle:20.500.12259/88600. Internet access: <http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/issues/tar-15-39-5/tar-39-5-3-1405-88.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
  10. Steponavičienė, Vaida; Bogužas, Vaclovas; Mikučionienė, Romutė; Sinkevičienė, Aušra; Feiza, Virginijus. Influence of tillage systems and straw incorporation on soil shear strength and penetration resistance // Līdzsvarota lauksaimniecība : raksti = Harmonious Agriculture : Proceedings of the Scientific and Practical Conference. Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2015. ISBN 9789984481760, handle:20.500.12259/88573. Internet access: <http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/2015/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba2015.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  11. Bogužas, Vaclovas; Mikučionienė, Romutė; Šlepetienė, Alvyra; Sinkevičienė, Aušra; Feiza, Virginijus; Steponavičienė, Vaida; Adamavičienė, Aida. Long-term effect of tillage systems, straw and green manure combinations on soil organic matter // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 102, Nr. 3 (2015). ISSN 1392-3196, doi:10.13080/z-a.2015.102.031, WOS:000363712000001, handle:20.500.12259/88850. Internet access: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/08/102_3_str31.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  12. Feiza, Virginijus; Feizienė, Dalia; Sinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Putramentaitė, Agnė; Lazauskas, Sigitas; Deveikytė, Irena; Seibutis, Vytautas; Steponavičienė, Vaida; Pranaitienė, Simona. Soil water capacity, pore-size distribution and CO2 e-flux in different soils after long-term no-till management // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 102, Nr. 1 (2015). ISSN 1392-3196, doi:10.13080/z-a.2015.102.001, WOS:000354595800001, handle:20.500.12259/88059. Internet access: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/03/102_1_str1.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  13. Feizienė, Dalia; Feiza, Virginijus; Lazauskas, Sigitas; Deveikytė, Irena; Seibutis, Vytautas; Povilaitis, Virmantas; Kadžienė, Gražina; Armolaitis, Kęstutis; Aleinikovienė, Jūratė. CO2 dujų apykaita tarp dirvožemio ir atmosferos skirtingose ekosistemose: fizikinių, cheminių ir biologinių veiksnių sąveika // Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : mokslinės konferencijos pranešimai. , Nr. 4 (2014). ISSN 2029-6878, handle:20.500.12259/103500 [Mokslo straipsnis / Research article]
  14. Feizienė, Dalia; Feiza, Virginijus; Lazauskas, Sigitas; Deveikytė, Irena; Kadžienė, Gražina; Seibutis, Vytautas; Povilaitis, Virmantas; Armolaitis, Kęstutis; Aleinikovienė, Jūratė. Ekologinio ir intensyvaus ūkininkavimo įtaka dirvožemio gyvybingumui // Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. , 2014 (2014). ISSN 2029-7548, handle:20.500.12259/103425 [Mokslo straipsnis / Research article]
  15. Feiza, Virginijus; Bogužas, Vaclovas; Malinauskas, Alfonsas. Arimo praktika Lietuvos ūkininkų laukuose: pamokos, problemos ir jų sprendimo būdai // Žemdirbio vasara 2009 [CD-R] : mokslinė-praktinė konferencija ir šiuolaikinių augalininkystės technologijų apžiūra. [Akademija], 2009. handle:20.500.12259/82223 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  16. Baigys, Giedrius; Gaigalis, Kazimieras; Kutra, Ginutis; Feizienė, Dalia; Feiza, Virginijus. Sumažinto žemės dirbimo poveikis dirvožemio vandens atsargoms ir nitratų azoto išplovai // Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 32 (52) (2007). ISSN 1392-2335, handle:20.500.12259/85496 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  17. Baigys, Giedrius; Feiza, Virginijus; Kutra, Ginutis; Feizienė, Dalia. Physical soil properties and moisture impact on productivity of spring barley and peas after application of different tillage // Water management engineering. , Vol. 3 (6) (2006). ISSN 1648-4363, handle:20.500.12259/85316 [Mokslo straipsnis / Research article] [VINITI]

  Thesis

  1. Volungevičius, Jonas; Kochiieru, Mykola; Feiza, Virginijus; Liaudanskienė, Inga; Vaisvalavičius, Rimantas; Amalevičiūtė-Volungė, Kristina; Šlepetienė, Alvyra; Skridlaitė, Gražina; Žaludienė, Gailė. Some aspects of SEM application in the research of soil weathering and clay mineral formation // 4th international symposium of soil physics, Lublin 13-14.02.2019: book of abstracts. Lublin, 2019. ISBN 9788389969620, handle:20.500.12259/61919. Internet access: <https://zua.vdu.lt/wp-content/uploads/2019/03/Book-of-Abstracts-Lublin-2019.02.25-final-version.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Vaisvalavičius, Rimantas; Volungevičius, Jonas; Amalevičiūtė-Volungė, Kristina; Šlepetienė, Alvyra; Feiza, Virginijus; Gregorauskienė, Virgilija. Potassium as an indicator of soil profile formation and change of its physico-chemical properties // Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2018 : Programme and abstracts. Akademija, 2018. ISBN 9786094491375, handle:20.500.12259/92218 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Volungevičius, Jonas; Vaisvalavičius, Rimantas; Amalevičiūtė - Volungė, Kristina; Šlepetienė, Alvyra; Feiza, Virginijus; Gregorauskienė, Virgilija. The content of potassium as indicator of soil profile formation and its physical properties change // 3rd international symposium of soil physics [elektroninis išteklius] :"The common people doing the unusual things”, 14-15 February 2018 Kraków, Poland : abstracts Kraków, 2018. handle:20.500.12259/91486. Internet access: <http://ldd.asu.lt/doc/Abstracts%20of%203rd%20Soil%20Physics%20Symposium_2018.pdf> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Volungevičius, Jonas; Amalevičiūtė, Kristina; Vaisvalavičius, Rimantas; Veršulienė, Agnė; Feizienė, Dalia; Feiza, Virginijus; Šlepetienė, Alvyra; Kochiieru, Mykola. Transformation of Retisols properties in the Lithuania due to agrogenization // 2nd international symposium of soil physics [elektroninis išteklius] : abstracts / Commission of Soil Physics, Polish Society of Soil Science, Lithuanian Soil Science Society, Katowice Branch of Polish Geophysical Society, Aleksandras Stulginskis University. Zabrze: Polish Academy of Sciences, 2017. handle:20.500.12259/90459. Internet access: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5554> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Aleinikovienė, Jūratė; Feiza, Virginijus; Karčiauskienė, Danutė; Vaisvalavičius, Rimantas; Mikučionienė, Romutė; Bogužas, Vaclovas. Functional and Structural Succession of Soil Microbial Communities in Ploughed and Naturally Developed Soils // International symposium of soil physics [elektroninis išteklius] : abstracts / Polish Society of Soil Science, Warsaw University of Life Sciences, Aleksandras Stulginskis University. Warsaw : Warsaw University of Life Sciences (SGGW), 2016. handle:20.500.12259/89258. Internet access: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4369> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  6. Mikučionienė, Romutė; Feiza, Virginijus; Feizienė, Dalia; Sinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Putramentaitė, Agnė; Steponavičienė, Vaida. Soil Water Capacity, Pore-size Distribution and CO2 E-fflux in Cambisol and Planosol after Long-term No-till Management // MATERIAŁY 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój Wrocław, 31.08-03.09.2015 = PROCEEDINGS of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science : Soil Resources and Sustainable Development Wrocław, 31.08-03.09.2015 Wrocław, 2015. ISBN 9788393409655, handle:20.500.12259/88926 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Jasius, Saulius; Semaškienė, Roma; Lazauskas, Sigitas; Karčauskienė, Danutė; Mažeika, Romas; Bogužas, Vaclovas; Povilaitis, Arvydas; Rudzianskaitė, Aurelija; Ribikauskas, Vytautas; Juodka, Robertas; Šakickienė, Asta; Narvidienė, Kristina; Magyla, Rimas; Jodokienė, Laura; Eimontienė, Giedrė; Feiza, Virginijus; Sutkevičienė, Ramunė. Gerosios žemės ūkio praktikos kodeksas, kurio taikymas mažintų neigiamą žemės ūkio poveikį dirvožemiui, vandeniui, orui ir klimatui [elektroninis dokumentas]. Vilnius : Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, 2019. handle:20.500.12259/101990 [Knyga / Book]
  2. Sakalavičius, Jonas; Bernotas, Stasys; Lazauskas, Sigitas; Feiza, Virginijus; Kadžiulienė, Žydrė; Ruzgas, Vytautas; Dabkevičius, Zenonas; Maziliauskas, Antanas; Stanikūnas, Donatas. Lietuvos nacionalinė ateities augalų technologijų platforma : vizija ir strateginiai tyrimai. Akademija (Kėdainių raj.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, 2007. ISBN 9789955650171, handle:20.500.12259/80307 [Knyga / Book]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  Veršulienė, Agnė. Ilgalaikiai dirvožemio savybių pokyčiai skirtingose agroekosistemose ir jų kompleksinė įtaka agroekocenozei. 2017. handle:20.500.12259/112470 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]