CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameNausėdaitė, Edita
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-04-03]0 [2021-04-03]

  Publications

  Articles

  Nausėdaitė, Edita; Motuzas, Algirdas Juozas. Vilkijos - Paprūdžių mikrorajono dirvožemių monolitinis ir išsklaidytasis karbonatingumas // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1, handle:20.500.12259/84668 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  ETD

  Master thesis

  Nausėdaitė, Edita. Vilkijos – Paprūdžių mikrorajono monolitinis ir išsklaidytasis dirvožemio karbonatingumas. 2012. handle:20.500.12259/114661 [Magistro darbas / Master thesis]