CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameBaltrušaitienė, Jurgita
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-04-24]0 [2021-04-24]

  Publications

  Articles

  1. Palšauskas, Mečys; Baltrušaitienė, Jurgita. Mišrios sudėties biokuro granulės // Mano ūkis. , 2013, kovas. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/85695 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  2. Baltrušaitienė, Jurgita; Palšauskas, Mečys. Medienos ir mišraus biokuro granulių cheminių-mechaninių savybių tyrimas // Agroinžinerija ir energetika: LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas. , 2012, Nr. 17. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/84453 [Straipsnis žurnale / Journal article]

  Books

  Baltrušaitienė, Jurgita; Baltrušaitis, Marius; Jarašiūnaitė, Gabija; Jasnauskaitė, Brigita; Matikovienė, Jūratė. Modernus bendruomeninis šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas : teikiamų paslaugų ir poveikio klientų aplinkai vertinimas. Kaunas : Sirma, 2013. ISBN 9786099551418, handle:20.500.12259/48992 [Knyga / Book]

  ETD

  Master thesis

  Baltrušaitienė, Jurgita. Medienos ir mišraus biokuro granulių cheminių – mechaninių savybių nustatymas. 2012. handle:20.500.12259/115201 [Magistro darbas / Master thesis]