CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NamePetrauskas, Arnas
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2020-06-02]0 [2020-06-02]

  Publications

  Articles

  1. Navickas, Kęstutis; Venslauskas, Kęstutis; Petrauskas, Arnas; Župerka, Vidmantas; Nekrošius, Arvydas. Biogas yields from food waste // Engineering for rural development : 12th international scientific conference : proceedings, may 23-24, 2013. Jelgava, 2013, Vol. 12. ISSN 1691-3043, handle:20.500.12259/86061. Internet access: <http://tf.llu.lv/conference/proceedings2013/Papers/077_Navickas_K.pdf> [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO), AGRIS]
  2. Navickas, Kęstutis; Venslauskas, Kęstutis; Petrauskas, Arnas; Župerka, Vidmantas; Nekrošius, Arvydas. Energy balances of biogas production from industrial wastes and energy plants // Engineering for rural development : 12th international scientific conference : proceedings, may 23-24, 2013. Jelgava, 2013, Vol. 12. ISSN 1691-3043, handle:20.500.12259/86037. Internet access: <http://tf.llu.lv/conference/proceedings2013/Papers/085_Navickas_K.pdf> [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO), AGRIS]
  3. Navickas, Kęstutis; Venslauskas, Kęstutis; Petrauskas, Arnas; Župerka, Vidmantas. Influence of temperature variation on biogas yield from industrial wastes and energy plants // Engineering for rural development : 12th international scientific conference : proceedings, may 23-24, 2013. Jelgava, 2013, Vol. 12. ISSN 1691-3043, handle:20.500.12259/86030. Internet access: <http://tf.llu.lv/conference/proceedings2013/Papers/075_Navickas_K.pdf> [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO), AGRIS]
  4. Venslauskas, Kęstutis; Navickas, Kęstutis; Župerka, Vidmantas; Mirklys, Paulius; Petrauskas, Arnas. Centralizuoto nuotekų dumblo surinkimo ir perdirbimo į biodujas energinis balansas // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/84377 [P1e]
  5. Žukauskas, Tadas; Venslauskas, Kęstutis; Petrauskas, Arnas. Spiritinių žlaugtų perdirbimas į biodujas // Agroinžinerija ir energetika: LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas. , 2012, Nr. 17. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/84410 [S6]