CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameRačkauskaitė, Aušra
  Name VariantsŠmitienė, Aušra
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2021-04-03]27 [2021-04-03]

  Publications

  Articles

  1. Šileika, Antanas Sigitas; Gaigalis, Kazimieras; Šmitienė, Aušra; Baigys, Giedrius. Impact of some environmental and agricultural factors on nitrogen loss in three Lithuanian catchments // Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 37(57)( 2010). ISSN 1392-2335, handle:20.500.12259/83953 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  2. Šmitienė, Aušra; Gaigalis, Kazimieras. Mažų upių nuotėkio ypatumai // Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 37(57)( 2010). ISSN 1392-2335, handle:20.500.12259/83949 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  3. Šmitienė, Aušra; Šileika, Antanas Sigitas; Gaigalis, Kazimieras; Baigys, Giedrius. Azoto išplovimo koeficientų pasėlių grupėmis modeliavimas // Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 34 (54)( 2008). ISSN 1392-2335, handle:20.500.12259/84014 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  4. Šmitienė, Aušra; Šileika, Antanas Sigitas; Gaigalis, Kazimieras. Azoto išplovimo modeliavimas SOILNDB modeliu Lietuvos sąlygomis // Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 34 (54)( 2008). ISSN 1392-2335, handle:20.500.12259/84082 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  5. Gaigalis, Kazimieras; Kutra, Ginutis; Šmitienė, Aušra. Nitrogen load assessment and pollution mitigation measures in the Dovine watershed // Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2007, Vol. 53, nr. 2. ISSN 0235-7224, handle:20.500.12259/92748. Internet access: <http://www.elibrary.lt/resursai/LMA/Ekologija/Eko72/9.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record]
  6. Gaigalis, Kazimieras; Šileika, Antanas Sigitas; Šmitienė, Aušra. Azoto ir fosforo koncentracijų kaita žemės ūkio veikiamuose upeliuose // Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 30 (50) (2006). ISSN 1392-2335, handle:20.500.12259/85284 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  7. Kutra, Ginutis; Gaigalis, Kazimieras; Šmitienė, Aušra. Land use influence on nitrogen leaching and options for pollution mitigation // Žemdirbystė. , T. 93, Nr. 4 (2006). ISSN 1392-3196, handle:20.500.12259/85315 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  8. Šileika, Antanas Sigitas; Gaigalis, Kazimieras; Šmitienė, Aušra; Baigys, Giedrius. Source apportionment for the calculation of nitrogen losses in the Šušvė river // Water management engineering. , Vol. 3 (6) (2006). ISSN 1648-4363, handle:20.500.12259/85362 [Mokslo straipsnis / Research article] [VINITI]
  9. Šileika, Antanas Sigitas; Gaigalis, Kazimieras; Kutra, Ginutis; Šmitienė, Aušra. Factors affecting N and P losses from small catchments (Lithuania) // Environmental monitoring and assessment. , Vol.102, Iss.1-3 (2005). ISSN 0167-6369, doi:10.1007/s10661-005-6033-3, WOS:000227734200023, handle:20.500.12259/85272. Internet access: <http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s10661-005-6033-3> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), IngentaConnect, Compendex, SpringerLINK, GeoRef]
  10. Arbačiauskas, Kęstutis; Gaigalis, Kazimieras; Šmitienė, Aušra; Višinskienė, Giedrė. Klimato, hidrologinių ir hidrocheminių veiksnių poveikis Graisupio upelio bentofaunai // Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 27 (47) (2004). ISSN 1392-2335, handle:20.500.12259/85173 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  11. Gaigalis, Kazimieras; Marculanienė, Jūratė; Šmitienė, Aušra. Išsklidusios taršos ir nuotėkio kaitos tyrimai mažų upių baseinuose // Mokslo tiriamieji darbai, 2002 m., 2003. ISSN 1392-3250, handle:20.500.12259/85057 [Mokslo straipsnis / Research article]
  12. Gaigalis, Kazimieras; Račkauskaitė, Aušra; Marculanienė, Jūratė. Water quality in different Lithuanian geographic zones:comparison of two watersheds // Water management engineering. , Vol. 23(45) (2003). ISSN 1648-4363, handle:20.500.12259/85090 [Mokslo straipsnis / Research article]
  13. Gaigalis, Kazimieras; Račkauskaitė, Aušra. Azoto koncentracijos upelyje prognozės įvertinant baseino žemėnaudą // Mokslo tiriamieji darbai, 2001 m. : [konferencijos pranešimai]. Vilainiai, 2002. ISBN 9986734436, handle:20.500.12259/85023 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  14. Kutra, Ginutis; Aksomaitienė, Ramutė; Račkauskaitė, Aušra. Nitrogen concentration in open watercourses as a result of leaching from agricultural fields // Water management engineering. , Vol. 18(40) (2002). ISSN 1648-4363, handle:20.500.12259/84903 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Thesis

  Kutra, Ginutis; Gaigalis, Kazimieras; Šmitienė, Aušra. Land use influence on nitrogen leaching and options for pollution mitigation // Ūkininkavimo sistemos ir aplinkos kokybė: tarptautinė mokslinė konferencija, skirta profesoriaus Petro Vasinausko 100-osioms gimimo metinėms paminėti : programa ir pranešimų santraukos. Akademija [Kaunas], 2006. ISBN 9955411414, handle:20.500.12259/85321 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]