CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameBykovienė, Agnė
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  2 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Bykovienė, Agnė; Pupka, Darius; Aleknavičius, Audrius. Žemės ūkio naudmenų ploto apskaita ir pokyčių analizė Lietuvoje // Teisiniai ir metodiniai žemėtvarkos pagrindai: straipsnių rinkinys. Akademija, 2016. handle:20.500.12259/90065 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  2. Bykovienė, Agnė; Pupka, Darius; Aleknavičius, Audrius. Žemės ūkio naudmenų ploto apskaita ir pokyčių analizė Lietuvoje // Žemės ūkio mokslai. , 2014, t. 21, nr. 4. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/88017. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3028/1855> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  3. Bykovienė, Agnė; Gudritienė, Daiva; Sinkevičiūtė, Vilma. Analysis of the accuracy of horizontals estimated by different mapping methods // Žemės ūkio mokslai. , 2013, t. 20, nr. 4. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/86736. Internet access: <http://lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2780/1611> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  4. Bykovienė, Agnė; Gudritienė, Daiva. Relief information renewal in GIS data collection with LIDAR method // Rural development 2013 : 6th international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, Vol. 6, b. 3 (2013). ISSN 1822-3230, WOS:000357670300036, handle:20.500.12259/86587 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO)]
  5. Sinkevičiūtė, Vilma; Gudritienė, Daiva; Bykovienė, Agnė. Žemės sklypų preliminarių ir kadastrinių matavimų palyginimas // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2013, nr. 2 (4). ISSN 2345-0002, handle:20.500.12259/88785 [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Gudritienė, Daiva; Sinkevičiūtė, Vilma; Bykovienė, Agnė. LIDAR ir analoginiu metodu sudarytų horizontalių miškingoje teritorijoje palyginimas // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2012, nr. 1 (2). ISSN 2345-0002, handle:20.500.12259/88763 [Mokslo straipsnis / Research article]
  7. Gudritienė, Daiva; Braždžionytė, Justina; Bykovienė, Agnė; Sinkevičiūtė, Vilma. Comparison of relief using different mapping method // Rural development 2011 : 5th international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, Vol. 5, b. 2 (2011). ISSN 1822-3230, WOS:000304698500072, handle:20.500.12259/83876 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO)]

  Thesis

  Bykovienė, Agnė. Land cover map creation for viewshed analysis // Science, Business and Research Parthership: International Conference Abstracts, 5-6 May 2011, Kaunas. Akademija, 2011. handle:20.500.12259/83639 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  ETD

  Master thesis

  Bykovienė, Agnė. Orientavimosi sporto žemėlapių analizė. 2009. handle:20.500.12259/113493 [Magistro darbas / Master thesis]