CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameUlozevičiūtė, Inga
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  2 [2021-06-06]9 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Jasinskas, Algirdas; Ulozevičiūtė, Inga; Kučinskas, Vytautas. Katilo efektyvumo ir kenksmingų medžiagų emisijų įvertinimas deginant energetinius augalus // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/86962 [Mokslo straipsnis / Research article]
  2. Mieldažys, Ramūnas; Jasinskas, Algirdas; Ulozevičiūtė, Inga. Triukšmo ir vibracijos tyrimas smulkinant medienos atliekas // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/86985 [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Jasinskas, Algirdas; Ulozevičiūtė, Inga; Šarauskis, Egidijus; Sakalauskas, Antanas. Impact of immature willows stems chopping quality on the harmful emissions evaluation // Agronomy Research. , 2012, Vol. 10, special issue 1. ISSN 1406-894X, handle:20.500.12259/84371 [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record (Thomson ISI), Biological Abstracts (Thomson ISI), BIOSIS Previews (Thomson ISI), CAB Abstracts, AGRICOLA, Scopus]
  4. Jasinskas, Algirdas; Ulozevičiūtė, Inga; Rutkauskas, Gvidas. Plant Biomass Production and Use as an Environmentally-Friendly Local Fuel // Polish Journal of Environmental Studies. Olsztyn : HARD Publishing Company., Vol. 21, No. 1 (2012). ISSN 1230-1485, WOS:000300035900011, handle:20.500.12259/84071. Internet access: <http://www.pjoes.com/pdf-88728-22587?filename=Plant%20Biomass%20Production.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts]
  5. Jasinskas, Algirdas; Ulozevičiūtė, Inga; Šarauskis, Egidijus; Sakalauskas, Antanas; Puskunigis, Mantas. Determination of energy plant chopping quality and emissions while burning chaff // Agronomy Research. , 2011, Vol. 9, special issue 1. ISSN 1406-894X, handle:20.500.12259/83329 [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, CAB Abstracts, AGRICOLA, Zoological Record, BIOSIS Previews]
  6. Jasinskas, Algirdas; Nakčiūnas, Mindaugas; Ulozevičiūtė, Inga; Puskunigis, Mantas. Gluosnių stiebų smulkinimo kokybės nustatymas ruošiant biokurą // Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 43(1) (2011). ISSN 1392-1134, handle:20.500.12259/83602 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  7. Jasinskas, Algirdas; Ulozevičiūtė, Inga; Pedišius, Nerijus. Augalinės biomasės auginimo ir naudojimo kurui poveikis aplinkai // Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/82681 [Mokslo straipsnis / Research article]
  8. Jasinskas, Algirdas; Ulozevičiūtė, Inga; Sakalauskas, Antanas. Evaluation of Physical-Mechanical Properties of Energy Plant Stems and Their Chaff // Agronomy Research. , 2010, Vol. 8, special issue 1. ISSN 1406-894X, handle:20.500.12259/82647 [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record, CAB Abstracts, AGRICOLA]
  9. Ulozevičiūtė, Inga; Jasinskas, Algirdas. Bioenergy plants harvesting and evaluation of physical-mechanical properties of stems chaff // Rural development 2009 : 4th international scientific conference, 15-17 October, 2009, Akademija, Kaunas region, Lithuania : proceedings. Akademija : Lithuanian University of Agriculture, Vol. 4, b. 2 (2009). ISSN 1822-3230, WOS:000274845700073, handle:20.500.12259/81991 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  10. Jasinskas, Algirdas; Ulozevičiūtė, Inga. Estimation of frictional properties of energy plants chaff // Proceedings of the international conference "Biosystems engineering and processes in agriculture" , No. 13 (2008). ISSN 1822-2706, handle:20.500.12259/83190 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  11. Jasinskas, Algirdas; Ulozevičiūtė, Inga; Sakalauskas, Antanas. Energy plants chopping and determination of physical-mechanical properties of stems chaff // Technical and technological progress in agriculture: proceedings of the international conference, Raudondvaris, 20-21 September 2007. , No. 12 (2007). ISSN 1822-2706, handle:20.500.12259/80065 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]