CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameKupčinskas, Artūras
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  E-mailarturas.kupcinskas@vdu.lt
  ORCID0000-0001-8576-260X
  Research InterestsAlyvų ir biologinių alyvų tribologiniai tyrimai / Tribological research on olive and biological oils
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual
  Žemės ūkio inžinerijos fakultetasIstorija / History
  Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutasIstorija / History

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  2017Mokslo darbuotojas / ResearcherAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20132016Jaunesnysis mokslo darbuotojas / Junior ResearcherAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20132013Asistentas / AssistantAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20082013Daktaro laipsnis. Technologijos mokslai / Doctoral degree. Technology sciencesAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20062008Magistro laipsnis. Mechanikos inžinerija / Master of Mechanical enginering.Lietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian University of Agriculture
  20022006Bakalauro laipsnis. Mechanikos inžinerija / Bachelor of Mechanical enginering.Lietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian University of Agriculture

  Participation in Organizations, Honours, Awards, Prizes

  StartHonours, Awards and PrizesOrganization, Rewarding institution
  2016Jaunojo mokslininko premija / Young Scientist AwardAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2017Aplinkai draugiškų plastinių tepalų savybių vertinimas / Assessment of the properties of environmentally friendly plastic lubricantsMagistro / MasterVenckevičius Giedrius
  2018Sandėliavimo trukmės įtaka variklinių alyvų tribologinėms savybėms / Influence of storage time on tribological properties of motor oilsMagistro / MasterOršauskas Česlovas

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  18 [2021-04-24]46 [2021-04-24]

  Projects

  CRIS IDCoordinator / VDU RepresentativeTitleCodeStart DateExpected CompletionScope
  pj00130NotAplinkai draugiškų amoninių protolitinių joninių skysčių tribologinių savybių tyrimasNr. P-MIP-17-2192017-07-282020-09-30Nacionalinis

  Publications

  Articles

  1. Kreivaitis, Raimondas; Gumbytė, Milda; Kupčinskas, Artūras; Kazancev, Kiril; Makarevičienė, Violeta. Investigating the tribological properties of PILs derived from different ammonium cations and long chain carboxylic acid anion // Tribology international. , 2020, vol. 141. ISSN 0301-679X, doi:10.1016/j.triboint.2019.105905, WOS:000505271400018, handle:20.500.12259/99876 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, INSPEC, CAB Abstracts, Scopus]
  2. Kreivaitis, Raimondas; Gumbytė, Milda; Kupčinskas, Artūras; Kazancev, Kiril; Ta, Thi Na; Horng, Jeng Haur. Investigation of tribological properties of two protic ionic liquids as additives in water for steel– steel and alumina–steel contacts // Wear. Lausanne : Elsevier Science, 2020, vol. 456–457. ISSN 0043-1648, doi:10.1016/j.wear.2020.203390, WOS:000566801100001, handle:20.500.12259/108880 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), INSPEC, ScienceDirect, Compendex, Current Contents (Engineering, Computing & Technology)]
  3. Gilys, Rytis; Juostas, Antanas; Jotautienė, Eglė; Čingienė, Rasa; Kupčinskas, Artūras. Javų kombainų variklinės alyvos tepamųjų medžiagų savybių kitimo tyrimas ne sezono metu // Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 1822-1823, doi:10.7220/2538-9122.2019, handle:20.500.12259/92787 [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Radžiūnas, Gediminas; Kupčinskas, Artūras; Kreivaitis, Raimondas. Joninių skysčių tribologinės savybės // Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2019, Nr. 24. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/111389. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111389/1/ISSN1392-8244_2019_N_24.PG_148-153.pdf> [Straipsnis žurnale / Journal article]
  5. Gumbytė, Milda; Kreivaitis, Raimondas; Kupčinskas, Artūras; Kazancev, Kiril. Synthesis, physicochemical, and tribological properties of ammonium based protic ionic liquids // Journal of international scientific publications : Materials, methods & technologies [elektroninis išteklius]. Burgas : Science Events Ltd, 2019, Vol. 13. ISSN 1314-7269, handle:20.500.12259/102043. Internet access: <https://www.scientific-publications.net/get/1000036/1568822392834391.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Kreivaitis, Raimondas; Radzevičiūtė, U; Kupčinskas, Artūras; Kazancev, Kiril. Use of an ionic liquid as an additive for environmentally friendly lubricants // Journal of friction and wear. Moscow : Pleiades Publishing, 2019, vol. 40, iss. 6. ISSN 1068-3666, doi:10.3103/S1068366619060138, WOS:000511537300013, handle:20.500.12259/103377. Internet access: <https://link.springer.com/article/10.3103%2FS1068366619060138> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLINK, INSPEC]
  7. Johns, E. I; Padgurskas, Juozas; Žunda, Audrius; Kupčinskas, Artūras; Kavaliova, I. N. Study of Tribological Properties of Tallow Modified by Graphene and Expanded Graphite // Journal of Friction and Wear. New York : Allerton Press, Т. 39, N 4 (2018). ISSN 1068-3666, doi:10.3103/S1068366618040049, WOS:000442861000013, handle:20.500.12259/92096. Internet access: <https://link.springer.com/content/pdf/10.3103%2FS1068366618040049.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLINK, INSPEC]
  8. Oršauskas, Česlovas; Kupčinskas, Artūras. Variklinių alyvų tribologinių savybių kitimas laikymo // Agroinžinerija ir energetika : ASU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas. , 2018, Nr. 23. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/92213 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  9. Venckevičius, Giedrius; Kupčinskas, Artūras. Aplinkai draugiškų plastinių tepalų savybių vertinimas // Agroinžinerija ir energetika : ASU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas. , 2017, Nr. 22. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/90811 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  10. Padgurskas, Juozas; Rukuiža, Raimundas; Kupčinskas, Artūras; Prisyazhna, Katerina; Grigoriev, Andrei; Kavaliova, Inna; Revo, Sergej. Tribological properties of beef tallow as lubricating grease // Industrial Lubrication and Tribology. Bingley., 2017, Vol. 69, N 5. ISSN 0036-8792, doi:10.1108/ILT-01-2016-0014, WOS:000411478900004, handle:20.500.12259/91248 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), EMERALD]
  11. Kreivaitis, Raimondas; Žunda, Audrius; Kupčinskas, Artūras; Jankauskas, Vytenis. A study of tribological behaviour of W-Co and Cu electro-spark alloyed layers under lubricated sliding conditions // Tribology international. , Vol. 103(2016). ISSN 0301-679X, doi:10.1016/j.triboint.2016.07.010, WOS:000384777100024, handle:20.500.12259/89657. Internet access: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X16302286> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, INSPEC, CAB Abstracts, Scopus]
  12. Grigoriev, A.YA; Kavaliova, I.N; Kreivaitis, Raimondas; Kupčinskas, Artūras; Padgurskas, Juozas. Effect of Fatty-Acid Composition and Structure of Alkyl Radicals of Plant Oil Triglycerides on Their Tribotechnical Characteristics // Journal of Friction and Wear. New York : Allerton Press, Т. 37, N 6 (2016). ISSN 1068-3666, doi:10.3103/S1068366616060052, WOS:000393025800008, handle:20.500.12259/90276 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLINK, INSPEC]
  13. Kupčinskas, Artūras. Žmogus, į kurį reikia lygiuotis // Profesorius habilituotas daktaras Algimantas Urba : 80-osioms gimimo metinėms atminti / Aleksandro Stulginskio universitetas. Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. Akademija, 2016. ISBN 9786094490972, handle:20.500.12259/89867 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  14. Kreivaitis, Raimondas; Padgurskas, Juozas; Gumbytė, Milda; Kupčinskas, Artūras. An assessment of beeswax as a thickener for environmentally friendly lubricating grease production // Lubrication science , Т. 27, N 6 (2015). ISSN 0954-0075, doi:10.1002/ls.1285, WOS:000360763800003, handle:20.500.12259/88724 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
  15. Padgurskas, Juozas; Rukuiža, Raimundas; Kupčinskas, Artūras; Kreivaitis, Raimondas. Lubrication properties of modified lard and rapeseed oil greases with sodium and lithium thickeners // Industrial Lubrication and Tribology. Bingley., 2015, Vol. 67, N 6. ISSN 0036-8792, doi:10.1108/ILT-12-2014-0140, WOS:000368346600006, handle:20.500.12259/88771 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), EMERALD]
  16. Agafii, V.I; Yurchenko, E.V; Petrenko, V.I; Kupčinskas, Artūras; Žunda, Audrius; Dikusar, A.I. Al-sn nanostructured coatings on aluminum surfaces using electrospark alloying and their wear behavior // BALTTRIB ' 2013 : VII international scientific conference : proceedings, 14-15 November, 2013, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania. , 2013. ISSN 1822-8801, handle:20.500.12259/86355 [Mokslo straipsnis / Research article]
  17. Kreivaitis, Raimondas; Kupčinskas, Artūras; Padgurskas, Juozas. Biobased lubricating greases // BALTTRIB ' 2013 : VII international scientific conference : proceedings, 14-15 November, 2013, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania. , 2013. ISSN 1822-8801, handle:20.500.12259/86467 [Mokslo straipsnis / Research article]
  18. Padgurskas, Juozas; Prosyčevas, Igoris; Rukuiža, Raimundas; Kreivaitis, Raimondas; Kupčinskas, Artūras. Development and modification of Fe and FeCu nanoparticles and tribological analysis of the lubricants with nano-suspensions // Industrial Lubrication and Tribology. Bingley., 2012, Vol. 64, N 5. ISSN 0036-8792, WOS:000309085900002, handle:20.500.12259/84518 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), EMERALD]
  19. Kupčinskas, Artūras; Kreivaitis, Raimondas; Padgurskas, Juozas; Makarevičienė, Violeta; Gumbytė, Milda. Modification of rapeseed oil and lard by monoglycerides and free fatty acid // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija, 2012, vol. 18 (1). ISSN 1392-1207, WOS:000301699700019, handle:20.500.12259/84203. Internet access: <http://www.mechanika.ktu.lt/index.php/Mech/article/view/1292/1244> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), INSPEC, COMPENDEX, Academic Search Complete (EBSCO), FLUIDEX, Scopus]
  20. Kupčinskas, Artūras; Kreivaitis, Raimondas; Padgurskas, Juozas; Makarevičienė, Violeta; Gumbytė, Milda. Oxidation Effect on Tribological Properties of Rapeseed Oil and Lard Mixtures Containing Monoglycerides and Fatty Acids // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Technologija., 2012, Nr. 3(61). ISSN 1392-1649, handle:20.500.12259/84654 [Mokslo straipsnis / Research article] [INSPEC, CAB Abstracts, EBSCO Publishing, VINITI]
  21. Padgurskas, Juozas; Kreivaitis, Raimondas; Kupčinskas, Artūras; Žunda, Audrius. Modification of rapeseed oil with free fatty acids // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija, 2011, Nr. 17 (2). ISSN 1392-1207, WOS:000290219700017, handle:20.500.12259/83417. Internet access: <http://mechanika.ktu.lt/index.php/Mech/article/view/341/777> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), INSPEC, COMPENDEX, Academic Search Complete (EBSCO), FLUIDEX, Scopus]
  22. Kupčinskas, Artūras; Padgurskas, Juozas; Rukuiža, Raimundas; Makarevičienė, Violeta; Gumbytė, Milda. Tribological properties of lard grease with lithium and natrium soap thickeners // BALTTRIB ' 2011: VI international scientific conference, dedicated to 65th Anniversary of Faculty of Agricultural Engineering, 17-19 November, 2011, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania : proceedings , 2011. ISSN 1822-8801, handle:20.500.12259/83849 [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus]
  23. Padgurskas, Juozas; Rukuiža, Raimundas; Kreivaitis, Raimondas; Kupčinskas, Artūras; Prosyčevas, Igoris. Tribological properties of oil additives with Fe and Cu nano-particles // ECOTRIB 2011. 3rd European Conference on Tribologyin tandem with Viennano ’11. 4th Vienna International Conference on Nano-Technology, Vienna, Austria, June 7 - 9, 2011: Proceedings. Vol. 2. Wien, 2011. ISBN 978-3-901657-38-2, handle:20.500.12259/83414 [Mokslo straipsnis / Research article]
  24. Rukuiža, Raimundas; Padgurskas, Juozas; Talačkaitė, Vaiva; Kupčinskas, Artūras. Tribological properties of some bio-based greases // BALTTRIB ' 2011: VI international scientific conference, dedicated to 65th Anniversary of Faculty of Agricultural Engineering, 17-19 November, 2011, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania : proceedings , 2011. ISSN 1822-8801, handle:20.500.12259/83878 [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus]
  25. Kupčinskas, Artūras; Padgurskas, Juozas; Kreivaitis, Raimondas; Žarnauskaitė, Virgita. Biologinių alyvų tribologinių savybių tyrimas // Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 42(1) (2010). ISSN 1392-1134, handle:20.500.12259/82708 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  26. Žarnauskaitė, Virgita; Kupčinskas, Artūras; Kreivaitis, Raimondas. Biologinės alyvos ir jų tyrimas // Agroinžinerija ir energetika: LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas. , 2010, Nr. 15. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/82657 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  27. Padgurskas, Juozas; Kreivaitis, Raimondas; Kupčinskas, Artūras; Rukuiža, Raimundas; Jankauskas, Vytenis; Prosyčevas, I. Influence of nanoparticles on lubricity of base mineral oil // Acta tribologica. , 2010, vol. 18. ISSN 1220-8434, handle:20.500.12259/83039 [Mokslo straipsnis / Research article]
  28. Vasauskas, Vytautas; Padgurskas, Juozas; Kupčinskas, Artūras; Žunda, Audrius; Juodienė, Aušra; Rukuiža, Raimundas. Assessment of wear parameters for structural steels // Mechanika 2009 : 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania: proceedings. Kaunas : Technologija, 2009, no. 14. ISSN 1822-2951, WOS:000266322100087, handle:20.500.12259/81904 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  29. Padgurskas, Juozas; Kreivaitis, Raimondas; Jankauskas, Vytenis; Kupčinskas, Artūras; Janulis, Prutenis; Makarevičienė, Violeta; Gumbytė, M; Metrikaitė, D; Staškevičius, A. Study of an impact of additives concentration in lard oil fatty acid methyl ester on wear protection characteristics // BALTTRIB ' 2009: 5th international scientific conference, Kaunas, Lithuanian University of Agriculture, November 19-21, 2009: proceedings. Akademija: Lithuanian University of Agriculture, 2009, no. 5. ISSN 1822-8801, WOS:000275404600029, handle:20.500.12259/82254 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  30. Kreivaitis, Raimondas; Padgurskas, Juozas; Jankauskas, Vytenis; Kupčinskas, Artūras; Makarevičienė, Violeta; Gumbytė, M. Tribological behavior of rapeseed oil mixtures with mono- and diglycerides // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija., 2009, Nr. 5(79). ISSN 1392-1207, WOS:000271802000012, handle:20.500.12259/82164. Internet access: <http://mechanika.ktu.lt/index.php/Mech/article/view/15494/7940> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), INSPEC, COMPENDEX, Academic Search Complete (EBSCO), Scopus]
  31. Padgurskas, Juozas; Rukuiža, Raimundas; Kreivaitis, Raimondas; Kupčinskas, Artūras; Jankauskas, Vytenis; Cesiulis, Henrikas; Maliar, T; Prosyčevas, I. Tribological properties of mineral oils modified with metallic nano-particles // BALTTRIB ' 2009: 5th international scientific conference, Kaunas, Lithuanian University of Agriculture, November 19-21, 2009: proceedings. , 2009, no. 5. ISSN 1822-8801, WOS:000275404600011, handle:20.500.12259/82283 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  32. Kupčinskas, Artūras; Padgurskas, Juozas; Kreivaitis, Raimondas; Jankauskas, Vytenis. Biological oils and its tribological properties // Mechanika 2008 : 13th international conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania: proceedings. Kaunas : Technologija, 2008, no. 13. ISSN 1822-2951, WOS:000257460600057, handle:20.500.12259/80948 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]

  Thesis

  1. Kreivaitis, Raimondas; Rudzevičius, A; Gumbytė, Milda; Kupčinskas, Artūras. Comparision of tribological problems of ionic liquids in different loading conditions // BALTTRIB ' 2019 : international scientific conference, Vytautas Magnus University Agriculture Academy Kaunas, Lithuania, 14–16 November 2019: extended abstracts. , Akademija (Kauno r.) : VDU Žemės ūkio akademija, 2019. handle:20.500.12259/102042 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Gumbytė, Milda; Skorupskaitė, Virginija; Treinytė, Jolanta; Kupčinskas, Artūras; Kreivaitis, Raimondas. Biosynthesis of oligoester from glycerol and oleic acid // Baltic polymer symposium 2017, Tallin, Estonia 20-22 September, 2017 / Tallinn University of Technology. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2017. ISBN 9786090212356, handle:20.500.12259/91040 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Daraganas, Remigijus; Padgurskas, Juozas; Kreivaitis, Raimondas; Rukuiža, Raimundas; Kupčinskas, Artūras. Evaluation of tribological properties of motor oils modified with commercial additives // BALTTRIB ' 2015 : international scientific conference : dedicated to 50th anniversary year of tribology : extended abstracts, 26-27 November 2015, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania. Kaunas, 2015. ISBN 978-609-449-085-9, handle:20.500.12259/88856 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Gumbytė, Milda; Skorupskaitė, Virginija; Treinytė, Jolanta; Kupčinskas, Artūras; Kreivaitis, Raimondas. Polyol esters synthesis via enzymatic esterification reaction using commercial lipase // Baltic polymer symposium 2015 Sigulda, Latvia, September 16-18 : programme and abstracts / Riga technical university. Riga, 2015. ISBN 9789934542121, handle:20.500.12259/88501 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Kupčinskas, Artūras; Padgurskas, Juozas; Kreivaitis, Raimondas; Rukuiža, Raimundas; Gumbytė, Milda. Influence of oxidation on tribological and corrossive properties of lubricating greases based on lard and rapeseed oil // The 7th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Applied Physics : abstracts, 16–19 September 2014, Chisinau. Chisinau, 2014. handle:20.500.12259/87660 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  6. Kupčinskas, Artūras. Aplinkai draugiškų plastinių tepalų gaminimas ir jų savybių vertinimas // Jaunieji mokslininkai - žemės ūkio pažangai : antrosios jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų tezės / Lietuvos mokslų akademijos žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. [S.l.], 2013. handle:20.500.12259/86379 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  7. Padgurskas, Juozas; Prosyčevas, Igoris; Kupčinskas, Artūras; Žunda, Audrius; Mažeika, Kęstutis; Sipavičius, Česlovas; Rogacev, A. Development and modification of nano-particles and tribological analysis of the lubricants with nano-particles // Полимерные композиты и трибология ( ПОЛИКОМТРИБ - 2009): международная научно-техническая конференция, Гомель, Беларусь, 22-25 июня 2009 г. : тезисы докладов. Гомель, 2009. handle:20.500.12259/82143 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  Padgurskas, Juozas; Andriušis, Albinas; Kreivaitis, Raimondas; Kupčinskas, Artūras. Mašinų patikimumo inžinerija : laboratorinių darbų aprašas. Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2014. handle:20.500.12259/87817 [Knyga / Book]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Kupčinskas, Artūras. Aplinkai draugiškų plastinių tepalų gaminimas ir jų savybių vertinimas. 2013. handle:20.500.12259/114489 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Kupčinskas, Artūras. Aplinkai draugiškų plastinių tepalų gaminimas ir jų savybių vertinimas. 2013. handle:20.500.12259/114490 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  Radžiūnas, Gediminas. Joninių skysčių tribologinių savybių tyrimas. 2019. handle:20.500.12259/85836 [Magistro darbas / Master thesis]