CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameAleknavičienė, Paulina
  Name VariantsAleknavičienė, P
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  4 [2021-04-03]25 [2021-04-03]

  Publications

  Articles

  1. Žebrauskienė, Audronė; Aleknavičienė, Paulina. Comparison of the introduced cultivars of Asparagus (Asparagus officinalis L.) yield in Lithuania // Rural development 2013 : 6th international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, Vol. 6, b. 2 (2013). ISSN 1822-3230, WOS:000357669500058, handle:20.500.12259/86581 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO)]
  2. Jarienė, Elvyra; Aleknavičienė, Paulina. Iš naujo atrasti topinambai // Mano ūkis. , 2013, vasaris. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/85561 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  3. Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Gajewski, Marek; Černiauskienė, Judita; Kulaitienė, Jurgita; Sawicka, Barbara; Aleknavičienė, Paulina. Accumulation of elements in some organically grown alternative horticultural crops in Lithuania // Acta Scientiarum Polonorum: Hortorum Cultus. Lublin, 2011, Vol. 10(2). ISSN 1644-0692, WOS:000295389800003, handle:20.500.12259/83418. Internet access: <http://www.hortorumcultus.actapol.net/pub/10_2_23.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts]
  4. Aleknavičienė, Paulina; Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Kraujutienė, Ingrida; Kulaitienė, Jurgita; Paulauskienė, Aurelija; Tarasevičienė, Živilė. Amino acid profile of organically grown alternative agricultural products // Agronomy Research. , 2009, Vol. 7, special issue 2. ISSN 1406-894X, handle:20.500.12259/81713 [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, AGRICOLA]
  5. Aleknavičienė, Paulina; Jarienė, Elvyra; Bartaševičienė, Biruta; Kraujutienė, Ingrida. Derliaus nuėmimo laiko įtaka bulvinių saulėgrąžų (Helianthus tuberosus L.) gumbų kokybei // Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2009, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/81806 [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Tarasevičienė, Živilė; Aleknavičienė, Paulina; Kulaitienė, Jurgita; Kita, Agnieszka; Gajewski, Marek; Bliznikas, Saulius; Lukšienė, Živilė. Quality and safety aspects of some new generation food products in Lithuania // Food Quality and Safety. Wrocław, 2009. ISBN 9788360574669, handle:20.500.12259/81861 [Mokslo straipsnis / Research article]
  7. Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata; Aleknavičienė, Paulina; Kulaitienė, Jurgita. Expression – Extraction of Pumpkin Oil // Experiments in Unit Operations and Processing of Foods. New York : Springer, 2008. ISBN 9780387335131, doi:10.1007/978-0-387-33513-1, handle:20.500.12259/81234 [Mokslo straipsnis / Research article] [SpringerLink]
  8. Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Aleknavičienė, Paulina; Gajewski, M. Quality of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers in relation to storage conditions // Notulae Botanica Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. , 36 (2)(2008). ISSN 0255-965X, WOS:000261500700003, handle:20.500.12259/80971 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts]
  9. Aleknavičienė, Paulina; Jarienė, Elvyra; Serapinas, Petras. Topinambų (Helianthus tuberosus L.) gumbų kokybės rodiklių palyginimas // Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13 d. D. 1. Akademija., 2008. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/80913 [Mokslo straipsnis / Research article]
  10. Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Paulauskienė, Aurelija; Tarasevičienė, Živilė; Kulaitienė, Jurgita; Aleknavičienė, Paulina. Alternatyvių augalinių žaliavų sauga, kokybė, perdirbimas // Verslo galimybės dalyvauti tarptautiniuose inovacinijų projektuose: seminarų ir konferencijos medžiaga: pranešimai ir tezės. Vilnius, 2007. handle:20.500.12259/80216 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  11. Aleknavičienė, Paulina; Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata; Bartašiūtė, Kristina; Jakimonytė, Gintarė. Laikymo būdų įtaka topinambų (Helianthus Tuberosus L.) gumbų kokybei // Sodininkystė ir daržininkystė. , T.26 (2) (2007). ISSN 0236-4212, handle:20.500.12259/79990 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  12. Kraujutienė, Ingrida; Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata; Aleknavičienė, Paulina; Steponavičius, Dainius; Kordušienė, Skaidra. Fermentų aktyvumas daigintuose ir nedaigintuose kviečių grūduose // Vagos. , Nr. 72 (25) (2006). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/79507 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB abstracts]
  13. Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata; Aleknavičienė, Paulina; Daukšaitė, M. Sunkiųjų metalų ir pesticidų likučių studija Lietuvoje užaugintose daržovėse // Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2006 m. birželio 1-3 d. , 2006. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/78726 [Mokslo straipsnis / Research article]
  14. Paulauskienė, Aurelija; Jarienė, Elvyra; Pranckietienė, Irena; Aleknavičienė, Paulina. Tręšimo įtaka moliūgų vaisių kokybei // Cheminė technologija. Kaunas : Technologija., 2006, Nr. 2(40). ISSN 1392-1231, handle:20.500.12259/78992 [Mokslo straipsnis / Research article] [Chemical Abstracts]
  15. Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata; Pranaitienė, R; Aleknavičienė, P. Влияние количества клетчатки в клубнях картофеля на качество клубней и картофеля ФРИ // Nekaitīgi pārtikas produkti veselīgam uzturam: starptautiska zinātniski-praktiska konference: referāti. Jelgava, 2003. ISBN 9984596648, handle:20.500.12259/76574 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Thesis

  1. Aleknavičienė, Paulina; Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Kraujutienė, Ingrida; Kulaitienė, Jurgita; Paulauskienė, Aurelija; Tarasevičienė, Živilė. Amino acid profile of organically grown alternative agricultural products // NJF Report : NJF seminar 422 : Fostering healthy food systems through organic agriculture - Focus on Nordic-Baltic Region - International Scientific Conference: Abstracts, Tartu, Estonia, August 25-27, 2009 , 2009, Vol. 5, N 2. ISSN 1653-2015, handle:20.500.12259/81776 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Kita, Agnieszka; Tarasevičienė, Živilė; Aleknavičienė, Paulina; Kulaitienė, Jurgita; Kraujutienė, Ingrida. New generation food products quality and safety aspects in Lithuania // 4th international conference on quality and safety in food production chain. Wrocław : Wrocław university of environmental and life sciences; Polish food technologists' society, 2009. ISBN 9788360574652, handle:20.500.12259/82158 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  Šlapakauskas, Vytautas; Brazauskienė, Dalia; Vaišvila, Zigmas; Bartaševičienė, Biruta; Korbin, M; Burbulis, Natalija; Žilėnaitė, Liuda; Martiniuk, S; Kopmanis, J; Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata; Pranckietienė, Irena; Aleknavičienė, Paulina; Kita, A; Gajewski, M; Serapinas, P; Bogužas, Vaclovas; Marcinkevičienė, Aušra. Saugios ir ekologiškos maisto žaliavos : LŽŪU dėstytojų mokslinės kompetencijos kėlimo kursų pagal integruotą mokymo programą metodinė medžiaga : 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto "Žmogiškųjų išteklių plėtra" priemonė 2.4"Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas" : Projektas "Mokslinės kompetencijos ir tęstinio mokymo plėtra saugiomis ir ekologiškomis maisto žaliavomis gaminti (MOKOTEM) (sutarties numeris: Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-090/SUT-240). Akademija (Kauno r.) : LŽŪU Leidybos centras, 2005. handle:20.500.12259/78984 [Knyga / Book]