CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NamePocius, Skirmantas
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Kinčius, Liudas; Pocienė, Alma; Mikuckis, Feliksas; Pocius, Skirmantas. Analysis Results of Drainage Systems Stase Examination in Lithuania // Vagos. , Nr. 82 (35) (2009). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/81726 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB abstracts]
  2. Kinčius, Liudas; Mikuckis, Feliksas; Pocius, Skirmantas; Tamošauskas, Stanislovas; Gurklys, Vidmantas. Analysis of facilities to update the land reclamation systems in Lithuania // Вiсник Нацiонального унiверситету водного господарства та природокористування. Збiрник наукових праць. Вып.4(44), Ч.5. Рiвне, 2008. handle:20.500.12259/81238 [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Pocius, Skirmantas; Kinčius, Liudas; Pocienė, Alma. Environmental aspects of drainage // Вiсник Нацiонального унiверситету водного господарства та природокористування. Збiрник наукових праць. Вып.4(44), Ч.5. Рiвне, 2008. handle:20.500.12259/81237 [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Pocius, Skirmantas; Kinčius, Liudas; Pocienė, Alma. Dirvožemio drėgmės atsargų modeliavimas // Vagos. , Nr. 75 (28) (2007). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/80038 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  5. Kinčius, Liudas; Pocienė, Alma; Pocius, Skirmantas. Миграция нитратов по почвенному профилю // Мелиорация переувлажненных земель: научно-практический журнал. Минск : РУП Институт мелиорации., 2007, No 2(58). handle:20.500.12259/80384 [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Pocius, Skirmantas. Effect of natural water formation circumstances on groundwater quality // Rural development 2005: Globalisation and integration challenges to the rural development of Eastern and Central Europe: 2nd international scientific conference: proceedings. Vol. 2, b. 2, Biomedicine and Technological Sciences. , Vol. 2, b. 2 (2005). ISSN 1822-3230, WOS:000258164600044, handle:20.500.12259/81127 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  7. Pocienė, Alma; Pocius, Skirmantas. Relationship between Nitrate Amount in Groudwater and Natural Factors // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. Vilnius : Technika., Vol.13, N 1(2005). ISSN 1648-6897, handle:20.500.12259/78025 [Mokslo straipsnis / Research article] [ICONDA, Compendex, Scopus]
  8. Bendaravičius, Benius; Pocienė, Alma; Pocius, Skirmantas. Drenažo nuotėkio ir nitratų kiekio drenažo vandenyje tyrimai // Vandens ūkio inžinerija: mokslo darbai. Kaunas-Akademija : Vilainiai., 2004, Nr. 26(46). ISSN 1648-4363, handle:20.500.12259/77518 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  9. Pocienė, Alma; Pocius, Skirmantas; Kudakas, Viktoras. Environmental Aspects of Drainage // Vandens ūkio inžinerija: mokslo darbai. Kaunas-Akademija : Vilainiai., 2001, Nr. 14(36). ISSN 1392-2335, handle:20.500.12259/75076 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]

  Books

  1. Taparauskienė, Laima; Pocius, Skirmantas. Aplinkosauginė melioracija [elektroninis išteklius] : pratybų aprašas. Akademija, 2010. handle:20.500.12259/84701. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/84701/2/Aplinkosaugin%c4%97_melioracija.pdf> [Knyga / Book]
  2. Pocienė, Alma; Pocius, Skirmantas. Prevencinės vandens taršos mažinimo priemonės : mokomoji knyga. Kaunas : Ardiva, 2008. ISBN 9789955760641, handle:20.500.12259/81330. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/81330/2/ISBN9789955760641.pdf> [Knyga / Book]
  3. Tamošauskas, Stanislovas; Pocius, Skirmantas. Vietiniai keliai : mokomoji knyga. Kaunas [i.e Akademija, Kauno r.] : Ardiva [Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos skyrius], 2008. ISBN 9789955760603, handle:20.500.12259/81226. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/81226/2/ISBN9789955760603.pdf> [Knyga / Book]

  ETD

  Master thesis

  1. Raguckas, Andrius. Kauno marių vandens kokybės analizė. 2012. handle:20.500.12259/114948 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Remeikytė, Monika. Drūkšių ežero vandens kokybę lemiančių veiksnių analizė. 2011. handle:20.500.12259/113383 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Junda, Vaidotas. Marijampolės nuotekų valyklos efektyvumas. 2010. handle:20.500.12259/113359 [Magistro darbas / Master thesis]