CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameRimkienė, Rita
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  E-mailrita.rimkiene@vdu.lt
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaIstorija / History
  Studentų reikalų departamentasIstorija / History
  Karjeros centrasIstorija / History
  BibliotekaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]2 [2021-06-06]

  Publications

  Books

  1. Stankevičiūtė, Jolanta; Aleškevičienė, Renata; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Docentas Kęstutis Pėtelis : bibliografija. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019. ISBN 9786094674341, ISBN 9786094674334, doi:10.7220/9786094674334, handle:20.500.12259/102619. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/102619/4/ISBN9786094674334.pdf> [Knyga / Book]
  2. Aleškevičienė, Renata; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Profesorius Algirdas Sliesaravičius : bibliografija. Kaunas, 2019. ISBN 9786094674259, ISBN 9786094674310, doi:10.7220/9786094674310, handle:20.500.12259/92541. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/92541/2/ISBN9786094674310.pdf> [Knyga / Book]
  3. Aleškevičienė, Renata; Butkuvienė, Laimutė; Maršalkienė, Nijolė; Rimkienė, Rita. Aldona Dastikaitė : bibliografija. Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2017. handle:20.500.12259/90695 [Knyga / Book]
  4. Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Profesorė habilituota daktarė Sigita Angelė Urbienė. Bibliografija : 1967-2017 m. Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2017. handle:20.500.12259/131812 [Knyga / Book]
  5. Aleškevičienė, Renata; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Universiteto 2004-2013 m. bibliografija // Permainų, iššūkių ir ryžto vedini : pastarojo dešimtmečio ženklai : Universiteto mokslo istorijos studija /Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2014. ISBN 9786094490682, handle:20.500.12259/131820 [Knyga / Book]
  6. Skirutienė, Filomena; Butkuvienė, Laimutė; Aleškevičienė, Renata; Rimkienė, Rita. Jurgio Krikščiūno leidiniai // Profesorius Jurgis Krikščiūnas : žemės ūkio mokslo ir praktikos darna : monografija / sudarytojai A. J. Motuzas, M. Strukčinskas Kaunas : ASU Leidybos centras, 2013. ISBN 9789955772385, handle:20.500.12259/139283 [Knyga / Book]
  7. Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Profesorius habilituotas daktaras Liudvikas Algirdas Špokas : 1961-2011 m. bibliografija. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2011. handle:20.500.12259/83669 [Knyga / Book]
  8. Butkuvienė, Laimutė; Aleškevičienė, Renata; Rimkienė, Rita. A. Stancevičiaus bibliografija // Profesorius Antanas Stancevičius: apie gyvenimą, žmones ir save : monografija / Algirdas Juozas Motuzas Kaunas [i.e. Akademija (Kauno r.)] : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955896791, handle:20.500.12259/131822 [Knyga / Book]
  9. Aleškevičienė, Renata; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Profesorius Algirdas Sliesaravičius. Bibliografija. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2009. handle:20.500.12259/131811 [Knyga / Book]
  10. Purvinas, M; Voveraitienė, Stanislava; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Eriko Purvino bibliografija // Botanikas Erikas Purvinas / Lietuvos žemės ūkio universitetas ; sudarytojas Vytautas Šlapakauskas. Akademija (Kauno r.) : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2008. handle:20.500.12259/131821 [Knyga / Book]
  11. Šlapakauskienė, Dana; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Profesorius Vytautas Šlapakauskas : bibliografija. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2008. handle:20.500.12259/81243 [Knyga / Book]
  12. Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Antanas Juodvalkis : bibliografinė rodyklė 70-osioms gimimo metinėms paminėti. Akademija, (Kauno r.) : LŽŪU Leidybos centras, 2007. handle:20.500.12259/131816 [Knyga / Book]
  13. Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Profesorius Algimantas Urba : bibliografija. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2006. handle:20.500.12259/131814 [Knyga / Book]
  14. Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Profesorius Petras Algimantas Lazauskas. Akademija, (Kauno r.) : LŽŪU Leidybos centras, 2006. handle:20.500.12259/131813 [Knyga / Book]
  15. Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita; Pupalienė, Rita; Bogužas, Vaclovas. Profesorius Antanas Stancevičius : bibliografija. Akademija, (Kauno r.) : LŽŪU Leidybos centras, 2005. ISBN 9955448296, handle:20.500.12259/77843 [Knyga / Book]
  16. Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Profesorė habiliuota daktarė Sigita Angelė Urbienė: bibliografija, 1967-2005. Akademija, Kauno r. : LŽŪU Leidybos centras, 2005. handle:20.500.12259/78534 [Knyga / Book]
  17. Janulevičius, Vladas; Eičinas, Juozas; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Vytauto Baltuškonio gyvenimas ir veikla : bibliografijos rodyklė : bibliografija. Kaunas [i.e. Akademija (Kauno raj.) : LŽŪU Leidybos centras, 2005. handle:20.500.12259/131815 [Knyga / Book]
  18. Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Profesorius Pranas Svetika : bibliografijos rodyklė 100-sioms gimimo metinėms pažymėti. Akademija [i.e. Babtai (Kauno raj.)] : Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2004. handle:20.500.12259/128941 [Knyga / Book]
  19. Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Universiteto 1999-2003 bibliografija = The University bibliography for 1999-2003 // Agrarinio mokslo sklaida: Lietuvos žemės ūkio universitetui - 80: pastarojo penkmečio ženklai: knyga-albumas. Akademija, 2004. ISBN 9955448245, handle:20.500.12259/139282 [Knyga / Book]
  20. Vaisvalavičius, Rimantas; Aleškevičienė, Renata; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Algirdas Juozas Motuzas : bibliografija. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2003. ISBN 9955448156, handle:20.500.12259/76442 [Knyga / Book]
  21. Butkuvienė, Laimutė; Aleškevičienė, Renata; Rimkienė, Rita. B. Baginsko leidiniai // Profesorius Bronius Baginskas / sudarytojas A. Motuzas. Akademija (Kauno raj.) : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2003. ISBN 9955448164, handle:20.500.12259/139291 [Knyga / Book]
  22. Butkuvienė, Laimutė; Aleškevičienė, Renata; Rimkienė, Rita. Literatūra apie prof. B. Baginską // Profesorius Bronius Baginskas / sudarytojas A. Motuzas. Akademija (Kauno raj.) : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2003. ISBN 9955448164, handle:20.500.12259/139292 [Knyga / Book]
  23. Aleškevičienė, Renata; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Stasys Juknevičius : bibliografijos rodyklė. Akademija : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2002. handle:20.500.12259/76920 [Knyga / Book]
  24. Aleškevičienė, Renata; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Aloyzas Dirsė : bibliografijos rodyklė. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2001. handle:20.500.12259/128895 [Knyga / Book]
  25. Serva, E; Vitunskienė, Vlada; Skarbalius, Danielius; Aleškevičienė, Renata; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Mečislovas Treinys : bibliografija. Akademija : Lututė, 2001. ISBN 9955452374, handle:20.500.12259/75055 [Knyga / Book]
  26. Aleškevičienė, Renata; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Profesorius Kostas Bėčius : bibliografijos rodyklė 90-osioms gimimo metinėms pažymėti. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2001. handle:20.500.12259/128896 [Knyga / Book]
  27. Aleškevičienė, Renata; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Renė Kustienė : bibliografinė rodyklė. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2001. handle:20.500.12259/128894 [Knyga / Book]
  28. Aleškevičienė, Renata; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Albinas Kusta : bibliografinė rodyklė. Akademija : LŽŪU Leidybinis centras, 2000. handle:20.500.12259/128893 [Knyga / Book]
  29. Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Jonas Kantminas : technikos mokslų daktaras, docentas : trumpa biografija ir darbų bibliografija 70-sioms gimimo metinėms pažymėti. Kaunas-Akademija : LŽŪU Leidybinis centras, 2000. handle:20.500.12259/128890 [Knyga / Book]
  30. Stirka, A; Mališauskienė, A; Tamašauskas, B; Kaserevskaitė, V; Žarskytė, L; Rimkus, Zenonas; Butkuvienė, Laimutė; Kinčius, Liudas; Mikuckis, Feliksas; Rimkienė, Rita. Vandens ūkio inžinerija. D. 2: (M-Ž) : bibliografija, 1968-1998. Kaunas, 2000. handle:20.500.12259/63501 [Knyga / Book]
  31. Stirka, A; Mališauskienė, A; Tamašauskas, B; Kaserevskaitė, V; Žarskytė, L; Rimkus, Zenonas; Butkuvienė, Laimutė; Kinčius, Liudas; Mikuckis, Feliksas; Rimkienė, Rita. Vandens ūkio inžinerija. D.1: (A-L) : bibliografija, 1968-1998. Kaunas, 2000. handle:20.500.12259/63591 [Knyga / Book]
  32. Brazaitienė, Dalia; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Antanas Petkevičius : bibliogr. r-klė. Kaunas-Akademija, 1999. handle:20.500.12259/74731 [Knyga / Book]
  33. Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Profesorius habilituotas daktaras Liudvikas Algirdas Špokas : bibliogr. r-klė, 1961-1998. Kaunas-Akademija, 1999. handle:20.500.12259/73685 [Knyga / Book]
  34. Voveraitienė, Stanislava; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Erikas Purvinas : bibliogr. rodyklė. Kaunas-Akademija, 1998. handle:20.500.12259/73152 [Knyga / Book]
  35. Mostauskis, M.B; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Jonas Daniulis : bibliografjos rodyklė 70-ioms gimimo metinėms pažymėti. Akademija, Kauno r. : LŽŪU Leidybos centras, 1998. handle:20.500.12259/128891 [Knyga / Book]
  36. Mostauskis, M.B; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Jonas Repšys : bibliografijos rodyklė 70-ioms gimimo metinėms pažymėti. Kaunas : LŽŪU Leidybos centras, 1998. handle:20.500.12259/70223 [Knyga / Book]
  37. Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Leonas Jonaitis : bibliografijos rodyklė 60-sioms gimimo metinėms pažymėti. Kaunas-Akademija : LŽŪU Leidybinis centras, 1998. handle:20.500.12259/128892 [Knyga / Book]
  38. Mostauskis, M.B; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Simonas Pileckis : bibliogr. r-klė 70-sioms gimimo metinėms pažymėti. Kaunas-Akademija : LŽŪU leidybinis centras, 1998. handle:20.500.12259/128889 [Knyga / Book]
  39. Savickaitė, Vida; Mostauskis, M.B; Butkuvienė, Laimutė; Rimkienė, Rita. Antanas Juodvalkis : bibliografinė r-klė 60-sioms gimimo metinėms pažymėti. Akademija, Kauno r. : LŽŪU Leidybos centras, 1997. handle:20.500.12259/128888 [Knyga / Book]