CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameUrbonienė, Marytė
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-04-03]0 [2021-04-03]

  Publications

  Articles

  1. Sinkevičienė, Aušra; Jodaugienė, Darija; Pupalienė, Rita; Urbonienė, Marytė. The influence of organic mulches on soil properties and crop yield // Agronomy Research. , 2009, Vol. 7, special issue 1. ISSN 1406-894X, handle:20.500.12259/81783 [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, AGRICOLA]
  2. Jodaugienė, Darija; Pupalienė, Rita; Urbonienė, Marytė; Sinkevičienė, Aušra; Žebrauskaitė, Kristina. Organinių mulčių įtaka galinsogoms (Galinsoga spp.) dygti // Vagos. , Nr. 79 (32) (2008). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/81077 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  3. Jodaugienė, Darija; Pupalienė, Rita; Urbonienė, Marytė; Pranckietis, Viktoras; Pranckietienė, Irena. The impact of different types of organic mulches on weed emergence // Agronomy Research. , 2006, Vol.4, Special issue. ISSN 1406-894X, handle:20.500.12259/78820 [Mokslo straipsnis / Research article] [Zoological Record, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts]
  4. Jodaugienė, Darija; Pupalienė, Rita; Urbonienė, Marytė. Įvairių mulčių įtaka piktžolių dygimui ir dirvos savybėms // Piktžolių kontrolės sistema ekologinio ūkininkavimo sąlygomis: mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga / Lietuvos herbologų draugija. Kaunas-Akademija, 2006. handle:20.500.12259/80558 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Jodaugienė, Darija; Pupalienė, Rita; Urbonienė, Marytė. Įvairių organinių mulčių įtaka trumpaamžių ir daugiamečių piktžolių dygimui // Vagos. , Nr. 71 (24) (2006). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/79018 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB abstracts]
  6. Abraitytė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Urbonienė, Marytė. Tarpiniuose pasėliuose auginamos gausiažiedės svirdės (lolium multiflorum lamk.) derlingumas ir pašarų kokybė // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas., 2001, T.15 (37). ISSN 1392-2130, handle:20.500.12259/75038 [Mokslo straipsnis / Research article]
  7. Urbonienė, Marytė; Abraitytė, Aušra. Įsėliui - gausiažiedės svidrės // Valstiečių laikraštis. , 2001, bal. 10. handle:20.500.12259/64511 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  8. Urbonienė, Marytė; Žulienė, Regina. Praeitų metų pamokos auginant cukrinius runkelius // Žemės ūkis. , 1998, Nr. 5. handle:20.500.12259/71070 [Mokslo straipsnis / Research article]
  9. Stancevičius, Antanas; Bogužas, Vaclovas; Urbonienė, Marytė. Javų sėjomainos intensyvinimo tarpinėmis kultūromis įtaka derliui ir organinės medžiagos bei humuso kiekiui // XXXVIII(4) dėstytojų mokslinės konferncijos baigtų tiriamųjų darbų tezės. Kaunas-Akademija, 1993. handle:20.500.12259/66246 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  10. Stancevičius, Antanas; Urbonienė, Marytė; Bogužas, Vaclovas. Dirvožemio organinių liekanų ir humuso dinamika javų sėjomainoje su tarpinėmis kultūromis // Piktžolių naikinimas intensyvios žemdirbystės sąlygomis Lietuvoje : mokslo darbų rinkinys. Kaunas-Noreikiškės, 1988. handle:20.500.12259/66259 [Mokslo straipsnis / Research article]
  11. Bogužas, Vaclovas; Urbonienė, Marytė; Trečiokas, Kostas. Javų sėjomainos intensyvinimo tarpinėmis kultūromis įtaka pasėlių derliui ir dirvožemio organinės medžiagos dinamikai // Pašarinių kultūrų derliaus didinimas : mokslo darbų rinkinys. Kaunas-Noreikiškės, 1987. handle:20.500.12259/66275 [Mokslo straipsnis / Research article]
  12. Urbonas, Rimantas; Urbonienė, Marytė. Dirvožemio drėgmės reikšmių pasiskirstymo tyrimai // Trumpi pranešimai : Trisdešimtosios dėstytojų moksl. konf. medžiaga. handle:20.500.12259/71285 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Thesis

  1. Sinkevičienė, Aušra; Jodaugienė, Darija; Pupalienė, Rita; Urbonienė, Marytė. The influence of organic mulches on soil properties and crop yield // NJF Report : NJF seminar 422 : Fostering healthy food systems through organic agriculture - Focus on Nordic-Baltic Region - International Scientific Conference : Abstracts, Tartu, Estonia, August 25-27, 2009 , 2009,Vol. 5, N. 2. ISSN 1653-2015, handle:20.500.12259/81724 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Pupalienė, Rita; Jodaugienė, Darija; Urbonienė, Marytė; Sinkevičienė, Aušra. Influence of organic mulches and different thickness of mulch layer on soil properties // Dirvožemis tvarioje aplinkoje: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų santraukos, Lietuvos žemės ūkio universitetas,2008, rugsėjo 24-26=Soil in sustainable environmen: International scientific conference abstracts. Akademija(Kauno r.), 2008. ISBN 9789955896319, handle:20.500.12259/81071 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Jodaugienė, Darija; Pupalienė, Rita; Urbonienė, Marytė. The impact of different types of mulches on dominant annual weed emergence // Ūkininkavimo sistemos ir aplinkos kokybė: konferencija skirta Profesoriaus Petro Vasinausko 100-osioms gimimo metinėms paminėti, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2006 m. lapkričio 16-17 d.: programa ir pranešimų santraukos=Farming systems and environment quality:The conference is dedicated to commemorate 100 years anniversary of Professor Petras Vasinauskas. Akademija(Kauno r.), 2006. ISBN 9955411414, handle:20.500.12259/79091 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Jodaugienė, Darija; Pupalienė, Rita; Urbonienė, Marytė; Pranckietis, Viktoras; Pranckietienė, Irena. The impact of different types of mulches on weed emergence // Development of environmentally friendly plant protection: international conference, Puhajarve, Estonia, 5-7. 09.2006: programe & abstracts. Puhajarve, 2006. handle:20.500.12259/78816 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Urbonienė, Marytė; Jodaugienė, Darija. Agronomijos pagrindai : laboratorinių darbų metodiniai patarimai Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto studentams. Akademija [Kauno raj.] : LŽŪU Leidybos centras, 2003. handle:20.500.12259/77074 [Knyga / Book]
  2. Urbonienė, Marytė; Pilipavičius, Vytautas. Agronomijos pagrindų laboratorinių darbų metodiniai patarimai : Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto studentams. Akademija : LŽŪU Leidybinis centras, 2000. handle:20.500.12259/74843 [Knyga / Book]

  Parts of Books

  Urbonienė, Marytė. Žemės ūkio mokslų įvadas : Konsp. skirtas Vandens ūkio fak. studentams ; LŽŪU. Žemdirbystės kat. Kaunas-Akademija, 1998. handle:20.500.12259/72972 [Knygos dalis / Book part]