CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameŠaudienė, Regina
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2020-06-02]0 [2020-06-02]

  Publications

  Articles

  1. Šaudienė, Regina. Reiklus ir teisingas kolega // Docentas Stasys Vičas (1911-1993):100-osioms gimimo metinėms atminti. Akademija, 2011. handle:20.500.12259/83546 [S6]
  2. Kasperiūnas, Vitalis; Janėnas, Vytautas; Abaravičiūtė, Vida; Majauskienė, Ona; Šaudienė, Regina. Tirpalų tyrimai LŽŪU Fizikos katedroje // Chemijos ir fizikos mokslų vaidmuo žemės ūkio technologijų plėtrai: tarptautinė mokslinė konferencija skirta LŽŪU, Chemijos ir Fizikos katedrų įkūrimo 80-mečiui. Kaunas, 2004. ISBN 9955448261, handle:20.500.12259/77788 [P1e]
  3. Janėnas, Vytautas; Abaravičiūtė, Vida; Kasperiūnas, Vitalis; Šaudienė, Regina; Majauskienė, Ona. Investigation of Water Structure Changes in Solutions: H2O-CO(NH2)2 - Phosphate [K3PO4, K2HPO4, KH2PO2] Using Ultraacoustic Method // Ultragarsas. Kaunas., 2000, Nr.3. handle:20.500.12259/76317 [S5]
  4. Janėnas, Vytautas; Abaravičiūtė, Vida; Kasperiūnas, Vitalis; Šaudienė, Regina; Majauskienė, Ona. Investigation of Water Structure Changes in Solutions: H2O-CO(NH2)2 - Phosphate [K3PO4, K2HPO4, KH2PO2] Using Ultraacoustic Method // Ultragarsas. Kaunas., 2000, Nr.4. handle:20.500.12259/76330 [S5]
  5. Šaudienė, Regina; Janėnas, Vytautas. Fizika Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje // Fizikos katedra, 1924-1999 : skiriama veiklos 75-mečiui. handle:20.500.12259/74415 [S10]
  6. Janėnas, Vytautas; Šaudienė, Regina; Navickas, Juozas. Fizikos katedra Žemės ūkio akademijoje (ŽŪU) Kaune // Fizikos katedra, 1924-1999 : skiriama veiklos 75-mečiui. handle:20.500.12259/74379 [S10]
  7. Janėnas, Vytautas; Abaravičiūtė, Vida; Kasperiūnas, Vitalis; Majauskienė, Ona; Šaudienė, Regina. Investigation of water structure changes in carbamide and nitrates [NaN03, Ca(No3) , NH4 NO3 ] solutions by ultraacoustic method // Ultragarsas. , 1999, Nr. 3. ISSN 1392-2114, handle:20.500.12259/64189 [S5]
  8. Šaudienė, Regina; Janėnas, Vytautas; Navickas, Juozas. Meteorologija ir klimatologija Lietuvos žemės ūkio akademijoje (LŽŪU) // Fizikos katedra, 1924-1999 : skiriama veiklos 75-mečiui. handle:20.500.12259/74409 [S10]
  9. Kasperiūnas, Vitalis; Majauskienė, Ona; Šaudienė, Regina; Abaravičiūtė, Vida; Janėnas, Vytautas. Tirpalų ultraakustiniai ir viskozimetriniai tyrimai LŽŪU Fizikos katedroje // Aplinkotyra - 99 : tarptautinė konferencija, skirta LŽŪU, Chemijos ir Fizikos katedrų įkūrimo 75-mečiui. Kaunas. ISBN 9986545897, handle:20.500.12259/74349 [S5]
  10. Kasperiūnas, Vitalis; Majauskienė, Ona; Šaudienė, Regina; Abaravičiūtė, Vida; Janėnas, Vytautas. Исследование структуры водных растворов карбамида и фосфатов (КН2РО4, К2НРО4, К3РО4) ультраакустическим методом // Engineering Problems of Physics Concerning Agriculture : International Conference. Jelgava. ISBN 9984596184, handle:20.500.12259/74386 [P1d]
  11. Abaravičiūtė, Vida; Kasperiūnas, Vitalis; Majauskienė, Ona; Šaudienė, Regina; Janėnas, Vytautas. Investigation of the structure of carbamide and nitrate [KNO3, Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, Mg(NO3)2] water solutions applying ultraacoustic method // Ultragarsas. , 1998, Nr. 2. ISSN 1392-2114, handle:20.500.12259/73471 [S5]
  12. Abaravičiūtė, Vida; Kasperiūnas, Vitalis; Majauskienė, Ona; Šaudienė, Regina; Janėnas, Vytautas. Investigation of water structure change in carbamide and nitrates [NaNo , Ca(No ) , NH NO ] solutions by ultraacoustic method // Ultragarsas. , 1997, Nr. 2. ISSN 1392-2114, handle:20.500.12259/70919 [S5]
  13. Janėnas, Vytautas; Abaravičiūtė, Vida; Kasperiūnas, Vitalis; Majauskienė, Ona; Šaudienė, Regina. The research of the structure of carbamide and nitrate [KNO3, Mg(NO3)2, Cu(NO3)2, Zn(NO3)2] water solutions using ultraacoustic method // Microclimate and physics of soil: problems, ecology, education : international conference / Lithuanian Agricultural University. Kaunas, 1997. handle:20.500.12259/69185 [P1e]
  14. Kasperiūnas, Vitalis; Majauskienė, Ona; Šaudienė, Regina; Janėnas, Vytautas; Abaravičiūtė, Vida. Vandens struktūros pakitimo tyrimas karbamido ir nitratų tirpaluose ultraakustiniu metodu // 32 - oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : Programa ir pranešimų tezės. handle:20.500.12259/73469 [P2c]
  15. Šaudienė, Regina; Abaravičiūtė, Vida; Kasperiūnas, Vitalis. Trikomponentės sistemos vanduo - karbamidas - nitratas fizikinių - cheminių savybių tyrimas // XXXVIII(4) dėstytojų mokslinės konferencijos baigtų tiriamųjų darbų tezės. handle:20.500.12259/65999 [P2c]
  16. Kukšas, Bronius; Kasperiūnas, Vitalis; Šaudienė, Regina; Abaravičiūtė, Vida. Amonio nitrato poveikis vandens - karbamido tirpalų fizikinėms ir cheminėms savybėms // Cheminės medžiagos ir žemės ūkio produkcijos kokybė : LŽŪA XXXII dėstytojų konf. tezių rin. Kaunas-Noreikiškės. handle:20.500.12259/65961 [S5]
  17. Džekčiorienė, Ina; Kukšas, Bronius; Rutkauskienė, Gražina; Rutkovienė, Vida; Kasperiūnas, Vitalis; Abaravičiūtė, Vida; Vedegytė, Jūratė; Šaudienė, Regina; Majauskienė, Ona; Brazauskienė, Dalia. Исследование физико-химических свойств растворов, содержащих компоненты комплексных и сложных удобрений // Аннотации-рекомендации законченных научно-исследовательских работ за 1981-1985 годы. Каунас-Академия. handle:20.500.12259/66064 [S5]

  Books

  1. Jastromskaitė, Jūratė; Užupis, Arnoldas; Vičaitė-Motuzienė, Aušra; Šaudienė, Regina; Kasperiūnas, Vitalis; Kirkienė, Dalia; Nemčiauskas, Kęstutis. Docentas Stasys Vičas : (1911-1993). Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2011. ISBN 9786094490033, handle:20.500.12259/83476 [K4d]
  2. Navickas, Juozas; Ambrasas, Vidmantas; Girdauskienė, Dalia; Majauskienė, Ona; Šaudienė, Regina. Specialioji fizika : vadovėlis. Kaunas : Ardiva, 2008. ISBN 9789955896357, handle:20.500.12259/81635 [K2a]
  3. Navickas, Juozas; Abaravičiūtė, Vida; Girdauskienė, Dalia; Kasperiūnas, Vitalis; Majauskienė, Ona; Šaudienė, Regina; Užupis, Arnoldas. Elektros laboratorinių darbų I ir II dalys : metodiniai patarimai. Akademija, Kauno r. : [Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras], 2007. ISBN 9789955760030, handle:20.500.12259/80371 [K2c]
  4. Abaravičiūtė, Vida; Šaudienė, Regina. Fizika : Žemės ūkio inžinerijos fakulteto studentams neakivaizdininkams. Akademija (Kauno r.) : LŽŪU Leidybos centras, 2006. handle:20.500.12259/92634 [K2c]
  5. Abaravičiūtė, Vida; Šaudienė, Regina. Fizika : Žemės ūkio inžinerijos fakulteto studentams neakivaizdininkams. Akademija [Kauno raj.] : LŽŪU Leidybos centras, 2003. handle:20.500.12259/92712 [K2c]
  6. Bagdonas, Sigitas; Navickas, Juozas; Šaudienė, Regina. Meteorologijos laboratoriniai darbai : Mokymo priemonė LŽŪU studentams. Kaunas-Akademija, 1997. handle:20.500.12259/67654 [K2b]

  Parts of Books

  1. Ambrasas, Vidmantas; Asauskas, Rolandas; Bagdonas, Sigitas; Janėnas, Vytautas; Kasperiūnas, Vitalis; Majauskienė, Ona; Navickas, Juozas; Šaudienė, Regina; Abaravičiūtė, Vida. Agrofizikos laboratoriniai darbai : Mokomoji kn. Kaunas-Akademija, 1999. handle:20.500.12259/74420 [Y]
  2. Navickas, Juozas; Šaudienė, Regina; Bagdonas, Sigitas. Agrometeorologija : Metod. priemonė agronomijos ir miškų ūkio fak. studentams. Kaunas-Akademija, 1989. handle:20.500.12259/66071 [Y]
  3. Kukšas, Bronius; Kasperiūnas, Vitalis; Šaudienė, Regina; Abaravičiūtė, Vida. Amonio ir kalio hidro- bei dihidrofosfatų poveikis vandeninių karbamido tirpalų fizinėms ir cheminėms savybėms // Cheminės medžiagos, jų poveikis aplinkai ir žemės ūkio produktų kokybei. Vilnius. handle:20.500.12259/65969 [Y]