CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NamePocius, Antanas Česlovas
  Name VariantsPocius, Antanas
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual
  Žemės ūkio inžinerijos fakultetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutasAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]1 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Pocius, Antanas; Jotautienė, Eglė; Zvicevičius, Egidijus; Savickienė, Sigutė. Investigation of effects of organic fertilizer pellet rheological and geometric properties on mechanical strength // Engineering for rural development [elektroninis išteklius] : 16th international scientific conference, May 24-26, 2017: proceedings. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2017, Vol. 16. ISSN 1691-3043, doi:10.22616/ERDev2017.16.N339, WOS:000416378300232, handle:20.500.12259/90791. Internet access: <http://tf.llu.lv/conference/proceedings2017/Papers/N339.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO), Scopus, AGRIS]
  2. Pocius, Antanas Česlovas; Jankauskas, Vytenis. Sugriautos ne visos dirbtuvės // Žemės ūkis. , 2000, Nr. 2. handle:20.500.12259/74739 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  3. Pocius, Antanas Česlovas; Jonaitis, Leonas. Kolegos jubiliejus // Žemyna. , 1999, lapkr. 10. handle:20.500.12259/74538 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  4. Pocius, Antanas Česlovas; Jankauskas, Vytenis. Ūkininko dirbtuvė // Mano ūkis. , 1999, Nr. 2. handle:20.500.12259/73628 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  5. Jankauskas, Vytenis; Pocius, Antanas Česlovas; Laurinaitis, K. Ž. ū. technikos priežiūros ir remonto bazės pokyčiai nuo 1991 // Paslaugų kooperacija žemės ūkyje: mokslo darbai. Kaunas-Akademija. handle:20.500.12259/74221 [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Padgurskas, Juozas; Pocius, Antanas Česlovas; Jankauskas, Vytenis. Technikos laikymas ir priežiūra // Ūkininko patarėjas. , 1998, kovo 21. handle:20.500.12259/70470 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  7. Padgurskas, Juozas; Pocius, Antanas Česlovas; Jankauskas, Vytenis. Įrenginiai ir įrankiai // Ūkininko patarėjas. , 1998, vas.14. handle:20.500.12259/70169 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  8. Padgurskas, Juozas; Pocius, Antanas Česlovas; Jankauskas, Vytenis. Ūkininko dirbtuvė // Ūkininko patarėjas. , 1998, saus. 24. handle:20.500.12259/69786 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  9. Čaplikas, Jonas; Padgurskas, Juozas; Pocius, Antanas Česlovas. Apie ūkininkų tarpusavio pagalbos formas ir naudą // Valstiečių laikraštis. , 1997, birž. 3. handle:20.500.12259/67677 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  10. Pocius, Antanas Česlovas. Gyvenimas, paskirtas Lietuvai // Naujas rytas. , 1997, Geg.21, 24, 28. handle:20.500.12259/69673 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  11. Pocius, Antanas Česlovas. Nepalūžęs gyvenimo vėtrose // Bičiulis. , 1997, geg.24, portr. handle:20.500.12259/69685 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  12. Čaplikas, Jonas; Padgurskas, Juozas; Pocius, Antanas Česlovas. Ūkininkų tarpusavio pagalbos būdai ir nauda // Žemės ūkis. , 1997, Nr.7. handle:20.500.12259/68827 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  13. Pocius, Antanas Česlovas; Jankauskas, Vytenis; Padgurskas, Juozas. Ūkininko dirbtuvė // Žemės ūkis. , 1996, Nr. 10. handle:20.500.12259/66822 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  14. Rukuiža, Raimundas; Padgurskas, Juozas; Pocius, Antanas Česlovas. Degalų siurblių precizinių porų patikimumo didinimas // "Mechanika-95" : Lietuvos mokslas ir pramonė : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 1995. handle:20.500.12259/70688 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  15. Jonaitis, Leonas; Pocius, Antanas Česlovas; Padgurskas, Juozas. Kaip remontuosime ir prižiūrėsime techniką // Žemės ūkis. , 1995, Nr. 10. handle:20.500.12259/66782 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  16. Čaplikas, Jonas; Padgurskas, Juozas; Pocius, Antanas Česlovas. Vienas neįveiksi - kurk kooperatyvą // Žemės ūkis. , 1994, Nr. 12. handle:20.500.12259/67740 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  17. Adamonis, Donatas; Pocius, Antanas Česlovas. Akumuliatorių, esančių termoplasto inde, gedimų šalinimas // XXXVIII dėstytojų mokslinės konferencijos pranešimų santrumpų tezės, 1993 m. geg. 18-19 : (Mašinų remonto sekcija). handle:20.500.12259/66018 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  18. Pocius, Antanas Česlovas; Audzevičius, Vytautas; Padgurskas, Juozas. Suremontuotų SMD - 62 variklių gedimų tyrimas // XXXVI dėstytojų mokslinės konferencijos programa, 1991 m. balandžio 16-17. Kaunas-Akademija. handle:20.500.12259/68884 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  19. Pocius, Antanas Česlovas; Jonaitis, Leonas. Techninio aptarnavimo kryptys // Žemės ūkis. , 1987, Nr. 9. handle:20.500.12259/66756 [Mokslo straipsnis / Research article]
  20. Pocius, Antanas Česlovas; Jonaitis, Leonas. Oru aušinamo dizelinio variklio D-37 M alkūninio veleno pagrindinių guolių temperatūrinio režimo tyrimas // LŽŪA mokslo darbai. , 1968, T. 14, sąs. 4. handle:20.500.12259/69916 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Books

  1. Padgurskas, Juozas; Pocius, Antanas Česlovas; Ramanauskas, Vaclovas; Rymeikis, Vytautas; Audzevičius, Vytautas. Mašinų patikimumo ir remonto programa : Ž.ū. mechanizacijos fak. studentams. Kauna-Akademija, 1992. handle:20.500.12259/68891 [Knyga / Book]
  2. Audzevičius, Vytautas; Padgurskas, Juozas; Pocius, Antanas Česlovas; Ramanauskas, Vaclovas; Rymeikis, Vytautas. Mašinų patikimumas ir remontas : vadovėlis aukšt. m-klų ž.ū. mechanizacijos spec. studentams. Vilnius : Mokslas, 1990. handle:20.500.12259/68875 [Knyga / Book]
  3. Pocius, Antanas Česlovas; Audzevičius, Vytautas. Mašinų patikimumo ir remonto kursinio darbo rengimo metodiniai patarimai : Ž.ū.mechanizacijos 31.13 ir ž.ū.techninių disciplinų dėstymo 03.01.11 spec.studentams. Kaunas-Akademija, 1990. handle:20.500.12259/68903 [Knyga / Book]

  Parts of Books

  Padgurskas, Juozas; Pocius, Antanas Česlovas; Serafinas, D. Žemės ūkio technikos servisas ir jo kokybė // Paslaugų kooperacija žemės ūkyje : mokslo darbai. Kaunas-Akademija, 1999. handle:20.500.12259/74341 [Knygos dalis / Book part]

  ETD

  Master thesis

  1. Balčiūnas, Donatas. Konstrukcinių parametrų įtaka įveržtos savisriegio sraigto jungties darbingumui. 2016. handle:20.500.12259/113025 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Čepas, Dainius. Slėginių plieno S355 vamzdžių suvirinimo technologijos įtaka suvirinimo siūlių mechaninėms savybėms. 2013. handle:20.500.12259/114300 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Steponavičius, Gintautas. Suvirinimo būdo įtaka stambiagabaritinių rezervuarų siūlių stiprumui. 2013. handle:20.500.12259/112844 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Kelpša, Egidijus. Grūtėtų birių organinių medžiagų fizikinių-mechaninių savybių tyrimas. 2012. handle:20.500.12259/114088 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Anušauskas, Mindaugas. Sriegio gamybinių parametrų įtaka įveržtos srieginės jungties darbingumui. 2009. handle:20.500.12259/113573 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Daukša, Romualdas. Sujungimo sandarumo, panaudojant srieginius tvirtinimo elementus, tyrimas. 2007. handle:20.500.12259/113524 [Magistro darbas / Master thesis]