CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NamePalubinskienė, Stasė
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-04-24]0 [2021-04-24]

  Publications

  Articles

  1. Čiginskienė, Asta; Palubinskienė, Stasė. Vieningų buhalterinių sąsakaitų planų taikymo galimybės // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2009, Nr. 2(23). ISSN 1648-8776, handle:20.500.12259/82862. Internet access: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/09_02_23/ciginskiene%20palubinskiene.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL]
  2. Varanavičiūtė, Ingrida; Palubinskienė, Stasė. Apskaitos politikos pasirinkimą lemiantys veiksniai // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2008, Nr. 1(17). ISSN 1648-8776, handle:20.500.12259/82907. Internet access: <http://www.su.lt/filemanager/download/6534/21_Varanaviciute.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL]
  3. Čepulytė, Ingrida; Palubinskienė, Stasė. Sveikatos draudimo sistemos teoriniai aspektai ir finansavimo ypatumai // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2008, Nr. 1(17). ISSN 1648-8776, handle:20.500.12259/82864. Internet access: <http://www.su.lt/filemanager/download/6532/19_Cepulyte%20Palubinskaite.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus, CEEOL]
  4. Lodienė, Vida; Palubinskienė, Stasė. Finansinės atskaitomybės balanso ataskaitos auditas // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2007, Nr. 1(12). ISSN 1648-8776, handle:20.500.12259/81315 [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  5. Adomaitienė, Loreta; Palubinskienė, Stasė. Gyvybės draudimo teorija ir praktika // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2007, Nr. 1(12). ISSN 1648-8776, handle:20.500.12259/81318 [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  6. Galalienė, Ingrida; Palubinskienė, Stasė. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos teoriniai ir praktiniai aspektai // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2007, Nr. 1(12). ISSN 1648-8776, handle:20.500.12259/81319 [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  7. Budrevičiūtė, Gytė; Palubinskienė, Stasė. Atsargų apskaitos ištakos bendrojoje apskaitos raidoje // Jaunųjų mokslininkų darbai. , 2006, Nr. 1(8). ISSN 1648-8776, handle:20.500.12259/82362 [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  8. Mockutė, Diana; Palubinskienė, Stasė. Ilgalaikio materialiojo turto sampratos ir klasifikavimo teoriniai aspektai // Jaunųjų mokslininkų darbai. , 2006, Nr. 1(8). ISSN 1648-8776, handle:20.500.12259/82431 [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  9. Palubinskienė, Stasė; Rudytė, Silva. Atsargų valdymo problemos // Jaunasis mokslininkas 2005 [elektroninis išteklius]: studentų mokslinė konferencija / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. handle:20.500.12259/82846. Internet access: <http://www.lzuu.lt/jaunasis_mokslininkas/smk_2005/index.htm> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  10. Rudytė, Silva; Palubinskienė, Stasė. Atsargų įsigijimo ir nurašymo apskaitos problemos // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2005, Nr. 1(5). ISSN 1648-8776, handle:20.500.12259/82937 [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  11. Gabalienė, Asta; Palubinskienė, Stasė. Lietuvos mokesčių sistemos analizė // Jaunasis mokslininkas 2005 [elektroninis išteklius]: studentų mokslinė konferencija / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. handle:20.500.12259/82898. Internet access: <http://www.lzuu.lt/jaunasis_mokslininkas/smk_2005/index.htm> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  12. Juknelienė, Daiva; Palubinskienė, Stasė. Lietuvos mokesčių sistemos raida // Jaunasis mokslininkas 2005 [elektroninis išteklius]: studentų mokslinė konferencija / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. handle:20.500.12259/82882. Internet access: <http://www.lzuu.lt/jaunasis_mokslininkas/smk_2005/index.htm> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  13. Vinkauskienė, Sigita; Palubinskienė, Stasė. Lietuvos socialinio draudimo fondo biudžeto pajamų analizė // Jaunasis mokslininkas 2005 [elektroninis išteklius]: studentų mokslinė konferencija / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. handle:20.500.12259/82886. Internet access: <http://www.lzuu.lt/jaunasis_mokslininkas/smk_2005/index.htm> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  14. Valužis, Kostas; Palubinskienė, Stasė; Genienė, Milda. Valdymo sistemos ir valdymo apskaitos sąsajos žemės ūkio įmonėse // Žemės ūkio mokslai. , 2005, Nr. 1. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/77758 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  15. Palubinskienė, Stasė; Makara, Jelena. Vidaus audito atsiradimo problemos Lietuvos įmonėse // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2005, Nr. 1(5). ISSN 1648-8776, handle:20.500.12259/82847 [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL]
  16. Makara, Jelena; Palubinskienė, Stasė. Vidaus audito būklė Lietuvos įmonėse // Jaunasis mokslininkas 2005 [elektroninis išteklius]: studentų mokslinė konferencija / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. handle:20.500.12259/82863. Internet access: <http://www.lzuu.lt/jaunasis_mokslininkas/smk_2005/index.htm> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  17. Palubinskienė, Stasė; Makara, Jelena. Vidaus audito Lietuvoje raidos įvertinimas // Vagos. , Nr. 67 (20) (2005). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/78225 [Mokslo straipsnis / Research article]
  18. Valužis, Kostas; Genienė, Milda; Palubinskienė, Stasė. Buhalterinės apskaitos organizavimo ir studijų tobulinimo sąsajos // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Akademija. ISBN 995544827X, handle:20.500.12259/77822 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  19. Palubinskienė, Stasė; Valužis, Kostas; Genienė, Milda. Valdymo apskaitos ir valdymo sistemos aspektai žemės ūkyje // Kaimo verslų vadyba: teorija, studijos, praktika : mokslinės praktinės konferencijos, skirtos LŽŪU Verslo vadybos katedros 60 metų jubiliejui, pranešimų medžiaga. Nr. 1(5). Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2004. handle:20.500.12259/77984 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  20. Genienė, Milda; Palubinskienė, Stasė; Valužis, Kostas. Vieningo buhalterinių sąskaitų plano taikymo teorinis pagrįstumas // Žemės ūkio mokslai. , 2004, Nr. 2. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/77238 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  21. Valužis, Kostas; Palubinskienė, Stasė; Genienė, Milda. Ūkininkų ūkio apskaitos teoriniai ir praktiniai aspektai // Vagos : mokslo darbai. , 2004, Nr. 64 (17). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/77538 [Mokslo straipsnis / Research article]
  22. Valužis, Kostas; Genienė, Milda; Palubinskienė, Stasė. Buhalterinės apskaitos organizavimo tobulinimo kryptys // Vagos : mokslo darbai. , 2003, Nr. 61 (14). handle:20.500.12259/77330 [Mokslo straipsnis / Research article]
  23. Šikšnys, Arvydas; Palubinskienė, Stasė. Kruonio HAE geofiltracijos matavimų duomenų dinamiką lemiantys veiksniai // Vagos: mokslo darbai. , 2003, Nr. 59 (12). handle:20.500.12259/77077 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  24. Palubinskienė, Stasė. Apskaitos duomenų tvarkymo bei panaudojimo integracija // Apskaitos ir finansų aktualijos integruojantis į Europos Sąjungą : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Akademija : LŽŪU Leidybos centras. handle:20.500.12259/75924 [Mokslo straipsnis / Research article]
  25. Palubinskienė, Stasė. Apskaitos duomenų tvarkymo bei panaudojomo integracija žemės ūkio įmonėse // Žemės ūkio mokslai. , 2002, Nr.1. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/75185 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  26. Palubinskienė, Stasė. Apskaitos automatizavimo projektavimo metodiniai pagrindai // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. , 1999, Nr. 12. handle:20.500.12259/64151 [Mokslo straipsnis / Research article]
  27. Palubinskienė, Stasė. Bepopierinė apskaitos tvarkymo technologija // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. , 1998, Rugs. 1. handle:20.500.12259/71545 [Straipsnis žurnale / Journal article]

  Books

  1. Valužis, Kostas; Palubinskienė, Stasė. Apskaitos politika : verslo apskaitos standartai, apskaita ir mokesčių sistema : monografija. Kaunas [i.e. Vilnius] : Viltis, 2005. ISBN 9986454697, handle:20.500.12259/77829 [Knyga / Book]
  2. Bružauskas, Vincas Valentinas; Navickaitė, Aleksandra; Palubinskienė, Stasė; Slavickienė, Astrida; Stončiuvienė, Neringa; Urbonavičienė, Veronika; Zinkevičienė, Danutė. Produkcijos savikainos kalkuliavimas : metodinės rekomendacijos žemės ūkio bendrovėms ir kitoms žemės ūkio įmonėms. [S.l. : s.n.], 2003. handle:20.500.12259/77380 [Knyga / Book]
  3. Palubinskienė, Stasė; Zinkevičienė, Danutė. Finansinė ataskaita 1 : pratybų bei kontrolinio darbo užduotys neakivaizdinio sk. studentams. Akademija (Kauno r.) : Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2000. handle:20.500.12259/63315 [Knyga / Book]

  Parts of Books

  Palubinskienė, Stasė. Žemės ūkio įmonių finansinė atskaitomybė ir metodiniai nurodymai jai sudaryti ; LŽŪU. Apskaitos ir finansų kat. Akademija, 2000. handle:20.500.12259/63302 [Knygos dalis / Book part]

  ETD

  Master thesis

  1. Varanavičiūtė, Ingrida. Apskaitos politikos formavimas įmonėje. 2009. handle:20.500.12259/113491 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Petnyčytė-Čiginskienė, Asta. Buhalterinės apskaitos sąskaitų planų lyginamoji analizė. 2009. handle:20.500.12259/113545 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Aleksynaitė, Vaida. Privalomojo sveikatos draudimo sistemos finansavimo įvertinimas ir tobulinimas. 2009. handle:20.500.12259/113181 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Adomaitienė, Loreta. Gyvybės draudimo teoriniai ir prektiniai aspektai. 2007. handle:20.500.12259/113890 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Makara, Jelena. Vidaus auditas Lietuvos įmonėse. 2005. handle:20.500.12259/114462 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Juškevičienė, Sond. Vidaus auditas savivaldybėje. 2005. handle:20.500.12259/114522 [Magistro darbas / Master thesis]