CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameLapinskas, Antanas
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2021-04-03]0 [2021-04-03]

  Publications

  Articles

  1. Lapinskas, Antanas. Jis mylėjo formules // Profesorius habilituotas daktaras Algimantas Urba : 80-osioms gimimo metinėms atminti / Aleksandro Stulginskio universitetas. Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. Akademija, 2016. ISBN 9786094490972, handle:20.500.12259/89687 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  2. Lapinskas, Antanas. Atsiminimų štrichai // Profesorius Petras Ilgakojis : 70-osioms gimimo metinėms / E. Jotautienė, Aleksandro Stulginskio universitetas Akademija, 2013. handle:20.500.12259/89295 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  3. Lapinskienė, Valentina; Lapinskas, Antanas; Kirka, Aleksandras. Theoretical investigations of vehicle operating with auxiliary driving wheels with hydrostatic transmission // Engineering for rural development: 10th international scientific conference: proceedings, may 26-27, 2011. Jelgava, 2011, vol. 10. ISSN 1691-3043, handle:20.500.12259/83386. Internet access: <http://tf.llu.lv/conference/proceedings2011/Papers/027_Kirka.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  4. Lapinskienė, Valentina; Lapinskas, Antanas; Kirka, Aleksandras. Transmisijos su hidrostatine pavara teoriniai tyrimai // Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 42(2-3) (2010). ISSN 1392-1134, handle:20.500.12259/82712 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  5. Lapinskas, Renatas; Lapinskas, Antanas; Kirka, Aleksandras. Analysis of hydro motor velocity stabilization // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija., 2008, Nr. 1(81). ISSN 1392-1215, WOS:000255336100014, handle:20.500.12259/80481. Internet access: <http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/elektr/z81/14_ISSN_1392-1215_Analysis%20of%20Hydro%20Motor%20Velocity%20Stabilization.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), INSPEC]
  6. Lapinskas, Renatas; Lapinskas, Antanas; Kirka, Aleksandras. Mathematical modelling of hydrotransmissions // Sixth Nordic-Baltic agrometrics conference, Kaunas, Lithuania, June 18-20, 2008 : Conference proceedings / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Fundamentinių mokslų studijų institutas. Matematikos katedra Akademija, 2008. ISBN 9789955896616, handle:20.500.12259/81480 [Mokslo straipsnis / Research article]
  7. Lapinskas, Antanas; Didžgalvis, Rimantas. Teaching higher mathematic applying typical tasks // Sixth Nordic-Baltic agrometrics conference, Kaunas, Lithuania, June 18-20, 2008 : Conference proceedings / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Fundamentinių mokslų studijų institutas. Matematikos katedra Akademija, 2008. ISBN 9789955896616, handle:20.500.12259/81461 [Mokslo straipsnis / Research article]
  8. Lapinskas, Antanas; Didžgalvis, Rimantas; Tiknevičienė, Irena. Matematinis modelis, skirtas šildomos patlpos imitaciniams bandymams panaudojant Simulink sistemą // Vagos. , Nr. 74 (27),1 (2007). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/80136 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB abstracts]
  9. Kirka, Aleksandras; Lapinskas, Antanas. Theoretical investigation of hydrostatic drive with the volumetric divider of the stream // Engineering for rural development: 6 th international scientific conference: proceedings, may 24-25, 2007. Jelgava., 2007. ISSN 1691-3043, handle:20.500.12259/79926 [Mokslo straipsnis / Research article] [AGRIS]
  10. Lapinskas, Antanas; Didžgalvis, Rimantas. PC programinės įrangos paketų panaudojimas matematikos mokymui // Biometrija ir informacinės technologijos žemės ūkyje: tyrimai ir plėtra: tarptautinės antrosios mokslinės konferencijos medžiaga, 2006 m. lapkričio 24-25 d.=Biometrics and information technologies in agriculture: research and development: proceedings of the second international scientific conference, november 24-25, 2006. Akademija., 2006. ISSN 1822-5977, handle:20.500.12259/79353 [Mokslo straipsnis / Research article]
  11. Lapinskas, Antanas. Imitacinis patalpos šildymo modeliavimas // Matematika ir matematinis modeliavimas. Kaunas : Technologija., [T.] 1 (2005). ISSN 1822-2757, handle:20.500.12259/78520 [Mokslo straipsnis / Research article]
  12. Didžgalvis, Rimantas; Lapinskas, Antanas; Tiknevičienė, Irena; Toločka, Rymantas Tadas. Sukamojo judesio pavaros matematinis ir imitacinis modeliavimas // Žemės ūkio inžinerija. , Nr. 37 (3) (2005). ISSN 1392-1134, handle:20.500.12259/78170 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB abstracts]
  13. Lapinskas, Antanas; Lapinskas, Renatas. Biologinio objekto dauginimosi ir augimo matematinių modelių skaičiavimas // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius., 2004, T. 44, spec. nr. ISSN 0132-2818, handle:20.500.12259/77904 [Mokslo straipsnis / Research article]
  14. Bartaševičius, Algimantas; Lapinskas, Antanas; Didžgalvis, Rimantas. Biologinių objektų dauginimosi ir augimo matematiniai modeliai // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius., 2004, T. 44, spec. nr. ISSN 0132-2818, handle:20.500.12259/77961 [Mokslo straipsnis / Research article]
  15. Lapinskas, Renatas; Kirka, Aleksandras; Lapinskas, Antanas. Hidraulinio variklio greičio stabilizavimas panaudojant srauto dalytuvą // Žemės ūkio inžinerija : mokslo darbai. , 2004, T. 36(1). ISSN 1392-1134, handle:20.500.12259/77171 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB abstracts]
  16. Lapinskas, Renatas; Kirka, Aleksandras; Lapinskas, Antanas. Mobilios žemės ūkio mašinos variklio greitinio režimo stabilizavimas // Vagos : mokslo darbai. , 2004, Nr. 64 (17). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/77616 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  17. Lapinskas, Antanas; Didžgalvis, Rimantas; Tiknevičienė, I. Mathematic Modelling of Particle Movement in the Air Environment Using Empirical Drag Function // Mechanika. Kaunas : Technologija., 2003, Nr. 5(43). ISSN 1392-1207, handle:20.500.12259/76945 [Mokslo straipsnis / Research article]
  18. Lapinskas, Renatas; Kirka, Aleksandras; Lapinskas, Antanas. Математическое моделирование гидростатического привода с объемным делителем потока // Механiзацiя сiльськогосподарського виробництва: збiрник наукових праць Нацiонального аграрного унiверситету. T. 15. Киϊв : НАУ, 2003. ISBN 966790606X, handle:20.500.12259/79661 [Mokslo straipsnis / Research article]
  19. Lapinskas, Antanas; Urba, Algimantas. Kampu mestos dalelės judėjimo oro aplinkoje matematinis modeliavimas // Informacinės technologijos žemės ūkyje: tyrimai ir plėtra : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2002 m. spalio 16-17. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2002. handle:20.500.12259/76818 [Mokslo straipsnis / Research article]
  20. Lapinskas, Antanas; Didžgalvis, Rimantas. Matematinis modeliavimas empirinėmis priklausomybėmis // Informacinės technologijos žemės ūkyje: tyrimai ir plėtra : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2002 m. spalio 16-17. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2002. handle:20.500.12259/76830 [Mokslo straipsnis / Research article]
  21. Lapinskas, Renatas; Kirka, Aleksandras; Lapinskas, Antanas. Savaeigio žemės ūkio agregato su hidrostatine technologinio įrenginio pavara matematinis modeliavimas // Vagos: mokslo darbai. , 2002, Nr. 55 (8). handle:20.500.12259/76067 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  22. Stašelis, Alfredas; Lapinskas, Antanas. Daržovių sėklų, veikiamų elektromagnetiniu lauku, dielektrinės skvarbos tyrimas // Žemės ūkio inžinerija: mokslo darbai. , 2001, T.33(2). ISSN 1392-1134, handle:20.500.12259/65546 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB abstracts]
  23. Lapinskas, Renatas; Kirka, Aleksandras; Lapinskas, Antanas. Savaeigių žemės ūkio mašinų variklio galios racionalus paskirstymas // Vagos : mokslo darbai. , 2001, Nr. 50 (3). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/75950 [Mokslo straipsnis / Research article]
  24. Lapinskas, Antanas. Nestacionaraus šildymo matematinis modeliavimas // Inžinerija : mokslo darbai. , 2000, T. 5 (1). handle:20.500.12259/63147 [Mokslo straipsnis / Research article]
  25. Lapinskas, Antanas. Daugiakanalės dinaminės sistemos modelis // Inžinerija : mokslo darbai. , 1999, T. 4 (1). handle:20.500.12259/74255 [Mokslo straipsnis / Research article]
  26. Kazlauskas, Gvidas; Lapinskas, Antanas. Pastabos privalomojo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstatymo projektams // Darbų sauga : praktinė veikla. , 1997, [T.] 11. handle:20.500.12259/70517 [Mokslo straipsnis / Research article]
  27. Lapinskas, Antanas. Dinaminis žemės dirbimo mašinos modelis // Lietuvos matematikų draugijos XXXVII konferencija, Kaunas, 1996 m. birž.20-21 : Pranešimų tezės. handle:20.500.12259/68065 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  28. Lapinskas, Antanas; Ilgakojis, Petras. Žemės dirbimo mašinų bandymų sutrumpinimas // Inžinerija : mokslo darbai. handle:20.500.12259/66541 [Mokslo straipsnis / Research article]
  29. Ilgakojis, Petras; Lapinskas, Antanas; Liegus, Minvydas. Ускоренные испытания работоспособности электромагнитной муфты компрессора хладонового кондиционера // Darbo apsauga. , 1991, Ņ. 4. handle:20.500.12259/66578 [Mokslo straipsnis / Research article]
  30. Didžgalvis, Rimantas; Lapinskas, Antanas. К вопросу определения частоты управления нагрузкой двигателя // XXVIII конференция Литовского математического общества : тез. док. handle:20.500.12259/68200 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Thesis

  1. Lapinskas, Antanas. Modeling of some social phenomenon in Simulink environment // Improving the teaching and learning of mathematics and informatics: abstracts of papers / Aleksandras Stulginskis University, Baltic network in agrometrics NORDPLUS. Akademija, 2012. handle:20.500.12259/84069 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Grašys, Vytautas; Lapinskas, Antanas; Zikus, Jonas. Variklio SMD - 62 informacinio apkrovimo parametro tyrimai // Žemės ūkio technikos tobulinimo klausimai ir kadrų rengimo problemos : (1986 m. spal. mėn.18 d. konf. tezės). handle:20.500.12259/68636 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Bartaševičius, Algimantas; Lapinskas, Antanas. Diferencialinės lygtys : [mokomoji knyga]. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2010. handle:20.500.12259/83550 [Knyga / Book]
  2. Bartaševičius, Algimantas; Liubertienė, Janina; Lapinskas, Antanas; Kaminskienė, Janina; Raškinienė, Dana; Lukoševičiūtė, Danutė. Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪA) Matematikos katedra, 1948-2008. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008. handle:20.500.12259/81712 [Knyga / Book]
  3. Bartaševičius, Algimantas; Didžgalvis, Rimantas; Kaminskienė, Janina; Lapinskas, Antanas; Laurinavičius, Eligijus. Matematikos pratimai. D.1: Analizinė geometrija ir diferencialinis skaičiavimas : metodiniai patarimai. Akademija, 2008. handle:20.500.12259/81714. Internet access: <http://www.lzuu.lt/nm/lt/30568> [Knyga / Book]
  4. Lapinskas, Antanas; Didžgalvis, Rimantas. Eilutės : [metodinė priemonė]. Akademija, Kauno r. : LŽŪU Leidybos centras, 2006. handle:20.500.12259/79055 [Knyga / Book]
  5. Lapinskas, Antanas. Fizinių ir biologinių reiškinių matematinių modelių sudarymas[elektroninis išteklius] : (mokomoji knyga doktorantams). Akademija, 2006. handle:20.500.12259/82323. Internet access: <http://www.lzuu.lt/nm/lt/24251> [Knyga / Book]
  6. Bartaševičius, Algimantas; Kaminskienė, Janina; Lapinskas, Antanas. Funkcijų ribos, išvestinės ir grafikai. Akademija (Kauno r.) : LŽŪU Leidybos centras, 2006. handle:20.500.12259/92661 [Knyga / Book]
  7. Bartaševičius, Algimantas; Lapinskas, Antanas; Didžgalvis, Rimantas. Matematikos formulės. Akademija, Kauno r. : LŽŪU Leidybos centras, 2006. handle:20.500.12259/79031 [Knyga / Book]
  8. Lapinskas, Antanas. Matematikos praktikumas su MATCHAD[elektroninis išteklius] : (mokomoji knyga). Akademija, 2006. handle:20.500.12259/82316. Internet access: <http://www.lzuu.lt/nm/lt/24251> [Knyga / Book]
  9. Bartaševičius, Algimantas; Didžgalvis, Rimantas; Lapinskas, Antanas. Matematikos pratimai. Akademija, Kauno r. : LŽŪU Leidybos centras, 2006. handle:20.500.12259/79054 [Knyga / Book]
  10. Lapinskas, Antanas. Panašumo ir dimensijų teorijos pagrindai [elektroninis išteklius] : (mokomoji knyga doktorantams). Akademija, 2006. handle:20.500.12259/82353. Internet access: <http://www.lzuu.lt/nm/lt/24251> [Knyga / Book]
  11. Lapinskas, Antanas; Didžgalvis, Rimantas. Eilutės. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2002. handle:20.500.12259/75299 [Knyga / Book]
  12. Lapinskas, Antanas. Kompleksiniai skaičiai ir kompleksinio kintamojo funkcija : (paskaitų konspektas). Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2002. handle:20.500.12259/75315 [Knyga / Book]
  13. Bartaševičius, Algimantas; Kaminskienė, Janina; Lapinskas, Antanas. Funkcijų ribos, išvestinės ir grafikai. Akademija : LŽUŪ, 2001. handle:20.500.12259/92662 [Knyga / Book]