CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameKarosas, Stasys
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Vaišvila, Kazimieras; Gurskis, Vincas; Karosas, Stasys. Hidrotechninių statinių gelžbetoninių konstrukcijų klojinių tvirtinimo detalių tyrimai // Vandens ūkio inžinerija : mokslo darbai. , 2000, Nr. 12 (34). handle:20.500.12259/63639 [Mokslo straipsnis / Research article]
  2. Karosas, Stasys. Doc. A. Kensgailai - 60 metų // Metraštis. Kaunas-Akademija, 1999. handle:20.500.12259/73815 [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Karosas, Stasys; Vaišvila, Kazys Aleksandras. Valcuotų plieninių lygiašonių kampuočių pagrindinių skerspjūvio rodiklių priklausomybių analitinės išraiškos // Hidrotechnika žemės ūkio plėtros kontekste : respublikinė mokslinė konferencija : pranešimai. Kaunas-Akademija. handle:20.500.12259/73893 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Lindišas, Leonas; Karosas, Stasys; Mikuckis, Feliksas. Netiesiškai deformuojamų sijų, gulinčių ant tamprios puserdvės, skaičiavimas // Vandens ūkio inžinerija: mokslo darbai. , 1998, Nr.4 (26). handle:20.500.12259/71796 [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Karosas, Stasys. Strypinių konstrukcijų optimizavimas // Vandens ūkio inžinerija : Mokslo darbai. , 1997, T. 2 (24). handle:20.500.12259/68783 [Mokslo straipsnis / Research article]
  6. Juodis, Jonas; Karosas, Stasys. Strypinių konstrukcijų optimizavimas // Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto mokslinės konferencijos tezės, 1993 m. geg. 27. handle:20.500.12259/67427 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  7. Ramonas, Česlovas; Karosas, Stasys; Žekevičius, Raimundas; Patašius, Algimantas. Betono iš vietinių užpildų sudėties parinkimas melioraciniams statiniams // Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos MTI ir LŽŪA darbai. , 1988, T. 19. handle:20.500.12259/67336 [Mokslo straipsnis / Research article]
  8. Karosas, Stasys; Žekevičius, Raimundas; Ramonas, Česlovas. Hidrotechninių statinių temperatūros režimo tyrimai // Melioracinių sistemų statybos ir eksploatavimo intensyvinimas : Moksl.-techn. konf. sutrumpinti pranešimai. Vilnius, 1986. handle:20.500.12259/67320 [Mokslo straipsnis / Research article]
  9. Karosas, Stasys; Ramonas, Česlovas; Žekevičius, Raimundas. Hidrotechninio betono iš vietinių užpildų kokybės įvertinimas // Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos MTI ir LŽŪA darbai. , 1985, T. 16. handle:20.500.12259/71458 [Mokslo straipsnis / Research article]
  10. Ramonas, Česlovas; Karosas, Stasys; Žekevičius, Raimundas. Operatyvus hidrotechninio betono užpildų kokybės nustatymas // Melioracija ir vandens ūkis. , 1985, Nr. 4. handle:20.500.12259/71455 [Mokslo straipsnis / Research article]
  11. Karosas, Stasys; Ramonas, Česlovas; Žekevičius, Raimundas. Užpildų įtaka hidrotechninio betono kokybei // Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos MTI ir LŽŪA. , 1983, T. 14. handle:20.500.12259/72911 [Mokslo straipsnis / Research article]
  12. Karosas, Stasys. Vietinių užpildų naudojimai hidrotechninio betono gamybai // Nuotekio formavimasis melioruotose žemėse : LŽŪA mokslo darbų rin. Kaunas-Noreikiškės, 1981. handle:20.500.12259/71466 [Mokslo straipsnis / Research article]
  13. Karosas, Stasys; Žekevičius, Raimundas; Ramonas, Česlovas. Hidrotechninio betono tyrimai // Agronomija, melioracija ir hidrotechnika : LŽŪA mokslo darbai. handle:20.500.12259/71511 [Mokslo straipsnis / Research article]
  14. Karosas, Stasys; Patašius, Algimantas; Ramonas, Česlovas; Žekevičius, Raimundas. Использование местных заполнителей для приготовления гидротехнического бетона // LŽŪA mokslo darbai. , 1980, T. 26, sąs. 4. handle:20.500.12259/71496 [Mokslo straipsnis / Research article]
  15. Ramonas, Česlovas; Žekevičius, Raimundas; Patašius, Algimantas; Karosas, Stasys. Drenažo kolektorių betono sudėtis // Melioracija ir hidrotechnika : LŽŪA mokslo darbų rin. Kaunas-Noreikiškės. handle:20.500.12259/71472 [Mokslo straipsnis / Research article]
  16. Ramonas, Česlovas; Karosas, Stasys; Žekevičius, Raimundas; Patašius, Algimantas. Исследование бетонных труб для колекторов дренажа // LŽŪA mokslo darbai. , 1977, T. 23, sąs. 4. handle:20.500.12259/71456 [Mokslo straipsnis / Research article]
  17. Ramonas, Česlovas; Žekevičius, Raimundas; Patašius, Algimantas; Karosas, Stasys. Betoninių drenažo vamzdžių konstrukcijos tyrimas // Trumpi pranešimai : Dvidešimt pirmosios dėstytojų moksl. konf. medžiaga. Kaunas, 1975. handle:20.500.12259/71601 [Mokslo straipsnis / Research article]
  18. Ramonas, Česlovas; Karosas, Stasys. Plokščių metalinių formų konstravimo teorinis pagrindimas // Trumpi pranešimai : Devynioliktosios dėstytojų moksl. konf. medžiaga. Kaunas, 1973. handle:20.500.12259/71499 [Mokslo straipsnis / Research article]
  19. Karosas, Stasys; Ramonas, Česlovas. Gelžbetoninio gaminio ir kasetinės formos konstrukcijos įtaka gamybos technologijai // Trumpi pranešimai : Aštuonoliktosios dėstytojų moksl. konf. medžiaga. Kaunas, 1972. handle:20.500.12259/71490 [Mokslo straipsnis / Research article]
  20. Karosas, Stasys; Ramonas, Česlovas. Mechanizuota melioracinių surenkamų gelžbetoninių elementų gamyba // Trumpi pranešimai : Septynioliktosios dėstytojų moksl. konf. medžiaga. Kaunas, 1971. handle:20.500.12259/71487 [Mokslo straipsnis / Research article]
  21. Karosas, Stasys. Liejimo metu kokilių paviršiuje susidariusių deformacijų tyrimas // Medžiagų atsparumas ir šiluminė energetika. handle:20.500.12259/71493 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Books

  1. Gurskis, Vincas; Juodis, Jonas; Karosas, Stasys. Medžiagų atsparumas : priedai uždaviniams spręsti. Akademija, 2001. handle:20.500.12259/64410 [Knyga / Book]
  2. Dirsė, Aloyzas; Tumas, Rimvydas; Dumbliauskas, Algirdas; Katkevičius, Leonas; Karosas, Stasys; Kusta, Albinas; Mikuckis, Feliksas; Miknius, Antanas; Ramonas, Česlovas; Pocius, Adomas; Urbonas, Rimantas; Žukauskaitė, Elena; Žaltauskas, Jonas; Aleliūnas, Antanas. Melioratorių mokykla. Vilnius : Mokslas, 1989. handle:20.500.12259/67426 [Knyga / Book]
  3. Patašius, Algimantas; Ramonas, Česlovas; Karosas, Stasys; Žekevičius, Raimundas. Rekomendacijos betoninių ir gelžbetoninių drenažo kolektorių projektavimui ir gamybai Lietuvos TSR mineraliniuose gruntuose. Kaunas-Akademija, 1988. handle:20.500.12259/70760 [Knyga / Book]
  4. Ramonas, Česlovas; Karosas, Stasys; Žekevičius, Raimundas; Patašius, Algimantas; Gurskis, Vincas. Rekomendacijos melioracinių hidrotechninių statinių betono horizontaliam zonavimui panaudojant gelžbetoninius klojinius. Kaunas-Akademija, 1988. handle:20.500.12259/70634 [Knyga / Book]
  5. Karosas, Stasys; Žekevičius, Raimundas; Patašius, Algimantas; Ramonas, Česlovas. Rekomendacijos [hidrotechninio] betono sudėties parinkimui iš vietinių užpildų ir jo savybių prognozavimui. [Vilnius : LTSR MVŪM], 1985. handle:20.500.12259/71482 [Knyga / Book]
  6. Karosas, Stasys; Žekevičius, Raimundas; Patašius, Algimantas; Gurskis, Vincas; Ramonas, Česlovas. Rekomendacijos melioracinių hidrotechninių statinių betono horizontaliam zonavimui panaudojant gelžbetoninius klojinius. Kaunas-Akademija, 1985. handle:20.500.12259/71532 [Knyga / Book]
  7. Juodis, Jonas; Karosas, Stasys; Ramonas, Česlovas; Balkevičius, Juozas. Medžiagų atsparumas : Skaičiavimo-projektavimo darbų tipiniai pavyzdžiai ir sprendimo metodika : Hidromelioracijos ir ž. ū. mechanizacijos spec. studentams. Kaunas-Noreikiškės, 1977. handle:20.500.12259/71749 [Knyga / Book]
  8. Juodis, Jonas; Karosas, Stasys; Ramonas, Česlovas; Balkevičius, Juozas. Medžiagų atsparumas : Skaičiavimo-projektavimo darbų tipiniai pavyzdžiai ir sprendimo metodika : Hidromelioracijos ir ž. ū. mechanizacijos spec. studentams. Kaunas, 1974. handle:20.500.12259/71757 [Knyga / Book]
  9. Juodis, Jonas; Karosas, Stasys; Ramonas, Česlovas; Balkevičius, Juozas. Medžiagų atsparumas : Skaičiavimo-projektavimo darbų tipiniai pavyzdžiai ir sprendimo metodika : Hidromelioracijos ir ž. ū. mechanizacijos spec. studentams. Kaunas, 1970. handle:20.500.12259/71730 [Knyga / Book]
  10. Ramonas, Česlovas; Balkevičius, Juozas; Karosas, Stasys; Juodis, Jonas. Medžiagų atsparumas : Skaičiavimo-projektavimo darbų tipiniai pavyzdžiai ir sprendimo metodika hidromelioracijos ir žemės ūkio mechanizacijos specialybių studentams. Kaunas, 1969. handle:20.500.12259/72979 [Knyga / Book]

  Parts of Books

  1. Juodis, Jonas; Lindišas, Leonas; Karosas, Stasys. Medžiagų atsparumas : skaičiavimo pavyzdžiai. Akademija, 2000. handle:20.500.12259/63142 [Knygos dalis / Book part]
  2. Karosas, Stasys; Vaišvila, Kazimieras Aleksandras. Gelžbetoninės konstrukcijos : Skaičiavimo metodika hidrotechnikos spec. studentams. Kaunas-Akademija, 1999. handle:20.500.12259/74486 [Knygos dalis / Book part]
  3. Karosas, Stasys; Vaišvila, Aleksandras. Valcuotų plieninių lovinio ir dvitėjinio profilio sijų pagrindinių skerspjūvio rodiklių priklausomybių analitinės išraiškos // Vandens ūkio inžinerija : mokslo darbai. , 1999, Nr. 6 (28). handle:20.500.12259/73942 [Knygos dalis / Book part]
  4. Karosas, Stasys; Kensgaila, Antanas; Patašius, Algimantas; Juodis, Jonas. А.с. 1509974 СССР, G 09 B 23/06. Учебный прибор по сопротивлению материалов. 1989. handle:20.500.12259/67350 [Knygos dalis / Book part]
  5. Karosas, Stasys; Juodis, Jonas. A.c. 1415229 CCCP, G 09 B 23/08. Устройство для определения характеристик плоских фигур. 1988. handle:20.500.12259/67360 [Knygos dalis / Book part]
  6. Karosas, Stasys; Vaišvila, Kazys; Balkevičius, Juozas; Juodis, Jonas. A.c. 1444868 CCCP, G 09 B 23/06. Учебная модель для демонстрации ползучести материала. 1988. handle:20.500.12259/67272 [Knygos dalis / Book part]
  7. Gurskis, Vincas; Karosas, Stasys; Žekevičius, Raimundas; Ramonas, Česlovas. Melioracinių hidrotechninių statinių betono horizontalus zonavimas panaudojant gelžbetoninius klojinius // Melioracijos sistemų hidrotechninių statinių patikimumo didinimas : mokslo darbų rin. Kaunas-Noreikiškės, 1988. handle:20.500.12259/66610 [Knygos dalis / Book part]
  8. Žekevičius, Raimundas; Karosas, Stasys; Ramonas, Česlovas. Nomograma betono savybėms prognozuoti // Sausinimo ir drėkinimo sistemų tobulinimas : mokslo darbų rinkinys. Kaunas-Noreikiškės. handle:20.500.12259/67321 [Knygos dalis / Book part]
  9. Ramonas, Česlovas; Žekevičius, Raimundas; Patašius, Algimantas; Gurskis, Vincas; Karosas, Stasys. Разработка и внедрение мероприятий по увеличению морозостойкости гидротехнического бетона // Аннотации-рекомендации законченных научно-исследовательских работ за 1981-1985 годы. Каунас-Академия. handle:20.500.12259/66664 [Knygos dalis / Book part]
  10. Ramonas, Česlovas; Žekevičius, Raimundas; Karosas, Stasys. Betono kokybės rodiklių prognozavimas // Dvipusis dirvožemio drėgmės reguliavimas : LŽŪA mokslo darbų rin. Kaunas-Noreikiškės, 1985. handle:20.500.12259/71486 [Knygos dalis / Book part]
  11. Karosas, Stasys; Žekevičius, Raimundas; Ramonas, Česlovas. Hidrotechninio betono stiprumo tyrimai // Meliorajuomų žemių vandens režimas : LŽŪA mokslo darbų rin. Kaunas-Noreikiškės, 1983. handle:20.500.12259/71500 [Knygos dalis / Book part]
  12. Karosas, Stasys; Žekevičius, Raimundas; Ramonas, Česlovas. Hidrotechninio betono iš vietinių užpildų savybių tyrimai // Drenuotų dirvožemių vandens balanso tyrimai : LŽŪA mokslo darbų rin. Kaunas-Akademija, 1982. handle:20.500.12259/71489 [Knygos dalis / Book part]
  13. Patašius, Algimantas; Ramonas, Česlovas; Žekevičius, Raimundas; Bobinas, Antanas; Karosas, Stasys. Vietinių užpildų naudojimas hidrotechninio betono gamybai // Melioracija ir hidrotechnika : LŽŪA mokslo darbų rin. Kaunas-Noreikiškės, 1979. handle:20.500.12259/71515 [Knygos dalis / Book part]
  14. Patašius, Algimantas; Ramonas, Česlovas; Žekevičius, Raimundas; Karosas, Stasys. Исследование бетонных дренажных труб большого диаметра // Пути усовершенствование мелиоративного строительства. Вильнюс, 1976. handle:20.500.12259/71470 [Knygos dalis / Book part]

  Patents

  1. Juodis, Jonas; Karosas, Stasys; Tamošauskas, Stanislovas; Lindišas, Leonas. А.с. 1741171 СССР, G 09 B 23/06. Учебный прибор по сопротивлению материалов. 1992. handle:20.500.12259/67361 [Patentas / Patent]
  2. Ramonas, Česlovas; Karosas, Stasys; Žekevičius, Raimundas; Juodis, Jonas. А.с. 1350660 СССР, G 09 B 23/08. Учебная модель по механике грунтов. 1987. handle:20.500.12259/67291 [Patentas / Patent]