CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameRutkauskienė, Gražina
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2020-09-12]0 [2020-09-12]

  Publications

  Articles

  1. Bartaševičienė, Biruta; Gražulevičienė, Violeta; Paulauskas, Valdas; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Bioaccumulation of Cadmium, Lead and Copper in Wheat and Salad // Chemijos ir fizikos mokslų vaidmuo žemės ūkio technologijų plėtrai : tarptautinė mokslinė konferencija skirta LŽŪU, Chemijos ir Fizikos katedrų įkūrimo 80-mečiui. Kaunas, 2004. ISBN 9955448261, handle:20.500.12259/77877 [P1e]
  2. Bartaševičienė, Biruta; Rutkauskienė, Gražina. Švietimo reformos įtaka LŽŪU studentų chemijos žinioms // Chemija mokykloje - 2004: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2004. ISBN 995509608X, handle:20.500.12259/79564 [P2c]
  3. Bartaševičienė, Biruta; Rutkauskienė, Gražina. LŽŪU studentų problemos mokantis chemijos // Chemija mokykloje - 2003: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955093625, handle:20.500.12259/79542 [P2c]
  4. Bartaševičienė, Biruta; Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina. LŽŪU pirmakursių chemijos žinios // Chemija mokykloje - 2002: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2002. ISBN 9955091428, handle:20.500.12259/79563 [P2c]
  5. Brazauskienė, Dalia; Gražulevičienė, Violeta; Sabienė, Nomeda; Rutkauskienė, Gražina. The influence of some factors on the formation of mobile copper in soil // Ekologija. , 2002, Nr.2. ISSN 0235-7224, handle:20.500.12259/75532 [S4] [GeoRef]
  6. Brazauskienė, Dalia; Gražulevičienė, Violeta; Rutkauskienė, Gražina; Sabienė, Nomeda. Vario judriosios formos susidarymas dirvožemyje // Žmogaus ir gamtos sauga: respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga: 2002 m. gegužės 15, 30, 31 d., birželio 1 d. / LŽŪU, VDU, Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2002. handle:20.500.12259/75725 [P1f]
  7. Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Kai kurių sunkiųjų metalo jonų sąveika su fosfatų jonais daugiakomponentėse sistemose // Neorganinių junginių chemija ir technologija : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija. handle:20.500.12259/65315 [P1d]
  8. Poderys, M; Rutkauskienė, Gražina. NPK trąšų normų įtaka baltųjų gūžinių kopūstų derliui ir kokybei // Sodininkystė ir daržininkystė : mokslo darbai. , 1999, T. 18 (3). handle:20.500.12259/74034 [S5]
  9. Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Solubility of some heavy metals compounds in multicomponent systems // Heavy metals in the environment: an integrated approach: 1st international conference on Metals in the Environment, Vilnius, October 15-17, 1997: proceedings. Vilnius: Institute of Geology. ISBN 9986615178, WOS:000087198700011, handle:20.500.12259/74248 [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  10. Bartaševičienė, Biruta; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Sunkiųjų metalų susikaupimo kai kuriuose žemės ūkio produktuose tyrimai // Aplinkotyra - 99: tarptautinė konferencija, skirta LŽŪU, Chemijos ir Fizikos katedrų įkūrimo 75-mečiui. Kaunas, 1999. ISBN 9986545897, handle:20.500.12259/74274 [P1e]
  11. Gražulevičienė, Violeta; Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina. Vario jonų sąveika su dirvožemio komponentais // Aplinkotyra - 99 : tarptautinė konferencija, skirta LŽŪU, Chemijos ir Fizikos katedrų įkūrimo 75-mečiui. Kaunas, 1999. ISBN 9986545897, handle:20.500.12259/74376 [S5]
  12. Rutkovienė, Vida; Stancevičius, Antanas; Rutkauskienė, Gražina; Gavenauskas, Algirdas. Farming practices and product quality in Lithuania // Agricultural production and nutrition. Proceedings of an international conference, Boston, Massachusetts, USA, 19-21 March 1997. Boston, 1997. handle:20.500.12259/80033 [P1c] [CAB Abstracts]
  13. Adomienė, B; Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Kalio humato įtaka sunkiųjų metalų sąveikai su fosfatais // Neorganinė chemija ir technologija : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija. handle:20.500.12259/68757 [P1d]
  14. Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Kadmio, švino ir nikelio jonų sąveikos su fosfatais vandens tirpaluose tyrimas // Neorganinė chemija ir technologija : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 1996. handle:20.500.12259/66435 [S5]
  15. Rastenienė, J; Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina. Kauno mieste vartojamų vaisių ir daržovių užterštumas // Aplinka ir sveikata : Kauno sveiko miesto projekto konferencija, 1996. handle:20.500.12259/67312 [P2c]
  16. Poderys, M; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė; Bartaševičienė, Biruta. Skirtingų trąšų įtaka kopūstų derliui // LŽŪA mokslo darbai. , 1996, T.47: Agronomija. handle:20.500.12259/67079 [S5]
  17. Bartaševičienė, Biruta; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Skystų kompleksinių (NPK) trąšų įtaka miežių derliui // Agronomijos ir gyvulininkystės mokslų aktualijos : tarptautinė mokslinė konferencija / LŽŪU. Agronomijos fak. Kaunas-Akademija, 1996. handle:20.500.12259/66850 [P1e]
  18. Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Kai kurių mikroelementų sąveikos su fosfatais tyrimas // Neorganinė chemija ir technologija : Konf. pranešimų medžiaga. K. handle:20.500.12259/66334 [P2c]
  19. Kazakevičiūtė, D; Bartaševičienė, Biruta; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Skirtingų trąšų įtaka morkų ir kopūstų cheminei sudėčiai // Maisto produktų chemija ir technologija : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 1995. handle:20.500.12259/66142 [P2c]
  20. Rutkauskienė, Gražina; Bartaševičienė, Biruta. Stojančiųjų į LŽŪA chemijos žinios ir jų gerinimo problemos. [D.]2 // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : Konferencijos tezės, Vilnius, 1995 m. spalio 4-5. Vilnius. handle:20.500.12259/66384 [S5]
  21. Bartaševičienė, Biruta; Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Įvairių trąšų įtaka morkų derliui // Agronomijos mokslo aktualijos : tarptautinė mokslinė konferencija / LŽŪA. Agronomijos fak. Kaunas-Akademija, 1995. handle:20.500.12259/68533 [P1e]
  22. Brazauskienė, Dalia; Janulis, Prutenis; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Biologinių trąšų komponentų sąveikos tyrimai // Agronomijos fakulteto dėstytojų mokslinės konferencijos medžiaga: mokslo darbai. Kaunas, 1994. handle:20.500.12259/66270 [S5]
  23. Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Kai kurių sunkiųjų metalų sąveikos su dirvožemio komponentais tyrimas // Neorganinė chemija ir technologija=Inorganic chemistry and technology : Resp. konf. medžiaga. handle:20.500.12259/66282 [S5]
  24. Bartaševičienė, Biruta; Kučinskas, Jonas; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Skystų kompleksinių trąšų įtaka miežių derlingumui // Agronomijos fakulteto dėstytojų mokslinės konferencijos medžiaga: mokslo darbai. Kaunas, 1994. handle:20.500.12259/66112 [S5]
  25. Bartaševičienė, Biruta; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Skystų kompleksinių trąšų įtaka rapsų sėklų cheminei sudėčiai // Maisto produktų chemija ir technologija : respublikinės konferencijos medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kauans, 1994. handle:20.500.12259/66174 [P2c]
  26. Bartaševičienė, Biruta; Rutkovienė, Vida; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė; Brazauskienė, Dalia. Žemės ūkio produktų užterštumas // Darbų sauga. , 1994, T. 5. handle:20.500.12259/66217 [S5]
  27. Kučinskas, Jonas; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė; Brazauskienė, Dalia; Bartaševičienė, Biruta. Skystų kompleksinių trąšų su mikroelementais gavimo ir efektyvumo tyrimai // Neorganinė chemija ir techninė elektrochemija : Resp. konf. medžiaga. handle:20.500.12259/66177 [S5]
  28. Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. The physico - chemical studies of interaction between compounds of some heavy metals and phosphates in water solutions // Lithuanian conference "Chemistry 93". handle:20.500.12259/66362 [P2c]
  29. Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Pieno rūgšties panaudojimas skystoms kompleksinėms trąšoms su mikroelementais gauti // Žemės ūkis. , 1992, T. 40. handle:20.500.12259/66388 [S5]
  30. Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė; Kučinskas, Jonas; Bartaševičienė, Biruta. Skystų kompleksinių trąšų įtaka miežiams // XXXVII(3) dėstytojų mokslinės konferencijos trumpi pranešimai. Kaunas. handle:20.500.12259/66130 [P2c]
  31. Sviklas, A; Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Kai kurių mikroelementų kompleksinių junginių panaudojimas, ruošiant skystas trąšas // Neorganinės chemijos ir techninės elektrochemijos problemos : Respublikinės konf. medžiaga. handle:20.500.12259/66376 [S5]
  32. Vedegytė, Jūratė; Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina. Humatų panaudojimas kompleksinių trąšų su mikroelementais gaminimui // XXXV(I) dėstytojų mokslinės konferencijos trumpi pranešimai. Kaunas, 1990. handle:20.500.12259/66430 [P2c]
  33. Vedegytė, Jūratė; Rutkauskienė, Gražina. Исследование взаимодействия некоторых микроэлементов с молочной кислотой // Neorganinлs chemijos ir techninлs elektrochemijos problemos. handle:20.500.12259/66365 [S5]
  34. Sviklas, A; Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina. Взаимодействие нитратов цинка и меди с компонентами нитрофоски // Журнал прикладной химии. , 1989, T. 62, No 9, Ń. 2140-2142. handle:20.500.12259/66371 [S5]
  35. Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina. Исследование взаимодействия солей цинка и меди с некоторыми компонентами нитрофоски // Технология минеральных удобрений и солей : Межвуз. сб. науч. т. , 1988, Ń. 152-158. handle:20.500.12259/66395 [S5]
  36. Džekčiorienė, Ina; Kukšas, Bronius; Rutkauskienė, Gražina; Rutkovienė, Vida; Kasperiūnas, Vitalis; Abaravičiūtė, Vida; Vedegytė, Jūratė; Šaudienė, Regina; Majauskienė, Ona; Brazauskienė, Dalia. Исследование физико-химических свойств растворов, содержащих компоненты комплексных и сложных удобрений // Аннотации-рекомендации законченных научно-исследовательских работ за 1981-1985 годы. Каунас-Академия. handle:20.500.12259/66064 [S5]

  Thesis

  1. Brazauskienė, Dalia; Gražulevičienė, Violeta; Sabienė, Nomeda; Rutkauskienė, Gražina. The Influence of Some Factors on the Formation of Mobile Copper in Soil // Metals in the Environment : II International Conference, Lithuania , Vilnius September 23-26, 2001 : Book of Abstracts. Vilnius, 2001. handle:20.500.12259/75556 [T1e]
  2. Bartaševičienė, Biruta; Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Trąšų formų įtaka daržovių kokybei // Ūkininkavimas ir aplinka : tarptautinė mokslinė konferencija : trumpi pranešimai. Kaunas-Akademija, 1996. handle:20.500.12259/66075 [T1e]

  Books

  1. Bartaševičienė, Biruta; Brazauskienė, Dalia; Janulis, Prutenis; Sendžikienė, Eglė; Gražulevičienė, Violeta; Makarevičienė, Violeta; Paulauskas, Valdas; Rutkauskienė, Gražina; Vainiūnaitė, Regina; Vedegytė, Jūratė; Zaleckas, Ernestas. Chemija ir cheminė analizė : mokomoji knyga. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2009. handle:20.500.12259/82037 [K2b]
  2. Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Metodiniai patarimai organinės chemijos kontroliniams darbams : metodiniai patarimai. Akademija (Kauno r.) : Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2007. handle:20.500.12259/80795 [K2c]
  3. Bartaševičienė, Biruta; Brazauskienė, Dalia; Gražulevičienė, Violeta; Sendžikienė, Eglė; Janulis, Prutenis; Makarevičienė, Violeta; Paulauskas, Valdas; Rutkauskienė, Gražina; Vainiūnaitė, Regina; Vedegytė, Jūratė. Bendroji chemija ir cheminė analizė : mokomoji knyga. Kaunas-Akademija [i.e. Akademija, Kauno r.] : LŽŪU Leidybos centras, 2006. handle:20.500.12259/79618 [K2b]
  4. Brazauskienė, Dalia Marija; Rutkauskienė, Gražina. Žėmės ūkio chemija : vadovėlis profesiniam mokymuisi. Kaunas : Šviesa, 2006. ISBN 5430038512, handle:20.500.12259/79603 [K2a]
  5. Gražulevičienė, Violeta; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Metodiniai patarimai organinės chemijos laboratoriniams darbams. Akademija, (Kauno r.) : LŽŪU Leidybos centras, 2004. handle:20.500.12259/92792 [K2c]
  6. Bartaševičienė, Biruta; Brazauskienė, Dalia; Gražulevičienė, Violeta; Janulis, Prutenis; Paulauskas, Valdas; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Chemijos uždavinynas : AF, MF, ŽŪIF ir VŪŽF studentams. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2003. handle:20.500.12259/77114 [K2b]
  7. Adomienė, B; Bartaševičienė, Biruta; Brazauskienė, Dalia; Gražulevičienė, Violeta; Janulis, Prutenis; Paulauskas, Valdas; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Bendrosios chemijos laboratoriniai darbai : AF, MF, IF ir VŪŽF studentams. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2002. handle:20.500.12259/75758 [K2c]
  8. Bartaševičienė, Biruta; Brazauskienė, Dalia; Janulis, Prutenis; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Metodiniai patarimai fizikinės cheminės analizės laboratoriniams darbams : AF magistrantams. Kaunas-Akademija, 2000. handle:20.500.12259/62918 [K2b]
  9. Gražulevičienė, Violeta; Vedegytė, Jūratė; Rutkauskienė, Gražina. Metodiniai patarimai organinės chemijos laboratoriniams darbams. Kaunas-Akademija : LŽŪU, 1999. handle:20.500.12259/92791 [K2b]
  10. Simonavičius, Juozas; Brazauskienė, Dalia; Janulis, Prutenis; Paulauskas, Valdas; Rutkauskienė, Gražina; Rutkovienė, Vida; Vedegytė, Jūratė; Bartaševičienė, Biruta. Metodiniai patarimai bendrosios chemijos savarankiškam darbui : Agronomijos, Miškų ūkio, Vandens ūkio ir žemėtvarkos ir Ž.ū. inžinerijos fak. studentams. Kaunas-Akademija, 1995. handle:20.500.12259/66230 [K2c]

  Parts of Books

  1. Rutkauskienė, Gražina. Modulio AFCh 102, Organinė chemija, 3 kr. (30T, 42L, 48S) programa. Kaunas-Akademija, 2000. handle:20.500.12259/62983 [Y]
  2. Rutkauskienė, Gražina. Modulio AFCH 617 2kr.( 16T, 16T, 48S) Biochemija : Programa. Kaunas-Akademija, 1998. handle:20.500.12259/70255 [Y]
  3. Bartaševičienė, Biruta; Rutkauskienė, Gražina; Vedegytė, Jūratė. Skystų (NPK) trąšų su pesticidais naudojimas kultūrinių augalų tręšimui ir apsaugai // Augalininkystės ir bitininkystės dabartis ir ateitis : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas-Akademija. handle:20.500.12259/71059 [Y]
  4. Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, Gražina; Šileikienė, Daiva; Vedegytė, Jūratė. Mikroelementų chelatinių kompleksų tyrimai // Cheminės medžiagos, jų poveikis aplinkai ir žemės ūkio produktų kokybei. Vilnius. handle:20.500.12259/66408 [Y]