CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameVaičiukynas, Vilimantas
  Main AffiliationVandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
  E-mailvilimantas.vaiciukynas@vdu.lt
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual
  Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetasAktualu / Actual
  Vandens išteklių inžinerijos institutasIstorija / History

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  13 [2021-04-03]10 [2021-04-03]

  Projects

  CRIS IDCoordinator / VDU RepresentativeTitleCodeStart DateExpected CompletionScope
  pj00302YesDrenažo sistemų uždumblėjimo tyrimaiV-02-18/192019-06-112021-12-01Nacionalinis
  pj00327NotŽemės ūkio apskaitos, finansų ir melioracijos kompetencijų tobulinimas siekiant žemės ūkio verslo subjektų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimo14PM-KK-18-1-03441-PR0012018-12-312020-12-15Nacionalinis

  Publications

  Articles

  1. Vaičiukynienė, Danutė; Jakevičius, Leonas; Kantautas, Aras; Vaitkevičius, Vitoldas; Vaičiukynas, Vilimantas; Dvořák, Karel. Conversion of silica by-product into zeolites by thermo-sonochemical treatment // Ultrasonics sonochemistry Amsterdam : Elsevier, 2021, vol. 72. ISSN 1350-4177, doi:10.1016/j.ultsonch.2020.105426, handle:20.500.12259/127071. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/127071/2/ISSN1350-4177_2021_V_72.PG_1-8.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus]
  2. Vaičiukynas, Vilimantas. Nelengva, bet garbinga profesija / kalbėjosi V. Vasiliauskaitė // Žemėtvarka ir hidrotechnika. Vilnius: Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, 2020, nr. 2. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/110235 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  3. Vaičiukynienė, Danutė; Pundienė, I; Kantautas, Aras; Augonis, A; Janavičius, E; Vaičiukynas, Vilimantas; Alobeid, J. Synergistic effect of dry sludge from waste wash water of concreteplants and zeolitic by-product on the properties of ternary blendedordinary Portland cements // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier Science, 2020, vol. 244. ISSN 0959-6526, doi:10.1016/j.jclepro.2019.118493, WOS:000503172600168, handle:20.500.12259/100706 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier (EBSCO), ScienceDirect, Current Contents (Engineering, Computing & Technology), Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences)]
  4. Vaičiukynienė, Danutė; Jakevičius, Leonas; Kantautas, Aras; Vaitkevičius, Vitoldas; Vaičiukynas, Vilimantas. The effect of ultrasound on Na–A zeolite synthesis based on sodium aluminosilicate gels and solid materials // Revista Romana de materiale. Bucurest : Serban Solacolu Foundation., 2020, vol. 50, iss. 4. ISSN 1583-3186, WOS:000599181700005, handle:20.500.12259/127038. Internet access: <http://solacolu.chim.upb.ro/pg471-477.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
  5. Vaičiukynas, Vilimantas. Dirbkime kartu // Žemėtvarka ir hidrotechnika. Vilnius : Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, 2019, Nr. 2. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/100893 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  6. Vaičiukynas, Vilimantas. Kaip rekonstruosime griovius /kalbėjosi V. Vasliauskaitė // Žemėtvarka ir hidrotechnika. Vilnius: Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, 2019, Nr. 1. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/62322 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  7. Nizevičienė, Dalia; Vaičiukynienė, Danutė; Kielė, Andrius; Vaičiukynas, Vilimantas. Mechanical activation on phosphogypsum: hydrosodalite system // Waste and biomass valorization. Dordrecht : Springer, 2019, vol. 10, iss. 11. ISSN 1877-2641, doi:10.1007/s12649-018-0339-1, WOS:000491182900027, handle:20.500.12259/99853. Internet access: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-018-0339-1> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLINK, Ingenta Connect, Scopus, CAB Abstracts]
  8. Jutas, A; Mockienė, J; Vaičiukynas, Vilimantas; Žaldarys, G; Cinelis, G. Deformability Behavior of St3 Steel Used in the Profiles of High-Voltage Poles // Strength of Materials New York: Springer, 2018, Vol. 50, iss. 3. ISSN 0039-2316, doi:10.1007/s11223-018-9991-8, WOS:000443992900012, handle:20.500.12259/92212. Internet access: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11223-018-9991-8> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, SpringerLINK]
  9. Šadzevičius, Raimondas; Damulevičius, Vitas; Vyčius, Žydrūnas; Vaičiukynas, Vilimantas; Jakštas, L. Gedimino kalno šlaitų stabilumo modeliavimo darbų apžvalga // Žemėtvarka ir hidrotechnika. , 2018, Nr. 1. ISSN 1648-3014, handle:20.500.12259/91658 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  10. Vaičiukynienė, Danutė; Borg, Ruben Paul; Kantautas, Aras; Bocullo, V; Vaičiukynas, Vilimantas. The influence of sulphur slime on the properties of alkali binding material from biomass bottom ashes // Sustainable concrete: materials and structures. Materials science and engineering : FIB conference, 10 April 2018, Malta. Bristol : IOP Publishing, 2018, vol. 442. ISSN 1757-8981, doi:10.1088/1757-899X/442/1/012015, WOS:000455057900015, handle:20.500.12259/92368. Internet access: <http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/442/1/012015/pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  11. Vaičiukynienė, Danutė; Michalik, Bogusław; Bonczyk, Michał; Vaičiukynas, Vilimantas; Kantautas, Aras; Krulikauskaitė, Jūratė. Zeolitized bottom ashes from biomass combustion as cement replacing components // Construction and Building Materials Oxford: Elsevier, 2018, Vol. 168. ISSN 0950-0618, doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.02.057, WOS:000430756900087, handle:20.500.12259/91713. Internet access: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061818302903?via%3Dihub> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
  12. Vaičiukynas, Vilimantas. Žemės ūkį nublokš į vyžų laikus?[pasisakymas] // Valstiečių laikraštis , 2018, lapkričio 14. ISSN 1021-4526, handle:20.500.12259/92258 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  13. Vaičiukynas, Vilimantas; Vaičiukynienė, Danutė; Grybauskienė, Vilda; Balevičius, Giedrius. Drenažo filtracinių apsauginių medžiagų tyrimai // Žemėtvarka ir hidrotechnika. , 2017, Nr. 1. ISSN 1648-3014, handle:20.500.12259/90565 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  14. Vaičiukynas, Vilimantas. Kaip rekonstruosime drenažo sistemas // Pokalbiai apie melioraciją Lietuvoje III : seminaro pranešimai : melioracijos specialistų (statinių projekto, statinių projekto vykdymo priežiūros, statinių statybos, statinių statybos techninės priežiūros vadovų) kvalifikacijos kėlimas / Įmonių asociacija " Melioracijos ir hidrotechnikos projektai". Vilnius : Spaudmeta, 2017. ISBN 9786098082302, handle:20.500.12259/91091 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  15. Vaičiukynas, Vilimantas. LŽHIS tarybos veiklos 2015-2017 m. ataskaita // Žemėtvarka ir hidrotechnika. , 2017, Nr. 2. ISSN 1648-3014, handle:20.500.12259/90959 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  16. Vaičiukynas, Vilimantas. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. , 2016, rugsėjo 10. ISSN 1392-2769, handle:20.500.12259/89744 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  17. Vaičiukynienė, Danutė; Vaitkevičius, Vitoldas; Rudžionis, Žymantas; Vaičiukynas, Vilimantas; Navickas, Arūnas Aleksandras; Nizevičienė, Dalia. Blended cement systems with zeolitized silica fume // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas : KTU, 2016, Vol. 22, no. 2. ISSN 1392-1320, doi:10.5755/j01.ms.22.2.7018, WOS:000376366400029, handle:20.500.12259/89653. Internet access: <http://matsc.ktu.lt/index.php/MatSc/article/view/7018/7753> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), INSPEC, Scopus]
  18. Vaičiukynas, Vilimantas; Vaičiukynienė, Danutė; Grybauskienė, Vilda; Balevičius, Giedrius. Drenažo filtracinių apsauginių medžiagų tyrimai // Žemėtvarka ir hidrotechnika. , 2016, Nr. 4. ISSN 1648-3014, handle:20.500.12259/90327 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  19. Mockienė, Jūratė; Jutas, Audrius; Vaičiukynas, Vilimantas. Microstructure and aging influence on the mechanical properties of high-voltage poles // Journal of sustainable architecture and civil engineering = Darnioji architektūra ir statyba. Kaunas : Technologija, 2016, vol. 14, iss. 2. ISSN 2029-9990, doi:10.5755/j01.sace.15.2.16092, handle:20.500.12259/90456. Internet access: <http://sace.ktu.lt/index.php/DAS/article/view/16092> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  20. Vaičiukynienė, Danutė; Vaitkevičius, Vitoldas; Kantautas, Aras; Vaičiukynas, Vilimantas; Krulikauskaitė, Jūratė; Rudelis, Valdas. The utilization of biomass bottom ashes in cement system // Journal of sustainable architecture and civil engineering = Darnioji architektūra ir statyba. Kaunas : Technologija, 2016, vol. 14, iss. 1. ISSN 2029-9990, doi:10.5755/j01.sace.14.1.14893, handle:20.500.12259/90455. Internet access: <http://sace.ktu.lt/index.php/DAS/article/view/14893> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  21. Vaičiukynas, Vilimantas. Dirbkime kartu // Žemėtvarka ir hidrotechnika. , 2015, Nr. 2. ISSN 1648-3014, handle:20.500.12259/88902 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  22. Vaičiukynas, Vilimantas. LŽHIS konferencijos rezoliucijos // Žemėtvarka ir hidrotechnika. , 2015, Nr. 2. ISSN 1648-3014, handle:20.500.12259/88802 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  23. Vaičiukynienė, Danutė; Kantautas, Aras; Jakevičius, Leonas; Godvišaitė, Vaida; Mockienė, Jūratė; Vaičiukynas, Vilimantas. Panaudoto ceolitinio adsorbento sorbcinės gebos didinimas naudojant H2O2 ir ultragarsą // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : KTU, 2015, nr. 1 (63). ISSN 1392-1231, doi:10.5755/j01.ct.66.1.13384, handle:20.500.12259/89022. Internet access: <http://www.chemtech.ktu.lt/index.php/Chem/article/view/13384/7162> [Mokslo straipsnis / Research article] [Chemical Abstracts (CAplus)]
  24. Vaičiukynas, Vilimantas; Vaikasas, Saulius; Sivilevičius, Henrikas; Grinys, Audrius. The impact of agriculture drainage reconstruction on ground water recession close to the subgrade // The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius : Technika, Vol. 10, no. 3 (2015). ISSN 1822-427X, doi:10.3846/bjrbe.2015.29, WOS:000362157100005, handle:20.500.12259/88917. Internet access: <http://www.bjrbe.vgtu.lt/volumes/pdf/Volume10_Number3_05.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), INSPEC, Scopus, ICONDA]
  25. Vaičiukynas, Vilimantas. Seminaras drenažo filtracinių medžiagų naudojimo klausimais // Žemėtvarka ir hidrotechnika. , 2014, Nr. 1. ISSN 1648-3014, handle:20.500.12259/87813 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  26. Vaičiukynas, Vilimantas. Laidžių užpilų įtakos gruntinio vandens lygio slugimui tarpdrenyje tyrimai geofiltaciniu modeliu // Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 39(59)( 2011). ISSN 1392-2335, handle:20.500.12259/83917 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  27. Vaičiukynienė, Danutė; Vaičiukynas, Vilimantas; Vaitkevičius, Vitoldas; Dirsė, Liudvikas. The use of hydrosodalite in hydraulics cement structures // Rural development 2011 : 5th international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, Vol. 5, b. 2 (2011). ISSN 1822-3230, WOS:000304698500063, handle:20.500.12259/83769 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO)]
  28. Vaičiukynienė, Danutė; Kantautas, Aras; Vaickelionis, Giedrius; Vaičiukynas, Vilimantas. Sapropelis keramzito gamyboje // Vagos. , Nr. 83 (36) (2009). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/81808 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB abstracts]
  29. Vaičiukynienė, Danutė; Kantautas, Arnas; Vaickelionis, Giedrius; Vaičiukynas, Vilimantas; Ciūnys, Antanas. Cementinis akmuo su karbonatinio sapropelio priedu // Vandens inžinerija. Šiuolaikiniai tyrimo metodai ir technologijos: mokslinės konferencijos, skirtos LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 60 m. jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys, 2006 m. spalio 12-13 d. Birštonas, 2006. ISBN 9955448512, handle:20.500.12259/79725 [Mokslo straipsnis / Research article]
  30. Katkevičius, Leonas; Kinčius, Liudas; Ciūnys, Antanas; Vaičiukynas, Vilimantas. Pastrėvio tvenkinio būklės tyrimai // Vandens ūkio inžinerija: mokslo darbai. Kaunas-Akademija : Vilainiai., 2004, Nr. 26(46). ISSN 1648-4363, handle:20.500.12259/77544 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  31. Aleknevičienė, Vilija; Maziliauskas, Antanas; Vaičiukynas, Vilimantas; Adamonytė, Inga. Vandentvarkos investicijų projekto finansinės ir ekonominės analizės rekomendacijos // Vandens telkinių apsauga ir valdymas: Lietuvos žemės ūkio universitetui - 80 : tarptautinė mokslinė konferencija, 2004 m. spalio 29: straipsnių rinkinys. Kaunas, 2004. ISBN 9955448288, handle:20.500.12259/77534 [Mokslo straipsnis / Research article]
  32. Vaičiukynas, Vilimantas. Pasaulinė vandens diena // Žemyna. , 2000, kovas. handle:20.500.12259/63035 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  33. Vaičiukynas, Vilimantas; Katkevičius, Leonas. Melioracijos ir kaimo vandentvarkos fondo sudarymas ir valdymas // Vandens ūkio inžinerija : mokslo darbai. , 1999, T. 8 (30). handle:20.500.12259/74649 [Mokslo straipsnis / Research article]
  34. Žaltauskas, Jonas; Vaičiukynas, Vilimantas. "Karjeros diena " fakultete // Žemėtvarka ir melioracija. , 1998, Nr. 2. handle:20.500.12259/72396 [Mokslo straipsnis / Research article]
  35. Ciūnys, Antanas; Maziliauskas, Antanas; Vaičiukynas, Vilimantas; Katkevičius, Leonas. Melioracijos įrenginių privatizavimo sunkumai // Vandens ūkio inžinerija: mokslo darbai. , 1998, Nr.4 (26). handle:20.500.12259/71745 [Mokslo straipsnis / Research article]
  36. Katkevičius, Leonas; Vaičiukynas, Vilimantas. Melioruotų žemių fondas ir jo naudojimas // Vandens ūkio įrenginių būklė ir naudojimo problemos : tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys. Kaunas-Akademija, 1998. handle:20.500.12259/72860 [Mokslo straipsnis / Research article]
  37. Žaltauskas, Jonas; Juodis, Jonas; Vaičiukynas, Vilimantas; Katkevičius, Leonas; Ciūnys, Antanas. Nykstančių ežerų tyrimai // Vandens telkinių būklė ir gerinimo būdai : tarptautinė konferencija : straipsnių rinkinys. Kaunas, 1997. handle:20.500.12259/69034 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Thesis

  1. Vaičiukynienė, Danutė; Borg, Ruben Paul; Kantautas, A; Bocullo, V; Vaičiukynas, Vilimantas. The Influence of Sulphur Slime on the Properties of Alkali Binding Material from Biomass Bottom Ashes // Sustainable concrete: materials and structures: proceedings of the international conference, 10 April, 2018, Valletta, Malta. Valletta, 2018. ISBN 9789995781651, handle:20.500.12259/92062. Internet access: <https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0020/351551/fib_CONCRETE_RPBorg.PDF> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Vaičiukynienė, Danutė; Vaitkevičius, Vitoldas; Kantautas, Aras; Vaičiukynas, Vilimantas; Krulikauskaitė, Jūratė; Rudelis, Valdas. The utilization of biomass bottom ashes in cement system // Advanced construction 2016 : proceedings of the 5th international conference, 6 October, 2016, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology, 2016. ISSN 2029-1213, handle:20.500.12259/90446 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Katkevičius, Leonas; Vaičiukynas, Vilimantas. Land Reclamation Structures and Maintenance in Rural Areas in Lithuania // Rural Integrated and Sustainable Development Strategy: Problems, Models and Key Actions : [Abstracts] : Seminar in Lithuania, 26-27 November, 1999. Kaunas, 1999. handle:20.500.12259/62676 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Damulevičius, Vitas; Gurskis, Vincas; Mieldažys, Ramūnas; Ramukevičius, Dainius; Skominas, Rytis; Vaičiukynas, Vilimantas; Žibas, Alvydas. Hidrotechninės statybos darbai : mokomoji knyga. Kaunas : [Vytauto Didžiojo universitetas], 2020. handle:20.500.12259/111930 [Knyga / Book]
  2. Gurskis, Vincas; Vaičiukynas, Vilimantas; Butkus, Ričardas; Skominas, Rytis; Šadzevičius, Raimondas; Ramukevičius, Dainius. ST 120793378.01:2019. Bendrieji statybos darbai : statybos taisyklės. Vilnius : Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, 2019. handle:20.500.12259/99916 [Knyga / Book]
  3. Damulevičius, Vitas; Gurskis, Vincas; Ruplys, Bronislovas; Skominas, Rytis; Vaičiukynas, Vilimantas; Mieldažys, Ramūnas; Žibienė, Gražina; Žibas, Alvydas. ST 120793378.05:2015. Hidrotechninės statybos darbai : statybos taisyklės. Vilnius : Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, 2015. handle:20.500.12259/89355 [Knyga / Book]
  4. Gurskis, Vincas; Vaičiukynas, Vilimantas; Mieldažys, Ramūnas; Skominas, Rytis; Šadzevičius, Raimondas; Ramukevičius, Dainius. ST 120793378.01:2014. Bendrieji statybos darbai : statybos taisyklės. Vilnius : Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, 2014. handle:20.500.12259/87951 [Knyga / Book]
  5. Ramonas, Česlovas; Damulevičius, Vitas; Eičinas, Juozas; Gurskis, Vincas; Nadzeikienė, Jūratė; Ruplys, Bronius; Skominas, Rytis; Vaičiukynas, Vilimantas; Žibas, Alvydas. ST 120793378.05:2010. Hidrotechninės statybos darbai : statybos taisyklės. Vilnius : Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, 2010. handle:20.500.12259/83027 [Knyga / Book]
  6. Adamonytė, Inga; Vaičiukynas, Vilimantas; Gudas, Mindaugas. Projektų valdymas ir vandens politika : mokomoji knyga. Kaunas : Ardiva, 2008. ISBN 9789955896531, handle:20.500.12259/81216 [Knyga / Book]
  7. Ramonas, Česlovas; Cypinas, I; Eičinas, Juozas; Lindišas, Leonas; Vaišvila, Kazys Aleksandras; Žekevičius, Raimundas; Ramukevičius, Dainius; Vaičiukynas, Vilimantas. ST 120793378.02:2005. Tiltai, viadukai, estakados, seklieji tuneliai, atraminės sienos ir krantinės : statybos taisyklės. Vilnius : Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, 2005. handle:20.500.12259/78228 [Knyga / Book]
  8. Vaičiukynas, Vilimantas; Maziliauskas, Antanas; Lapytė, Rūta. Faculty of Water and Land Management : ECTS information package, 2001-2002. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2001. handle:20.500.12259/75170 [Knyga / Book]

  Parts of Books

  1. Adamonytė, Inga; Katkevičius, Leonas; Vaičiukynas, Vilimantas. Lėšų poreikis melioracijos reikmėms ir finansavimo šaltiniai // Melioracijos įrenginių privatizavimo ir efektyvaus naudojimo sistema. Kaunas. handle:20.500.12259/74698 [Knygos dalis / Book part]
  2. Adamonytė, Inga; Katkevičius, Leonas; Vaičiukynas, Vilimantas. Melioracijos ir kaimo vandentvarkos fondas // Melioracijos įrenginių privatizavimo ir efektyvaus naudojimo sistema. Kaunas. handle:20.500.12259/74678 [Knygos dalis / Book part]
  3. Adamonytė, Inga; Ciūnys, Antanas; Katkevičius, Leonas; Vaičiukynas, Vilimantas. Melioracijos įrenginių nuosavybės formos ir jų kaita // Melioracijos įrenginių privatizavimo ir efektyvaus naudojimo sistema. Kaunas. handle:20.500.12259/74640 [Knygos dalis / Book part]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  1. Vaičiukynas, Vilimantas. Gruntinio vandens lygio dinamikos tarpdrenyje tyrimai ir modeliavimas. 2013. handle:20.500.12259/114162 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]
  2. Vaičiukynas, Vilimantas. Gruntinio vandens lygio dinamikos tarpdrenyje tyrimai ir modeliavimas. 2013. handle:20.500.12259/115160 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  1. Vansytė, Monika. Drenažo sistemose naudojamų filtracinių medžiagų vienos krypties deformacijų įtaka kiaurymių dydžiui. 2020. handle:20.500.12259/105930 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Kinčius, Andrius. Valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros lėšų pasiskirstymas. 2019. handle:20.500.12259/93315 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Daščioras, Paulius. Drenažo apsauginių filtracinių medžiagų būklės tyrimai. 2017. handle:20.500.12259/112496 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Benkunskas, Kęstutis. Betranšėju būdu įrengiamų buitinių nuotekų sistemų paklojimo tikslumo tyrimai. 2014. handle:20.500.12259/115305 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Dirsė, Liudvikas. Ceolitų panaudojimo hidrotechninėse cementinėse sistemose tyrimas. 2011. handle:20.500.12259/114328 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Mažrimas, Antanas. Azoto junginių kiekybinis įvertinimas drenažo nuotėkyje Plungės raj., ŽŪB „Žlibinai“. 2009. handle:20.500.12259/114780 [Magistro darbas / Master thesis]

  Bachelor thesis

  1. Ptašinskas, Kasparas. Drenažo įrengto su skirtingomis apsauginėmis filtracinėmis medžiagomis eksploatacinių kaštų palyginimas. 2020. handle:20.500.12259/108357 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  2. Martinkutė, Ina. Reguliuojamo drenažo įrengimo savikainos analizė skirtingo reljefo sausinamose žemėse. 2020. handle:20.500.12259/107761 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]