CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameAbalikštienė, Edita
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  E-mailedita.abalikstiene@vdu.lt
  ORCID0000-0002-3295-4402
  Research InterestsNenašių žemių naudojimo Lietuvoje tyrimai / Researches of unproductive land use in Lithuania.
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual
  Žemėtvarkos ir geomatikos institutasAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  20082013Technologijos mokslų srities, aplinkos inžinerijos krypties daktaro laipsnis/ Doctoral degree in technology science: Technology Science, Environmental Engineering (04T)Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20022005Kraštotvarkos studijų programa (magistro mokslinis laipsnis)/ Master of Land ManagementLietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian University of Agriculture
  19982002Žemėtvarkos studijų programa (bakalauro mokslinis laipsnis)/ Bachelor in Land ManagementLietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian University of Agriculture

  Teaching List

  StartSubject CodeSubjectInstitution
  2018VŽŽGB019Žemėtvarkos projektavimas / Land Use PlanningŽemėtvarkos ir geomatikos institutas

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  1 [2020-09-12]0 [2020-09-12]

  Publications

  Articles

  1. Gudritienė, Daiva; Šalkauskienė, Vilma; Abalikštienė, Edita. Šakių rajono TOP50_LT duomenų rinkinio atnaujinimas // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2018, nr. 1(14). ISSN 2345-0002, handle:20.500.12259/92250 [S5]
  2. Abalikštienė, Edita; Gudritienė, Daiva; Šalkauskienė, Vilma. Žemės naudojimo pokyčiai kartografinėje medžiagoje // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2018, nr. 2 (15). ISSN 2345-0002, handle:20.500.12259/92474 [S5]
  3. Gudritienė, Daiva; Abalikštienė, Edita. Marijampolės savivaldybės žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo tendencijos // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2017, nr. 2(13). ISSN 2345-0002, handle:20.500.12259/91448 [S5]
  4. Perkumienė, Dalia; Abalikštienė, Edita; Merkienė, Rasa. The relationship between consultants and clients in a tourism sector // Modern Management Systems. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, Vol. 12, no. 2 (2017). ISSN 1896-9380, handle:20.500.12259/92021. Internet access: <https://nsz.edu.pl/resources/html/article/details?id=175293>, <https://nsz.edu.pl/resources/html/article/details?id=175293> [S4] [IndexCopernicus]
  5. Ipatova, Žydrūnė; Abalikštienė, Edita; Gudritienė, Daiva. Žemės sklypų kadastro duomenų tikrinimas ir klaidų analizė nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių skyriaus pavyzdžiu // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2017, nr. 2(13). ISSN 2345-0002, handle:20.500.12259/91436 [S5]
  6. Gudritienė, Daiva; Abalikštienė, Edita. Skaitmeninių kartografavimo metodų taikymas analizuojant pažeidimus saugomose teritorijose // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2016, nr. 3(10). ISSN 2345-0002, handle:20.500.12259/89601 [S5]
  7. Gudritienė, Daiva; Abalikštienė, Edita. Erdvinių georeferencinių duomenų patikimumo tyrimas // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2015, nr. 1(6). ISSN 2345-0002, handle:20.500.12259/88672 [S5]
  8. Abalikštienė, Edita; Gudritienė, Daiva. Satistinių duomenų naudojimas nustatant žemės naudojimo žemės ūkio veiklai intensyvumą // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2015, nr. 2(7). ISSN 2345-0002, handle:20.500.12259/89060 [S5]
  9. Abalikštienė, Edita; Aleknavičius, Pranas. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo tendencijos nenašių žemių savivaldybėse // Žemės ūkio mokslai. , 2013, t. 20, nr. 3. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/86447. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2739/1571>, <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2739/1571> [S4] [CAB Abstracts]
  10. Stravinskienė, Vaiva; Bajarūnaitė, Aušra; Abalikštienė, Edita; Balevičius, Giedrius. Ecological farming in Lithuania // Baltic surveying' 11: proceedings international scientific conference of agriculture universities of Baltic States, 11-13 May, 2011. Jelgava, 2011. ISSN 2243-5999, handle:20.500.12259/84063. Internet access: <http://llufb.llu.lv/conference/Baltic-surveying/BALTIC-SURVEYING-2011-138-145.pdf> [P1c] [AGRIS]
  11. Abalikštienė, Edita; Stravinskienė, Vaiva. Land use analysis in Southeastern Lithuania // Rural development 2011 : 5th international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, Vol. 5, b. 2 (2011). ISSN 1822-3230, WOS:000304698500066, handle:20.500.12259/83867 [P1a] [Academic Search Complete (EBSCO), Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  12. Abalikštienė, Edita. Analysis of free state land in Kaunas County // Rural development 2009 : 4th international scientific conference, 15-17 October, 2009, Akademija, Kaunas region, Lithuania : proceedings. Akademija : Lithuanian University of Agriculture, Vol. 4, b. 2 (2009). ISSN 1822-3230, WOS:000274845700016, handle:20.500.12259/81919 [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  13. Abalikštienė, Edita. Analysis of free state land in the Republic of Lithuania // Transactions of the Estonian university of life sciences. Tartu : Estonian university of life sciences., 2009, vol. 225. ISSN 1736-8375, handle:20.500.12259/82382 [S4] [CAB Abstracts]
  14. Abalikštienė, Edita; Sinkevičiūtė, Vilma. Telšių apskrities buvusių dvarų sodybų teritorijų tvarkymo analizė // Vadyba : mokslo tiriamieji darbai / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, Nr. 2(13) (2008). ISSN 1648-7974, handle:20.500.12259/83134 [S4] [CEEOL]