CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameMalonaitis, Arvydas
  Main AffiliationŠvietimo akademija
  E-mailarvydas.malonaitis@vdu.lt
  ORCID0000-0003-2804-8842
  Research Interests
  • Geležies amžiaus baltų visuomenės istorija / History of the Iron Age Baltic society
  • Įrankių ir ginklų tipologija ir ergonomika / Typology and ergonomics of tool and weapon
  • Senosios technologijos / Old technology
  Curriculum VitaeDownload
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Švietimo akademijaAktualu / Actual
  Mokytojų rengimo institutasAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  2018Docentas / Associate professorVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20082018Docentas / Associate professorLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  2000 (Eksternu / external)Daktaro laipsnis. Humanitariniai mokslai, Istorija (05H) /Doctoral degree. Humanitarian sciences. History (05H). Disertacija „Siauraašmeniai pentiniai kirviai Lietuvoje. Tipologija ir ergonomika“/ Dissertation „Narrow-bladed blunt-ended axes. Typology and ergonomics“Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas/ Lithuanian History Institute and Vytautas Magnus University
  1991Lektorius / LectorVilniaus valstybinis pedagoginis institutas / State Pedagogical Institute of Vilnius
  19771981Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija / Secondary school history and public science teacher qualificationVilniaus valstybinis pedagoginis institutas / State Pedagogical Institute of Vilnius

  Participation in Organizations, Honours, Awards, Prizes

  StartHonours, Awards and PrizesOrganization, Rewarding institution
  1989Narys / MemberLietuvos archeologijos draugija / Lithuanian Archaeological Society

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2016Lietuvių genties ginkluotė (V–XIII a.) / Armament of the Lithuanian tribe (V-XIII century)Magistro / MasterZemenskas, Marius

  Earlier Teaching List

  StartEndSubjectSubject CodeInstitution
  20142017Istorikas muziejuje / Historian in museumIM311Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20142017Technologijų istorija/ History of technologyTIST212Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20142017Laiko istorija / History of timeLIST212Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20092016Archeologijos pagrindai / Basics of archeologyAP211Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20092016Pasaulio istorija / History of worldPI211Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20072014Lietuvos lokaliosios istorijos šaltiniai ir bibliografija / Lithuanian local history sources and bibliographyLLIŠ215Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  20062010Kraštotyrinė praktika / Ethnographic practiceKP312Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  19912016Archeologinė praktika / Archaeological practiceAPR211Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences
  19912016Europos proistorė / European prehistoryEPR211Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences

  Teaching List

  StartSubject CodeSubjectInstitution
  2018TIST212Technologijų istorija / History of technology Švietimo akademija
  2018IM311Istorikas muziejuje / Historian in museumŠvietimo akademija

  Administrative and Other Activity

  StartEndPositionOther Institution
  20082014Katedros vedėjas / Head of departmentLietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Educational Sciences

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  6 [2020-09-12]0 [2020-09-12]

  Publications

  Articles

  1. Malonaitis, Arvydas. Hillforts in the eyes of residents: preliminary findings // Vēsture: avoti un cilvēki = History: sources and people. Daugavpils : Saule, 2019, T. 22. ISSN 1691-9297, handle:20.500.12259/101929. Internet access: <https://du.lv/wp-content/uploads/2019/01/Vesture_XXII_2019_DRUKA.pdf> [S4] [Humanities Source (EBSCO)]
  2. Malonaitis, Arvydas; Čivilytė, Agnė. Iš kaplių į kirvius, iš kirvių į kaplius – apie antrinį geležinių kaplių ir kirvių panaudojimą // Lietuvos archeologija. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, T. 45. ISSN 0207-8694, doi:10.33918/25386514-045006, handle:20.500.12259/102078 [S4] [Central and Eastern European Academic Source (EBSCO), ERIH PLUS]
  3. Malonaitis, Arvydas. Review of the size and weight of the axes used on the territory of Lithuania in the 1st–16th century // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2019, T. 21. ISSN 1407-6918, handle:20.500.12259/100490. Internet access: <https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/konferences/Sabiedriba%20un%20kultura_29.04.2019.pdf> [S5]
  4. Malonaitis, Arvydas. On some outer characteristics of axes of the 14th-16th century in the territory of Lithuania // Vēsture : avoti un cilvēki = History: sources and people. Daugavpils : Saule, 2018, T. 21. ISSN 1691-9297, handle:20.500.12259/98873. Internet access: <https://du.lv/wp-content/uploads/2018/01/Vesture_XXI_2018_internets.pdf> [S4] [Humanities Source (EBSCO)]
  5. Malonaitis, Arvydas. On the tradition of „damaging” iron axes in Lithuania (1st–16th century) // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums. XX / Liepājas universitāte; sastādītājs, atbildīgais redaktors Arturs Medveckis. Liepāja : LiePA, 2018, [T.] 20. ISSN 1407-6918, handle:20.500.12259/98941. Internet access: <https://www.liepu.lv/uploads/files/Krajums_Sabiedr%C4%ABba%20un%20kult%C5%ABra_2018_.pdf> [S5]
  6. Malonaitis, Arvydas. Piliakalniai gyventojų akimis // Lituanistica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, nr. 1. ISSN 0235-716X, doi:10.6001/lituanistica.v64i1.3695, handle:20.500.12259/98652. Internet access: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/3695/2493> [S4] [IBSS, Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), Historical Abstracts (EBSCO), MLA International Bibliography, CSA Social Services Abstracts]
  7. Malonaitis, Arvydas. X–XIII a. kirviai: kai kurios jų formos ypatybės // Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnologija Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2017, T. 63, nr. 1. ISSN 0235-716X, doi:10.6001/lituanistica.v63i1.3446, handle:20.500.12259/98942. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/3446/2245> [S4] [ABC-CLIO Historical abstracts, CSA Linguistics and Language Behavior, MLA International Bibliography]
  8. Malonaitis, Arvydas. Romėniška moneta iš Panemunės pilies // Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2016, t. 62, nr. 4. ISSN 0235-716X, doi:10.6001/lituanistica.v62i4.3428, handle:20.500.12259/100963. Internet access: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/3428/2233> [S4] [CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Historical Abstracts (EBSCO), MLA International Bibliography]
  9. Malonaitis, Arvydas. Rumbonių kirvis // Istorija : mokslo darbai. , [T.] 99, nr.3 (2015). ISSN 1392-0456, doi:10.15823/istorija.2015.15, handle:20.500.12259/99321. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99321/1/ISSN2029-7181_2015_V_97.N_1.PG_5-25.pdf> [S4] [ABC-CLIO Historical abstracts, Academic Search Complete (EBSCO), CEEOL, Sociological Abstracts, MLA International Bibliography, IndexCopernicus]
  10. Malonaitis, Arvydas. XIV–XVI a. kirviai: kai kurie pavidalo bruožai // Istorija : mokslo darbai. , [T.] 95, nr. 3 (2014). ISSN 1392-0456, doi:10.15823/istorija.2014.01, handle:20.500.12259/100929. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/100929/1/ISSN2029-7181_2014_V_95.N_3.PG_5-23.pdf>, <http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2014.01> [S4] [ABC-CLIO Historical abstracts, Academic Search Complete (EBSCO), CEEOL, Sociological Abstracts, MLA International Bibliography, IndexCopernicus]
  11. Malonaitis, Arvydas; Vaškevičiūtė, Ilona; Vitkūnas, Manvydas; Jakelaitis, Marius. Panemunės pilis ir jos aplinka // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2012. ISBN 9789955991380, ISSN 1392-5512, handle:20.500.12259/96825. Internet access: <http://atl.lt/2011/186-199.pdf> [S5]
  12. Malonaitis, Arvydas. Geležinių kirvių „gadinimo“ apraiškos Lietuvos archeologijos medžiagoje // Florilegium Lithuanum : in honorem eximii professoris atque academici Lithuani domini Eugenii Jovaiša anniversarii sexagesimi causa dicatum : [mokslo straipsnių rinkinys]. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955205180, handle:20.500.12259/95825 [S5]
  13. Malonaitis, Arvydas. Geležiniai pleišto pavidalo kirviai Lietuvoje // Lietuvos archeologija. , T. 27 (2005). ISSN 0207-8694, handle:20.500.12259/94484 [S5]
  14. Kazakevičius, Vytautas; Malonaitis, Arvydas. Vertikaliai įsmeigti ginklai Lietuvos geležies amžiaus paminkluose // Istorija : Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004, [T.] 59-60. ISSN 1392-0456, handle:20.500.12259/104991. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/104991/1/ISSN2029-7181_2004_V_59-60.PG_3-12.pdf> [S4] [Historical abstracts (ABC-Clio)]
  15. Malonaitis, Arvydas. Ankstyvoji visuomenė // Gimtoji istorija 7 klasei. Vilnius : Elektroninės leidybos namai : Versus Aureus, 2003. ISBN 9955961392, handle:20.500.12259/93910 [S5]
  16. Jovaiša, Eugenijus; Malonaitis, Arvydas. Baltai ir antika // Lietuva iki Mindaugo : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. ISBN 9986571898, handle:20.500.12259/93772 [S5]
  17. Jovaiša, Eugenijus; Malonaitis, Arvydas. Baltai ir Antika // Lietuva iki Mindaugo [Elektroninis išteklius] : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2003. ISBN 9986921651, handle:20.500.12259/93829 [S5]
  18. Malonaitis, Arvydas. Baltai ir didysis tautų kraustymasis // Lietuva iki Mindaugo : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. ISBN 9986571898, handle:20.500.12259/93768 [S5]
  19. Malonaitis, Arvydas. Baltai ir pasaulis ankstyvaisiais viduramžiais // Lietuva iki Mindaugo [Elektroninis išteklius] : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2003. ISBN 9986921651, handle:20.500.12259/93872 [S5]
  20. Malonaitis, Arvydas. Baltijos Jūra, Lietuvos reljefas, upės ir ežerai // Gimtoji istorija 7 klasei. Vilnius : Elektroninės leidybos namai : Versus Aureus, 2003. ISBN 9955961392, handle:20.500.12259/93911 [S5]
  21. Jovaiša, Eugenijus; Malonaitis, Arvydas. Baltų gentys ir jų gyvenama teritorija // Gimtoji istorija 7 klasei. Vilnius : Elektroninės leidybos namai : Versus Aureus, 2003. ISBN 9955961392, handle:20.500.12259/93909 [S5]
  22. Jovaiša, Eugenijus; Malonaitis, Arvydas. Baltų ir romėnų prekybos ryšiai // Gimtoji istorija 7 klasei. Vilnius : Elektroninės leidybos namai : Versus Aureus, 2003. ISBN 9955961392, handle:20.500.12259/93856 [S5]
  23. Malonaitis, Arvydas. Baltų verslai, juodoji ir spalvotoji metalurgija // Lietuva iki Mindaugo : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. ISBN 9986571898, handle:20.500.12259/93767 [S5]
  24. Malonaitis, Arvydas. Baltų visuomenė archeologijos duomenimis // Lietuva iki Mindaugo [Elektroninis išteklius] : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2003. ISBN 9986921651, handle:20.500.12259/93850 [S5]
  25. Malonaitis, Arvydas. Ledynų Lietuva // Gimtoji istorija 7 klasei. Vilnius : Elektroninės leidybos namai : Versus Aureus, 2003. ISBN 9955961392, handle:20.500.12259/93841 [S5]
  26. Malonaitis, Arvydas. Ledynų Lietuva, Baltijos jūra, upės ir ežerai // Lietuva iki Mindaugo : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. ISBN 9986571898, handle:20.500.12259/93769 [S5]
  27. Malonaitis, Arvydas. Lietuva ledynuose // Lietuva iki Mindaugo [Elektroninis išteklius] : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2003. ISBN 9986921651, handle:20.500.12259/93822 [S5]
  28. Malonaitis, Arvydas. Lietuvos gyvūnija ir augalija // Lietuva iki Mindaugo [Elektroninis išteklius] : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2003. ISBN 9986921651, handle:20.500.12259/93851 [S5]
  29. Malonaitis, Arvydas. Lietuvos klimatas, gyvūnija ir augalija // Gimtoji istorija 7 klasei. Vilnius : Elektroninės leidybos namai : Versus Aureus, 2003. ISBN 9955961392, handle:20.500.12259/93858 [S5]
  30. Malonaitis, Arvydas. Lietuvos kraštovaizdis // Lietuva iki Mindaugo [Elektroninis išteklius] : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2003. ISBN 9986921651, handle:20.500.12259/93860 [S5]
  31. Malonaitis, Arvydas. Lietuvos reljefas ir Baltijos jūra // Lietuva iki Mindaugo [Elektroninis išteklius] : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2003. ISBN 9986921651, handle:20.500.12259/93852 [S5]
  32. Malonaitis, Arvydas. Lietuvos reljefas, klimatas, gyvūnija ir augalija // Lietuva iki Mindaugo : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. ISBN 9986571898, handle:20.500.12259/93759 [S5]
  33. Malonaitis, Arvydas. Lietuvos reljefas, upių ir ežerų tinklas // Lietuva iki Mindaugo [Elektroninis išteklius] : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2003. ISBN 9986921651, handle:20.500.12259/93802 [S5]
  34. Malonaitis, Arvydas. Matriarchatas ar patriarchatas // Lietuva iki Mindaugo [Elektroninis išteklius] : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2003. ISBN 9986921651, handle:20.500.12259/93873 [S5]
  35. Jovaiša, Eugenijus; Malonaitis, Arvydas; Butrimas, Adomas. Seniausios rašytinės žinios apie Rytų Pabaltijį // Gimtoji istorija 7 klasei. Vilnius : Elektroninės leidybos namai : Versus Aureus, 2003. ISBN 9955961392, handle:20.500.12259/93857 [S5]
  36. Malonaitis, Arvydas. Senieji baltų kirviai ir jų ergonomika // Lietuva iki Mindaugo : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. ISBN 9986571898, handle:20.500.12259/93758 [S5]
  37. Malonaitis, Arvydas. Senosios Europos socialinė struktūra ir ankstyvoji Rytų Pabaltijo visuomenė // Lietuva iki Mindaugo : [straipsnių rinkinys]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. ISBN 9986571898, handle:20.500.12259/93750 [S5]
  38. Malonaitis, Arvydas. Įmoviniai kirviai Lietuvoje: bendroji apžvalga // Istorija : Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginis univ.., 2003, [t.] 57. ISSN 1392-0456, handle:20.500.12259/105080. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/105080/1/ISSN2029-7181_2003_V_57.PG_3-9.pdf> [S5]
  39. Malonaitis, Arvydas. Įmoviniai kirviai Lietuvoje: klasifikacija // Istorija : Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginis univ.., 2003, [t.] 58, 77. ISSN 1392-0456, handle:20.500.12259/105050. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/105050/1/ISSN2029-7181_2003_V_58.PG_3-15.pdf> [S5]
  40. Malonaitis, Arvydas. Ankstyvoji visuomenė // Gimtoji istorija [Elektroninis išteklius] : Lietuvos istorijos vadovėlis : nuo 7 iki 12 klasės. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2002. ISBN 9986921678, handle:20.500.12259/93869 [S5]
  41. Malonaitis, Arvydas. Baltijos jūros formavimas // Gimtoji istorija [Elektroninis išteklius] : Lietuvos istorijos vadovėlis : nuo 7 iki 12 klasės. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2002. ISBN 9986921678, handle:20.500.12259/93848 [S5]
  42. Malonaitis, Arvydas. Kulionių piliakalnio papėdės gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais : straipsnių rinkinys. Vilnius : Diemedis, 2002. ISBN 9986231043, handle:20.500.12259/93641 [S5]
  43. Malonaitis, Arvydas. Ledynų Lietuva // Gimtoji istorija [Elektroninis išteklius] : Lietuvos istorijos vadovėlis : nuo 7 iki 12 klasės. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2002. ISBN 9986921678, handle:20.500.12259/93871 [S5]
  44. Malonaitis, Arvydas. Lietuvos klimatas, gyvūnija ir augalija // Gimtoji istorija [Elektroninis išteklius] : Lietuvos istorijos vadovėlis : nuo 7 iki 12 klasės. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2002. ISBN 9986921678, handle:20.500.12259/93847 [S5]
  45. Malonaitis, Arvydas. Lietuvos reljefas, upės ir ežerai // Gimtoji istorija [Elektroninis išteklius] : Lietuvos istorijos vadovėlis : nuo 7 iki 12 klasės. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2002. ISBN 9986921678, handle:20.500.12259/93870 [S5]
  46. Malonaitis, Arvydas. Schmaläxte mit Nacken in Litauen // Archaeologia Baltica. Vilnius : Alma littera., 2002, [t.] 5. ISSN 1392-5520, handle:20.500.12259/93632 [S5]

  Books

  1. Malonaitis, Arvydas. Archeologijos pagrindai : paskaitų konspektas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. ISBN 9789955209478, handle:20.500.12259/97529 [K2c]
  2. Malonaitis, Arvydas. Geležiniai siauraašmeniai kirviai Lietuvoje : monografija. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955203599, handle:20.500.12259/95415 [K1a]
  3. Jovaiša, Eugenijus; Andriulytė, Algė; Butrimas, Adomas; Butvilaitė Petrauskienė, Rasa; Grickevičius, Artūras; Iršėnas, Mantas; Jablonskienė, Lolita; Janonienė, Rūta; Janonytė, Rasa; Kiaupa, Zigmantas; Kiaupienė, Jūratė; Klajumienė, Dalia; Klimka, Libertas; Kniūraitė, Vida; Kulakauskas, Antanas; Kulikauskas, Gediminas; Kulikauskienė, Lina; Kuolys, Darius; Malonaitis, Arvydas; Mardosa, Jonas; Michelbertas, Mykolas; Ozolas, Romualdas; Pleikienė, Ieva; Račiūnaitė, Tojana; Ramonienė, Dalia; Rimša, Edmundas; Šimėnas, Valdemaras; Valikonytė, Irena; Vaškevičiūtė, Ilona; Jankauskas, Vidmantas. Įdomioji Lietuvos istorija [Vaizdo įrašas] = Attractive history of Lithuania. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2007. ISBN 9955606053, handle:20.500.12259/95409. Internet access: <http://mkp.emokykla.lt/idomioji/> [K2c]
  4. Jovaiša, Eugenijus; Butrimas, Adomas; Klimka, Libertas; Malonaitis, Arvydas; Mickevičius, Arturas. Gimtoji istorija 7 klasei. Vilnius : Elektroninės leidybos namai :, 2003. ISBN 9955961392, handle:20.500.12259/93849 [K2a]
  5. Malonaitis, Arvydas; Jovaiša, Eugenijus; Klimka, Libertas; Šetkus, Benediktas; Skirius, Juozas; Anušauskas, Arvydas; Šerpytytė, Rita; Vaškevičiūtė, Ilona. Gimtoji istorija [Elektroninis išteklius] : Lietuvos istorijos vadovėlis : nuo 7 iki 12 klasės. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2003. ISBN 9986921694, handle:20.500.12259/93907 [K2a]
  6. Asadauskienė, Nelija Nijolė; Janužytė, Audronė; Kniūraitė, Vida; Mačiukas, Žydrūnas; Matutienė, Violeta; Petrauskis, Kęstutis; Ragauskas, Aivas; Skirius, Juozas; Tomkus, Petras; Visockis, Albinas; Butvilaitė, Petrauskienė Rasa; Spurgevičius, Povilas Kazimieras; Valiulis, Skirmantas; Malonaitis, Arvydas; Klimka, Libertas; Jurgaitis, Robertas; Karvelis, Deimantas; Sperskienė, Rasa; Pukienė, Vida; Kriščiūnas, Edvardas; Mickevičius, Arturas. Istorijos žodynas. Vilnius : Vaga, 2003. ISBN 5415016821, handle:20.500.12259/93865 [K3a]
  7. Malonaitis, Arvydas; Jovaiša, Eugenijus; Klimka, Libertas; Šetkus, Benediktas; Skirius, Juozas; Anušauskas, Arvydas; Šerpytytė, Rita; Vaškevičiūtė, Ilona. Gimtoji istorija [Elektroninis išteklius] : Lietuvos istorijos vadovėlis : nuo 7 iki 12 klasės. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2002. ISBN 9986921678, handle:20.500.12259/93667 [K2a]