CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameCidzikaitė, Dalia
  Main AffiliationŠvietimo akademija
  E-maildalia.cidzikaite@vdu.lt
  ORCID0000-0001-9262-6120
  Research Interests
  • Diasporos studijos / Diaspora studies
  • Lietuvių išeivijos literatūra / Lithuanian émigré literaturee as a second language
  • Lietuvių kalba kaip užsienio kalba / Lithuanian language as a second language
  Curriculum VitaeDownload
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Švietimo akademijaAktualu / Actual
  Edukologijos tyrimų institutasIstorija / History

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  20052006Lektorė / LectorKolumbijos kolegija Čikagoje (JAV) / Columbia College, Chicago
  19992005Daktaro laipsnis. Humanitariniai mokslai. Slavų ir baltų kalbos ir literatūros / Ph.D. in Humanities. Slavic and Baltic languages and literaturesIlinojaus universitetas Čikagoje (JAV) / University of Illinois at Chicago. Disertacija „Kitas lietuvių prozoje“ / Dissertation „Facing the other in Lithuanian prose“
  19961998Magistro laipsnis. Literatūros teorija / MA in literary theoryVilniaus pedagoginis universitetas / Vilnius Pedagogical University
  19921996Bakalauro laipsnis. Lietuvių kalba ir literatūra / BA in Lithuanian language and literatureVilniaus pedagoginis universitetas / Vilnius Pedagogical University

  Participation in Organizations, Honours, Awards, Prizes

  StartEndHonours, Awards and PrizesOrganization, Rewarding institution
  20182018Lietuvos Respublikos ordinas “Už nuopelnus Lietuvai” / Order for merits to LithuaniaLietuvos Respublikos prezidentė / President of the Republic of Lithuania
  2018Valdybos narė / Board memberEuropos lyginamosios liteartūros draugija / European Society of Comparative Literature
  2015Zenono Rekašiaus vardinės stipendijos atstovė Lietuvoje / Representative of the Zenonas Rekašius stipend in LithuaniaLietuvių fondas (JAV) / Lithuanian Foundation (US)
  20152015“Patriotų premija” / Patriots’ awardLietuvos leidėjų asociacija ir LR Krašto apsaugos ministerija / Lithuanian Publishers’ Association and the Ministry of National Defence
  2014JAV Lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje / Representative of Lithuanian-American community, Inc. in LithuaniaJAV Lietuvių bendruomenė / Lithuanian-American community, Inc.
  2014Kolegijos narė / Board memberLietuvos lyginamosios literatūros asociacija / Lithuanian Comparative Literature Association
  2013Valdybos narė / Board memberVisuomeninė organizacija LGUVO „Sugrįžus“
  20122012„Lietuvos diplomatijos tūkstantmečio žvaigždė“ / The Lithuanian diplomacy starLR Užsienio reikalų ministerija / Foreign Ministry of the Republic of Lithuania
  2000Archyvų komiteto narė / Archive committee memberJAV Lietuvių bendruomenė / Lithuanian-American community, Inc.

  Earlier Teaching List

  StartEndSubjectInstitution
  20162018Lietuvių kalba / Lithuanian languageIndijanos universitetas Blūmingtone (JAV) / Indiana University Bloomington
  20132015Lietuvių kalba / Lithuanian languagePitsburgo universitetas (JAV) / University of Pittsburgh
  20052006Lietuvių kalba / Lithuanian languageIndijanos universitetas Blūmingtone (JAV) / Indiana University Bloomington
  20042004Lietuvių kalba / Lithuanian languageVašingtono universitetas Sietle (JAV) / University of Washington, Seattle
  20022002Lietuvių kalba / Lithuanian languageIlinojaus universitetas Urbanoje-Šampeine / University of Illinois at Urbana-Champaign
  20012001Lietuvių kalba / Lithuanian languageAjovos universitetas (JAV) / University of Iowa, Iowa City

  Administrative and Other Activity

  StartEndPositionOther Institution
  19961999AdministratorėParamos vaikams centras

  Invited Lectures and Presentations

  DateTitleLocation, InstitutionActivity Type
  2019-02-22Kokios literatūrinės premijos reikia Lietuvai?Vilniaus knygų mugė / Vilnius book fairDiskusijos vedėja / Moderator
  2018-11-28 - 2018-11-29Magdalena Raškevičiūtė Eggleston: vyro šešėlyje ir Kanados literatūros paraštėseVilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of ArtsPranešėja / Presenter
  2018-09-28Kanados rašytoja Magdalena Raškevičiūtė EgglestonVytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas / Vytautas Magnus UniversityPranešėja / Presenter
  2018-09-22Lithuanian diaspora heritage in Lithuania and abroadUniversity of Toronto (Canada)Pranešėja / Presenter
  2018-02-23Pabėgėlių temos ir migracijos krizės atspindžiai literatūroje, fotografijoje, teatreVilniaus knygų mugė / Vilnius book fairDiskusijos dalyvė / Participant
  2017-09-16PLB Lituanistikos katedra UIC: kitoks lituanistikos centras ir vakarietiško gyvenimo mokykla Šiaurės AmerikojeVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus UniversityPranešėja / Presenter
  2017-07-25Fantastic Lithuanian-Americans and where to find themIndiana University BloomingtonPranešėja / Presenter
  2017-02-09Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944-1952Tauragės tremtinių ir politinių kalinių kančių namų muziejus / Museum of Exiles and Political Prisoners in TauragėPranešėja / Presenter

  Editorship

  StartEndTitleActivity Type, Position
  2010Žurnalas „Lituanus“ (JAV) / Quarterly journal „Lituanus“Tarybos narė / Board member
  20072013JAV lietuvių laikraštis „Draugas“ / Lithuanian-American newspaper „Draugas“Vyr. redaktorė / Editor-in-chief
  2014Acta litteraria comparativaRedaktorė / Editor

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]4 [2021-06-06]

  Participation in Projects

  StartEndTitle of ProjectActivity Type / Position
  20172019Migracija mene ir moksleTyrėja / Researcher

  Publications

  Articles

  1. Cidzikaitė, Dalia. Imagologijos metodas praktikoje : [recenzija] // Colloquia. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidybos centras, 2019, nr. 43. ISSN 1822-3737, handle:20.500.12259/102724. Internet access: <http://www.llti.lt/failai/Cidzikaite%20190-198.pdf> [Recenzija / Review article] [MLA International Bibliography, Scopus]
  2. Cidzikaitė, Dalia. Magdalena Raškevičiūtė-Eggleston – Kanados literatūros kanono paraštėse // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Lithuanian migration and diaspora studies. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, nr. 1 (27). ISSN 1822-5152, doi:10.7220/2351-6561.27.5, handle:20.500.12259/99585. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/99585/1/ISSN2351-6461_2019_N_1_27.PG_103-112.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), SocINDEX with Full Text (EBSCO)]
  3. Cidzikaitė, Dalia. (Ne)Kasdieniški liudijimai apie bendraamžius ir save // Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, T. 69. ISSN 1392-0588, doi:10.7220/2335-8769.69.6, handle:20.500.12259/36797. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/36797/1/ISSN2335-8769_2018_N_69.PG_117-127.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CEEOL, Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)]
  4. Cidzikaitė, Dalia. Savo žodžiu sutraukiantis minias: jubiliejinis Tomo Venclovos vakaras Nacionalinėje bibliotekoje // Tarp knygų. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2017, Nr. 10. ISSN 0868-8826, handle:20.500.12259/101549. Internet access: <https://drive.google.com/drive/folders/1VnY39BmUFBo7jRo4HOBoZtXHB9F_8nFz?usp=sharing> [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Cidzikaitė, Dalia. Sakytinė istorija diasporos ir migracijos tyrimuose // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Lithuanian migration and diaspora studies. Kaunas, Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas, Versus Aureus, 2016, nr. 1 (21). ISSN 1822-5152, handle:20.500.12259/32332. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32332/1/ISSN2351-6461_2016_N_1_21.PG_7-14.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [SocINDEX (EBSCO)]
  6. Prince, Gerald; Cidzikaitė, Dalia; Vaitiekūnas, Dainius. Apie šiuolaikinę naratologiją // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Literatūrologija. , T. 16, nr. 2 (2014). ISSN 1392-8600, doi:10.15823/zz.2014.037, handle:20.500.12259/61784. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61784/3/ISSN1822-7805_2014_T_16_N_2.PG_106-130.pdf>, <http://dx.doi.org/10.15823/zz.2014.037> [Mokslo straipsnis / Research article] [MLA International Bibliography, Humanities International Index, CEEOL, The Philosopher’s Index]
  7. Cidzikaitė, Dalia. Žiupsnis teorijos ir gausa praktiškų patarimų // Nuo vardo iki imuniteto / Justinas Pikūnas. Vilnius : Ateities leidybos centras, 2014. ISBN 9786099505862, handle:20.500.12259/97881 [Straipsnis žurnale / Journal article]

  Books

  1. Cidzikaitė, Dalia. Elementorius: legendinis dramos būrelis ant Tauro kalno. Vilnius : Aukso žuvys, 2015. ISBN 9786098120158, handle:20.500.12259/101547 [Knyga / Book]
  2. Cidzikaitė, Dalia; Repečkienė, Rita; Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Nijolė. Acta litteraria comparativa. Laiškas literatūroje ir kultūroje : mokslo darbai. [T.] 7 (2014–2015). Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. ISSN 1822-5608, handle:20.500.12259/97741. Internet access: <http://alc.leu.lt/index.php/alc/issue/view/1> [Knyga / Book] [MLA International Bibliography]
  3. Cidzikaitė, Dalia; Repečkienė, Rita. Laiškas literatūroje ir kultūroje [elektroninis išteklius] = The letter in literature and culture : programa ir konferencijos pranešimų tezės, 2014 m. rugsėjo 26-27, Vilnius, [Lietuva]. [Vilnius] : Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, 2014. ISBN 9786099567907, handle:20.500.12259/94190. Internet access: <https://leu.lt/download/19383/konferencijos%20laiskas%20pranesimu%20tezes%202014.pdf> [Knyga / Book]
  4. Petrauskaitė VanderStoep, Laima; Stakytė Anysienė, Dalia; Cidzikaitė, Dalia. Manėm, kad greit grįšim [elektroninis išteklius] : 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940-1944 m. Vilnius : Aukso žuvys, 2014. ISBN 9786098120035, handle:20.500.12259/101548. Internet access: <https://issuu.com/sigitap/docs/manem__kad_greit_grisim> [Knyga / Book]

  Translations

  1. Cidzikaitė, Dalia. Expressing Lithuanian identity in diaspora’s academic press: Lithuanian quarterly journal Lituanus / J. Budriūnienė; translated by D. Cidzikaitė // Lituanus : Lithuanian quarterly journal of arts and sciences. Chicago : Lituanus foundation, 2019, Vol. 65, no. 4. ISSN 0024-5089, handle:20.500.12259/102395 [Kita / Other] [Historical Abstracts (EBSCO), MLA International Bibliography, Political Science Complete (EBSCO)]
  2. Cidzikaitė, Dalia. The Lithuanian Writers' Association in America as a memory institution of Lithuanian diaspora / Ž. Kolevinskienė; translated by D. Cidzikaitė // Lituanus : Lithuanian quarterly journal of arts and sciences. Chicago : Lituanus foundation, 2019, Vol. 65, no. 4. ISSN 0024-5089, handle:20.500.12259/102379 [Kita / Other] [Historical Abstracts (EBSCO), MLA International Bibliography, Political Science Complete (EBSCO)]
  3. Cidzikaitė, Dalia. Mstislavas Dobužinskis's heraldic and vexillological legacy // Mstislavo Dobužinskio heraldika: ne tik mokslas, bet ir menas / sudarytojos Milda Kvizikevičiūtė, Diana Norkūnienė, Jurgita Kristina Pačkauskienė, Viktorija Vaitkevičiūtė. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018. ISBN 9786094051715, handle:20.500.12259/100007 [Kita / Other]
  4. Cidzikaitė, Dalia. Klasė ir kasdienybė: Makedonijos darbininkų atvejis // Lietuvos etnologija : socialinės antropologijos ir etnologijos studijos = Lithuanian ethnology: studies in social antropology and ethnology. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2017, [T.] 17(26). ISSN 1392-4028, handle:20.500.12259/100019 [Kita / Other] [Humanities International Index (EBSCO), MLA International Bibliography, SocINDEX with Full Text (EBSCO), ERIH PLUS]
  5. Cidzikaitė, Dalia; Vaitiekūnas, Dainius. Pasakojimas tarp transtekstualumo ir intermedialumo // Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Literatūrologija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017, T. 19, Nr. 2. ISSN 1392-8600, doi:10.15823/zz.2017.13, handle:20.500.12259/61350. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61350/1/ISSN1822-7805_2017_T_19_N_2.PG_100-115.pdf>, <http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.13> [Kita / Other] [Humanities International Complete (EBSCO), IndexCopernicus, Humanities Source (EBSCO), MLA International Bibliography, CEEOL]
  6. Cidzikaitė, Dalia. Įvokelinti gyvenimai: sveikatos priežiūros praktika Lietuvoje // Lietuvos etnologija : socialinės antropologijos ir etnologijos studijos = Lithuanian ethnology: studies in social antropology and ethnology. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2017, [T.] 17(26). ISSN 1392-4028, handle:20.500.12259/100020 [Kita / Other] [Humanities International Index (EBSCO), MLA International Bibliography, SocINDEX with Full Text (EBSCO), ERIH PLUS]
  7. Cidzikaitė, Dalia. „Norėčiau patirt staigmeną... ką nors nesuplanuoto.“ Ukrainos jaunimo vilties vizijos // Lietuvos etnologija : socialinės antropologijos ir etnologijos studijos = Lithuanian ethnology: studies in social antropology and ethnology. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2017, [T.] 17(26). ISSN 1392-4028, handle:20.500.12259/100025. Internet access: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=128336901&site=ehost-live> [Kita / Other] [Humanities International Index (EBSCO), MLA International Bibliography, SocINDEX with Full Text (EBSCO), ERIH PLUS]