CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NamePetrauskas, Edmundas
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  E-mailedmundas.petrauskas@vdu.lt
  ORCID0000-0001-5441-1313
  Scopus Author ID36005242500
  Research InterestsMiškotvarka, miško našumas, miškininkavimo scenarijai, medienos mokslas, dendrometrija/ Forest management, Forest Yield and Growth, Forestry scenarios, Wood science, Dendrometry
  StatusDarbuotojas / Employee

  Other Links

  Affiliations

  StartAffiliationRoleStatus
  2018Miškotvarkos ir medienotyros institutasProfesorius/ ProfessorIstorija / History
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Miškų ir ekologijos fakultetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  2018Profesorius / ProfessorVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  19972018Docentas / Assoc. ProfessorAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  1993Daktaro laipsnis, Agrariniai mokslai / Doctor of Agricultural SciencesLietuvos mokslo taryba / Research Council of Lithuania
  19851990Žemės ūkio mokslų kandidatas / Candidate of Agricultural SciencesLietuvos žemės ūkio akademija / Lithuanian Academy of Agriculture Gomelio miškų tyrimo institutas (Baltarusija)/ Gomel Forest Research Insitute (Belarus). Tema. Įvairaus tankumo mišrių pušies-eglės medynų našumo modeliavimas / Modelling of the yield of mixed pine-spruce stands of different density.
  19781983Miškų ūkio inžinierius (Priskiriama Magistro laipsniui) / Forestry Engineer (Corresponds to Master‘s degree)Lietuvos žemės ūkio akademija / Lithuanian Academy of Agriculture

  Participation in Organizations, Honours, Awards, Prizes

  StartEndHonours, Awards and PrizesOrganization, Rewarding institution
  20112016Jungtinės miškotyros doktorantūros studijų programos komiteto narys / Member of joint Committee of doctoral studiesAleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) / Aleksandras Stulginskis University, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (LAMMC)
  1997Narys / MemberAplinkos ministerija. Miškų tarnybos Miškotvarkos mokslinė – techninė taryba / Ministry of Environment Forest Service , Research and Technology Council
  1997Narys / MemberŪkio ministerija. Lietuvos standartizacijos departamentas technikos komitetas TK 17 mediena / Ministry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania, Lithuanian Department of Standardization. Technical Committee 17 (Wood)
  2004Pirmininkas / PresidentLietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija / Lithuanian Association of Impartial Timber Scalers

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2017Kelminio eglės puvinio paplitimas ir žala Lietuvos eglynuose / Incidence and economic losses caused by root and but rot in spruce stands of LithuaniaDaktaro / DoctoralGintaras Visalga
  2018Apvaliosios medienos matavimo fotogrametriniu metodu tikslumas. „Timbeter“ interaktyviosios sistemos atvejis / Accuracy of photometric method for measuring of roundwood. „Timbeter“ interactive system case.Magistro / MasterKarol Balsevič
  2017Šakninės pinties (Heterobasidion annosum (fr.) bref.) sąlygoto kelminio puvinio išplitimas paprastosios eglės stiebe / Spread of butt rot in stem of Norway Spruce caused by fungi Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.Magistro / MasterMartynas Narmontas
  2015Trumpos apyvartos gluosnių plantacijų našumo tyrimai / Yield of short rotation willow ( Salix viminalis L. ) plantationsMagistro / MasterDomas Glumbakas
  2015Apvaliosios medienos kokybės nustatymo grupiniu metodu ypatumai / Quality assessment features of roundwood, scaled by stacking methodMagistro / MasterLinas Pališkis
  2013Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) puvinio paplitimo modeliavimas / The modeling of rot spread in Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.)Magistro / MasterKšištof Godvod
  2010Medienos ruošos nuostolių įvertinimas žiemos metu. Assessment of timber losses during the winter harvesting and logging .Magistro / MasterDomas Dijokas
  2010Smulkintosios medienos tūrio ir masės tyrimas / Investigation of chopped wood volume and gravityMagistro / MasterVytautas Mozūras
  2010Medienos rietuvių glaudumo koeficiento įvertinimas fotometriniu metodu / Evaluation of wood stacking coefficient by photometric methodMagistro / MasterNerijus Bužas
  2010Žmogiškųjų veiksnių poveikis apvaliosios medienos grupinio matavimo rezultatams / The impact of human factors for round wood group measurement resultsMagistro / MasterSaulius Žukauskas
  2009Apvaliosios ir smulkintosios medienos tūrio nustatymas svėrimo būdu / Determination of the volume of round and chopped wood by weighingMagistro / MasterKastytis Ažukas
  2009Medienos ruošos nuostolių įvertinimas / Assessment of wood losses during forest harvesting and loggingMagistro / MasterRokas Lastauskas
  2008Medžių tūrio įvertinimo normatyvų tikslumo tyrimas / Investigation of accuracy of tree wood volume tablesMagistro / MasterTadas Baltrušaitis
  2008Apvaliosios medienos transportavimo norminimo pasekmių analizė / Outcomes analysis of Round Wood Transportation StandardizationMagistro / MasterDovilė Blaževičiūtė
  2007Beržų, drebulių, juodalksnių žievės storio dėsningumų tyrimai / Investigation on bark thickness peculiarities of birch, aspen, black alder treesMagistro / MasterGiedrius Bosas
  2007Eglių ir pušų stiebų žievės storio tyrimas / Investigationof Bark Thickness of Spruce and Pine StemsMagistro / MasterValdas Kaubrė
  2005Ugdomųjų kirtimų amžiaus pušų ir eglių žievės storio tyrimai/ Analysis of pine and spruce trees bark thickness at thinning ageMagistro / MasterDarius Gustas
  2005Metinių rievių deformacijos tyrimai medžiams senstant/ Investigation on deformation of annual rings during obsolescence of treeMagistro / MasterHenrikas Mostauskis
  2004Apvaliosios medienos ir nenukirsto miško matavimo priemonių tikslumo ir efektyvumo analizė/ The analysis of accuracy and effectiveness of devices used for measurement round wood and standing treesMagistro / MasterDarius Sakalauskas

  Earlier Teaching List

  StartEndSubjectSubject CodeInstitution
  19902018Mokslinės ir techninės kūrybos pagrindai / Principals of Research and Technical CreativityMEMMB002, MEMMB057Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University

  Teaching List

  StartSubject CodeSubjectInstitution
  2000MEMMB007, MEMMB006Miško prekių mokslas / Forest Product‘s ScienceMiškų ir ekologijos fakultetas
  2011MEMMD001Miškotyros metodologija / Forest Research Methodology Miškų ir ekologijos fakultetas

  Administrative and Other Activity

  StartEndPositionOther InstitutionInstitutionNote
  2007Direktorius / DirectorMiškotvarkos ir medienotyros institutasMiškų ir ekologijos fakultetas
  2019Miškininkystės studijų programos komiteto narys / Member of committee of study programme Wood ForestryMiškų ir ekologijos fakultetas
  20082011Universiteto Senato narys / Member of University SenateAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20022007Miškų ir ekologijos fakulteto prodekanas / Vice-Dean of Faculty of Forest Science and EcologyAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20142018Medienos mokslas ir prekyba studijų programos komiteto narys / Member of committee of study programme Wood science and commerceAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20072018Miškininkystės studijų programos komiteto narys / Member of committee of study programme Wood ForestryAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20022018Metodinės komisijos narys / Member of Methodical commissionAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University

  Invited Lectures and Presentations

  DateTitleLocation, InstitutionActivity Type
  2017 06Influence of noise on decay pre-dictions in standing treesEuro-Amerikos konsorciumas, skatinantis matematikos taikymą technikos ir gamtos mokslų srityse. Albena, Bulgarija / Euro-American Consortium for Promoting the Application of Mathematics In Technical and Natural Sciences .Albena, BulgariaPranešėjas / Speaker
  2014 09Lietuvos miškų scenarijų simuliatorius, veikiantis sklypinės ir nacionalinės miškotvarkų pagrindu / Lithuanian large-scale forestry scenario simulator - Kupolis based on Stand-wise and NFI dataNacionalinis geografijos ir miškų institutas IGN, Prancūzija / Institut National De L“Information Geographique Et Forestiere IGN, FrancePranešėjas / Speaker
  2010 10Lietuvos miško ūkis / Lithuanian ForestryLinėjaus universitetas Švedija /Linnaeus University, SwedenPranešėjas / Speaker
  2010 06Lietuvos Nacionalinė miškų inventorizacija ir apvaliosios medienos matavimas. Pasaulio banko finansuojami kursai Sakartvelo miškų pareigūnams / National Forest Inventory and Round Wood Measurement system in Lithuania. Courses for Sakartvel Forest Officers financed by World BankBakuriani, Sakartvelas / Bakuriani, SakartveloKursų vedėjas / Course Lecturer
  2008 10 08Nepriklausomų medienos matavimų plėtra Lietuvoje. Istorinis paveldas, teisinė bazė, nūdienos iššūkiai, ateities perspektyvos / Development of impartial wood measurement in Lithuania. Historical inheritance, legislation, our day challenges, future visionVMF Latvia, Riga / VMF Latvia, RigaPranešėjas / Speaker

  Qualification Development

  StartEndTitleLocationActivity Type
  20172017Harvesterių matavimo sistemos kokybės kontrolė ir kalibravimas / Quality control and calibration of harvester measurements systemŠvedija, Långsele Įmonė „Haglöf Sweden „AB“ /, Långsele, „Haglöf Sweden „AB“Stažuotė / Fellowship
  20162016Sakartvelo miško išteklių valdymas/ Management of Sakartvelo forest resourcesSakartvelo Žemės ūkio universitetas, Aplinkos ir gamtos išteklių ministerija ir jos regioniniai padaliniai / Sakartvelo University of Agriculture, Ministry of Evironment and Nature resourcesStažuotė / Fellowship
  20132013Mokymasis darbui su Parmenides programa (Pagal projekto Future-oriented integrated management of European forest landscapes (INTEGRAL)veiklas) / Learning course for adapting software Parmenides (Future-oriented integrated management of European forest landscapes (INTEGRAL) actions)Zalcburgo universiteto Ateities moksų institutas, Austrija / Salzburg University Institute of advanced sciences AustriaStažuotė / Fellowship
  20122012Scenarijų rengimas ir aprašymas (Pagal projekto Future-oriented integrated management of European forest landscapes (INTEGRAL) veiklas) / Preparation and description of scenarios (Future-oriented integrated management of European forest landscapes (INTEGRAL) actions)Fraiburgo universitetas Vokietija / Universitety of Freiburg GermanyStažuotė / Fellowship
  20102010Miškotvarka Vokietijoje / Forest management in GermanyDresdeno ir Miuncheno universitetai /University of Dresden, University of MunichStažuotė / Fellowship
  20052005Stažuotė pagal projekto BPD 2004-ESF-2.5.0-01-04/0017 „Miškų naudojimo ir logistikos specialistų rengimo plėtra“ veiklas / Action of the Project BPD 2004-ESF-2.5.0-01-04/0017 Development the teaching system for the specialists of forest use and logisticŠvedija, SLU / Sweden SLUStažuotė / Fellowship
  19941994Plačios apimties miškininkystės scenarijų modeliavimas. Modelis – MELA. Finansuota Šiaurės šalių ministrų tarybos (SNS) Large Scale Forestry Scenario Models – MELA model , financed by SNSSuomija, METLA/ Finland METLAStažuotė / Fellowship

  Editorship

  StartTitleActivity Type, Position
  2014Baltic ForestryRedakcinės kolegijos narys / Member of editorial board
  2012MiškininkystėRedakcinės kolegijos narys / Member of editorial board
  2012Miškininkystė ir kraštotvarkaRedakcinės kolegijos narys / Member of editorial board

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  133 [2021-06-06]27 [2021-06-06]

  Projects

  CRIS IDCoordinator / VDU RepresentativeTitleCodeStart DateExpected CompletionScope
  pj00055YesDistributed, integrated and harmonised Forest information for bioeconomy outlooks (DIABOLO)Nr. 6334642015-03-012019-02-28Tarptautinis
  pj00297YesMišrių pušies-eglės medynų augimo eigos ir našumo tyrimai Kazlų Rūdos miško masyvo miškuose senų (pradėta 1984) LŽŪA Miškotvarkos katedros kartografuotų miško tyrimo barelių pagrinduM-04-09/192019-04-172020-04-16Nacionalinis
  pj00600NotArtimo gamtai miškininkavimo Lietuvos pušynuose mokslinis pagrindimas ir modelių parengimasM-04-10/212021-03-082024-02-02Nacionalinis

  Participation in Projects

  StartEndTitle of ProjectActivity Type / Position
  20152019HORIZON 2020 „Tikslinė, integruota ir harmonizuota informacija apie miškus bioekonomikos plėtros perspektyvoje (DIABOLO). Sutarties Nr. 633464 / HORIZON 2020. Distributed, integrated and harmonised forest information for bioeconomy Outlooks (DIABOLO) Grant agreement No: 633464Projekto vadovas / Head of the project
  20172019ERANET SUMFOREST. BenchvalueTyrėjas / Researcher
  20172017Apvalios medienos matavimo medkirčių matavimo įrenginiais tikslumo įvertinimas / Assessment of roundwood measurement accuracy by cutting heads of HarvestersProjekto vadovas / Head of the project
  20162016Interaktyvios medienos apskaitos sistemos „Timbeter“ tikslumo įvertinimas / Evaluation of accuracy of wood assessing system – „Timbeter“Projekto vadovas / Head of the project
  201120147FP Kompleksinis miškingų Europos kraštovaizdžių valdymas (INTEGRAL), Sutarties Nr. 282887/ 7FP Future-oriented integrated management of European forest landscapes (INTEGRAL), Grant agreement No. 282887Tyrėjas / Researcher
  20112013Lietuvos miško išteklių dinamikos ir naudojimo scenarijų modelių nepertraukiamos atrankinės nacionalinės miškų inventorizacijos duomenų pagrindu sukūrimas / Development of Lithuanian forest growth scenario models based on the data of National forest inventory. MinistryProjekto vadovas / Head of the project
  20102013COST FP1001 USEWOOD Duomenų ir informacijos apie miško išteklius tobulinimas tiektinam medienos kiekiui nustatyti. Europos požiūris į Nacionalinių miškų inventorizacijų įvairovę. / COST FP1001 USEWOOD Improving Data and Information on the Potential Supply of Wood Resources. A European Approach from Multisource National Forest InventoriesProjekto valdymo komiteto narys / Member of management committee
  20062006Medienos apskaitos biržėje medkirte galimybių tyrimas / Evaluation of wood assessment possibilities using harvestersProjekto vadovas / Head of the project
  20042008Projektas BPD 2004-ESF-2.5.0-01-04/0017 Miškų naudojimo ir logistikos specialistų rengimo plėtra / Project BPD 2004-ESF-2.5.0-01-04/0017 Development the teaching system for the specialists of forest use and logisticProjekto vadovas / Head of the project
  20032006Europos miškų magistras Baltijos šalių regionui. Sutarties Nr. EUROFORESTER29370-IC-2-2002-1-SE-ERASMUS-PROGUC-1 / European Master of Forestry with focus on Baltic Sea region EUROFORESTER Grant agreement No. 29370-IC-2-2002-1-SE-ERASMUS-PROGUC-1Projekto dalyvis / Participant
  20042005Atrankinės ir sklypinės miškų inventorizacijos rezultatų audito atlikimas ir pasiūlymų dėl valstybinių miškų apskaitos vykdymo parengimas / Conducting an audit of selective and stand wise forest inventory results and preparing proposals for accounting state owned forestsProjekto vadovas / Head of the project

  Publications

  Articles

  1. Beniušienė, Lina; Aleinikovas, Marius; Beniušis, Ričardas; Petrauskas, Edmundas; Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta; Šilinskas, Benas. Norway spruce stem parameters in sites with different stand densities in Lithuanian hemiboreal forest // Forests. Basel : MDPI AG, 2021, vol. 12, iss. 2. ISSN 1999-4907, doi:10.3390/f12020201, WOS:000622531400001, handle:20.500.12259/128216. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/128216/2/ISSN1999-4907_2021_V_12_2.PG_1-12.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences)]
  2. Rupšys, Petras; Narmontas, Martynas; Petrauskas, Edmundas. A multivariate hybrid stochastic differential equation model for whole-stand dynamics // Mathematics. Basel : MDPI, 2020, vol. 8, iss. 12. ISSN 2227-7390, doi:10.3390/math8122230, WOS:000602039200001, handle:20.500.12259/112238. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/112238/2/ISSN2227-7390_2020_V_8_12.PG_1-23.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Zentralblatt MATH]
  3. Narmontas, Martynas; Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. Construction of reducible stochastic differential equation systems for tree height–diameter connections // Mathematics. Basel : MDPI, 2020, vol. 8, iss. 8. ISSN 2227-7390, doi:10.3390/math8081363, WOS:000564843700001, handle:20.500.12259/109554. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/109554/2/ISSN2227-7390_2020_V_8_8.PG_1-21.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Zentralblatt MATH]
  4. Narmontas, Martynas; Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. Models for tree taper form: the gompertz and vasicek diffusion processes framework // Symmetry. Basel: MDPI, 2020, vol. 12, iss. 1. ISSN 2073-8994, doi:10.3390/sym12010080, handle:20.500.12259/103361. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103361/2/ISSN2073-8994_2020_V_12_1.PG_1-17.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Academic Search Complete (EBSCO), Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of science), Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences)]
  5. Beniušienė, Lina; Beniušis, Ričardas; Aleinikovas, Marius; Šilinskas, Benas; Petrauskas, Edmundas; Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta. Scots pine stem parameters in sites with different stand densities in Lithuania // Forests. Basel : MDPI AG, 2020, vol. 11, iss. 7. ISSN 1999-4907, doi:10.3390/f11070716, handle:20.500.12259/108886. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/108886/2/ISSN1999-4907_2020_V_11_7.PG_1-14.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences)]
  6. Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras; Narmontas, Martynas; Aleinikovas, Marius; Beniušienė, Lina; Šilinskas, Benas. Stochastic models to qualify stem tapers // Algorithms. Basel: MDPI AG, 2020, vol. 13, iss. 4. ISSN 1999-4893, doi:10.3390/a13040094, WOS:000531816900020, handle:20.500.12259/104611. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/104611/2/ISSN19994893_2020_V_13_4.PG_1-27.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Emerging Sources Citation Index (Web of science), Scopus]
  7. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. Evolution of the bivariate tree diameter and height distributions via the stand age: von Bertalanffy bivariate diffusion process approach // Journal of Forest Research. Oxon : Taylor & Francis Ltd, 2019, vol. 24, iss. 1. ISSN 1341-6979, doi:10.1080/13416979.2018.1544433, WOS:000456819300002, handle:20.500.12259/61518. Internet access: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13416979.2018.1544433> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Zoological Record, Scopus]
  8. Kulbokas, Gintaras; Jurevičienė, Vaiva; Kuliešis, Andrius; Augustaitis, Algirdas; Petrauskas, Edmundas; Mikalajūnas, Marius; Vitas, Adomas; Mozgeris, Gintautas. Fluctuations in gross volume increment estimated by the Lithuanian National Forest Inventory compared with annual variations in single tree increment // Baltic forestry. Girionys : Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Miškų institutas et al., 2019, vol. 25, no. 2. ISSN 1392-1355, WOS:000509735100013, handle:20.500.12259/101514. Internet access: <https://www.balticforestry.mi.lt/ojs/index.php/BF/article/view/376> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Zoological Record, CAB Abstracts, VINITI, Scopus]
  9. Linkevičius, Edgaras; Bijak, Szymon; Godvod, Kšištof; Petrauskas, Edmundas; Tiškutė-Memgaudienė, Daiva; Valiukaitė, Rasa; Šapokas, Arnoldas; Šatinskas, Rokas. Impact of thinning on the growth and yield of Scots pine stands – a case study from Kazlų Rūda (Lithuania) // Sylwan. Warszawa : Polskie towarzystwo lesne, 2019, Vol. 163, iss. 9. ISSN 0039-7660, doi:10.26202/sylwan.2019067, WOS:000491304700003, handle:20.500.12259/101949 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts]
  10. Narmontas, Martynas; Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. A 4-Variate Gompertz Type Diffusion Model: Computational Aspects and Applications // Application of mathematics in technical and natural sciences: 10th International Conference : AIP Conference Proceedings, Vol. 2025, iss. 1. Albena, 2018. ISBN 9780735417458, doi:10.1063/1.5064896, WOS:000481670000023, handle:20.500.12259/92351. Internet access: <https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5064896?journalCode=apc> [Mokslo straipsnis / Research article] [Scopus, Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  11. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. A von Bertalanffy Bivariate diffusion model: computational aspects and application // ICCPCCT’2018: Control, Power, Communication and Computing Technologies: IEEE international conference, 23rd and 24th March, 2018: (CD-ROM): proceedings. New York: IEEE, 2018. ISBN 9781538607923, doi:10.1109/ICCPCCT.2018.8574223, WOS:000457728300002, handle:20.500.12259/91708 [Mokslo straipsnis / Research article] [IEEE Xplore, Scopus, Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  12. Augustaitis, Algirdas; Augustaitienė, Ingrida; Baugarten, Manuela; Bičenkienė, Steigvilė; Girgždienė, Raselė; Kulbokas, Gintaras; Linkevičius, Edgaras; Marozas, Vitas; Mikalajūnas, Marius; Mordas, Genrik; Mozgeris, Gintautas; Petrauskas, Edmundas; Pivoras, Ainis; Šidlauskas, Giedrius; Ulevičius, Vidmantas; Vitas, Adomas; Matyssek, Rainer. Tree-ring formation as an indicator of forest capacity to adapt to the main threats of environmental changes in Lithuania // Science of the total environment. Amsterdam : Elsevier, 2018, Vol. 615. ISSN 0048-9697, doi:10.1016/j.scitotenv.2017.09.169, WOS:000414922600129, handle:20.500.12259/58440. Internet access: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717325184/pdfft?md5=7aba0b832319419cdb93c307c9679cb0&pid=1-s2.0-S0048969717325184-main.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Complete (EBSCO), ScienceDirect]
  13. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. A Linkage among Tree Diameter, Height, Crown Base Height, and Crown Width 4-Variate Distribution and Their Growth Models: A 4-Variate Diffusion Process Approach // Forests. Basel : MDPI AG, Vol. 8, iss. 12 (2017). ISSN 1999-4907, doi:10.3390/f8120479, WOS:000419210800020, handle:20.500.12259/91220. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/91220/2/ISSN1999-4907_2017_V_8_12.PG_1666-1695.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences (Thomson ISI)]
  14. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. A new paradigm in modelling the evolution of a stand via the distribution of tree sizes // Scientific reports. London : Nature Publishing Group, 2017, vol. 7. ISSN 2045-2322, doi:10.1038/s41598-017-16100-2, WOS:000415692800047, handle:20.500.12259/91207. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/91207/2/ISSN2045-2322_2017_V_7.PG_1-13_15875.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus, DOAJ]
  15. Visalga, Gintaras; Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. Influence of noise on decay predictions in standing trees // AIP Conference Proceedings : 9th International Conference for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, AMiTaNS 2017, Bulgaria, 21-26 June 2017. , 2017, Vol. 1895. ISSN 0094-243X, doi:10.1063/1.5007365, WOS:000426902700011, handle:20.500.12259/92837. Internet access: <http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5007365> [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO), Scopus]
  16. Petrauskas, Edmundas. Keletas štrichų kuo kaltinami Lietuvos miškininkai // Mūsų girios. , 2017, Nr. 8. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/91005 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  17. Petrauskas, Edmundas. [Pasisakymas] // Mūsų girios. , 2016, Nr. 3. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/89318 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  18. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. A Mixed Effects Height-Diameter Model Based on Univariate Diffusion Process // SMTDA 2016 [elektroninis išteklius] : Proceedings of the 4 th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop Valletta, Malta, 1-4 June, 2016. [Valletta] : International Society for the Advancement of Science and Technology, 2016. handle:20.500.12259/90124. Internet access: <http://www.smtda.net/> [Mokslo straipsnis / Research article]
  19. Mantau, Udo; Gschwantner, Thomas; Paletto, Alessandro; Mayr, Marian L; Blanke, Christian; Strukova, Evgeniya; Avdagic, Admir; Camin, Paolo; Thivolle-Cazat, Alain; Döring, Przemko; Petrauskas, Edmundas; Englert, Hermann; Schadauer, Klemens; Barreiro, Susana; Lanz, Adrian; Vidal, Claude. From inventory to consumer biomass availability - the ITOC model // Annals of forest science. Paris : Springer, 2016, Vol. 73, no.4. ISSN 1286-4560, doi:10.1007/s13595-016-0582-1, WOS:000390004000009, handle:20.500.12259/90391. Internet access: <http://link.springer.com/article/10.1007/s13595-016-0582-1> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CABI]
  20. Petrauskas, Edmundas. Grupinis medienos matavimas ir kokybės vertinimas // Mūsų girios. , 2016, Nr. 3. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/89299 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  21. Visalga, Gintaras; Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras; Memgaudas, Romas; Bosas, Giedrius; Kymantas, Andrius. Kelminio puvinio pažeistų paprastosios eglės medynų sortimentinės struktūros pokyčiai // Miškininkystė. , 2016, Nr.2 (80). ISSN 1392-2041, handle:20.500.12259/90762 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts, IndexCopernicus]
  22. Petrauskas, Edmundas. Malonūs prisiminimai // Docentas P. Džiaukštas – mūsų dekanas / Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakultetas, Lietuvos miškininkų sąjunga. Kaunas, 2016. ISBN 9789955371892, handle:20.500.12259/89865 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  23. Visalga, Gintaras; Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras; Memgaudas, Romas; Bosas, Giedrius; Narmontas, Martynas. Pakitusi paprastosios eglės stiebų forma - kelminio puvinio indikatorius // Miškininkystė. , 2016, Nr. 1 (79). ISSN 1392-2041, handle:20.500.12259/89762 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts, IndexCopernicus]
  24. Visalga, Gintaras; Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras. Method for increasing an accuracy of detecting decay by the ARBOTOM® 3-D tree tomograph on Picea abies (L.) H. Karst trees damaged by Heterobasidion annosum (Fr.) Bref // Rural Development 2015: Towards the transfer of knowledge, innovations and social progress: 7th international scientific conference, 19–20th November, 2015, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania [elektroninis išteklius]: proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, 2015. ISBN 9786094490927, doi:10.15544/RD.2015.057, WOS:000402648800017, handle:20.500.12259/89212. Internet access: <http://conf.rd.asu.lt/index.php/rd/article/view/118> [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO)]
  25. Petrauskas, Edmundas. Miškotvarkos ir medienotyros institutas // Permainų, iššūkių ir ryžto vedini : pastarojo dešimtmečio ženklai : Universiteto mokslo istorijos studija /Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2014. ISBN 9786094490682, handle:20.500.12259/87566 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  26. Petrauskas, Edmundas. Pasidalinkime atsakomybe // Mūsų girios. , 2014, Nr. 6. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/87349 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  27. Mankus, Romualdas; Petrauskas, Edmundas. Prof. habil. dr. Romualdui Deltuvui - 70 metų // Žemės ūkio mokslai. , 2013, t. 20, nr. 1. ISSN 1392-0200, handle:20.500.12259/86080. Internet access: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2642/1478> [Straipsnis žurnale / Journal article]
  28. Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras. The generalised height-diameter equations of scots pine (Pinus sylvestris L.) trees in Lithuania // Rural development 2013 : 6th international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, Vol. 6, b. 3 (2013). ISSN 1822-3230, WOS:000357670300073, handle:20.500.12259/86610 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO)]
  29. Petrauskas, Edmundas; Bartkevičius, Edmundas; Rupšys, Petras; Memgaudas, Romas. The Use of Stochastic Differential Equations to Describe Stem Taper and Volume // Baltic Forestry. Girionys : Lithuanian Forest Research Institute et all, 2013, Vol. 19, N 1. ISSN 1392-1355, WOS:000332132600015, handle:20.500.12259/86418. Internet access: <https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2013-19[1]/Petrauskas%20Edmundas.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts]
  30. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. Analysis of height curves by stochastic differential equations // International Journal of Biomathematics. Singapore: World Scientific Publishing., 2012, Vol. 5, No. 5. ISSN 1793-5245, doi:10.1142/S1793524511001878, WOS:000305481900011, handle:20.500.12259/84528 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
  31. Bartkevičius, Edmundas; Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras; Russetti, Graciano. Evaluation of Stochastic Differential Equations Approach for Predicting Individual Tree Taper and Volume // Proceedings of the World Congress on Engineering, WCE 2012, July 4 - 6, 2012, London, U.K. London, 2012, Vol. 1. ISBN 9789881925138, ISSN 2078-0958, handle:20.500.12259/84570 [Mokslo straipsnis / Research article] [DOAJ]
  32. Petrauskas, Edmundas. Medienos skiedrų tūrio nustatymas - mistika ar mokslu grįsti metodai? // Mūsų girios. , 2012, Nr. 11. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/86199 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  33. Rupšys, Petras; Bartkevičius, Edmundas; Petrauskas, Edmundas. A Univariate Stochastic Gompertz Model for Tree Diameter Modeling // Trends in Applied Sciences Research. New York., 2011, vol. 6(2). ISSN 1819-3579, handle:20.500.12259/82929 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts, Zoological Record]
  34. Petrauskas, Edmundas. Lietuviškos taisyklės pripažįstamos Europoje // Miškai. , 2011, Nr. 4. ISSN 2029-350X, handle:20.500.12259/84173 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  35. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas; Memgaudas, Romas; Bartkevičius, Edmundas; Žalkauskas, Remigijus. Model building of tree height, volume, their increments and stem profile with stochastic differential equations // ICFFI News = Новости МЦЛХП St. Petersburg: International Centre of Forestry and Forest Industries St. Petersburg state Forest Technical University, 2011, vol. 1, N 13. ISBN 978-5-9239-0403-1, handle:20.500.12259/84372 [Mokslo straipsnis / Research article]
  36. Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras; Memgaudas, Romas. Q-exponential Variable-form of a Steam Taper and Volume Model for Scots Pine (Pinus sylvesteris L.) in Lithuania // Baltic Forestry. Girionys : Lithuanian Forest Research Institute et all, 2011, Vol. 17, N 1. ISSN 1392-1355, WOS:000295072700013, handle:20.500.12259/83440. Internet access: <https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2011-17[1]/Petrauskas_2011%2017(1)_118_127.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts]
  37. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas; Bartkevičius, Edmundas; Memgaudas, Romas. Re-examination of the Taper Models by Stochastic Differential Equations // Recent Advances in Signal Processing, Computational Geometry and Systems Theory: Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision (ISCGAV '11): Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC '11), Florence, Italy August 23-25, 2011. Florence: WSEAS Press, 2011. ISBN 978-978-1-61804-027-5, handle:20.500.12259/83581 [Mokslo straipsnis / Research article] [ACM Digital Library]
  38. Memgaudas, Romas; Petrauskas, Edmundas; Bartkevičius, Edmundas; Rupšys, Petras. Stem profile and volume models for Scots pine and Norway spruce trees in Lithuania // Rural development 2011 : 5th international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, Vol. 5, b. 2 (2011). ISSN 1822-3230, WOS:000304698500016, handle:20.500.12259/83818 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO)]
  39. Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras; Bartkevičius, Edmundas. Volume Modeling of Individual Trees Using Stochastic Differential Equations and Trivariate Copula // Circuits, System and Simulation : Selected, peer reviewed papers from the 2011 International Conference on Circuits, System and Simulation (ICCSS2011), May 28-29, 2011, Bangkok, Thailand. Singapore: IACSIT Press, 2011. ISBN 978-981-08-8638-7, ISSN 2010-460X, handle:20.500.12259/82930 [Mokslo straipsnis / Research article] [Engineering & Technology Digital Library]
  40. Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras. Age-varying bivariate distribution models for growth prediction // Mathematical models for engineering science: International conference on mathematical models for engineering science (MMES'10) , Puerto De La Cruz, Tenerife, November 30 - December 2, 2010. Puerto De La Cruz: Published by WSEAS Press, 2010. ISBN 978-960-474-252-3, ISSN 1792-6734, handle:20.500.12259/83050 [Mokslo straipsnis / Research article] [ACM Digital Library]
  41. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. Development of q-exponential models for tree height, volume and stem profile // International Journal of the Physical Sciences Nairobi, Vol. 5 (15) (2010). ISSN 1992-1950, WOS:000286430600015, handle:20.500.12259/83175. Internet access: <https://academicjournals.org/journal/IJPS/article-full-text-pdf/D2E504134108> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
  42. Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras. General q-exponential Model for Tree Height, Volume and Stem Profile // Latest rends on systems: 14th WSEAS International Conference on SYSTEMS, Corfu Island, Greece July 22-24, 2010: Part of the 14th WSEAS CSCC Multiconference: Volume II Corfu: Published by WSEAS Press, 2010. ISBN 978-960-474-214-1, ISSN 1792-4235, handle:20.500.12259/82922 [Mokslo straipsnis / Research article] [Inspec, ACM Digital Library]
  43. Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras. Investigation of Tree Diameter and Volume Increments using Stochastic Differential Equations // Latest rends on systems: 14th WSEAS International Conference on SYSTEMS, Corfu Island, Greece July 22-24, 2010: Part of the 14th WSEAS CSCC Multiconference: Volume II Corfu: Published by WSEAS Press, 2010. ISBN 978-960-474-214-1, ISSN 1792-4235, handle:20.500.12259/83354 [Mokslo straipsnis / Research article] [Inspec, ACM Digital Library]
  44. Petrauskas, Edmundas. Nenukirsto miško ir apvaliosios medienos apskaitos tobulinimas // Mūsų girios. , 2010, Nr. 5. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/82957 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  45. Petrauskas, Edmundas. Nenukirsto miško ir apvaliosios medienos apskaitos tobulinimas // Mūsų girios. , 2010, Nr. 6. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/82964 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  46. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. Quantifying tree diameter distributions with one-dimensional diffusion processes // Journal of Biological Systems. Singapore : World Scientific Publishing Co, Vol. 18, iss. 1 (2010). ISSN 0218-3390, doi:10.1142/S0218339010003263, WOS:000275713700010, handle:20.500.12259/82458 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
  47. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. The Bivariate Gompertz Diffusion Model for Tree Diameter and Height Distribution // Forest Science. Bethesda : Society of American Foresters, Vol. 56, N 3 (2010). ISSN 0015-749X, WOS:000278716000004, handle:20.500.12259/82634. Internet access: <https://academic.oup.com/forestscience/article-pdf/56/3/271/22545982/forestscience0271.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), AGRICOLA, AGRIS]
  48. Petrauskas, Edmundas; Memgaudas, Romas. Система определения объема балансов методом группового обмера в Литве // Устойчивое управление лесами и рациональное лесопользование: международная научно-практическая конференция 18-21 мая 2010 года. Кн. 2. Минск, 2010. ISBN 978-985-434-983-1, ISBN 978-985-434-985-5, handle:20.500.12259/82999 [Mokslo straipsnis / Research article]
  49. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. Forest harvesting problem in the light of the information measures // Trends in Applied Sciences Research. New York., 2009, 4(1). ISSN 1819-3579, handle:20.500.12259/81285 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  50. Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras; Memgaudas, Romas; Bosas, Giedrius. Pagrindinių Lietuvos medžių rūšių žievės storio modeliai // Miškininkystė. , 2009, Nr. 2(66). ISSN 1392-2041, handle:20.500.12259/82433 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  51. Aleinikovas, Marius; Petrauskas, Edmundas; Škėma, Mindaugas. Spygliuočių ir minkštųjų lapuočių apvaliosios medienos tūrio nustatymo svėrimo būdu modeliavimas // Miškininkystė. , 2009, Nr. 1 (65). ISSN 1392-2041, handle:20.500.12259/82435 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  52. Rupšys, Petras; Kaminskienė, Janina; Petrauskas, Edmundas; Raškinienė, Dana. On Goodness-of-Fit Tests for Tree Diameter Probality Models // Vagos. , Nr. 81 (34) (2008). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/81556 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  53. Rupšys, Petras; Kaminskienė, Janina; Petrauskas, Edmundas; Raškinienė, Dana. The generalized lorenz curve and tree diameter probability models // Sixth Nordic-Baltic agrometrics conference, Kaunas, Lithuania, June 18-20, 2008 : Conference proceedings / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Fundamentinių mokslų studijų institutas. Matematikos katedra Akademija, 2008. ISBN 9789955896616, handle:20.500.12259/81477 [Mokslo straipsnis / Research article]
  54. Bartkevičius, Edmundas; Brukas, A; Petrauskas, Edmundas. Bendros devynių šalių miškininkystės magistrantūros studijos // Mūsų girios. , 2007, Nr. 1. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/85932 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  55. Petrauskas, Edmundas; Bartkevičius, Edmundas. Tarptautinė konferencija LŽŪU "Globalizacijos iššūkiai ir Europos šalių universitetinių miškininkystės studijų paradigmų kaita" // Mūsų girios. , 2007, Nr. 6. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/77857 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  56. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas; Mažeika, Juozapas; Deltuvas, Romualdas. The Gompertz type stochastic growth law and a tree diameter distribution // Baltic Forestry. Girionys : Lithuanian Forest Research Institute et all.., 2007, Vol. 13, N 2. ISSN 1392-1355, WOS:000253340700008, handle:20.500.12259/80380 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Zoological Record (Thomson ISI), CAB Abstracts]
  57. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. A new fitting technique for modelling tree diameter distribution // Fifth Nordic-Baltic Agrometrics Conference Otepää, Estonia, June 15-17, 2005 : Conference report. Uppsala : SLU., 2006, Report 1. ISSN 1653-8285, handle:20.500.12259/79394 [Mokslo straipsnis / Research article]
  58. Petrauskas, Edmundas. Medienos apskaitos tikslumo problemos // Mokslinės-praktinės konferencijos "Miško naudojimas-problemos ir perspektyvos" įvykusios 2005 m. spalio 6 d. pranešimai. Kaunas, 2006. ISBN 9955692480, handle:20.500.12259/80195 [Mokslo straipsnis / Research article]
  59. Bartkevičius, Edmundas; Petrauskas, Edmundas. Trečiasis Baltijos šalių Miškų fakultetų dėstytojų susitikimas // Mūsų girios. , 2006, Nr. 12. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/85959 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  60. Petrauskas, Edmundas. Dovana ne tik vilniečiams // Mūsų girios. , 2005, Nr. 3. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/85975 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  61. Petrauskas, Edmundas. Trumpai apie projektą "Miško naudojimo ir logistikos mokslo ir studijų modernizavimas" // Žemyna. , 2005, rugpjūtis. handle:20.500.12259/86007 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  62. Petrauskas, Edmundas. Apvalioji ir pjautinė mediena. Matmenų matavimo metodas. 2 dalis: Apvalioji mediena. Matavimo ir tūrio apskaičiavimo taisyklių reikalavimai // Miškas. Mediena. Technologijos. Standartizacija: informacinis biuletenis. , 2004, Nr.3 (28). ISSN 1392-3870, handle:20.500.12259/80562 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  63. Bartkevičius, Edmundas; Petrauskas, Edmundas. Miškų fakultetas // Žemyna. , 2004, Nr. 15-16. ISSN 1648-2913, handle:20.500.12259/77478 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  64. Petrauskas, Edmundas. Naujas Europos apvaliosios medienos matavimo ir tūrio apskaičiavimo standarto projektas // Miškas. Mediena. Technologijos. Standartizacija: informacinis biuletenis. , 2004, Nr.3 (28). ISSN 1392-3870, handle:20.500.12259/80610 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  65. Kuliešis, Andrius; Petrauskas, Edmundas; Sakalauskas, Darius. Naujos apvaliosios medienos matavimo ir tūrio nustatymo technologijos // Mūsų girios. , 2004, Nr. 2. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/76989 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  66. Petrauskas, Edmundas; Kuliešis, Andrius. Scenario-Based Analysis of Possible Management Alternatives for Lithuanian Forests in the 21st Century // Baltic Forestry. Girionys : Lithuanian Forest Research Institute., 2004, Vol. 10, N 2. ISSN 1392-1355, handle:20.500.12259/78710 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  67. Petrauskas, Edmundas. [Pasisakymas] // Mūsų girios. , 2003, Nr. 8-9. ISSN 1392-6829, handle:20.500.12259/76673 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  68. Tebėra, Albinas; Petrauskas, Edmundas. The role of university-level forestry education and research development in the Lithuanian forestry sector during the period of economic transition // Forests in transition : the role of research and higher education in developing national forest programmes in countries with economies in transition. Tokyo, 2003. ISBN 9280880187, handle:20.500.12259/80085 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  69. Petrauskas, Edmundas; Kuliešis, Andrius. Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės : projektas // Miškas.Mediena.Standartizacija : informacinis biuletenis. , 2001, Nr. 4(17). ISSN 1392-3870, handle:20.500.12259/75080 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  70. Petrauskas, Edmundas. Apvaliosios medienos gaminių matavimo tobulinimas // Miškas.Mediena.Standartizacija : informacinis biuletenis. , 2001, Nr. 4(17). ISSN 1392-3870, handle:20.500.12259/75070 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  71. Petrauskas, Edmundas; Kuliešis, Andrius. Lietuvos medienos ištekliai XXI amžiuje // Mokslas ir miškų ūkis XXI šimtmečio išvakarėse : [mokslinės konferencijos pranešimai]. Kaunas, 2000. handle:20.500.12259/64065 [Mokslo straipsnis / Research article]
  72. Petrauskas, Edmundas. Tai buvo gera // Miškų fakultetas : leidinys skiriamas Lietuvos žemės ūkio universiteto 75-mečiui / sudaryt. R. Mankus, A. Tebėra ; LŽŪU. Kaunas : Lututė , 2000. ISBN 9986-756-93-6, handle:20.500.12259/83637 [Mokslo straipsnis / Research article]
  73. Venckus, Alfonsas; Petrauskas, Edmundas; Kuliešis, Andrius. Apvaliosios medienos matavimo taisyklės ir medienos tūrio lentelės // Miškininkystės standartizacija : pasitarimo-seminaro medžiaga, 1998 m. spalio mėn. 30. Kaunas-Akademija, 1998. handle:20.500.12259/73985 [Mokslo straipsnis / Research article]
  74. Kuliešis, Andrius; Petrauskas, Edmundas. Medienos tūrio lentelės // Mūsų girios. , 1998, Nr. 4. handle:20.500.12259/73217 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  75. Venckus, Alfonsas; Petrauskas, Edmundas; Kuliešis, Andrius. Patvirtintos naujos apvaliosios medienos matavimo ir tūrio taisyklės // Lietuvos standartizacijos departamento TK 17 " Mediena" informacinis biuletenis. , 1998, Nr. 1 (2). handle:20.500.12259/70481 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  76. Petrauskas, Edmundas. Rąstų tūrio lentelių modelis // Miškininkystės standartizacija : pasitarimo-seminaro medžiaga, 1998 m. spalio mėn. 30. Kaunas-Akademija, 1998. handle:20.500.12259/73987 [Mokslo straipsnis / Research article]
  77. Kuliešis, Andrius; Petrauskas, Edmundas. Taip rengtos medienos tūrio lentelės // Mūsų girios. , 1998, Nr. 4. handle:20.500.12259/70905 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  78. Petrauskas, Edmundas. Švedų medienos matuotojai Lietuvoje // Lietuvos standartizacijos departamento TK " Mediena" informacinis biuletenis. , 1998, Nr. 1(2). handle:20.500.12259/70583 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  79. Petrauskas, Edmundas; Žadeikis, Ričardas. Medienos ruošos technologijų ekonominė analizė // Aukštajam miško mokslui - 75 : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 1997 m. vas. mėn. 11 / LŽŪU. Miškų fakultetas. Kaunas, 1997. handle:20.500.12259/68721 [Mokslo straipsnis / Research article]
  80. Petrauskas, Edmundas; Žadeikis, Ričardas. Medienos ruošos technologijų įvertinimas // Mūsų girios. , 1997, Nr. 2. handle:20.500.12259/66581 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  81. Bagdonas, Sigitas; Petrauskas, Edmundas. Vyraujančios vėjo krypties matematinis modelis // Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto mokslinės konferencijos medžiaga, 1993 bal. 19-21. Kaunas-Akademija, 1994. handle:20.500.12259/65987 [Mokslo straipsnis / Research article]

  Thesis

  1. Narmontas, Martynas; Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras. A 4-Variate Gompertz Type Diffusion Model: Computational Aspects and Applications // Tenth International Conference on Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, 20-25 June 2018, Albena, Bulgaria : Book of Abstracts. Albena, 2018. handle:20.500.12259/92092 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. A von Bertalanffy Bivariate Diffusion Model: Computational Aspects and Application // 2018 IEEE International Conference on Control, Power, Communication and Computing Technologies, ICCPCCT - 2018, 23rd and 24th March, 2018 : [abstracts]. [Piscataway]: IEEE, 2018. ISBN 9781538607947, handle:20.500.12259/91769 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Visalga, Gintaras; Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras. Influence of noise on decay predictions in standing trees // Ninth International Conference on Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, 21-26 June 2017, Albena, Bulgaria : Book of Abstracts. [Melville, N.Y.] : AIP Publishing, 2017. handle:20.500.12259/91285 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. A Mixed Effects Height-Diameter Model Based on Univariate Diffusion Process // 4th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference and 5th Demographics Workshop : book of abstracts, University of Malta, Valletta, Malta, June 1-4, 2016. Valletta, 2016. ISBN 9786185180140, handle:20.500.12259/90128 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. Stochastic Mixed-Effects Parameters Bertalanffy Process, with Applications to Tree Growth Modeling // 9th International Statistics Day Symposium ISDS 2014 (IGS 2014), May 10-14, 2014 Antalya, Turkey : Programme and Submitted Abstracts Book. Konya, 2014. ISBN 9786054769650, handle:20.500.12259/87343 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  6. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. A Mixed Effects Height-Diameter Model with the Vasicek Type Stochastic Differential Equation // The Nordic-Baltic Co-operation group for Forest Inventory EFINORD - SNS network meeting and scientific conference : August 21-23, 2013 Institute of Forest Management and Wood Science, Faculty of Forest and Ecology, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas reg.,Lithuania : abstracts and brief profiles of participants. Akademija ( Kauno r.) : ASU leidybos centras, 2013. handle:20.500.12259/86446 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  7. Bosas, Giedrius; Petrauskas, Edmundas. Variability of birch bark caloric content // The Nordic-Baltic Co-operation group for Forest Inventory EFINORD - SNS network meeting and scientific conference : August 21-23, 2013 Institute of Forest Management and Wood Science, Faculty of Forest and Ecology, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas reg.,Lithuania : abstracts and brief profiles of participants. Akademija ( Kauno r.) : ASU leidybos centras, 2013. handle:20.500.12259/86411 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  8. Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. A New Fitting Technique for Modelling Tree Diameter Distribution // Fifth Nordic-Baltic Agrometrics Conference Otepää, June 15-17, 2005 : Abstracts of Papers. Otepää, 2005. handle:20.500.12259/77915 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Augustaitis, Algirdas; Deltuvas, Romualdas; Kavaliauskas, Marius; Linkevičius, Edgaras; Mankus, Romualdas; Mozgeris, Gintautas; Petrauskas, Edmundas. Miškotvarka - tvaraus miško ūkio pagrindas : 90 metų Miškotvarkos ir medienotyros institutui. Kaunas : Naujasis lankas, 2014. ISBN 9789955038979, handle:20.500.12259/88526 [Knyga / Book]
  2. Petrauskas, Edmundas; Kuliešis, Andrius; Tebėra, Albinas. Medienos tūrio lentelės. Kaunas, 2010. ISBN 9789955036401, handle:20.500.12259/83004 [Knyga / Book]
  3. Kuliešis, Andrius; Petrauskas, Edmundas; Tebėra, Albinas. Medienos tūrio lentelės. Kaunas, 2004. ISBN 9955032529, handle:20.500.12259/80611 [Knyga / Book]
  4. Kuliešis, Andrius; Petrauskas, Edmundas. Lietuvos miškų naudojimo XXI amžiuje prognozė = Lithuanian forest resources in the XXI century. Kaunas : Naujasis lankas, 2000. handle:20.500.12259/64075 [Knyga / Book]
  5. Kuliešis, Andrius; Petrauskas, Edmundas; Rutkauskas, A; Tebėra, Albinas; Venckus, Alfonsas. Medienos tūrio lentelės. Kaunas : Girios aidas, 1997. handle:20.500.12259/70985 [Knyga / Book]
  6. Petrauskas, Edmundas. Taikomoji tikimybių teorija ir matematinė statistika miškininkystėje : (metodiniai nurodymai Miškų ūkio fakulteto studentams). Kaunas -Akademija, 1995. handle:20.500.12259/85992 [Knyga / Book]
  7. Petrauskas, Edmundas. Tiesinis programavimas miškininkystėje : (metodiniai patarimai Miškų fakulteto studentams, studijuojantiems taikomosios tikimybių teorijos ir matematinės statistikos miškininkystėje discipliną). Kaunas - Akademija, 1995. handle:20.500.12259/85968 [Knyga / Book]

  Parts of Books

  Kuliešis, Andrius; Kasperavičius, Albertas; Kulbokas, Gintaras; Brukas, Vilis; Petrauskas, Edmundas; Mozgeris, Gintautas. Lithuania // Forest Inventory-based Projection Systems for Wood and Biomass Availability. Cham : Springer, 2017. ISBN 9783319561998, doi:10.1007/978-3-319-56201-8_19, handle:20.500.12259/62629 [Knygos dalis / Book part] [SpringerLINK]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  Visalga, Gintaras. Kelminio eglės puvinio paplitimas ir žala Lietuvos eglynuose. 2017. handle:20.500.12259/113164 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  1. Liukpetris, Vaidas. VMU Panevėžio regioninio padalinio spygliuočių medžių rūšių medienos kokybės analizė. 2021. handle:20.500.12259/129489 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Kaulius, Simonas. Eglės kelminio puvinio pažeistų stiebų sortimentavimas. 2020. handle:20.500.12259/105958 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Balukonytė, Ieva. Spygliuočių pjautinųjų rąstų kokybė ir pagrindinės ją lemiančios priežastys. 2020. handle:20.500.12259/105768 [Magistro darbas / Master thesis]
  4. Malinauskas, Justinas. VĮ VMU Kazlų Rūdos regioninio padalinio III-IV gr. mišrių pušų - eglių medynų našumo analizė. 2020. handle:20.500.12259/105809 [Magistro darbas / Master thesis]
  5. Glumbakas, Domas. Trumpos apyvartos gluosnių plantacijų našumo tyrimai. 2016. handle:20.500.12259/113079 [Magistro darbas / Master thesis]
  6. Pališkis, Linas. Apvaliosios medienos kokybės nustatymo grupiniu metodu ypatumai. 2015. handle:20.500.12259/112914 [Magistro darbas / Master thesis]
  7. Godvod, Kšištof. Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) puvinio paplitimo modeliavimas. 2013. handle:20.500.12259/112888 [Magistro darbas / Master thesis]
  8. Bužas, Nerijus. Medienos rietuvių glaudumo koeficiento įvertinimas fotometriniu metodu. 2010. handle:20.500.12259/113750 [Magistro darbas / Master thesis]
  9. Dijokas, Domas. Medienos ruošos nuostolių įvertinimas žiemos metu. 2010. handle:20.500.12259/113520 [Magistro darbas / Master thesis]
  10. Mozūras, Vytautas. Smulkintosios medienos tūrio ir masės tyrimas. 2010. handle:20.500.12259/113488 [Magistro darbas / Master thesis]
  11. Žukauskas, Saulius. Žmogiškųjų veiksnių poveikis apvaliosios medienos grupinio matavimo rezultatams. 2010. handle:20.500.12259/113751 [Magistro darbas / Master thesis]
  12. Ažukas, Kastytis. Apvaliosios ir smulkintosios medienos tūrio nustatymas svėrimo būdu. 2009. handle:20.500.12259/114064 [Magistro darbas / Master thesis]
  13. Blaževičiūtė, Dovilė. Apvaliosios medienos transportavimo norminimo pasekmių analizė. 2009. handle:20.500.12259/114502 [Magistro darbas / Master thesis]
  14. Lastauskas, Rokas. Medienos ruošos nuostolių įvertinimas. 2009. handle:20.500.12259/113544 [Magistro darbas / Master thesis]
  15. Baltrušaitis, Tadas. Medžių tūrio įvertinimo normatyvų tikslumo tyrimas. 2009. handle:20.500.12259/113476 [Magistro darbas / Master thesis]
  16. Bosas, Giedrius. Beržų, drebulių, juodalksnių žievės storio dėsningumų tyrimai. 2007. handle:20.500.12259/113929 [Magistro darbas / Master thesis]
  17. Mostauskis, Henrikas. Metinių rievių deformacijos tyrimai medžiams senstant. 2005. handle:20.500.12259/113747 [Magistro darbas / Master thesis]
  18. Gustas, Darius. Ugdomųjų kirtimų amžiaus pušų ir eglių žievės storio tyrimai. 2005. handle:20.500.12259/113693 [Magistro darbas / Master thesis]

  Bachelor thesis

  1. Liekis, Marius. Popierrąsčių medienos matavimas ir kokybė. 2020. handle:20.500.12259/106420 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  2. Grigutis, Deividas. Tarrąsčių medienos matavimas ir kokybė. 2020. handle:20.500.12259/106414 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]