CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameČiplienė, Aušra
  Name VariantsJanulevičiūtė, Aušra
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  E-mailausra.cipliene@vdu.lt
  ORCID0000-0002-1099-0832
  Scopus Author ID55546873600
  Research Interests1. Augalininkystės produktų skirtų maisto ir energetinėms reikmėms paruošimas, konservavimas ir laikymas; 2. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės ir biomasės) konversijos technologijos ir jų vertinimas; / 1. Preparation, preservation and storage of agricultural products for food and energy purposes; 2. Renewable energy sources (solar and biomass), conversion technologies and their assessment;
  Curriculum VitaeDownload
  StatusDarbuotojas / Employee

  Other Links

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Žemės ūkio inžinerijos fakultetasAktualu / Actual
  Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutasIstorija / History
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  2018Docentė / Associate professorVDU Žemės ūkio akademija/VMU Agriculture Academy
  20152018Lektorė / LectorAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20102015Technologijos mokslų srities, aplinkos inžinerijos krypties mokslų daktaras / Doctoral degree of technology sciences, in Environmental engineering fieldAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20142015Asistentė / AssistantAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20092015Laborantė / Laboratory assistantAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20072010Mokymo meistrė / Training masterLietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian University of Agriculture
  20072009Technologijos mokslų srities, mechanikos inžinerijos krypties magistras / Master degree of technology sciences area, in mechanical engineering fieldLietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian University of Agriculture
  20032007Mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis / Bachelor degree of mechanical engineeringLietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian University of Agriculture

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2018Vakuuminio skystinio saulės kolektoriaus efektyvumo tyrimai ; Efficiency Research of Evacuated Tube CollectorMagistro / MasterVabuolas, Karolis
  2018Sandėliuojamų mkų dehidratacijos proceso tyrimai / Dehydration process research of stored carrotsBakalauro / BachelorBataitytė Sandra
  2018Žilvičių pjaustinio sandėliavimo sistemos projektavimas / Engineering Design Project of Storage System for Willow CuttingsBakalauro / BachelorVladas Kuzminskas
  2018Granulių sandėliavimo – tiekimo sistemos projektavimas / Designing of a System for Pellet Storage and SupplyBakalauro / BachelorJustinas Padriezas
  2018Džiovyklos su integruotu oriniu saulės kolektoriumi aerodinaminis įvertinimas / Aerodynamic Evaluation of Drier with an Integrated Solar Air CollectorBakalauro / BachelorArnas Gadliauskas
  2017Medienos kirtimo atliekų sandėliavimo tyrimas ; Research of wood cutting waste storageMagistro / MasterKruopas Mantas

  Earlier Teaching List

  StartEndSubjectSubject CodeInstitution
  20142015Technologinių sistemų projektavimas / Design of Technological SystemsIFEB B037Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20142016Technologinis transportas / Transporter machineryIFEB B007Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20152016Konversijos inžinerija-biokuro inžinerija / Conversion engineering – engineering biofuelsIFEB B039Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20152016Ž.ū. pirminio perdirbimo inžinerija / Primary processing engineering of agriculture productsIFEB B032Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20162017Krovos ir transportavimo inžinerija / Engineering of the loading and transportationIFEB B049Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University

  Teaching List

  StartSubject CodeSubjectInstitution
  2014IFEB B035Biomasės konservavimo ir sandėliavimo sistemų inžinerija / Preservation and storage of biomass systems engineeringŽemės ūkio akademija
  2014IFEB B051Inžinerinių technologijų projektavimas / Designing the Engineering TechnologyŽemės ūkio akademija
  2014IFEB B053Maisto žaliavų ir produktų sandėliavimo inžinerija / Food Raw Material and Product Storage EngineeringŽemės ūkio akademija
  2015IFEB B055Logistikos technika ir technologijos 2 / Logistical Equipment and Technology 2Žemės ūkio akademija
  2016IFEB B101Akvaproduktų laikymas ir prekinis paruošimas / Aqua-products storage and processingŽemės ūkio akademija
  2015IFEB B021Biomasės konversijos pagrindai / Biomass Conversion BasicsŽemės ūkio akademija
  2014IFISM003Matavimai biosistemų inžinerijoje / Biosystem Engieneering MeasurementsŽemės ūkio akademija
  2014IFEB M019Šilumos-masės mainų modeliavimas / Modeling of Heat and Mass TransferŽemės ūkio akademija
  2014IFEB M021Kondicionavimo sistemų inžinerija / Conditioning Systems EngineeringŽemės ūkio akademija
  2015IFEB M008Termotechnologiniai procesai agroenergetikoje / Thermotechnological processes in agroenergeticsŽemės ūkio akademija
  2015IFEB M025Kietojo biokuro terminė konversija / Thermal conversion of solid biofuelsŽemės ūkio akademija

  Invited Lectures and Presentations

  DateTitleLocation, InstitutionActivity Type
  2018 05 23-25Aerial solar collector usage in drying technologies of medicinal and spice plants, Engineering for rural development : 17th international scientific conferenceLatvia University of AgriculturePranešėja / Speaker
  2017 06 02-05Solar energy usage in drying technologies of medicinal and spice plants, Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17)Wroclaw University of Science and Technology, PolandPranešėja / Speaker
  2016 10 21-23Assessment of short-rotation plants usage potentiol for energy, Engineering for sustainable development of agriculture"Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis UniversityPranešėja / Speaker

  Qualification Development

  StartEndTitleLocationActivity Type
  20172017Studijų kokybė ir dėstytojo identitetas, didaktinė komunikacija, konfliktai, kokybės strategijosAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis UniversityKursai / Courses
  20172017Šiuolaikinės didaktikos tendencijos seminarasKTU EDU_LABKursai / Courses
  20142014Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas šiuolaikiniame universitete. Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai komunikacijai kurti“Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis UniversityKursai / Courses
  20172017Hannover Fair 2017Hannover, GermanyStažuotė / Internship
  20152015Agritechnika 2015Hannover, GermanyStažuotė / Internship

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  15 [2021-06-06]70 [2021-06-06]

  Projects

  CRIS IDCoordinator / VDU RepresentativeTitleCodeStart DateExpected CompletionScope
  pj00243NotInovatyvių inžinerinių sprendimų ir termoenergetinių procesų valdymo sistemų, skirtų sultingų augalininkystės produktų sandėliavimo technologijų tvarumui didinti, sklaida14PA-KK-17-1-01518-PR0012017-12-152020-12-21Nacionalinis

  Participation in Projects

  StartEndTitle of ProjectActivity Type / Position
  2018Inovatyvių inžinerinių sprendimų ir termoenergetinių procesų valdymo sistemų, skirtų sultingų augalininkystės produktų sandėliavimo technologijų tvarumui didinti, sklaida / Innovative engineering solutions and thermoenergetical processes management systems for juicy products storage technologies to increase the sustainability of the disseminationAdministratorė ir lektorė/ Administrator and lector
  20172018„Konkurencingas ūkis“ / Competitive FarmTyrėja / Researcher

  Publications

  Articles

  1. Zvicevičius, Egidijus; Čiplienė, Aušra; Raila, Algirdas; Paulauskienė, Aurelija. Analysis of drying process of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) berries // Engineering for rural development: 20 th international scientific conference, May 26-28, 2021: proceedings. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2021, vol. 20. ISSN 1691-3043, doi:10.22616/ERDev.2021.20.TF265, handle:20.500.12259/139284. Internet access: <http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2021/Papers/TF265.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Academic Search Complete (EBSCO), Scopus, AGRIS]
  2. Gadliauskas, Arnas; Čiplienė, Aušra. Augalinės biomasės skirtingų sandėliavimo technologijų palyginamieji tyrimai // Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2020, Nr. 25. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/111184. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111184/1/ISSN1392-8244_2020_N_25.PG_98-102.pdf> [Straipsnis žurnale / Journal article]
  3. Tilvikienė, Vita; Kadžiulienė, Žydrė; Liaudanskienė, Inga; Zvicevičius, Egidijus; Černiauskienė, Živilė; Čiplienė, Aušra; Raila, Algirdas; Baltrušaitis, Jonas. The quality and energy potential of introduced energy crops in northern part of temperate climate zone // Renewable energy. Oxford : Elsevier Ltd., 2020, vol. 151. ISSN 0960-1481, doi:10.1016/j.renene.2019.11.080, WOS:000521120700076, handle:20.500.12259/104580 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, ScienceDirect]
  4. Janulevičius, Algirdas; Šarauskis, Egidijus; Čiplienė, Aušra; Juostas, Antanas. Estimation of farm tractor performance as a function of time efficiency during ploughing in fields of different sizes // Biosystems engineering. San Diego : Elsevier Science, Vol. 179 (2019). ISSN 1537-5110, doi:10.1016/j.biosystemseng.2019.01.004, WOS:000459949700008, handle:20.500.12259/61557. Internet access: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511018303453> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, Scopus]
  5. Čiplienė, Aušra; Gurevičius, Povilas; Janulevičius, Algirdas; Damanauskas, Vidas. Experimental validation of tyre inflation pressure model to reduce fuel consumption during soil tillage // Biosystems engineering. San Diego : Academic Press Inc Elsevier Science, Vol. 186 (2019). ISSN 1537-5110, doi:10.1016/j.biosystemseng.2019.06.023, WOS:000491303400004, handle:20.500.12259/99572. Internet access: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511019301801?via%3Dihub#!> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, Scopus]
  6. Pertaška, Tadas; Čiplienė, Aušra. Grikių lukštų įtaka granulių kokybei // Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2019, Nr. 24. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/111385. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111385/1/ISSN1392-8244_2019_N_24.PG_169-174.pdf> [Straipsnis žurnale / Journal article]
  7. Raila, Algirdas; Zvicevičius, Egidijus; Čiplienė, Aušra. Grūdų sandėlių ventiliacija ir laikymo sąlygų stebėjimas // Mano ūkis. Akademija (Kėdainių r.) : Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2019, nr. 2. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/61901 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  8. Zvicevičius, Egidijus; Raila, Algirdas; Čiplienė, Aušra; Žiūra, Kęstutis. Influence of moisture on osier willow chops characteristics // Engineering for rural development [elektroninis išteklius] : 18th international scientific conference : proceedings, May 22-24, 2019. Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019, Vol. 18. ISSN 1691-3043, doi:10.22616/ERDev2019.18.N495, WOS:000482103500228, handle:20.500.12259/93546. Internet access: <http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2019/Papers/N495.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Academic Search Complete (EBSCO), Scopus, AGRIS, Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)]
  9. Raila, Algirdas; Zvicevičius, Egidijus; Čiplienė, Aušra. Kad nemenkėtų grūdų derlius aruoduose // Mano ūkis. Akademija (Kėdainių r.) : Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2019, nr. 1. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/61900 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  10. Zvicevičius, Egidijus; Čiplienė, Aušra. KPP priemonė „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ // Mano ūkis. Akademija (Kėdainių r.) : Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2019, nr. 11. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/101631 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  11. Zvicevičius, Egidijus; Čiplienė, Aušra. KPP priemonė „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“. Projektas „Inovatyvių inžinerinių sprendimų ir termoenergetinių procesų valdymo sistemų, skirtų sultingų augalininkystės produktų sandėliavimo technologijų tvarumui didinti, sklaida“ // Mano ūkis. Akademija (Kėdainių r.) : Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2019, nr. 6. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/92881 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  12. Špokas, Liudas; Steponavičius, Dainius; Žebrauskas, Gediminas; Čiplienė, Aušra; Bauša, Laimis. Reduction in adverse environmental impacts associated with the operation of combine harvesters during the harvesting of winter oilseed rape // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2019, vol. 27, no. 2. ISSN 1648-6897, doi:10.3846/jeelm.2019.9797, WOS:000473541700002, handle:20.500.12259/62273. Internet access: <https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/9797> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Compendex, ICONDA, Scopus]
  13. Norbutas, Mantas; Čiplienė, Aušra. Žolinių augalų biomasės kokybės išsaugojimas anaerobinėmis sąlygomis // Agroinžinerija ir energetika : VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo žurnalas. , 2019, Nr. 24. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/111576. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111576/1/ISSN1392-8244_2019_N_24.PG_56-60.pdf> [Straipsnis žurnale / Journal article]
  14. Čiplienė, Aušra; Zvicevičius, Egidijus; Raila, Algirdas. Aerial solar collector usage in drying technologies of medicinal and spice plants // Engineering for rural development [elektroninis išteklius] : 17th international scientific conference : proceedings, May 23-25, 2018. Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2018, Vol. 17. ISSN 1691-3043, doi:10.22616/ERDev2018.17.N506, handle:20.500.12259/91854. Internet access: <http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2018/Papers/N506.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Academic Search Complete (EBSCO), Scopus, AGRIS]
  15. Zvicevičius, Egidijus; Raila, Algirdas; Čiplienė, Aušra; Černiauskienė, Živilė; Kadžiulienė, Žydrė; Tilvikienė, Vita. Effects of moisture and pressure on densification process of raw material from Artemisia dubia Wall // Renewable energy. Oxford : Elsevier Ltd., Vol. 119 (2018). ISSN 0960-1481, doi:doi.org/10.1016/j.renene.2017.12.016, WOS:000423649700018, handle:20.500.12259/91445. Internet access: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148117312120> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, Scopus]
  16. Janulevičius, Algirdas; Čiplienė, Aušra. Estimation of engine CO2 and NOx emissions and their correlation with the not-to-exceed zone for a tractor ploughing fields of various sizes // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier, 2018, vol. 198. ISSN 0959-6526, doi:10.1016/j.jclepro.2018.07.078, WOS:000442973100138, handle:20.500.12259/92117. Internet access: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618320511> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Premier (EBSCO), Business Source Complete (EBSCO), CAB Abstracts, Compendex, Inspec, ScienceDirect]
  17. Zvicevičius, Egidijus; Čiplienė, Aušra. KPP priemonė " Žinių perdavimas ir informavimo veikla" // Mano ūkis. , 2018, rugsėjis. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/92040 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  18. Špokas, Liudas; Smolinskiy, S.V; Žebrauskas, Gediminas; Čiplienė, Aušra. Reducing seed losses and fuel consumption in rapeseed harvest // Техніка та енергетика = Machinery & Energetics. , 2018, Vol. 9, No. 2. ISSN 2663-1334, doi:10.31548/me2018.02.053, handle:20.500.12259/92578. Internet access: <http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/view/12372/10746> [Mokslo straipsnis / Research article] [IndexCopernicus]
  19. Vabuolas, Karolis; Čiplienė, Aušra. Vakuuminio skystinio saulės kolektoriaus efektyvumo tyrimai // Agroinžinerija ir energetika : ASU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas. , 2018, Nr. 23. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/92247 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  20. Kruopas, Mantas; Čiplienė, Aušra. Kirtimo atliekų sandėliavimo tyrimas // Agroinžinerija ir energetika : ASU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas. , 2017, Nr. 22. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/90664 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  21. Janulevičius, Algirdas; Juostas, Antanas; Čiplienė, Aušra. Nitrogen-oxide emissions from diesel-engine farm tractors during real-life cycles and their correlation with the not-to-exceed operating zones // Biosystems engineering. San Diego., Vol. 161 (2017). ISSN 1537-5110, doi:10.1016/j.biosystemseng.2017.06.022, WOS:000408183400009, handle:20.500.12259/90895. Internet access: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S153751101730003X?via%3Dihub> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, Scopus, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences)]
  22. Janulevičius, Algirdas; Juostas, Antanas; Čiplienė, Aušra. Estimation of carbon-oxide emissions of tractors during operation and correlation with the not-to-exceed zone // Biosystems engineering. San Diego., Vol. 147 (2016). ISSN 1537-5110, doi:10.1016/j.biosystemseng.2016.04.009, WOS:000379372300010, handle:20.500.12259/89314 [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect]
  23. Raila, Algirdas; Zvicevičius, Egidijus; Čiplienė, Aušra. Grūdų sandėliavimo būklės kontrolė ir kokybės praradimų prevencija // Mano ūkis. , 2016, lapkritis. ISSN 1392-3595, handle:20.500.12259/90032 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  24. Čiplienė, Aušra; Maruška, Audrius Sigitas; Raila, Algirdas; Zvicevičius, Egidijus; Ragažinskienė, Ona; Stankevičius, Mantas. The quantity of biologically active substances in purple coneflower as influenced by the preparation methods and drying technologies // Žemdirbystė = Agriculture. Akademija, (Kėdainių r.) : LAMMC Žemdirbystės institutas, T. 102, Nr. 3, 2015. ISSN 1392-3196, doi:10.13080/z-a.2015.102.038, WOS:000363712000008, handle:20.500.12259/50877. Internet access: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/08/102_3_str38.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus]
  25. Čiplienė, Aušra; Novošinskas, Henrikas; Raila, Algirdas; Zvicevičius, Egidijus. Usage of hybrid solar collector system in drying technologies of medical plants // Energy Conversion and Management. Oxford : Pergamon-Elsevier Science Ltd, Vol. 93 (2015). ISSN 0196-8904, doi:10.1016/j.enconman.2015.01.051, WOS:000350711100041, handle:20.500.12259/88012. Internet access: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890415000631> [Mokslo straipsnis / Research article] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, Compendex, CAB Abstracts, INSPEC, Academic Search Complete (EBSCO), Scopus, Current Contents (Engineering, Computing & Technology)]
  26. Zvicevičius, Egidijus; Novošinskas, Henrikas; Čiplienė, Aušra; Ragažinskienė, Ona; Bartusevičius, Vaidas. Differences in drying processes of morphological parts of purple Coneflower (Echinacea purpurea L. Moench) // Engineering for rural development : 12th international scientific conference, May 23-24, 2013, Jelgava : proceedings. Jelgava : Latvia university of agriculture, Vol. 12, 2013. ISSN 1691-3043, WOS:000382064800025, handle:20.500.12259/41679. Internet access: <http://tf.llu.lv/conference/proceedings2013/Papers/025_Zvicevicius_E.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO), Scopus]
  27. Raila, Algirdas; Zvicevičius, Egidijus; Bočys, Arvydas; Čiplienė, Aušra. Intensification of crop production drying using solar radiation power // Engineering for rural development : 11th international scientific conference: proceedings, May 24-25, 2012. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012, no. 11. ISSN 1691-3043, WOS:000329712900034, handle:20.500.12259/84326. Internet access: <http://tf.llu.lv/conference/proceedings2012/Papers/034_Raila_A.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts, Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)]
  28. Bočys, Arvydas; Raila, Algirdas; Zvicevičius, Egidijus; Čiplienė, Aušra. Vaistinių augalų – pipirmėčių (Mentha piperita L.) džiovinimas naudojant saulės apšvietos energiją // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, D. 1. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/84339 [Mokslo straipsnis / Research article]
  29. Railienė, Marija; Čiplienė, Aušra. Kviečių grūdų kokybės rodiklių įtaka tešlos fizikinėms ir technologinėms savybėms // Vagos. , Nr. 87 (40) (2010). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/82848 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB abstracts]
  30. Janulevičiūtė, Aušra; Railienė, Marija. Kviečių ir jų produktų technologinių savybių tyrimas // Agroinžinerija ir energetika: LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto ir Lietuvos žemės ūkio inžinierių sąjungos mokslo ir gamybos žurnalas. , 2009, Nr. 14. ISSN 1392-8244, handle:20.500.12259/81821 [Straipsnis žurnale / Journal article]

  Thesis

  1. Čiplienė, Aušra; Zvicevičius, Egidijus; Raila, Algirdas. Solar energy usage in drying technologies of medicinal and spice plants // International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17) : Book of abstracts. Wroclaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2017. ISBN 9788374939881, handle:20.500.12259/90850 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Čiplienė, Aušra. Poveikio aplinkai mažinimas vaistinės prieskoninės žaliavos džiovinimo technologijose // Jaunieji mokslininkai - žemės ūkio pažangai : IV jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų tezės / Lietuvos mokslų akademijos žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. [S.l.], 2015. handle:20.500.12259/88901 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Čiplienė, Aušra; Zvicevičius, Egidijus. Saulės energijos konversijos sistemų naudojimas paprastosios sukatžolės (Leonurus Cardiaca L.) džiovinimo technologijose // Jaunieji mokslininkai - žemės ūkio pažangai : III jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų tezės / Lietuvos mokslų akademijos žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. [S.l.], 2014. handle:20.500.12259/87587 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Čiplienė, Aušra; Raila, Algirdas. Atsinaujinančios energijos naudojimas vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijose // Doktorantų moksliniai tyrimai 2013 / Aleksandro Stulginskio universitetas. Doktorantų korporacija „Kolegos“. Akademija(Kauno r.), 2013. handle:20.500.12259/87250 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Raila, Algirdas; Zvicevičius, Egidijus; Kemzūraitė, Aurelija; Čiplienė, Aušra; Maruška, Audrius; Ragažinskienė, Ona; Kornyšova, Olga; Kaškonienė, Vilma; Bartkuvienė, Violeta; Bimbiraitė-Survilienė, Kristina; Stankevičius, Mantas; Drevinskas, Tomas. Medicinal raw material drying technology and its biologically active substances evaluation // The vital nature sign [elektroninis išteklius] : 7-th international scientific conference : abstract book. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2013, [no. 7]. ISSN 2335-8653, handle:20.500.12259/49440 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  6. Čiplienė, Aušra; Raila, Algirdas. Renewable energy use in preparation technology of medicinal plants raw materials // Scientific research of PhD students 2013 / Aleksandras Stulginskis university. Corporation of PhD students „Colleagues“. Akademija(Kauno r.), 2013. handle:20.500.12259/87441 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  7. Čiplienė, Aušra. Saulės spinduliuotės naudojimas kuriant švaresnes džiovinimo technologijas // Jaunieji mokslininkai - žemės ūkio pažangai : jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų tezės / Lietuvos mokslų akademijos žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. [S.l.], 2012. handle:20.500.12259/85557 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  Raila, Algirdas; Ragažinskienė, Ona; Novošinskas, Henrikas; Zvicevičius, Egidijus; Čiplienė, Aušra; Volkavičiūtė, Živilė; Kemzūraitė, Aurelija. Vaistinės augalinės žaliavos auginimo ir džiovinimo technologijos : rekomendacijos vaistinių ir prieskoninių augalų augintojams ir perdirbėjams / Asociacija „Slėnis Nemunas“, Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. Akademija, 2014. ISBN 9786094520266, handle:20.500.12259/42746 [Knyga / Book]

  Patents

  Raila, Algirdas Jonas; Zvicevičius, Egidijus; Novošinskas, Henrikas; Čiplienė, Aušra. Džioviklio ruošimo panaudojant saulės spinduliuotės energiją būdas ir įrenginys tam būdui realizuoti : Patentas Nr. LT 6069 B. Vilnius, 2014. handle:20.500.12259/88444. Internet access: <http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531075> [Patentas / Patent] [Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė]

  ETD

  Doctoral dissertations or summaries

  Čiplienė, Aušra. Saulės energijos naudojimas vaistinių-prieskoninių augalų džiovinimo technologijose. 2015. handle:20.500.12259/115286 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]

  Master thesis

  1. Petraška, Tadas. Grikių lukštų ir kuro durpių mišinio granulių formavimo proceso technologijos tyrimai. 2019. handle:20.500.12259/93228 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Čiplienė, Aušra. Kviečių technologinių savybių tyrimas. 2009. handle:20.500.12259/114392 [Magistro darbas / Master thesis]