CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameStabingis, Linas
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  E-maillinas.stabingis@vdu.lt
  Other E-mailslinas.stabingis@gmail.com
  ORCID0000-0001-7284-2483
  Scopus Author ID56315421000
  Research InterestsApskaitos, audito ir kitų informacinių sistemų plėtra bei kokybės vertinimas, studentų verslumo ir akademinio nesąžiningumo tyrimai. Development and quality assessment of accounting, auditing and other information systems, students‘ entrepreneurship, academic dishonesty.
  Curriculum VitaeDownload
  StatusDarbuotojas / Employee

  Other Links

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Bioekonomikos plėtros fakultetasAktualu / Actual
  Bioekonomikos tyrimų institutasIstorija / History
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  2018Docentas / Associated ProfessorVytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  20042018Docentas / Associated ProfessorAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis University
  20012004Lektorius / LecturerLietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian Agricultural University
  19972001Vyresnysis asistentas / Senior AssistantLietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian Agricultural University
  19931996Asistentas / AssistantLietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian Agricultural University
  19931996Daktaro laipsnis. Socialiniai mokslai. Ekonomika (04 S) / Doctoral degree. Social sciences. Economics (04 S)Lietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian Agricultural University. Disertacija: „Kompiuterizuotos informacijos sistemos kūrimas žemės ūkio produktus gaminančiose ir perdirbančiose įmonėse“ / Dissertation: “Creation of computer aided information systems for agricultural and processing enterprises”
  19771982Vientisosios studijos. Inžinieriaus sistemotechniko kvalifikacija / Integrated studies. Qualification of Engineer System TechnicianKauno politechnikos institutas (dabar Kauno technologijos universitetas / Kaunas Polytechnic Institute (now Kaunas University of Technology)

  Participation in Organizations, Honours, Awards, Prizes

  StartEndHonours, Awards and PrizesOrganization, Rewarding institution
  2005Narys / MemberŠiaurės žemės ūkio mokslo federacija (NJF) / Nordic Association of Agricultural Science (NJF)
  2011Valdybos pirmininkas / Chairperson of BoardŠiaurės žemės ūkio tyrėjų Lietuvos nacionalinė draugija / National Branch of Nordic Association of Agricultural Science (NJF)
  20042010Narys / MemberEuropos žemės ūkio ekonomistų asociacija / European Association of Agricultural economists (EAAE)

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2005Žemės ūkio verslo projektų efektyvumo vertinimo modelis / Model for Assessing the Effectiveness of Agricultural Business ProjectsDaktaro / DoctoralRimkuvienė, Daiva
  2014Įmonių finansų analizės galimybių naudojantis apskaitos informacine sistema vertinimas / Assessment of Ability to Provide Enterprises’ Financial Analysis Using Accounting Information SystemMagistro / MasterMazurkevičius, Arūnas
  2009Atsargų valdymo sistemos tyrimas / Research of Stock Management SystemMagistro / MasterČepkauskienė, Inga
  2007Apskaitos tvarkymo kompiuteriais technologijos ir jų kokybės vertinimas / Technologies of computerized accounting and their quality evaluationMagistro / MasterMackevičiūtė, Asta
  2005Integruoto apskaitos duomenų tvarkymo kokybės vertinimas / Evaluation of quality of integrated accounting data processingMagistro / MasterMedonaitė-Vaitilienė, Rasa
  2018Darbo užmokesčio apskaitos tvarkymas kompiuteriais N įmonėje / Computerized Payroll Accounting in Company NBakalauro / BachelorMotiejūnienė, Kristina
  2017Atsargų apskaita ir tobulinimas N įmonėje / Stock Accounting and Improvement in Company NBakalauro / BachelorBrizgytė, Ugnė
  2017Apskaitos tvarkymo kompiuterizavimas N ūkininko ūkyje / Computerization of accounting data processing in farm NBakalauro / BachelorKlimavičienė, Giedrė

  Earlier Teaching List

  StartEndSubjectInstitution
  19972010Apskaitos informacinių sistemų projektavimas / Development of Accounting Information SystemsLietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  20122014Žemės ūkio apskaita ir finansai / Accounting and Finance in AgricultureAleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas

  Teaching List

  StartSubject CodeSubjectInstitution
  1993EVEAB390Apskaitos informacinės sistemos / Accounting Information SystemsBioekonomikos plėtros fakultetas
  2006EVEAB550Finansai ir apskaita / Finance and accountingŽemės ūkio inžinerijos fakultetas
  2011EVVUB001Verslumo ugdymo praktika / Practise of Enterprise TrainingBioekonomikos plėtros fakultetas
  2012EVEAB410Apskaitos informacinių technologijų praktika / Training in Accounting Information TechnologiesBioekonomikos plėtros fakultetas
  2013EVEAB560Ekonomikos ir finansų pagrindai / Basics of economics and financesŽemės ūkio inžinerijos fakultetas
  2018EVEAB450Buhalterinė apskaita / AccountingBioekonomikos plėtros fakultetas

  Administrative and Other Activity

  StartEndPositionOther Institution
  20042005Prodekanas / Vice DeanLietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas / Lithuanian University of Agriculture. Faculty of Economics and Management
  19971999Apskaitos skyriaus viršininkas / Head of Accounting DivisionŽemės ūkio ministerija / Ministry of Agriculture

  Invited Lectures and Presentations

  DateTitleLocation, InstitutionActivity Type
  2018 10 01-05Apskaitos tvarkymo programinės įrangos parinkimas, diegimas ir naudojimas įmonėse / Choice, implementation and use of software for accounting data processing in enterprisesTartu (Estija), Estijos gyvybės mokslų universitetas / Tartu (Estonia) Estonian University of life SciencesMokymo vizitas pagal ERASMUS+ / Teaching visit under ERASMUS+
  2018 03 19-23Apskaitos tvarkymo programinės įrangos kokybės vertinimas ir parinkimas įmonėse / Quality evaluation and selection of software for accounting data processing in enterprisesNitra (Slovakija) Slovakijos žemės ūkio universitetas Nitroje / Nitra (Slovakia), Slovakian Agricultural University in NitraMokymo vizitas pagal ERASMUS+ / Teaching visit under ERASMUS+
  2017 10 02-06Apskaitos informacinių sistemų parinkimas ir jų kokybės vertinimas / Choice of Accounting Information Systems and its quality assessmentTartu (Estija), Estijos gyvybės mokslų universitetas / Tartu (Estonia) Estonian University of life SciencesMokymo vizitas pagal ERASMUS+ / Teaching visit under ERASMUS+
  2016 10 25-27Apskaitos informacinių sistemų parinkimas, diegimas ir kokybės vertinimas / Choice, Implementation and Quality Assessment of Accounting Information SystemsTartu (Estija), Estijos gyvybės mokslų universitetas / Tartu (Estonia) Estonian University of life SciencesMokymo vizitas pagal ERASMUS+ / Teaching visit under ERASMUS+
  2015 10 05-09Informacinių technologijų panaudojimas apskaitos informacijai tvarkyti / Use of Information Technologies for Accounting Data ProcessingTartu (Estija), Estijos gyvybės mokslų universitetas / Tartu (Estonia) Estonian University of life SciencesMokymo vizitas pagal ERASMUS+ / Teaching visit under ERASMUS+
  2014 12 09-12Apskaitos duomenų tvarkymo kompiuteriais kokybė / Quality of Accounting Data Processing Using ComputersTartu (Estija), Estijos gyvybės mokslų universitetas / Tartu (Estonia) Estonian University of life SciencesMokymo vizitas pagal ERASMUS+ / Teaching visit under ERASMUS+
  2014 05 29Avoiding Plagiarism in Students’ Written Works: Experience of LLUJelgava (Latvija), Latvijos žemės ūkio universitetas / Jelgava (Latvia), Latvian Agricultural UniversityPranešimas konferencijoje / Presentation at the Conference
  2014 04 01-04Apskaitos duomenų tvarkymas naudojant specializuotą programinę įrangą / Accounting Data Processing Using Specialised SoftwareNikosija (Kipras), Nikosijos universitetas / Nicosia (Cyprus), University of NicosiaMokymo vizitas pagal ERASMUS+ / Teaching visit under ERASMUS+

  Qualification Development

  StartEndTitleLocationActivity Type
  20172017Pedagoginių-psichologinių žinių kursasAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis UniversityKursai / Courses
  20162016Vienos savaitės trukmės mokymosi vizitas pagal ERASMUS+ programą / One week training visit on frame of ERASMUS+ programmeSlovakijos žemės ūkio universitetas Nitroje / Slovakian Agricultural University in NitraMokymosi vizitas / Training visit

  Editorship

  StartEndTitleActivity Type, Position
  20152015Proceedings of 25th NJF Congress: Nordic View to Sustainable Rural DevelopmentMokslo komiteto narys / Member of Scientific Committee

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  13 [2021-06-06]16 [2021-06-06]

  Projects

  CRIS IDCoordinator / VDU RepresentativeTitleCodeStart DateExpected CompletionScope
  pj00247NotPlačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste/ Comprehensive University Development in the Context of Universities Network Restructurisation09.3.1-ESFA-V-738-02-00012019-09-102022-12-31Tarptautinis

  Participation in Projects

  StartEndTitle of ProjectActivity Type / Position
  20162016Globali universitetų studentų ketinimų kurti verslą stebėsena / Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey (GUESSS) under coordination of University of St. GalenTyrėjas / Researcher
  20102013Plagiato politikos įtaka Europos aukštojo mokslo institucijoms / Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education Across Europe (PPHEAE) (510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE)/Institucinės darbo grupės vadovas / Head of Institutional Working Group
  20082010Naujos užimtumo galimybės siekiant užtikrinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę / New Sources of Employment to Promote the Wealth-Generating Capacity of Rural Communities – RuralJobs (FP7-KBBE-2007-1 Nr.211605)Tyrėjas / Researcher
  20062007Virtualiosios mokslo ir studijų organizacijos kūrimas, vystymas, ir diegimas Grid technologijų pagrindu (ESF/2004/2.5.0-03/411/BPD-182/F450 BPD-182) / Creating, developing, and implementing a virtual science and study organization based on Grid technologyTyrėjas / Researcher
  20052007Teminių visateksčių dokumentų duomenų bazių (VDDB) nuostatų rengimas (ESF/2004/2.4.0-K02-VS-03/SUT-191) / The preparation of regulation of thematic full-text document databasesDarbo grupės vadovas / Head of Working Group

  Publications

  Articles

  1. Stabingis, Linas. Impact of youth guarantee iniciatives on neets population changes in EU // Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai. Akademija (Kauno r.) : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija., 2020, vol. 42, no. 2. ISSN 2345-0355, doi:10.15544/mts.2020.15, handle:20.500.12259/126934. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/126934/1/ISSN2345-0355_2020_V_42_2.PG_145-156.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Business Source Complete (EBSCO), IndexCopernicus]
  2. Stabingis, Linas. Impact of ICT use on time structure of advisors work at the Lithuanian Agricultural Advisory Service // Rural development 2019 : research and innovation for bioeconomy (RD2019) [elektroninis išteklius] : 9th international scientific conference, September 26-28, 2019, Agriculture Academy of Vytautas Magnus University. Akademija : Agriculture Academy of Vytautas Magnus University. ISSN 1822-3230, doi:10.15544/RD.2019.063, handle:20.500.12259/108804. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/108804/1/ISSN2345-0916_2019.PG_472-477.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Academic Search Complete (EBSCO)]
  3. Látečková, Anna; Bigasová, Zuzana; Škorecová, Emília; Stabingis, Linas. Informačné systémy v poľnohospodárskych podnikoch z pohľadu poskytovania účtovných informácií // Medzinárodné vedecké dni2018. Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovémupoľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom [elektroninis išteklius] : zborník príspevkov / editors: Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová, Marcela Hallová. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISBN 9788055219684, doi:10.15414/2019.9788055219684, handle:20.500.12259/98929 [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Stabingis, Linas. Youth inclusion into labour market in Lithuania // 26th NJF Congress: Agriculture for the Next 100 Years, 27-29 June, 2018 Kaunas r. Lithuania : Proceedings. Akademija, 2019. ISBN 9786094491481, doi:10.15544/njfcongress.2018.17, handle:20.500.12259/61549. Internet access: <http://journal.njfcongress26.eu/index.php/njfcongress26/article/view/22> [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Stabingis, Linas; Látečková, Anna. Quality assessment of selected accounting information systems in Slovakia // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: bioeconomy challenges : proceedings of the 8th international scientific conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230, doi:10.15544/RD.2017.231, WOS:000527792100232, handle:20.500.12259/104585. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/104585/1/ISSN2345-0916_2017.PG_1324-1331.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Academic Search Complete (EBSCO), Conference Proceedings Citation Index-Science (Web of Science)]
  6. Látečková, Anna; Bigasová, Zuzana; Stabingis, Linas. Accounting information systems in business management // International scientific days 2016: the agri-food value chain: challenges for natural resources management and society: international scientific conference, Nitra, the Slovak Republic, May 19-20, 2016. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2016. ISBN 9788055215037, doi:10.15414/isd2016.s6.02, WOS:000391174500047, handle:20.500.12259/90306. Internet access: <http://spu.fem.uniag.sk/mvd2016/proceedings/en/tableofcontents.html> [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)]
  7. Stabingis, Linas; Látečková, Anna. Quality assessment of accounting information systems used by small enterprises in Lithuania // ICABR 2016: conference proceedings / Kasetsart University. Bankok : Kasetsart University, 2016. ISBN 9786162783463, handle:20.500.12259/90701 [Mokslo straipsnis / Research article]
  8. Stabingis, Linas; Jazepčikas, Darius; Raupelienė, Asta. Employment and Labour Market Development in Nordic and Baltic States // Nordic view to sustainable rural development : proceedings of the 25th NJF congress, June 16-18, 2015 / edited by S. ZeverteRivza. Riga : NJF, 2015. ISBN 9789934145483, WOS:000380590200129, handle:20.500.12259/89090. Internet access: <http://njfcongress.eu/images/PROCEEDINGS_of_the_25th_NJF_Congress.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)]
  9. Stabingis, Linas. Avoiding plagiarism in students’ written works: experience of LLU // Engineering for rural development : 13th international scientific conference, May 29-30, 2014: proceedings. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014, Vol. 13. ISSN 1691-3043, WOS:000382071500081, handle:20.500.12259/87024. Internet access: <http://tf.llu.lv/conference/proceedings2014/Papers/81_Stabingis_L.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO), AGRIS]
  10. Kokkinaki, Angelika; Kyprianidis, Petros; Partela, Pola; Stabingis, Linas. Cloudy skies over Cyprus? Perceptions and practices on cloud services in Cyprus // Business information systems workshops: BIS 2014 International Workshops, Larnaca, Cyprus, May 22-23, 2014. Berlin: Springer Verlag, 2014, Vol. 183. ISSN 1865-1348, doi:10.1007/978-3-319-11460-6_28, WOS:000360091400028, handle:20.500.12259/88235 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science), Scopus]
  11. Stabingis, Linas; Šarlauskienė, Lina; Čepaitienė, Neringa. Measures for Plagiarism Prevention in Students’ Written Works : Case Study of ASU Experience // Procedia - Social and Behavioral Sciences : the 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013“. Amsterdam : Elsevier B.V., Vol. 110 (2014). ISSN 1877-0428, doi:10.1016/j.sbspro.2013.12.913, WOS:000466711800071, handle:20.500.12259/86779. Internet access: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813055535#> [Mokslo straipsnis / Research article] [ScienceDirect, Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)]
  12. Stabingis, Linas. Quality assessment of the software used for accounting data processing in farmers’ farms in Lithuania // Podvojné účtovníctvo v teórii a praxi [elektroninis išteklius] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, 5. jún 2014. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014. ISBN 9788055212210, handle:20.500.12259/88934 [Mokslo straipsnis / Research article]
  13. Šarlauskienė, Lina; Stabingis, Linas. Understanding of Plagiarism by the Students in HEIs of Lithuania // Procedia - Social and Behavioral Sciences : the 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013“. Amsterdam : Elsevier B.V., Vol. 110 (2014). ISSN 1877-0428, doi:10.1016/j.sbspro.2013.12.908, WOS:000466711800066, handle:20.500.12259/86859. Internet access: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813055481#> [Mokslo straipsnis / Research article] [ScienceDirect]
  14. Lukoševičiūtė, Daiva; Stabingis, Linas. Valstybinės mokesčių inspekcijos internetu teikiamų paslaugų kokybės tyrimas // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives : mokslo žurnalas. Akademija (Kauno r.) : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012, Nr. 1 (8). ISSN 2029-1175, handle:20.500.12259/84913. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/84913/1/ISSN2351-5597_2012_V_8_N_1.PG_130-141.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Corporate Plus (EBSCO)]
  15. Stabingis, Linas. Lithuania: Stable growth after joining the EU // Cash Crop Report 2011: understanding agriculture worldwide. , 2011. ISSN 1863-7647, handle:20.500.12259/88810 [Mokslo straipsnis / Research article]
  16. Tautkevičienė, Gintarė; Kučiukas, Vilius; Štreimikis, Antanas; Bloveščiūnienė, Lina; Stabingis, Linas. Integration of the Lithuanian academic e-library (eLABa) into the integrational open access infrastructure // Sciecominfo : Nordic-Baltic forum for scientific communication. Lund : Lund university library, 2010, Vol. 6, no. 3. ISSN 1652-3202, handle:20.500.12259/49442. Internet access: <http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/viewFile/4318/3943> [Mokslo straipsnis / Research article]
  17. Staliūnienė, Jolanta Dalia; Stabingis, Linas. Optimization of measures for accounting information reliability assurance: practical aspect // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija, 2010, no. 15. ISSN 1822-6515, handle:20.500.12259/82901. Internet access: <http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/ekovad/15/1822-6515-2010-1085.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier]
  18. Staliūnienė, Jolanta Dalia; Stabingis, Linas. Apskaitos informacijos patikimumo užtikrinimo priemonių optimizavimas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija, 2009, Nr. 14. ISSN 1822-6515, handle:20.500.12259/82412 [Mokslo straipsnis / Research article] [Business Source Complete (EBSCO), Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier]
  19. Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Targamadzė, Aleksandras; Stabingis, Linas; Žurauskas, Stanislovas. Development of ETD repository in Lithuania: legal and managerial aspects // International Scientific Days 2008 [Elektroninis išteklius] : Competitiveness and Economic Growth: European and National Perspectives, May 28-30, 2008, Nitra, the Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2008. ISBN 9788055200613, handle:20.500.12259/82856 [Mokslo straipsnis / Research article]
  20. Stabingis, Linas. Development of information system for farmer’s farms accounting data processing // International Scientific Days 2008 [Elektroninis išteklius] : Competitiveness and Economic Growth: European and National Perspectives, May 28-30, 2008, Nitra, the Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2008. ISBN 9788055200613, handle:20.500.12259/82903 [Mokslo straipsnis / Research article]
  21. Rimkuvienė, Daiva; Stabingis, Linas; Laurinavičius, Eligijus. Duomenų gaubtinės analizės metodo taikymas žemės ūkio verslo projektų efektyvumui vertinti // Vagos. , Nr. 81 (34) (2008). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/81609 [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB abstracts]
  22. Stabingis, Linas. Ūkininkų ūkių veiklos apskaitos tvarkymo proceso optimizavimas // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finaces: problems and perspectives: šeštosios tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Lietuvos žemės ūkio universiteto Apskaitos ir finansų katedros 40-mečiui paminėti, straipsnių rinkinys, 2008 m. spalio 24d., Akademija, Kauno r.. , Nr. 1(6) (2008). ISSN 2029-1175, handle:20.500.12259/81201 [Mokslo straipsnis / Research article]
  23. Radzevičius, Algirdas; Stabingis, Linas. Management of education in agriculture and rural development in Lithuania // NJF Report : NJF 23rd Congress 2007 : Proceedings : Trends and perspectives in agriculture, Copenhagen, June 26-29, 2007. , 2007, Vol. 3, N 2. ISSN 1653-2015, handle:20.500.12259/82614 [Mokslo straipsnis / Research article]
  24. Stabingis, Linas. Įvadas // Naujų informacinių technologijų plėtra kaime : [LEADER programos mokymo metodinė priemonė]. Akademija, 2007. ISBN 9955448679, handle:20.500.12259/62583 [Straipsnis žurnale / Journal article]
  25. Raupelienė, Asta; Stabingis, Linas. Crop declaration and control information system quality evaluation // Economics and rural development: research papers. , 2006, Vol. 2, N 1. ISSN 1822-3346, handle:20.500.12259/104217. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/104217/1/ISSN2345-0347_2006_V_2_N_1.PG_38-45.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [CAB Abstracts]
  26. Fetisovienė, Kristina; Stabingis, Linas. Darbo užmokesčio bei priskaitymų socialiniam draudimui bei išskaitymų iš jo apskaitos metodika // Jaunasis mokslininkas 2005 [elektroninis išteklius]: studentų mokslinė konferencija / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. handle:20.500.12259/82920. Internet access: <http://www.lzuu.lt/jaunasis_mokslininkas/smk_2005/index.htm> [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  27. Raupelienė, Asta; Stabingis, Linas. Demand for e-services Amongst Agricultural Institutions in Lithuania // The Impact of European Integration of the National Economy: Regional and Rural Economics: Proceedings of the International Conference, 28-29 October, 2005, Cluj Napoca, Romania. Cluj-Napoca, 2005. ISBN 973751081X, handle:20.500.12259/78800 [Mokslo straipsnis / Research article]
  28. Adamonienė, Rūta; Radzevičius, Algirdas; Stabingis, Linas. Monitoring of demand of agricultural specialists in labour market of Lithuania // Rural development 2005: Globalisation and integration challenges to the rural of East and Central Europe: 2nd international scientific conference: proceedings. Vol. 2, b. 1, Social and humanitarian sciences. , Vol. 2, b. 1 (2005). ISSN 1822-3230, WOS:000258163600060, handle:20.500.12259/78487 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)]
  29. Laurinavičius, Eligijus; Rimkuvienė, Daiva; Stabingis, Linas. The model for evaluation of effectiveness of agricultural business projects // Rural development 2005: Globalisation and integration challenges to the rural of East and Central Europe: 2nd international scientific conference: proceedings. Vol. 2, b. 1, Social and humanitarian sciences. , Vol. 2, b. 1 (2005). ISSN 1822-3230, WOS:000258163600026, handle:20.500.12259/78483 [Mokslo straipsnis / Research article] [Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)]
  30. Raupelienė, Asta; Stabingis, Linas. Development of a model for evaluating the effectiveness of accounting information systems // Information Technology for a Better Agri-Food Sector, Environment and Rural Living: 4th Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment, Debrecen - Budapest, Hungary, 5-9 July 2003. Vol. 1. Debrecen, 2003. ISBN 9634727670, handle:20.500.12259/78835 [Mokslo straipsnis / Research article]
  31. Rimkuvienė, Daiva; Stabingis, Linas. Investicinių projektų žemės ūkyje valdymo problemos // Kaimo plėtra 2003 : globalizacijos ir integracijos iššūkiai rytų ir vidurio Europos kaimui : tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2003. ISBN 9955448172, handle:20.500.12259/76589 [Mokslo straipsnis / Research article]
  32. Čiūtienė, Aldona; Raupelienė, Asta; Stabingis, Linas. Pasėlių deklaravimo ir kontrolės informacinės sistemos kokybės vertinimas // Kaimo plėtra 2003 : globalizacijos ir integracijos iššūkiai rytų ir vidurio Europos kaimui : tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2003. ISBN 9955448172, handle:20.500.12259/76598 [Mokslo straipsnis / Research article]
  33. Čiūtienė, Aldona; Stabingis, Linas; Rimkuvienė, Daiva. Skaitmeninio mokymosi plėtros galimybės ir poreikis // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., 2003, T. 26. ISSN 1392-0561, handle:20.500.12259/79416. Internet access: <http://www.tzc.vu.lt/get.php?f.936> [Mokslo straipsnis / Research article]
  34. Rimkuvienė, Daiva; Stabingis, Linas. The Possibilities of Internet Usage for Management of Agricultural Investment Projects // Economic Science for Rural Development. P. 1 : International Scientific Conference : Reports (Proceedings). Jelgava. ISBN 9984596591, handle:20.500.12259/76333 [Mokslo straipsnis / Research article]
  35. Rimkuvienė, Daiva; Stabingis, Linas. Verslo informacinė aplinka kaime // Vagos : mokslo darbai. , 2003, Nr. 61 (14). handle:20.500.12259/77328 [Mokslo straipsnis / Research article]
  36. Rimkuvienė, Daiva; Stabingis, Linas. Informacinė verslo aplinka kaime // Kaimo plėtros strategijos : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga [2002 11 14-15]. Akademija : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2002. handle:20.500.12259/76826 [Mokslo straipsnis / Research article]
  37. Rimkuvienė, Daiva; Stabingis, Linas. Žemės ūkio informacinių sistemų plėtra rengiantis narystei ES // Europos integracijos procesai : mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2002. ISBN 9955091878, handle:20.500.12259/79387 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  38. Rimkuvienė, Daiva; Stabingis, Linas. Žemės ūkio studijų internetu plėtra // Vagos : mokslo darbai. , 2002, Nr. 56 (9). handle:20.500.12259/76184 [Mokslo straipsnis / Research article]
  39. Rimkuvienė, Daiva; Stabingis, Linas. Žemės ūkio studjų internetu plėtra // Informacinės technologijos žemės ūkyje: tyrimai ir plėtra : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2002 m. spalio 16-17. Akademija : LŽŪU Leidybos centras. handle:20.500.12259/76799 [Mokslo straipsnis / Research article]
  40. Stabingis, Linas. Žemės ūkio informacinių sistemų tobulinimas - neatsiejama informacinės visuomenės plėtros dalis // Žemės ūkio informacinės sistemos: tikslai ir jų kūrimo bei įgyvendinimo problemos: seminaro pranešimų rinkinys, 2001 m. rugsėjo 28 d. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2001. handle:20.500.12259/78535 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  41. Stabingis, Linas. "Jaunimas siekia pažangos" // Mokslo Lietuva. , 1994, spal.12. handle:20.500.12259/63354 [Straipsnis žurnale / Journal article]

  Thesis

  1. Stabingis, Linas. Proper use of the concepts of computerisation, automation, robotisation, and digitisation when discussing accounting data processing // Apskaita ir finansai: inovatyvūs sprendimai darniai bioekonomikos ir kaimo plėtrai : 12-osios tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukos, 2020 m. lapkričio 19–20 d.= Accounting and finance: innovative solutions for sustainable bioeconomy and rural development: 12th international scientific conference: programme and abstracts. Akademija : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2020. ISBN 9786094674648, handle:20.500.12259/111639 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  2. Stabingis, Linas; Rimkuvienė, Daiva. Entrepreneurial intention among students of Baltic region // 26th NJF Congress: Agriculture for the Next 100 Years, 27-29 June, 2018 Kaunas r. Lithuania : Programme and Summaries of Presentations. Akademija, 2018. handle:20.500.12259/92472 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  3. Stabingis, Linas; Látečková, Anna. Quality Assessment of Selected Accounting Information Systems in Slovakia // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, 2017. ISBN 9786094491238, handle:20.500.12259/91291 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  4. Radzevičius, Algirdas; Stabingis, Linas. Prognostication of Specialists Demand of Agriculture and Rural Development // NJF Report: NJF 24th Congress 2011: 2nd Nordic Feed Science Confrence 2011: Food, Feed, Fuel and Fun: Book of Abstracts, Uppsala, Sweden, June 14-16, 2011. , 2011, Vol. 7, N 3. ISSN 1653-2015, handle:20.500.12259/83902 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]
  5. Stabingis, Linas. Development of Agricultural Information System in Lithuania ; L. Stabingis // Rural Integrated and Sustainable Development Strategy: Problems, Models and Key Actions : [Abstracts] : Seminar in Lithuania, 26-27 November, 1999. Kaunas. handle:20.500.12259/62670 [Konferencijos medžiaga / Conference paper]

  Books

  1. Raupelienė, Asta; Stabingis, Linas; Jazepčikas, Darius. Employment development in rural regions: strategic orientations for better targeted policy [elektroninis išteklius] : research work. Akademija, 2014. ISBN 9786094490767, handle:20.500.12259/88760. Internet access: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4047> [Knyga / Book]
  2. Stabingis, Linas. Žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų apskaitos informacijos tvarkymas naudojantis kompiuteriais [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. Akademija, 2010. handle:20.500.12259/84715. Internet access: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/384> [Knyga / Book]
  3. Pučinskas, Kazys; Bružauskas, Valentinas; Stončiuvienė, Neringa; Navickaitė, Aleksandra; Valys, Algirdas; Kaunienė, Vanda; Novošinskienė, Albina; Strazdienė, Danutė; Stabingis, Linas; Meškelienė, Audronė; Nevas, J; Galentas, Vytautas. Žemės ūkio įmonių apskaitos tvarkymo pagal naująjį sąskaitų planą pavyzdys. D. 1. Vilnius : Informacijos ir leidybos centras, 1995. handle:20.500.12259/66486 [Knyga / Book]
  4. Pučinskas, Kazys; Bružauskas, Valentinas; Stončiuvienė, Neringa; Navickaitė, Aleksandra; Valys, Algirdas; Kaunienė, Vanda; Novošinskienė, Albina; Strazdienė, Danutė; Stabingis, Linas; Meškelienė, Audronė; Nevas, J; Galentas, Vytautas. Žemės ūkio įmonių apskaitos tvarkymo pagal naująjį sąskaitų planą pavyzdys. D. 2. Vilnius : Informacijos ir leidybos centras, 1995. handle:20.500.12259/66448 [Knyga / Book]
  5. Pučinskas, Kazys; Bružauskas, Valentinas; Stončiuvienė, Neringa; Navickaitė, Aleksandra; Žaltauskienė, Nijolė; Mikutis, Vytautas; Valys, Algirdas; Stabingis, Linas; Nevas, J; Galentas, V. Naujoji apskaita žemės ūkio įmonėse. Vilnius : LR ž. ū. m-jos Informacijos ir leidybos centras, 1994. handle:20.500.12259/66456 [Knyga / Book]

  Parts of Books

  Stabingis, Linas. Kompiuterizuota apskaita : mokymo priemonė aukštesn. ž. ū. m-klų studentams ; Lietuvos Respublikos ž. ū. m-ja. Mokymo metodikos centras. Vilnius, 2000. handle:20.500.12259/64395 [Knygos dalis / Book part]

  ETD

  Master thesis

  1. Mazurkevičius, Arūnas. Įmonių finansų analizės galimybių naudojantis apskaitos informacine sistema vertinimas. 2014. handle:20.500.12259/115000 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Čepkauskienė, Inga. Atsargų valdymo sistemos tyrimas. 2009. handle:20.500.12259/113516 [Magistro darbas / Master thesis]
  3. Mackevičiūtė, Asta. Apskaitos tvarkymo kompiuteriais technologijos ir jų kokybės vertinimas. 2007. handle:20.500.12259/113265 [Magistro darbas / Master thesis]

  Bachelor thesis

  1. Kirvelienė, Jurgita. Atsargų apskaita N įmonėje. 2021. handle:20.500.12259/131242 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  2. Narmontienė, Viktorija. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita ir kontrolė UAB „N“. 2021. handle:20.500.12259/126142 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  3. Petračkova, Emilija. Darbo užmokesčio apskaitos kompiuterizavimas N organizacijoje. 2021. handle:20.500.12259/126455 [bachelor thesis]
  4. Venslavičiūtė, Indrė. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita UAB X. 2021. handle:20.500.12259/126563 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  5. Macius, Liutauras. Sąnaudų apskaita ir jos tobulinimas Vytauto didžiojo universitete. 2021. handle:20.500.12259/131861 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  6. Pumputienė, Dovilė. Apskaitos politika ir jos formavimas N įmonėje. 2020. handle:20.500.12259/107631 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]
  7. Urbaitienė, Odeta. Gamybos išlaidų apskaita ir savikainos kalkuliavimas N įmonėje. 2020. handle:20.500.12259/108876 [Bakalauro darbas / Bachelor thesis]