CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameAbraitienė, Jolita
  Name VariantsAbraitiene, Jolita
  Main AffiliationŽemės ūkio akademija
  E-mailjolita.abraitiene@vdu.lt
  ORCID0000-0001-7635-4065
  Research InterestsMiško ekosistemų tyrimai, biologinė įvairovė, sumedėjusių ir žolinių augalų fenologiniai tyrimai.
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Miškų ir ekologijos fakultetasAktualu / Actual
  Aplinkos ir ekologijos institutasIstorija / History
  Žemės ūkio akademijaAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  20152018Studijų programų prodekanėAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis university
  2012LektorėAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis university
  20072012AsistentėLietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian University of Agriculture
  20072012Daktaro laipsnis. Žemės ūkio mokslai. Miškotyra (04 A)Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis university
  20052007Magistro laipsnis. Miško ekologijos specializacija, ekologija ir aplinkotyra.Lietuvos žemės ūkio universitetas / Lithuanian University of Agriculture
  20012005Bakalauro laipsnis. Taikomosios ekologijos studijų programa. EkologijaLietuvos žemės ūkio universitetas /Lithuanian University of Agriculture

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2018Mūšos tyrelio pelkinio komplekso augalijos vertinimasMagistro / MasterKęsminaitė, Greta
  2017Geležinkelio „Rail Baltica“ poveikis žolinei augalijai Jiesios kraštovaizdžio draustinyjeMagistro / MasterKlimanskytė, Miglė
  2016Europos bendrijos svarbos miškų buveinių tyrimai Mikalinės miškeMagistro / MasterPetkevičiūtė, Edita
  2016Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės Vištytgirio botaniniame - zoologiniame draustinyjeMagistro / MasterPanitauskaitė, Greta
  2015Burbiškio parko sodų būklės vertinimasMagistro / MasterPoletajevas, Olegas
  2015Kašubinio vėdryno (Ranunculus cassubicus L.) paplitimas mišriuose lapuočių miškuose.Magistro / MasterŽilėnas, Mindaugas
  2014Sumedėjusios augalijos kaita Vištytgirio botaninio – zoologinio draustinio miško aikštėse.Magistro / MasterPanitauskaitė, Enrika

  Earlier Teaching List

  StartEndSubjectSubject CodeInstitution
  20162018Saugomų teritorijų planavimasMEAEB028Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis university
  20072013Aplinkos inžinerija ir atliekų tvarkymasMEAEB010Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis university
  20072012Specialioji ekologijaMEAEB036Lietuvos Žemės ūkio universitetas / Lithuanian University of Agriculture

  Teaching List

  StartSubject CodeSubjectInstitution
  2012MEAEB006Biologinės įvairovės apsaugaVytauto Didžiojo universitetas
  2012MEAEB014Ekologijos kompleksinė praktika 2Vytauto Didžiojo universitetas
  2007MEAEB020Bendroji ekologija ir aplinkos apsaugaVytauto Didžiojo universitetas
  2007MEAEM003Sausumos ekosistemų įvairovė ir apsaugaVytauto Didžiojo universitetas

  Administrative and Other Activity

  StartEndPositionOther Institution
  2017Organizacinio komiteto narėAleksandro Stulginskio universitetas. Tarptautinės konferencijos „Rural development“ komitetas
  20152018Studijų programų prodekanėAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis university
  20152016Plagiato prevencijos grupės narėAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis university

  Invited Lectures and Presentations

  DateTitleLocation, Institution
  2018 06 25-29Quality management and accreditation for study programmes in forest sciences and related disciplines at Aleksandras Stulginskis University (Lithuania). The graduate surveys and the role of students and employers in quality assurance processesSILVA Network
  2018 05 04Mūšos tyrelio pelkinio komplekso augalijos įvertinimas. Žmogaus ir gamtos sauga 2018Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis university ; Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  2018 04Seminaras moksleiviams "Miškas ir mes"Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis university
  2018 05 03-05Mažalapės liepos Tilia cordata Mill. fenologiniai tyrimai Kauno mieste. Žmogaus ir gamtos sauga 2017Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis university ; Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University
  2017 05 03-05Jiesios kraštovaizdžio draustinyje žolinės augalijos projekcinis padengimas geležinkelio zonoje. Žmogaus ir gamtos sauga 2017Aleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis university ; Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University

  Qualification Development

  StartEndTitleLocationActivity Type
  20182018Participated in the transnational meeting of the project entitled BE(E)THERAPY Therapeutic Effects of Apitherapy in Higher EducationAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis universityCo-funded by the Erasmus+ Programme
  20182018Reducing the forest stands damage caused by winds trough modern planning and risk assessment measuresAleksandro Stulginskio universitetas / Aleksandras Stulginskis university ; Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas / Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry
  20182018Saugomų teritorijų sistema – Lietuvos šimtmečio laimėjimasLietuvos Respublikos Seimas
  20172017Forestry training Cendtre of OssiachForest Management in Austria

  Bibliometrics

  Works indexed in WEB OF SCIENCETMTotal Citations WEB OF SCIENCETM
  5 [2020-09-12]1 [2020-09-12]

  Participation in Projects

  StartEndTitle of ProjectActivity Type / Position
  20182018Terapinis apiterapijos poveikis aukštajame moksleTyrėja / Researcher
  20162017Žemės ūkio verslininkų vadybinių ir technologinių kompetencijų tobulinimas (Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas)Pranešėja / Speaker
  20142016EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas visoje šalyje (BIGIS)Tyrėja / Researcher

  Publications

  Articles

  1. Marozas, Vitas; Augustaitis, Algirdas; Pivoras, Ainis; Baumgarten, Manuela; Mozgeris, Gintautas; Sasnauskienė, Jurgita; Dautartė, Anželika; Abraitienė, Jolita; Byčenkienė, Steigvilė; Mordas, Genrik; Ulevičius, Vidmantas; Matyssek, Rainer. Comparative analyses of gas exchange characteristics and chlorophyll fluorescence of three dominant tree species during the vegetation season in hemi-boreal zone, Lithuania // Journal of Agricultural Meteorology. Tokyo : Society of Agricultural Meteorology of Japan, 2019, vol. 75, iss. 1. ISSN 0021-8588, doi:10.2480/agrmet.D-18-00004, WOS:000455530500002, handle:20.500.12259/61520. Internet access: <https://www.jstage.jst.go.jp/article/agrmet/75/1/75_D-18-00004/_pdf/-char/en> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
  2. Paišienė, Justina; Abraitienė, Jolita. Europos Bendrijos svarbos natūralių miškų buveinių tyrimai Utenos miesto teritorijoje // Žmogaus ir gamtos sauga 2019 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2019 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, 2019. ISSN 1822-1823, doi:10.7220/2538-9122.2019, handle:20.500.12259/92729 [S5]
  3. Stravinskienė, Vida; Bartkevičius, Edmundas; Abraitienė, Jolita; Dautartė, Anželika. Assessment of Pinus sylvestris L. tree health in urban forests at highway sides in Lithuania // Global ecology and conservation. Amsterdam : Elsevier science BV, 2018, vol. 16. ISSN 2351-9894, doi:10.1016/j.gecco.2018.e00517, WOS:000454994500068, handle:20.500.12259/61718. Internet access: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989418303329?via%3Dihub#!> [S1] [Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Zoological Record]
  4. Kęsminaitė, Greta; Abraitienė, Jolita. Mūšos tyrelio pelkinio komplekso augalijos įvertinimas // Žmogaus ir gamtos sauga 2018 : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2018 : proceedings of the 24rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2018. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/91667 [P1e]
  5. Klimanskytė, Miglė; Abraitienė, Jolita. Jiesios kraštovaizdžio draustinyje žolinės augalijos projekcinis padengimas geležinkelio zonoje // Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/90624 [P1e]
  6. Gurskienė, Vilija; Abraitienė, Jolita. Mažalapės liepos Tilia cordata Mill. fenologiniai tyrimai Kauno mieste // Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/90626 [P1e]
  7. Abraitienė, Jolita; Šilingienė, Gerda; Vaitkevičiūtė, Rasa; Vasinauskienė, Regina. The diversity of herbaceous vegetation after forest fire // Rural development 2017 [elektroninis išteklius]: bioeconomy challenges : proceedings of the 8th international scientific conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230, doi:10.15544/RD.2017.105, WOS:000527792100099, handle:20.500.12259/105085. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/105085/1/ISSN2345-0916_2017.PG_537-541.pdf> [P1a] [Academic Search Complete (EBSCO), Conference Proceedings Citation Index-Science (Web of Science)]
  8. Gaižauskaitė, Laura; Abraitienė, Jolita; Šilingienė, Gerda. Žolinės augalijos įvairovė po miško gaisro Jurbarko miškų urėdijoje // Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/90606 [P1e]
  9. Petkevičiūtė, Edita; Abraitienė, Jolita. Europos bendrijos svarbos miškų buveinės Mikalinės miške // Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/89463 [P1e]
  10. Panitauskaitė, Greta; Abraitienė, Jolita. Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės Vištytgirio botaniniame-zoologiniame draustinyje // Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/89462 [P1e]
  11. Rasimavičiūtė, Jolita; Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Dubravos rezervatinės apyrubės aukštapelkės floros vertinimas // Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/88179 [P1e]
  12. Panitauskaitė, Enrika; Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas; Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta. Forest gaps effect on ground vegetation and forest regeneration in the Vištytgiris botanical-zoological reserve // Acta biologica universitatis Daugavpiliensis. , Vol. 15, No. 2 (2015). ISSN 1407-8953, handle:20.500.12259/90106. Internet access: <http://sciences.lv/wp-content/uploads/ACTA/2015/15-2/Panitauskaitė.pdf>, <http://sciences.lv/wp-content/uploads/ACTA/2015/15-2/Panitauskaitė.pdf> [S2] [BIOSIS Previews (Thomson ISI), Biological Abstracts (Thomson ISI), Zoological Record (Thomson ISI), CAB Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts]
  13. Žilėnas, Mindaugas; Abraitienė, Jolita. Kašubinio vėdryno Ranunculus Cassubicus L. paplitimas mišriuose lapuočių miškuose // Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/88221 [P1e]
  14. Panitauskaitė, Enrika; Abraitienė, Jolita. Changes in the woody vegetation of macro clearances in Vištytgiris botanical-zoological reserve // Research for rural development 2014 : annual 20th international scientific conference proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava, 2014, vol. 2. ISSN 1691-4031, handle:20.500.12259/87904. Internet access: <> [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), CAB Abstracts, Academic Search Complete (EBSCO), AGRIS, Scopus]
  15. Panitauskaitė, Greta; Abraitienė, Jolita; Stiklienė, Aida. Meteorologinių veiksnių įtaka efemeroidų fenologiniams tarpsniams 2013 metais // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/86923 [P1e]
  16. Panitauskaitė, Enrika; Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Sumedėjusios augalijos kaita Vištytgirio botaninio-zoologinio draustinio miško aikštėse // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/86977 [P1e]
  17. Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas; Panitauskaitė, Greta. Influence of meteorological factors on the phenological phases of ephemeroids // Rural development 2013 : 6th international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, Vol. 6, b. 3 (2013). ISSN 1822-3230, WOS:000357670300029, handle:20.500.12259/86669 [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Academic Search Complete (EBSCO)]
  18. Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Lapuočių miškų žolinių augalų sezoninė kaita 2012 m. Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje // Žmogaus ir gamtos sauga 2013 : 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/86164 [P1e]
  19. Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Broadleaved forest vegetation seasonal dynamics under different climatic regimes // Forest and Sustainable Development [elektroninis išteklius] : Proceedings of the Biennial International, Brasov, 15-16 October 2010. Brasov: Transilvania University Press. ISSN 1843-505X, handle:20.500.12259/83492 [S4] [CAB Abstracts]
  20. Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Phenology of herbaceous vegetation in broadleaved forest of Kamsa botanical - zoological reserve // Acta biologica universitatis Daugavpiliensis. , Vol. 11, No. 2 (2011). ISSN 1407-8953, handle:20.500.12259/84251 [S2] [Zoological Record (Thomson ISI), CAB Abstracts, BIOSIS Previews, Cambridge Scientific Abstracts]
  21. Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Seasonal dynamics of herbaceous plants in Kamša botanical-zoological reserve // Rural development 2011 : 5th international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, Vol. 5, b. 2 (2011). ISSN 1822-3230, WOS:000304698500001, handle:20.500.12259/83832 [P1a] [Academic Search Complete (EBSCO), Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  22. Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Meteorologinių rodiklių įtaka plačialapių miškų žolinių augalų fenologijos kaitai // Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 2. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/82835 [P1e]
  23. Marozas, Vitas; Abraitienė, Jolita. Broad-leaved forest vegetation seasonal dynamics of different years // Rural development 2009 : 4th international scientific conference, 15-17 October, 2009, Akademija, Kaunas region, Lithuania : proceedings. Akademija : Lithuanian University of Agriculture, Vol. 4, b. 2 (2009). ISSN 1822-3230, WOS:000274845700028, handle:20.500.12259/81978 [P1a] [Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)]
  24. Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Lapuočių miškų žolinių augalų sezoninė kaita 2007 m. Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje // Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13. D.2. Akademija., 2008. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/80951 [P1e]
  25. Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Lapuočių miškų žolinių augalų sezoninė kaita šiltų orų sąlygomis Kamšos botaniniame- zoologiniame draustinyje // Vagos. , Nr. 79 (32) (2008). ISSN 1648-116X, handle:20.500.12259/81051 [S4] [CAB abstracts]
  26. Marozas, Vitas; Abraitienė, Jolita. Phenology of broadleaved forest herbaceous vegetation under different climate regimes // Climate change and forest ecosystems: International Scientific Conference, Vilnius, Lithuania, October 22-23, 2008: Proceedings/Abstracts Vilnius, 2008. ISBN 9789955370505, handle:20.500.12259/81431 [P1f]
  27. Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Phenology of herbaceous vegetation in deciduous forest of Kamsa botanical -zoological reserve, Lithuania // Acta biologica universitatis Daugavpiliensis. , Vol. 8, No.1 (2008). ISSN 1407-8953, handle:20.500.12259/81639 [S2] [Zoological Record, CAB abstracts, BIOSIS Previews, Cambridge Scientific Abstracts]
  28. Žemaitytė, Dovilė; Abraitienė, Jolita; Rutkovienė, Vida; Šileikienė, Daiva. Skystų ekologinių trąšų "Biojodis" įtaka dirvožemio elektrocheminėms savybėms // Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13. D. 2. Akademija., 2008. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/80873 [P1e]
  29. Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Žolinių augalų sezoninė dinamika lapuočių miške Kamšos botaniniame - zoologiniame draustinyje // Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2007 m. gegužės 16-19 d. Akademija., 2007. ISSN 1822-1823, handle:20.500.12259/79816 [P1e]

  Thesis

  1. Šilingienė, Gerda; Abraitienė, Jolita; Vaitkevičiūtė, Rasa; Vasinauskienė, Regina. Diversity of Herbaceous Vegetation After Forest Fire // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, 2017. ISBN 9786094491238, handle:20.500.12259/91282. Internet access: <http://www.ruraldevelopment.lt/doc/SANTRAUKOS_%20GERAS.pdf> [T1e]
  2. Marozas, Vitas; Preikša, Žydrūnas; Tamutis, Vytautas; Armolaitis, Kęstutis; Plaušinytė, Erika; Abraitienė, Jolita; Augustaitis, Algirdas. Impact of nitrogen pollution on herbs, bryophytes, fungi and beetles in pine dominated forests near the nitrogen fertilizer factory // IUFRO Tokyo 2017 : Actions for Sustainable Forest Ecosystems under Air Pollution and Climate Change : Programme and Abstract, 22-26 October, 2017. Tokyo : Tokyo University of Agriculture and Technology, 2017. handle:20.500.12259/91156 [T1e]
  3. Šilingienė, Gerda; Vasinauskienė, Regina; Abraitienė, Jolita; Vaitkevičiūtė, Rasa. Temperature Field Distribution Character in the Upper Soil Layer Under Water Steam Treatment // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, 2017. ISBN 9786094491238, handle:20.500.12259/91233. Internet access: <http://www.ruraldevelopment.lt/doc/SANTRAUKOS_%20GERAS.pdf> [T1e]
  4. Panitauskaitė, Enrika; Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas; Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta. Assessment of forest regeneration in forest areas of different size in Vištytgiris botanical-zoological reserve // 8th international conference on biodiversity research, Daugavpils, 28–30 April, 2015 : book of abstracts. Daugavpils : Daugavpils University Academic Press "Saule", 2015. ISBN 9789984146874, handle:20.500.12259/88167. Internet access: <http://8thbiodiversity.biology.lv/book_of_abstract_8thbiodiversity.pdf>, <http://8thbiodiversity.biology.lv/book_of_abstract_8thbiodiversity.pdf> [T1e]
  5. Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Seasonal variation of herbaceous plants in broadleaved forests in Kamša botanical-zoological reserve // Research and conservation of biological diversity in Baltic region : 7th international conference, Daugavpils, 25-27 April, 2013 : book of abstracts. Daugavpils : Saule, 2013. ISBN 9789984146164, handle:20.500.12259/87533 [T1e]
  6. Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Broadleaved forest vegetation seasonal dynamics under different climatic regimes of Kamsa botanical-zoological reserve // Research and conservation of biological diversity in Baltic region : 6th international conference, Daugavpils, 28-29 April, 2011 : book of abstracts. Daugavpils : Saule, 2011. ISBN 9789984145235, handle:20.500.12259/83508 [T1e]
  7. Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Phenology of herbaceous vegetation in broadleavedforest of Kamsa botanical-zoological rezerve // Climate change : agro-and forest systems sustainability : abstracts of international scientific conference, Babtai, June 21-22, 2011. Kaunas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 2011. handle:20.500.12259/83544 [T1e]
  8. Abraitienė, Jolita; Marozas, Vitas. Seasonal dynamics of broadleaved forests vegetation under different climate regimes // Research and conservation of biological diversity in Baltic region : 5th international conference, Daugavpils, 22-24 April, 2009 : book of abstracts. Daugavpils, 2009. ISBN 9789984144337, handle:20.500.12259/81700 [T1e]
  9. Marozas, Vitas; Abraitienė, Jolita. Seasonal dynamics of herbaceous vegetation in deciduous forests of kamša botanical - zoological reserve // Research and conservation of biological diversity in Baltic region: 4th international conference, Daugavpils, 25-27 April, 2007: book of abstracts. Daugavpils, 2007. handle:20.500.12259/79767 [T1e]

  Books

  Dautartė, Anželika; Gavenauskas, Algirdas; Pekarskas, Juozas; Abraitienė, Jolita; Ivavičiūtė, Giedrė. Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas : mokymo priemonė parengta pagal projektą „Žemės ūkio verslininkų vadybinių ir technologinių kompetencijų tobulinimas" (Nr. 14PM-KK-15-1-03196-PR001). Akademija, 2016. handle:20.500.12259/89104 [K2c]