CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameSerafinavičiūtė, Brigita
  Main AffiliationVytauto Didžiojo universitetas
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]0 [2021-06-06]

  Publications

  Work Thesis

  Serafinavičiūtė, Brigita. The effect of troposphere ozone on the morphology of the main autochtonic forest plants in Lithuania : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, ecology and environmental sciences (03 B) = Priežemio ozono poveikis Lietuvos miškų pagrindinių autochtoninių augalų morfologijai : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03 B). Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. handle:20.500.12259/55839 [Daktaro disertacija ar santrauka / Doctoral dissertation or summary]