CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameKazragytė, Vida
  Main AffiliationŠvietimo akademija
  E-mailvida.kazragyte@vdu.lt
  ORCID0000-0003-2542-6174
  Scopus Author ID56600617900
  Research InterestsTeatro pedagogika, mažų vaikų vaidyba, meninio ugdymo teorija, meninio ugdymo programos / theatre pedagogy, role playing of young children, arts education theory, arts education curriculum
  Curriculum VitaeDownload
  StatusDarbuotojas / Employee

  Affiliations

  AffiliationStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasAktualu / Actual
  Švietimo akademijaAktualu / Actual
  Mokytojų rengimo institutasAktualu / Actual

  Education, Professional, Pedagogical, Scientific Qualification

  StartEndEducation, QualificationInstitution / Title
  2010Docento pedagoginis vardas / Associate professorLietuvos edukologijos universitetas/ Lithuanian University of Educational Sciences
  20012010Lektorė / LectorLietuvos edukologijos universitetas/ Lithuanian University of Educational Sciences
  19952001Daktaro laipsnis. Socialiniai mokslai. Edukologija (07 S) / Doctoral degree. Social sciences. Educology (07 S)Vilniaus pedagoginis universitetas / Vilnius pedagogical university. Disertacija „Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas“ / Dissertation „ The development of pre-school children’s acting skills”
  19791984Bakalauro ir magistro laipsnis / Bachelor and Master degree of pedagogyLietuvos valstybinės konservatorijos Teatro meno fakultetas Klaipėdoje / Lithuanian State Conservatoire Theatrical Art Faculty in Klaipėda

  Participation in Organizations, Honours, Awards, Prizes

  StartEndHonours, Awards and PrizesOrganization, Rewarding institution
  20012017Asocijuotoji narė / The Associate MemberIDEA (Tarptautinė dramos / teatro ir ugdymo asociacija) IDEA (International Drama / Theatre and Education association)
  20012015Ekspertė / ExpertStudijų kokybės centro studijų programų vertinimas / Evaluation of Study Program at the Centre of Quality Assessment in Higher Education
  2008-07-01Padėkos raštas / The Honourable MentionLietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija / the Ministry of Science and Education of Lithuania
  2012-06-06Padėkos raštas / The Honourable MentionLietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija / the Ministry of Science and Education of Lithuania

  Supervision of the Students Works

  YearTitle of Thesis, CompetitionDegreeStudent
  2016Neįgaliųjų suaugusiųjų vaidybos mokymo ir mokymosi kitoniškumo traktavimas / The approach towards otherness of teaching and learning of disabled adultsMagistro / MasterMažinskytė, Lina
  2011Repo improvizacijos mokymo metodika / The methodology of rep teachingMagistro / MasterGrajauskas, Rokas
  2010Vaidmens kūrimo individualių metodų paieška aktoriaus rengimo procese / The search of individual methods for role creation in the process of actor‘s trainingMagistro / MasterStankevičiūtė, Erika
  2006Jaunesniųjų paauglių teatrinio ugdymo turinio individualizavimas / Indididualisation of theatre education content for younger teenagersMagistro / MasterBabickienė, Sonata
  2005Ugdymas Juozo Miltinio teatre / Education in theatre of Juozas MiltinisMagistro / MasterBaltušnikas, Laurynas
  2003Vaidybinių situacijų įtaka pirmųjų klasių mokinių muzikavimo ekspresyvumui / The influence of role -playing situations on musical expressiveness of first grade pupilsMagistro / MasterKašauskienė, Lina
  2002Vaidybinės veiklos poveikis priešmokyklinio amžiaus vaikų vokalinei raiškai / The impact of role-playing on vocal expression of pre -school age childrenMagistro / MasterJuzėnienė, Giedrė

  Earlier Teaching List

  StartEndSubjectSubject CodeInstitution
  20102018Meninio ugdymo kaitos kryptys /Trends in the Change of Arts EducationS000M003Lietuvos edukologijos universitetas
  20032018Teatrinio ugdymo teorija ir praktika / Theory and Practice of Theatre EducationS000M002Lietuvos edukologijos universitetas

  Teaching List

  StartSubject CodeSubjectInstitution
  2016ŠATE009Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis teatrinis ugdymas / Theatrical education in prie-school and primary education Švietimo akademija
  2016S000B789Teatro ugdymo turinys / Content of theatre educationŠvietimo akademija
  2010S000B788Teatro didaktika (pagrindinio, vidurinio ugdymo) / Theatre Didactics (basic and secondary education)Švietimo akademija
  2002S272B170Muzikinis ugdymas ir draminė vaidyba: muzika ir vaidyba / Music education and dramatic acting: music and acting Švietimo akademija

  Administrative and Other Activity

  StartEndPositionOther Institution
  20102018Pirmininkė / The chairTeatro ir kino studijų bakalauro programos studijų programos komitetas / Theatre Pedagogy Undergraduate Study Program Committee
  2010Pirmininkė / The chairTeatro meno pedagogikos magistro studijų programa / Theatre Arts Pedagogy Postgraduate Study Program Comitee

  Invited Lectures and Presentations

  DateTitleLocation, InstitutionActivity Type
  2018-10-12Formuojamasis vertinimas meninio ugdymo pamokoje: būklės analizėII-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija, II-oji edukologijos doktorantų konferencija. Klaipėdos universitetasPranešėja / Speaker
  2017-01-10Mažų (0-7 metų) vaikų gebėjimai bendrauti, žaisti, vaidinti: meninės raidos schemaLietuvos edukologijos universitetas. Mokslinė-praktinė konferencijaPranešėja / Speaker
  2016-11-24Menininko ir pedagogo vaidmenų derinimas: būsimųjų teatro mokytojų veiklos tyrimo ataskaitų analizėLietuvos edukologijos universitetas. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencijaPranešėja / Speaker
  2015-05-09How prospective teachers of theatre gain teaching competence: an interrelationship approachRyga, University of Latvia. ATEE Spring University Conference „Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality TeachingPranešėja / Speaker
  2013-09-20Teatro pedagogikos plėtra Lietuvoje ir kitose šalyseVilnius, Lietuvos edukologijos universitetas. Mokslinė konferencijaPranešėja / Speaker
  2013-07-12Educating teachers of theatre: towards “no acting“ or truthful interactionsParis, 7 Diderot university. 8th World congress of the international drama/theatre and education associationPranešėja / Speaker
  2013-04-25Teatro dalykas Lietuvos mokykloje: ryšiai su edukaciniu kultūriniu kontekstu / The Subject of Theatre in the Lithuanian School: Relationships within the General Educational Cultural ContextVilnius, Lietuvos edukologijos universitetas. Tarptautinė mokslinė konferencijaPranešėja / Speaker
  2012-11-22Applying of Vygotsky‘s theories for the development of young children‘s actingHellenic Theatre/Drama & Education Network. 7th Athens International ConferencePranešėja / Speaker
  2012-03-29Instructional strategies for supporting youth competency development in non-formal theatre educationRiga Teacher Training and Educational Management Academy. Scientific Institute of Creativity. 6th International Scientific ConferencePranešėja / Speaker
  2011-05-06Highlighting the development of creative competence within theatre curricular in LithuaniaVilnius Pedagogical University. ATEE Spring University 2011 ConferencePranešėja / Speaker
  2010-11-06Enhancing young children‘s creativity by imparting role-playing literacyRiga Teacher Training and Educational Management Academy. 15th International Creativity ConferencePranešėja / Speaker

  Qualification Development

  StartEndTitleLocationActivity Type
  2017-08-302017-09-03Erasmus mobile programeIsland University, ReikjavikTeaching
  2015-05-192015-05-22Erasmus mobile programeBerlin Arts UniversityTeaching
  2013-10-212013-10-25Erasmus mobile programeBergen University, NorwayTeaching

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2020-06-02]5 [2020-06-02]

  Participation in Projects

  StartEndTitle of ProjectActivity Type / Position
  20052007Enhancement of the Possibilities to Select a Study Field for 14-19-Year-Old School Students, Stage II: Intense Differentiation and Individualization of Learning in Pursuance of Education Quality for the Contemporary World of LabourHead of an activity
  20092010Enhancement of the Possibilities to Select a Study Field for 14-19-Year-Old School Students, Stage II: Intense Differentiation and Individualization of Learning in Pursuance of Education Quality for the Contemporary World of LabourHead of an activity
  20102012EU-funded Project “Quality Improvement of Teacher Training by Updating First Study Cycle Programmes in Vilnius Pedagogical University”Expert-Executor

  Publications

  Articles

  1. Kazragytė, Vida. The initial educational content of theatre as a subject implemented in 11th or 12th grades by pre-service theatre teachers: relevant and broad // Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 136, nr. 4. ISSN 1392-0340, doi:10.15823/p.2019.136.7, handle:20.500.12259/103657. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103657/1/ISSN2029-0551_2019_T_136_N_4.PG_109-125.pdf> [S4] [Scopus, Education Research Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), MLA International Bibliography, IndexCopernicus, CEEOL, CSA Social Services Abstracts, Lituanistika]
  2. Kazragytė, Vida; Kudinovienė, Jolita. Formative assessment in arts education lessons: episodic or integrated with effective teaching? // Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2018, T. 131, nr. 3. ISSN 1392-0340, doi:10.15823/p.2018.43, handle:20.500.12259/79200. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/79200/1/ISSN2029-0551_2018_T_131_N_3.PG_217-232.pdf>, <http://dx.doi.org/10.15823/p.2018.43> [S4] [Scopus, Education Research Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), MLA International Bibliography, IndexCopernicus, CEEOL, CSA Social Services Abstracts]
  3. Kazragytė, Vida. Menininko ir mokytojo vaidmenų derinimas: būsimųjų teatro mokytojų veiklos tyrimų analizė // Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2017, T. 125, Nr. 1. ISSN 1392-0340, doi:10.15823/p.2017.05, handle:20.500.12259/100311. Internet access: <http://pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/539/298> [S4] [Scopus, Education Research Complete (EBSCO), Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), MLA International Bibliography, IndexCopernicus, CEEOL, CSA Social Services Abstracts]
  4. Kazragytė, Vida. Supporting 5–7 year old children playing a role in front of an audience: a semiotic approach // Denk- und Lernkulturen im wissenschaftlichen Diskurs = Cultures of thinking and learning in the scientific discourse / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg./ed.). Bd. 32. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2017. ISBN 9783631735800, ISSN 1434-8748, doi:10.3726/b12089, handle:20.500.12259/100305 [S5]
  5. Kazragytė, Vida. Mokyklinės teatro pedagogikos plėtra Lietuvoje: idėjų aspektas // Pedagogika : mokslo darbai. , [T.] 114, nr. 2 (2014). ISSN 1392-0340, doi:10.15823/p.2014.013, handle:20.500.12259/97632. Internet access: <http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/45/53> [S4] [MLA International Bibliography, IndexCopernicus, Education Research Complete (EBSCO), CEEOL, Scopus]
  6. Kazragytė, Vida. Teatro dalykas Lietuvos mokykloje: ryšiai su edukaciniu kultūriniu kontekstu // Pedagogika : mokslo darbai. , [T.] 111 (2013). ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/97083. Internet access: <http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/167/159> [S4] [MLA International Bibliography, IndexCopernicus, Education Research Complete (EBSCO), CEEOL, Scopus]
  7. Kazragytė, Vida. Theatre education in Lithuania: the changes deepening the tradition of artistry // Contemporary education contexts = Контексты современного образования : scientific articles / Lithuanian University of Educational Sciences, Yanka Kupala State University of Grodno ; [compiler L. Jašinauskas]. Vilnius : Edukologija, 2013. ISBN 9789955209102, handle:20.500.12259/97207 [S5]
  8. Kazragytė, Vida. Applying Vygotsky‘s theories for the development of young children‘s acting // Theatre & Education: bonds of solidarity : [proceedings of the 7th Athens international theatre & education conference 2012] / Govas Nikos, Katsaridou Martha, Mavreas Dimitris (Eds.). Athens : The Hellenic theatre/drama & education network, 2012. ISBN 9789609529013, handle:20.500.12259/97105. Internet access: <http://users.sch.gr/theatro/Praktika2012%20Gr/B4Kazragyte%20nmn%20En.pdf> [P1d]
  9. Kazragytė, Vida. Instructional strategies for supporting youth competency development in non-formal theatre education // Theory for practice in the education of contemporary society : 6th international scientific conference : the proceedings of the conference : [29–31 March, 2012, Riga, Latvia]. Riga : RPIVA, 2012. ISBN 9789934821592, handle:20.500.12259/96574 [P1d]
  10. Kazragytė, Vida. Ištikimybė Melpomenei: Zenono Buožio kūrybinės biografijos bruožai // Teatras ir jauna siela : mokslo ir metodiniai darbai, inscenizacijos, publicistika / Zenonas Buožis ; [sudarė ir spaudai parengė Vida Kazragytė]. Vilnius : Kronta, [2012]. ISBN 9786094010965, handle:20.500.12259/96614 [S5]
  11. Kazragytė, Vida. Shortly about the life and work of Zenonas Buožis // Teatras ir jauna siela : mokslo ir metodiniai darbai, inscenizacijos, publicistika / Zenonas Buožis ; [sudarė ir spaudai parengė Vida Kazragytė]. Vilnius : Kronta, [2012]. ISBN 9786094010965, handle:20.500.12259/97493 [S5]
  12. Kazragytė, Vida. Enhancing young children's creativity by imparting role-playing literacy // Radoša personība : zinātnisko rakstu krājums = Creative personality : collection of scientific papers. [T.] 9. Riga, 2011. ISBN 9789934821523, ISSN 1407-6276, handle:20.500.12259/96320 [S5]
  13. Kazragytė, Vida. Integrating the development of creative competence into theatre curricula in Lithuania // Spring University. Changing education in a changing society. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011, Vol. 2 (2011). ISSN 1822-2196, handle:20.500.12259/96087 [S5]
  14. Kazragytė, Vida; Stankevičienė, Kristina. Penkerių-septynerių metų vaikų vaidyba kaip kūrybos procesas // Ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius] : [Europos socialinio fondo lėšomis Ugdymo plėtotės centro bei Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva sukurtas informacinis portalas]. 2011. handle:20.500.12259/96317. Internet access: <http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/penkeriu-septyneriu-metu-vaiku-vaidyba-kaip-kurybos-procesas-/6042> [S6]
  15. Kazragytė, Vida; Monkevičienė, Ona. Vaiko emocinis-socialinis ugdymas vaidybinėje veikloje // Ikimokyklinis.lt [elektroninis išteklius] : [Europos socialinio fondo lėšomis Ugdymo plėtotės centro bei Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva sukurtas informacinis portalas]. 2011. handle:20.500.12259/96362. Internet access: <http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/vaiko-emocinis-socialinis-ugdymas-vaidybineje-veikloje/6022> [S6]
  16. Kazragytė, Vida. Šiandieninės vaikų ir jaunimo teatrų įvairovės šaltiniai // Mėgėjų teatras : Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos laikraštis. , Nr. 3 (2011). ISSN 1392-3803, handle:20.500.12259/97029. Internet access: <http://kmsc.lt/lmts/wp-content/uploads/2012/01/2011-03-55.pdf> [S7]
  17. Kazragytė, Vida. Craig Edward Gordon // Estetikos enciklopedija / sudarytojas, rengėjas ir mokslinis redaktorius Juozas Mureika ; [redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis (pirmininkas) ... [et al.]]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. ISBN 9785420016824, handle:20.500.12259/96366 [S5]
  18. Kazragytė, Vida. Plastika // Estetikos enciklopedija / sudarytojas, rengėjas ir mokslinis redaktorius Juozas Mureika ; [redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis (pirmininkas) ... [et al.]]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. ISBN 9785420016824, handle:20.500.12259/96344 [S5]
  19. Kazragytė, Vida. Radijo vaidinimas // Estetikos enciklopedija / sudarytojas, rengėjas ir mokslinis redaktorius Juozas Mureika ; [redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis (pirmininkas) ... [et al.]]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. ISBN 9785420016824, handle:20.500.12259/96365 [S5]
  20. Kazragytė, Vida. Kam mokykloje teatras? // Švietimo naujienos : informacinis leidinys. , 2009, Nr. 8 (gegužė). ISSN 1648-5874, handle:20.500.12259/96678. Internet access: <http://www.sac.smm.lt/images/file/leidiniai/8%20SN%20numeris.pdf> [S7]
  21. Kazragytė, Vida. Palydimasis žodis // Pasaulis - tai scena : integruotos teatro ir etikos pamokos 9 ir 10 klasei : mokytojo knyga / Raisa Melnikova. Vilnius : Enciklopedija, 2007. ISBN 9986433401, handle:20.500.12259/97484 [S5]
  22. Kazragytė, Vida. Pasirodė teatro edukologės // Šviesa : Vilniaus pedagoginio universiteto laikraštis. , Nr. 9 (2007). handle:20.500.12259/97386 [S8]
  23. Kazragytė, Vida. Teatrinio ugdymo situacija mokytojų akimis // Mokyklinis teatras: patirtis, problemos, perspektyvos : straipsnių rinkinys / Klaipėdos universitetas ; sudarė Jūratė Grigaitienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. ISBN 9789955182061, handle:20.500.12259/96645 [S5]
  24. Kazragytė, Vida. Η ανάπτυζn των υποκριΤιών δεζιοτńτων σε παιδια 5-7 ετών // Εκπαίδευση & Θέατρο = Education & theatre journal. , No. 6 (2006). ISSN 1109-821X, handle:20.500.12259/96420 [S5]
  25. Kazragytė, Vida. Vaidybos integravimas į priešmokyklinės grupės veiklą // Pedagogika : mokslo darbai. , [T.] 78 (2005). ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/94511. Internet access: <http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=685111ae-1c6d-43de-a566-3e3103867e17> [S4] [CEEOL, MLA International Bibliography]
  26. Kazragytė, Vida. Noriu vaidinti // Vaikystė : žurnalas tėvams apie vaikų ugdymą ir sveikatą. , Rugs. (2004). ISSN 1822-0312, handle:20.500.12259/96572 [S6]
  27. Kazragytė, Vida. Moksleivių teatrinės nuostatos // Moksleivių meninių nuostatų formavimas : [metodinis leidinys aukštosioms mokykloms] / Vilniaus pedagoginis universitetas. Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Meninio ugdymo katedra. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003. ISBN 9955516453, handle:20.500.12259/96569 [S5]
  28. Kazragytė, Vida. Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas naudojant trumpus tautosakos tekstus // Acta Paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. , T. 11 (2003). ISSN 1392-5016, handle:20.500.12259/97379 [S4] [MLA International Bibliography]
  29. Kazragytė, Vida. Komunikacinis priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymo modelis // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius., 2002, [t.] 62. ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/93740 [S5]
  30. Gudynas, Pranas; Buivydavičius, Vytis; Dikčius, Arūnas; Gaižutis, Algirdas; Gudmonas, Jonas; Jackūnas, Žibarats; Matonis, Vaidas; Šiaulytienė, Dalia; Piličiauskas, Albertas; Velička, Eirimas; Kazragytė, Vida. Meninio ugdymo plėtotės nuostatos ir jų įgyvendinimo priemonės // Informacinis leidinys. Vilnius : ŠMM leidyb. centras., 2002, nr. 13. ISSN 1392-513X, handle:20.500.12259/93643 [S7]
  31. Kazragytė, Vida. Vaidyba ir dailė : trečiasis laiškas iš darželio // Žvirblių takas : leidinys mokytojams : specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. Vilnius : Gimtasis žodis., 2002, nr. 4. ISSN 1392-1037, handle:20.500.12259/93659 [S6]
  32. Kazragytė, Vida; Juzėnienė, Giedrė. Vaidyba ir dainavimas : ketvirtasis laiškas iš darželio // Žvirblių takas : leidinys mokytojams : specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. Vilnius : Gimtasis žodis., 2002, nr. 5. ISSN 1392-1037, handle:20.500.12259/93660 [S6]
  33. Kazragytė, Vida. Vaidyba ir kalba : antrasis laiškas iš darželio // Žvirblių takas : leidinys mokytojams : specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. Vilnius : Gimtasis žodis., 2002, nr. 3. ISSN 1392-1037, handle:20.500.12259/93568 [S6]
  34. Kazragytė, Vida. Vaidyba ir kūno kultūra : pirmasis laiškas iš darželio // Žvirblių takas : leidinys mokytojams : specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. Vilnius : Gimtasis žodis., 2002, nr. 2. ISSN 1392-1037, handle:20.500.12259/93653 [S6]
  35. Kazragytė, Vida. 5-7 metų vaikų vaidybai tinkamos pasakaitės // Žvirblių takas : leidinys mokytojams : specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. Vilnius : Gimtasis žodis., 2001, nr. 5. ISSN 1392-1037, handle:20.500.12259/93661 [S6]
  36. Kazragytė, Vida. Kognityvinis požiūris į vaiko kūrybinių gebėjimų ugdymą // Žvirblių takas : leidinys mokytojams : specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. Vilnius : Gimtasis žodis., 2001, nr. 2. ISSN 1392-1037, handle:20.500.12259/93645 [S6]
  37. Kazragytė, Vida. Vaidybos gebėjimai ir jų raiška priešmokykliniame amžiuje // Žvirblių takas : leidinys mokytojams : specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. Vilnius : Gimtasis žodis., 2001, nr. 3. ISSN 1392-1037, handle:20.500.12259/93627 [S6]
  38. Kazragytė, Vida. Vaiko orientavimas į vaidybinę komunikaciją // Žvirblių takas : leidinys mokytojams : specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. Vilnius : Gimtasis žodis., 2001, nr. 4. ISSN 1392-1037, handle:20.500.12259/93646 [S6]
  39. Kazragytė, Vida. Vaikų vaidybos gebėjimų ugdymo procesas // Žvirblių takas : leidinys mokytojams : specialus periodinis leidinys, skirtas ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. Vilnius : Gimtasis žodis., 2001, nr. 6. ISSN 1392-1037, handle:20.500.12259/93662 [S6]
  40. Kazragytė, Vida. Vietoj įžanginio žodžio // Praktinės režisūros abėcėlė : knyga vaikų dramos būrelio vadovui ir dramos mokytojui. Vilnius : Naujoji Rosma, 2001. ISBN 9955060328, handle:20.500.12259/93652 [S5]
  41. Kazragytė, Vida. Bendrojo lavinimo mokyklos bendroji teatro programa XI – XII klasėse // Informacinis leidinys. , 2000, nr. 14 (109). ISSN 1392-513X, handle:20.500.12259/97375 [S7]
  42. Kazragytė, Vida. Teatras : perėjimo prie profilinio mokymo(si) rekomendacijos // Profilinio mokymo rekomendacijos / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2000. ISBN 998603437X, handle:20.500.12259/96570 [S5]
  43. Kazragytė, Vida. Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo vaidybos priemonėmis ypatumai // Pedagogika : mokslo darbai. , [T.] 42 (2000). ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/96707 [S5]
  44. Kazragytė, Vida. Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos kaip bendravimo priemonės galimybės // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : mokslas-studijos-mokykla : VII tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2000 lapkričio 22-24 d. : pranešimai Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. handle:20.500.12259/96636 [P1e]
  45. Kazragytė, Vida. Sąvokų – asmenybės raida, sklaida ir raiška – turinys // Pedagogika : mokslo darbai. , T. 35 (1998). ISSN 1392-0340, handle:20.500.12259/96421 [S5]
  46. Kazragytė, Vida. Vaiko vaidybos komunikatyvumas kaip pedagoginė problema // Meno pažinimo vaidmuo vaikų ugdymo procese : straipsnių rinkinys / Vilniaus pedagoginis universitetas. Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Meninio ugdymo katedra, Muzikinio švietimo kolegija ; [sudarė Rita Aleknaitė- Bieliauskienė]. Vilnius : Muzikinio švietimo kolegija : VPU, 1998. handle:20.500.12259/96466 [S5]
  47. Kazragytė, Vida. Vaikų elgesio kultūros ir vaidybos ryšiai // Ugdymo problemos : mokslo darbai / Pedagogikos institutas. , [T.] III (XXX) (1998). ISSN 1392-3889, handle:20.500.12259/96468 [S5]
  48. Kazragytė, Vida. Karlo Rodžerso harmoningai gyvenančio žmogaus teorija ir vaidybos mokymas // Ugdymo problemos : mokslo darbai / Pedagogikos institutas. , [T.] II (XXIX) (1997). ISSN 1392-3889, handle:20.500.12259/96562 [S5]
  49. Kazragytė, Vida. Moksleivių teatrinio ugdymo būklė, perspektyvos ir mokytojų kvalifikacija // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : bendrosios programos, ugdymo standartai, individualiosios programos : III tarptautinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 1996 m. spalio 10-11 d. : [T.] 1. Vilnius, 1996. ISBN 9986519799, handle:20.500.12259/97387 [P1e]
  50. Kazragytė, Vida. Mokymas dramos raiška // Mokymo ir auklėjimo klausimai, XXVII : (straipsnių rinkinys) / Pedagogikos institutas; sudarė P. Dereškevičius. Vilnius : PI, 1996. ISSN 0136-5894, handle:20.500.12259/96692 [S5]
  51. Kazragytė, Vida. Dramatizavimas vaikų darželyje // Teatrinė kūryba vaikų darželyje : (vaikų teatro metodikos seminaro medžiaga) : 1992 m. gegužės 29 d. / Klaipėdos miesto švietimo ir jaunimo ugdymo skyrius. Klaipėdos universiteto pedagogikos fakulteto ugdymo metodikų katedra. Klaipėda, 1992. handle:20.500.12259/96626 [S5]
  52. Kazragytė, Vida. Dėl literatūros mokymo meniškumo // Mokymo ir auklėjimo klausimai, XXIV : (straipsnių rinkinys) / Pedagogikos institutas; sudarė V. Januškevičius. Vilnius, 1992. ISSN 0136-5894, handle:20.500.12259/96693 [S5]
  53. Kazragytė, Vida. Dėl grožinės literatūros kūrinio analizės // Mokymo ir auklėjimo klausimai, XXIII : (straipsnių rinkinys) / Pedagogikos mokslinio tyrimo institutas; sudarė V. Januškevičius. Vilnius : PMTI, 1991. ISSN 0136-5894, handle:20.500.12259/96705 [S5]
  54. Kazragytė, Vida. Didaktiškai ar meniškai? Dorovinio auklėjimo per literatūros pamokas problema // Gimtasis žodis. , Nr. 6 (1990). ISSN 0235-7151, handle:20.500.12259/96633 [S6]
  55. Kazragytė, Vida. Z. Kuzmickis apie literatūrinį mokinių lavinimą // Mokymo ir auklėjimo klausimai, XXII : (straipsnių rinkinys) / Pedagogikos mokslinio tyrimo institutas; sudarė P. Beresnevičius. Vilnius : PMTI, 1989. ISSN 0136-5894, handle:20.500.12259/96690 [S5]

  Thesis

  Kazragytė, Vida. Interpretacijos vieta studentų meninio ugdymo turinyje // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : konferencijos tezės, Vilnius, 1995 m. spalio 4-5 d. D. 1. Vilnius : VPU leidykla, 1995. ISBN 9986519284, handle:20.500.12259/96419 [T1e]

  Books

  1. Monkevičienė, Ona; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Bujanauskienė, Vitalija; Galkienė, Alvyra; Gevorgianienė, Violeta; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Jonilienė, Marija; Karkockienė, Daiva; Kazragytė, Vida; Mauragienė, Vijolė; Mazolevskienė, Aldona; Motiejūnienė, Elena; Valantinas, Antanas; Sičiūnienė, Viktorija; Stankevičienė, Kristina; Ustilaitė, Stasė. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos [elektroninis išteklius]. Vilnius : Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2015. ISBN 9786094601224, handle:20.500.12259/98231. Internet access: <https://www.smm.lt/uploads/documents/konkursai/kiti_konkursai/Ikimokyklinio%20ugdymo%20metodin%C4%97s%20rekomendacijos.pdf> [K2c]
  2. Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Kazragytė, Vida; Kudinovienė, Jolita. Meno pedagogikos semestrinių ir baigiamųjų darbų rengimas : metodinė priemonė. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955209898, handle:20.500.12259/97825 [K2c]
  3. Monkevičienė, Ona; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Bujanauskienė, Vitalija; Galkienė, Alvyra; Gevorgianienė, Violeta; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Jonilienė, Marija; Karkockienė, Daiva; Kazragytė, Vida; Mauragienė, Vijolė; Mazolevskienė, Aldona; Motiejūnienė, Elena; Valantinas, Antanas; Sičiūnienė, Viktorija; Stankevičienė, Kristina; Ustilaitė, Stasė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas [elektroninis išteklius]. Vilnius : Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2014. ISBN 9786094601026, handle:20.500.12259/98298. Internet access: <http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf> [K2c]
  4. Monkevičienė, Ona; Sakadolskis, Emilija Alma; Bruzgelevičienė, Ramutė; Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva; Salienė, Vilija; Toleikytė, Nijolė; Cibulskaitė, Nijolė; Žemgulienė, Aušra; Survutaitė, Dalia; Vaičekauskienė, Snieguolė; Zaleskienė, Irena; Rubavičienė, Jūratė; Degėsys, Liutauras; Kazragytė, Vida; Šečkuvienė, Henrika; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė. Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai : kolektyvinė monografija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. ISBN 9789955209737, handle:20.500.12259/97752. Internet access: <http://etekstai.leu.lt/santraukos/000012214.pdf> [K1a]
  5. Monkevičienė, Ona; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Bujanauskienė, Vitalija; Galkienė, Alvyra; Gevorgianienė, Violeta; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Jonilienė, Marija; Karkockienė, Daiva; Kazragytė, Vida; Mauragienė, Vijolė; Mazolevskienė, Aldona; Motiejūnienė, Elena; Valantinas, Antanas; Sičiūnienė, Viktorija; Stankevičienė, Kristina; Ustilaitė, Stasė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas [elektroninis išteklius] : (taip pat ir vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių). Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2013. handle:20.500.12259/97527. Internet access: <http://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir795/dir39/dir1/1_0.php> [K2c]
  6. Kazragytė, Vida. Teatras [elektroninis išteklius] : [demonstraciniai ir/ar animaciniai mokymosi objektai; modeliavimo, eksperimentavimo, imitavimo mokymosi objektai; mokomosios užduotys, klausimynai, testavimo, praktikumo mokymosi objektai; testai, skirti įsivertinimui; filmuoti pavyzdžiai iš realios aplinkos ] : [atlikta pagal 2013 m. balandžio 11 d. autorinę sutartį] // Menai : XX–XXI a. Lietuvos menas Europos ir pasaulio kontekste : skaitmeninė mokymo priemonė [9-12 klasei]. [Vilnius : Ugdymo plėtotės centras, Biznio mašinų kompanija, 2013]. handle:20.500.12259/97547. Internet access: <http://test.nordware.lt/menai> [K2c]
  7. Kazragytė, Vida. Teatras ir jauna siela : mokslo ir metodiniai darbai, inscenizacijos, publicistika. Vilnius : Kronta, 2012. ISBN 9786094010965, handle:20.500.12259/96597 [K5]
  8. Kazragytė, Vida. Mažųjų vaidinimai : literatūriniai tekstai ir komentarai : ugdymas namie, priešmokyklinėje grupėje, pirmoje ir antroje klasėje. Vilnius : Tyto alba, 2011. ISBN 9789986168218, handle:20.500.12259/96178 [K2c]
  9. Kazragytė, Vida. Mažųjų vaidyba : metodinė priemonė priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių pedagogams. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955206316, handle:20.500.12259/96182 [K2c]
  10. Motiejūnienė, Elena; Aidukienė, T; Arcimovič, N; Augustinavičius, Vidas; Bačkienė, R; Bagdonaitė, R; Balickaja, S; Bakutis, K; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Bareikienė, D; Bareikienė, M; Barisevičius, A; Batutis, O; Bigelienė, D; Brazauskienė, R; Buividavičienė, Laura; Bulotaitė, L; Buračienė, A; Dagienė, V; Danielius, M; Daulenskienė, A; Demida, I; Dikčius, A; Dilienė, R; Dobravolskaitė, D; Duoblienė, L; Gruodytė, R; Januškevičienė, Olga; Rugevičiūtė, Rita Giedrė; Jakavonytė, D; Jankevičienė, R; Jankūnienė, J; Jarienė, Raimonda; Jasinska, A; Jašinauskas, L; Jautakytė, Ž; Jociūtė, A; Jonynienė, V; Jurevičienė, J; Kairaitis, Zigmas; Kalesnikienė, Danguolė; Kalvanas, J; Karikovas, V; Kaselis, G; Kazragytė, Vida; Kiaulakienė, R; Kirkutytė-Aleknienė, I; Kolesnikova, N; Kriščiūnienė, N; Kruopienė, G; Kumštytė, R; Kvedaravičius, A; Labinienė, R; Leonavičius, P; Liaukevičienė, D; Likienė, S; Liorančienė, S; Lozdienė, A; Lukoševičius, D; Mackevič, I; Mačiulaitytė, K; Marcelionienė, E; Matonienė, R; Mikulec, V; Miskova, T; Mozūrienė, I; Naimavičiūtė, J; Navickienė, L; Neifachas, Sergejus; Nikitina, L; Niuniavaitė, I; Orintienė, G; Pacevičiūtė, A; Palšauskas, M; Plentaitė, V; Porutis, A; Pošiūtė-Žebelienė, M; Poškienė, D; Prosniakova, H; Pundienė, V; Putinienė, L; Puzaitė, M; Rachlevičiūtė, R; Račiulaitytė, K; Račkauskas, V; Radavičienė, R; Radzevičienė, G; Rudienė, A; Salienė, Vilija; Savičius, E; Sičiūnienė, Viktorija; Skapienė, S; Skripkienė, R; Skrodenytė, L; Slavinskienė, G; Staknienė, I; Stanevičienė, V; Stasiulevičienė, A; Stašaitis, S; Statauskienė, L; Stričkienė, M; Stumbrienė, V; Sturlienė, N; Svirobovič, G; Šapiro, R; Šarkienė, D; Šejnicka, D; Šernienė, L; Šiaulienė, V; Šinkūnaitė, B; Šlapšinskienė, V; Šleževičius, K; Šulcienė, A; Tamošaitis, Mindaugas; Tuinylaitė, R; Vaicekauskienė, V; Vaitkevičienė, R; Varnagirienė, V; Vaščenkienė, O; Vilimienė, A; Vilkienė, L; Viltrakienė, I; Vingelienė, S; Vizgirdienė, E; Voroncova, A; Zakarauskienė, I; Zaleskienė, Irena; Zubakov, V; Žebrauskaitė, K. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Dorinis ugdymas (2-as priedas) ; Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (11 priedas). Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2009. ISBN 9789986036432, handle:20.500.12259/97995 [K2c]
  11. Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Burneikaitė, Nida; Gadliauskienė, Vida; Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva; Jautakytė, Žydrė; Jonynienė, V; Juodelienė, Roberta; Kalesnikienė, Danguolė; Kasperavičienė, Nomeda; Kazragytė, Vida; Kirtiklis, Sigitas; Margytė, Erika; Randienė, Vilma; Rudienė, Asta; Rugevičiūtė, Rita Giedrė; Staknienė, Irena; Vizgirdienė, Elona; Zeliankienė, Vilija. Pradinio ugdymo metodinės rekomendacijos [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, 2009. handle:20.500.12259/97490. Internet access: <http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/rekomendacijos/> [K2c]
  12. Kazragytė, Vida. Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas : teatro edukologija : mokslinė monografija. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955203469, handle:20.500.12259/95274. Internet access: <http://www.biblioteka.vpu.lt/bibl/elvpu/72481.pdf> [K1a]
  13. Motiejūnienė, Elena; Zaleskienė, Irena; Augustinavičius, Vidas; Bigelienė, D; Dagienė, Valentina; Dikčius, A; Dobravolskaitė, D; Duoblienė, Lilija; Dzikavičiūtė, J; Ercmonienė-Varnienė, Rasa; Gerulaitis, Šarūnas; Gerulaitis, Virginijus; Jakavonytė, Daiva; Jankūnienė, Jurgita; Januškevičienė, Olga; Jarienė, Raimonda; Jašinauskas, Linas; Jautakytė, Žydrė; Jonynienė, V; Kairaitis, Zigmas; Kazragytė, Vida; Likienė, S; Lozdienė, A; Marcelionienė, Elena; Matonienė, Rasa; Neseckienė, Irma; Pacevičiūtė, Alvyda; Paulauskienė, D; Plentaitė, Vida Stanislava; Porutis, Andrius; Poškienė, Danutė; Prosniakova, H; Puzaitė, M; Rudienė, A; Rugevičiūtė, Rita Giedrė; Salienė, Vilija; Savičius, Eugenijus; Sičiūnienė, Viktorija; Skripkienė, Ramutė; Staknienė, I; Stričkienė, Marytė; Šernienė, L; Šleževičius, K; Tamošaitis, Mindaugas; Vaicekauskienė, Vaiva; Varnagirienė, Violeta; Vingelienė, S; Zeliankienė, Vilija; Žebrauskienė, Zita. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Socialinis ugdymas. [Vilnius : Sapnų sala], 2007. ISBN 9789955611141, handle:20.500.12259/95226. Internet access: <http://www.pedagogika.lt/get_file.php?file=bkdOaDJwN0VuS3VibFdpbnlLbVZxNTVvYXFOZ3FXbWJuWktXb0plbW10S2RvSldUbk5iSHFackpsRiUyQmFuMkJqbmFaeGoyU2ZjS0dlejh5ZGE2VndsTW1yWmNwc3pKeWxuTXRnbzhWaFlKckpvcDJjazU2Y2NabVh5V2Fhb212SnlacHFuNXUybUtoc3lXQ1p5Sk9Xb0pXaW5KNWdvcCUyQnJ5b09mclplWlo4bVZyV25SbXNTZHJHakZZSVBIb21KaW5xbWNsR21mbjNPZG5wNCUzRA==> [K4d]
  14. Blauzdys, Vincentas; Dagienė, Valentina; Duoblienė, Lilija; Gerulaitis, Virginijus; Gudžinskienė, Vida; Kazragytė, Vida; Marcelionienė, Elena; Monkevičienė, Ona; Motiejūnienė, Elena; Musteikienė, Irena; Pacevičiūtė, Alvyda; Plentaitė, Vida Stanislava; Rudienė, Asta; Salienė, Vilija; Sičiūnienė, Viktorija; Stankevičienė, Kristina; Stašaitis, Stanislovas; Skripkienė, Ramutė; Sokolovska, Henrika; Vaitkevičiūtė, Skirmantė; Velička, Eirimas; Tarasonienė, Aldona Liucija. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai : priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. Vilnius, 2003. ISBN 9986035244, handle:20.500.12259/93914 [K5]
  15. Monkevičienė, Ona; Bortkevičienė, Virginija; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Gražienė, Vitalija; Jankauskienė, Laima; Katinienė, Albina; Kazragytė, Vida; Marcelionienė, Elena; Matlašaitienė, Rimanta; Stankevičienė, Kristina; Šeibokienė, Gražina; Tarasonienė, Aldona Liucija; Velička, Eirimas. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Vilnius : LRŠMM Švietimo aprūpinimo centras, 2002. ISBN 9986034973, handle:20.500.12259/93669 [K2c]
  16. Bakonienė, A; Bakonis, E; Balsys, M; Rubavičienė, Jūratė; Blauzdys, Vincentas; Dagienė, Valentina; Duoblienė, Lilija; Dvilevič, Barbara; Galkauskas, Kęstutis Jaronimas; Gudžinskienė, Vida; Januškevičienė, Olga; Kazragytė, Vida; Laužikas, Laimutis; Linkevičienė, Nijolė; Motiejūnienė, Elena; Pacevičiūtė, Alvyda; Smetona, Antanas; Statauskienė, Loreta; Šerpytytė, Rita; Turkevič, Halina; Velička, Eirimas; Zaleskienė, Irena. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai XI-XII klasėms. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo m-jos Švietimo aprūpinimo centras, 2002. ISBN 9986034922, handle:20.500.12259/93564 [K5]
  17. Galkauskas, Kęstutis Jaronimas; Kazragytė, Vida; Monkevičienė, Ona; Pacevičiūtė, Alvyda; Skripkienė, Ramutė; Sokolovska, Henrika; Velička, Eirimas. Mokyklų aprūpinimo standartai : [patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2001 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1180]. Vilnius : LRŠMM Švietimo aprūpinimo centras, 2001. ISBN 9986034620, handle:20.500.12259/93658 [K2c]
  18. Kazragytė, Vida; Jurgelionienė, Nijolė. Laimink mažuosius : eilėraščiai vaikams. Vilnius : Aidai, 1999. ISBN 9986590795, handle:20.500.12259/96635 [K4d]
  19. Kazragytė, Vida. Drama (teatras) : papildomojo ugdymo ir pasirenkamojo dalyko bendroji programa 1-12 klasei. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Leidybos centras, 1996. ISBN 9986032148, handle:20.500.12259/96424 [K2c]
  20. Kazragytė, Vida. Menų mokyklinio brandos egzamino teatro krypties rekomendacijos [elektroninis išteklius]. Vilnius : Nacionalinis egzaminų centras, . handle:20.500.12259/97449. Internet access: <http://www.nec.lt/failai/4190_rekomendacios_teatras.pdf> [K2c]
  21. Kazragytė, Vida; Bareišienė, M; Germanavičienė, G; Karlaitė, G; Melnikova, R; Norbutienė, N; Timko, T; Rutkauskienė, L. Metodinės rekomendacijos atnaujintoms pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti. Teatras [elektroninis išteklius]. Vilnius : [Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras], . handle:20.500.12259/97447. Internet access: <http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pagrindinis/rekomendacijos/failai/menai/Teatro_Met_2009-04-07.doc> [K2c]
  22. Kazragytė, Vida. Teatras. Metodiniai patarimai [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, . handle:20.500.12259/97448. Internet access: <https://www.google.com/url?q=http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/rekomendacijos/failai/Teatras._M_i_patarimai.doc&sa=U&ei=a8f-U4DZBYec0QW6_YGoDQ&ved=0CAUQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNG153dYAJUQdCX0ukT13qTeKspv3Q> [K2c]
  23. Jautakytė, Žydrė; Kazragytė, Vida; Riekumas, Arnoldas; Staknienė, Irena. Vidurinio ugdymo dailės, muzikos, šokio ir teatro bendrųjų programų atnaujinimo aspektai [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, . handle:20.500.12259/97372. Internet access: <http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/Vidurinio_meninio_ugdymo_bendruju_programu_atnaujinimo_aspektai.doc> [K2c]

  Parts of Books

  1. Kazragytė, Vida. Bibliografinė rodyklė // Teatras ir jauna siela : mokslo ir metodiniai darbai, inscenizacijos, publicistika / Zenonas Buožis ; [sudarė ir spaudai parengė Vida Kazragytė]. Vilnius : Kronta, [2012]. ISBN 9786094010965, handle:20.500.12259/97453 [Y]
  2. Jautakytė, Žydrė; Kazragytė, Vida; Riekumas, Arnoldas; Staknienė, Irena. Integruoto meninio ugdymo projektas „Kultūrą kurianti klasė“ // Vidurinio ugdymo metodinė medžiaga. Integruotas meninis ugdymas [elektroninis išteklius] / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, [2012]. handle:20.500.12259/97371. Internet access: <http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/> [Y]
  3. Kazragytė, Vida. Teatras : planavimas, metodai, darbo būdai : pamokų scenarijai : bendrųjų kompetencijų ugdymo pavyzdžiai : vertinimas : teatro mokytojui naudingos nuorodos ir literatūra // Vidurinio ugdymo metodinė medžiaga. Meninis ugdymas [elektroninis išteklius] / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, [2012]. handle:20.500.12259/97486. Internet access: <http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/> [Y]
  4. Jautakytė, Žydrė; Kazragytė, Vida; Riekumas, Arnoldas; Staknienė, Irena. Vidurinio ugdymo dailės, muzikos, šokio ir teatro bendrųjų programų atnaujinimo aspektai // Vidurinio ugdymo metodinė medžiaga. Integruotas meninis ugdymas [elektroninis išteklius] / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, [2012]. handle:20.500.12259/97523. Internet access: <http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/> [Y]
  5. Kazragytė, Vida; Marcinkevičiūtė, Ramunė. Teatras // Vidurinio ugdymo bendrosios programos 6 priedas : Meninis ugdymas [elektroninis išteklius]. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras, 2011. handle:20.500.12259/96330. Internet access: <http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/bp/Meninis_ugdymas_6_priedas.pdf> [Y]
  6. Kazragytė, Vida. Meninis ugdymas // Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo gairės : knyga mokytojui ir mokiniui / [sudarytojos Danutė Jakučiūnienė, Irma Neseckienė, Inga Gerulskienė, Nijolė Sližauskienė]. Vilnius : Pedagogų profesinės raidos centras, 2005. ISBN 9986698847, handle:20.500.12259/96464 [Y]
  7. Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Bieliauskienė, J; Jackevičiūtė, I; Jautakytė, Žydrė; Jokubauskienė, V; Kazragytė, Vida; Morkūnaitė, J. Meninis ugdymas // Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese galimybės : rekomendacijos mokytojui / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo plėtotės centras ; [redakcinė grupė: Nida Burneikaitė ... [et al.]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2005. ISBN 9986035767, handle:20.500.12259/97524 [Y]
  8. Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Brazauskaitė, Audronė; Kačiušytė-Skramtai, Loreta; Kazragytė, Vida; Matlašaitienė, Rimanta; Stankevičienė, Kristina; Velička, Eirimas. Meninė kompetencija // Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas : metodinės rekomendacijos. Vilnius : Švietimo aprūpinimo centras, 2004. ISBN 9986035449, handle:20.500.12259/94267 [Y]
  9. Kazragytė, Vida. Meninis ugdymas // Moksleivių pažangos vertinimas ugdymo procese : mokymas, mokymasis ir vertinimas (3) : projekto medžiaga. Vilnius : Švietimo aprūpinimo centras, 2003. ISBN 9986035333, handle:20.500.12259/96573 [Y]

  Translations

  Kazragytė, Vida. Dorovinės estetinės ir meninės poetinio teatro ypatybės // Teatras ir jauna siela : mokslo ir metodiniai darbai, inscenizacijos, publicistika / Zenonas Buožis ; [sudarė ir spaudai parengė Vida Kazragytė]. Vilnius : Kronta, [2012]. ISBN 9786094010965, handle:20.500.12259/97373 [V2]

  Work Thesis

  Kazragytė, Vida. Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S). Vilnius : Vilniaus pedagoginis univ, 2000. handle:20.500.12259/93664 [D1]