CRIS profilio suvestinė / CRIS Profile Summary

  General information

  Surname, NameŽibas, Karolis
  Name VariantsZibas, Karolis
  Main AffiliationPolitologijos katedra
  Working groupsDemografinių tyrimų centras
  E-mailkarolis.zibas@vdu.lt
  ORCID0000-0003-1266-3357
  Research InterestsTarptautinė migracija, migracijos politika, darbo migracijos procesai, migrantų grupių integracija, visuomenės etninė struktūra, pilietybės politika.
  StatusIstorija / History

  Affiliations

  AffiliationRoleStatus
  Vytauto Didžiojo universitetasIstorija / History
  Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetasIstorija / History
  Politologijos katedraIstorija / History
  Socialinių mokslų fakultetasIstorija / History
  Socialinių tyrimų centrasIstorija / History
  Demografinių tyrimų centrasKlasterio tarybos narysAktualu / Actual

  Bibliometrics

  Total Citations WEB OF SCIENCETMWorks indexed in WEB OF SCIENCETM
  0 [2021-06-06]1 [2021-06-06]

  Publications

  Articles

  1. Žibas, Karolis; Platačiūtė, Vija. Migrantų ir pabėgėlių integracijos politikos bei procesų vertinimas // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Lithuanian migration and diaspora studies. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, nr. 1-2 (23-24). ISSN 1822-5152, doi:10.7220/2351-6561.23-24.1, handle:20.500.12259/35967. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35967/1/ISSN2351-6461_2017_N_1-2_22-24.PG_9-24.pdf>, <https://dx.doi.org/10.7220/2351-6561.23-24.1> [Mokslo straipsnis / Research article] [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), SocINDEX with Full Text (EBSCO)]
  2. Žibas, Karolis. Imigracinė Lietuvos populiacija: ką rodo Lietuvos gyventojų surašymo duomenys // Demografija visiems [elektroninis išteklius] : informacinis biuletenis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, Demografinių tyrimų centras, 2016, nr. 3. ISSN 2351-6887, handle:20.500.12259/60983. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/60983/2/ISSN2351-6887_2016_V_3.PG_5-8.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  3. Žibas, Karolis. Tarptautinė migracija Europos Sąjungoje ir Lietuvoje: nuo laisvo judėjimo iki migracijos krizės // Demografija visiems [elektroninis išteklius] : informacinis biuletenis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, Demografinių tyrimų centras, 2015, nr. 2. ISSN 2351-6887, handle:20.500.12259/110155. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/110155/2/ISSN2351-6887_2015_V_2.PG_3-6.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  4. Žibas, Karolis. Tarptautinės migracijos iššūkiai: prekyba žmonėmis, išnaudojimas ir moderni vergystė // Demografija visiems [elektroninis išteklius] : informacinis biuletenis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, Demografinių tyrimų centras, 2015, nr. 2. ISSN 2351-6887, handle:20.500.12259/110156. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/110156/2/ISSN2351-6887_2015_V_2.PG_6-8.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article]
  5. Žibas, Karolis; Platačiūtė, Vija. Migrantų integracija ir migracijos tinklai Lietuvoje: nuo teorinių veiksnių iki empirinių duomenų // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Vilnius : Versus Aureus, 2014, nr. 2 (18). ISSN 1822-5152, handle:20.500.12259/32487. Internet access: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/32487/1/ISSN2351-6461_2014_N_2_18.PG_7-22.pdf> [Mokslo straipsnis / Research article] [Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), SocINDEX with Full Text (EBSCO), Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier (EBSCO)]

  Books

  1. Stankūnienė, Vladislava; Baublytė, Marė; Žibas, Karolis; Stumbrys, Daumantas. Lietuvos demografinė kaita: ką atskleidžia gyventojų surašymai : mokslo studija. Kaunas : Vilnius :, Vytauto Didžiojo universitetas ; : Versus aureus, 2016. ISBN 9786094672545, handle:20.500.12259/33786 [Knyga / Book]
  2. Blažytė, Giedrė; Frėjutė-Rakauskienė, Monika; Petrušauskaitė, Vita; Pilinkaitė Sotirovič, Vilana; Šliavaitė, Kristina; Žibas, Karolis. Several forms of labour exploitation supporting victims of severe forms of labour exploitation in having access to justice in EU Member States Lithuania, 2014. Viena : Europos pagrindinių teisių agentūra (FRA), 2015. handle:20.500.12259/104605. Internet access: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:18908431/datastreams/MAIN/content> [research report]

  ETD

  Master thesis

  1. Laurinavičiūtė, Rasa. ES migracijos politika: poreikiai, raida ir vertinimai. 2010. handle:20.500.12259/122855 [Magistro darbas / Master thesis]
  2. Platačiūtė, Vija. Lietuvos ir Latvijos imigracijos politikos lyginamoji analizė. 2010. handle:20.500.12259/120775 [Magistro darbas / Master thesis]